Kto tu sleduje hospodáriacich roľníkov ? SPPK ako tieňová spravodajská služba ?

Písmo: A- | A+

Ani som netušil, ako som blízko pri podozrení, že SPPK je žabou na prameni vývoja poľnohospodárstva a organizátorom udržiavania totalitného veľkoplošného hospodárenia. A začínam mať dosť modrej totality a spiatočníckeho progresu.

Najnovšie mi na stole pristála sťažnosť roľníkov, že zvláštnym spôsobom a za poklonkovania ministerstva musia informovať prostredníctvom SPPK o svojich citlivých produkčných a ekonomických ukazovateľoch.

To znamená informovať konkurenciu. Tento prehnitý diskriminačný a práchnivejúci zákon o SPPK, kde ešte aj v texte zabudli symbolicky vymeniť socialistické ministerstvo je len ďalší dôkaz o bezbrehom vplyve jednej lobistickej organizácie, evidovanej ako MVO, dôvod na definitívne zrušenie zákona o SPPK a prevzatie jej neoprávnených lídrovských maniérov.

O dosť nízkej citlivosti predsedu vlády a rezortného ministra k zmenám garantovaným PVV je je ich exhibícia s predsedom SPPK v láne obilia. Česi takýto nazvime Babišov úlet spárovali s Biľakovým ( krajčír ) vystúpením v hlbokej totalite a teraz k tomu možno pridať aj fotku našich.

Čo je strašné je to, že títo lídri sa podpísali pod PVV s prehlásením o podpore živočíšnej výroby ( ja pridám, že požadujeme len extenzívnej ) a ovocínárstva ( ja pridám, že požadujeme len pestovateľkou činnosťou hospodáriacich roľníkov ). Aby symbolicky pristáli niekde v ovocnom sade alebo pri zvieratách na pasienku, ani náhodou. Potrebovali opečiatkovať krvou zmluvu s agrobarónmi. Oni sa ukázali ako pečiatka pre potvrdenie totalitného hospodárenia na pôde.

Jedinou prekážkou pre definitívne presmerovanie je len bratstvo politikov s týmito lobistami. Prejavuje sa to hlavne na neschopnosti definitívne postaviť stratégiu poľnohospodárstva inak, ako ju budovali komunisti. Už viac krát som avizoval nehanebnú aroganciu našich vlád pri náprave krívd násilnej kolektivizácie.

Je ťažké konkurovať molochom, ktorí si ponechali DNA totality a veselo ďalej bačujú na likvidácii roľníckeho hospodárenia, pričom tento model za 70 rokov priniesol devastáciu pôdy, ekosystému a sociálnych pomerov na vidieku. Asi sme fakt vyrastali na dereši. Trvale vydierajú spoločnosť, pričom nie sú zábezpekou žiadneho udržateľného potravinového zásobovania a dnešok je práve vizitkou ich 70 ročného bačovania. Čo denno denne potvrdzujú našou nízkou produkčnou sebestačnosťou. Preč s nimi.

Nehovoriac o arogancii a vyhrážaní sa úplne tým najbezbrannejším hospodárom, okupovaných práve touto úderkou. Vytvorili sa tu len úzko prepojené reťazce, ktoré vôbec nie sú zárukou produkcie potravín.

Práve naopak. Títo pseudopoľnohospodári vypadnú z pôdy hneď, ako sa prestane dotovať. Iný zmysel to nemá. Naopak, je tu reťazec finančných záujmov, smerujúcich k skupovaniu pôdy, komodít a ich vývoz, pričom potraviny kupujeme.

To všetko ani nie je primárny problém, pretože zatiaľ je potravín v EU dosť. My sme ale vyrazili jednu a pol až dve generácie s prostredia, bez ktorého nemôže existovať štát. Teda nie štát, ktorý by bol schopný zásobovať svojich vlastných obyvateľov ( na miestnej a regionálnej úrovni ). Preložené, v mestách sa bude žrať a na vidieku ... 

Pozrite sa okolo svojej obce. ste okupovaní megaplochami, na ktorých bačuje zopár osôb na pôde tisícov vlastníkov. Možno sme si sami na vine, že sa o vlastnú pôdu nestaráme a nechávame ju okupovať. A nič na tom nemení ani nepriaznivý stav drobenia pôdy. A vrátia nám ju ako step.

Lenže to má všetko aj nejaký dopad. Je vlastne isté, že títo bačovia tu o pár rokov nebudú, pretože ich spôsob podnikania a hospodárenia nie je udržateľný. 

Je treba tomu dať rázny koniec. Uvidíme, kedy sa v tomto štáte začnú plniť predvolebné sľuby a programové vyhlásenia vlády.

Ale poďme ešte raz k spôsobu získavania informácií od farmárov prostredníctvom SPPK. Tento neprijateľný spôsob, ktorý nakoniec nie je žiadnym zákonom len úmyselnou manipuláciou musí ministerstvo okamžite zrušiť a urobiť nápravu v ukladaní informácií. Toto vyzerá vyslovene ako mafiánsky prístup k citlivým informáciám fyzických a právnických osôb a ich zneužívaniu, Čo toto má byť ?

A neposlednom rade, kto tu supluje štátne orgány - nejaká lobistická MVO ? Potom je jasné že sa nevieme pohnúť z miesta.

Skryť Zatvoriť reklamu