Hydromeliorácie ako škodná pre ekosystém a totalitná megalománia.

Písmo: A- | A+

Odhadoval som smerovanie nového ministra správne, pretože jeho prvá ambícia je pokračovanie v totalitných megalomanských projektoch. Ide ešte o totalitný kšeft a nie podporu vidieka a poľnohospodárstva.

Voda - alfa a omega nielen hospodárenia na pôde ale aj života ako takého. A zdá sa, že pretrváva enormný záujem nad ovládaním jej distribúcie.

Hydromeliorácie, tento dnes už zastaralý technický spôsob zavlažovania je prekonaný a neúčinný. Navyše je systémom nekompatibilným so spôsobom udržateľného hospodárenia na pôde. A ešte technické zariadenia zavadzajú pri obrábaní pôdy.

Okrem toho, že pochybujem o environmentálnej potrebe rekonštrukcie hydromeliorácií, je tu aj faktor klimatických zmien. V totalitnom megalomanskom systéme slúžili na odvodňovanie veľkoplošných poľnohospodárskych podnikov a kultivovanie devastovanej pôdy. Dnes je potrebné rozmýšľať o inovatívnych a moderných metódach zadržiavania a distribúcie vody v krajine.

Ono to s tým chátraním má výrazný pôvod v tom, že totalitní plánovači nepočítali s vplyvom vlastníctva. Preto sa dnes ani nedá korektne vykonávať správa týchto zruinovaných zariadení pre nevysporiadané majetkové pomery.

Minister sa asi cíti ako chudobný príbuzný všetkých tých plynárenských a elektrifikačných distribučných spoločností, prevádzkovateľov iných sietí, ktoré vidiekom systémom buldozér razia cestu svojim sieťam.

Preto aj on potrebuje svoj pamätník industrializácie. Preto razí cestu investície do ruiny a obnove totalitnej megalománie. Koľko účelnejších projektov aj v oblasti retencie vody by sa dalo za tie peniaze účinnejšie realizovať. Ale to by na ministerstve pôdohospodárstva nemohli byť bankári.

Evidentne máme zase odborníka, ktorý pochopil metabolizmus vody v ekosystéme ako jej stavebno technickú retenciu ( bagre, betón, konštrukcie ). Však čo sa z toho mohol naučiť na inštitúte zahraničných vzťahov v Moskve a v presklenných bankách - alebo teda práve toto, čo robí.

Úplne triviálne sa zmenila aj urbanistická a dopravná infraštruktúra aby sa dalo vyhodiť 60 miliónov na podnik, ktorý už ani nie je súčasťou aktuálnej infraštruktúry a teda ani nemôže slúžiť svojmu účelu.

Navyše, skúšajte si to pán minister na závlahových systémoch na západoslovenskej nížine a neotravujte nás s týmto experimentom na východe. Stačí, ako ste sa postarali o východ a jeho ochranu pred AMO nasadením preukrutne účinnej ochrany, šikanovaním domácich chovateľom prostredníctvom veterinárnej správy.

Hlavne nech treba investovať, točiť prachy, brať úvery a splácať. Visieť na šnúrke od gatí bankám..

Už dosť bolo logistických centier a automobiliek na ornej pôde, aby ešte prišli mechanizmami doraziť ťažko zdevastovanú pôdu pre Vaše megalomanské plány opravy kanálov vybudovaných boľševikmi.

Dnes sú tieto kanály prázdne nielen pre ich nefunkčnosť. Tie peniaze je potrebné využiť v ekosystémovom manažmente krajiny.

Myslím, že sa potvrdzuje, že na miesto ministra pôdohospodárstva sa účelovo vyberajú persóny, ktoré prospievajú kde komu a kde akému rezortu, len nie vidieku a poľnohospodárstvu. Alebo úplní diletanti a prisluhovači lobistom.

Aj keď nie som odborník na vodohospodárstvo, čo mi vadí je poškodenie pôdy odvodňovaním územia. Predchádzanie opatrení závlahovými systémami pred skutočnou starostlivosťou o pôdu a krajinnú ekológiu.

Preto je možné konštatovať, že peniaze na opravu závlahových systémov sú zbytočne vyhodenými peniazmi. Je potrebné ponechať súčasné kanály v ekosystéme raz pre vždy aj s vytvorenou stabilnou vegetáciou a biokoridormi. Nerobme ďalšiu škodu začatú v časoch totality devastáciou pôdy a vtedajšími megalomanskými zásahmi.

Skryť Zatvoriť reklamu