Výmena Bíreša nestačí, treba regulárny národný kontrolný orgán potravín.

Písmo: A- | A+

Na základe výsledkov činnosti ŠVPS SR došlo rozvratu systému kontroly potravín. Dôsledkom je nerovnovážny stav a diskriminácia veľkej časti vidieckeho hospodárenia.

V normálne fungujúcom mechanizme štátnej správy by sa teda v prvom rade nemohol diletant v nejakom obore stať ústredným riaditeľom. Kontrola potravín je vysoko odborná a dnes už sofistikovaná činnosť v záujme ochrany zdravia ľudí a zvierat. V našom štáte je možno všetko, len nie zdravé potraviny a zvieratá. Ale ako politický nominant sa môže stať riaditeľom kontroly potravín aj učiteľ vnútorných chorôb prežúvavcov.

Ide o to, že postupy a metodiky kontroly potravín sú rozhodujúce pre efektívnu ochranu zdravia ľudí. A metodikou Bíreša je - nemáme zistenia, nemáme problémy, nemáme nebezpečné potraviny. A máme pokoj.

Posledným úletom kontrolórskeho analfabeta je ochrana chovov ošípaných pred AMO. Dnes je riadenie rizika postavené na dôkladnej analýze nebezpečenstva a hlavne na jeho dôslednom vyhodnotení. Ide v prvom rade o ochranu zdravia ľudí, v druhom rade o ochranu zdravia zvierat a v treťom rade o ochranu ekonomických záujmov.

Ak táto, dnes už evidentne nespôsobilá inštitúcia s ešte nespôsobilejším vedením oznámi ako závažné riziko prenosu hlodavce a hmyz a pritom v núdzovom opatrení preferuje deratizáciu na úrovni farmy, je to ako keby malomocnému nariadil amputáciu odpadnutej končatiny.

V prvom rade je verejným záujmom zachrániť ekosystém pre produkciu potravín. A to nie sú farmy. To že sme si vďaka totalite vybudovali poľnohospodárstvo, ktoré padne pri prvej infekcii, je skutočnosťou. Diverzifikovaný a extenzívny chov zvierat určite nepadne skôr ako priemyselné veľkochovy. Len ak budú pri vedení kreatúry ako Bíreš. Tu platí, že tento človek intenzívne a na objednávku ( minimálne politickú ) pôsobil ako baranidlo na likvidáciu rozvíjajúceho sa roľníckeho hospodárenia.

Pred ministerstvom pôdohospodárstva je umiestnená tabuľa : venovaná obetiam násilnej a zločineckej kolektivizácie. Je to len symbol a za týmto historickým zločinom je osud konkrétnych ľudí a rodín. Pre pripomenutie si dovolím reprodukovať niektoré apolitické vyjadrenia k odhaleniu tabule :

A. Srholec : "Ich vykorenili z toho, na čo boli naučení, čo ovládali, čo cez generácie sa odovzdávalo. Ich odsúdili do väzenia, prenasledovali, vláčili ich po nočných výsluchoch."

Z.Bacigálová : "Tam by malo byť voľajaké inakšie odškodnenie, však my sme nič nedostali, za stroje, za všetko nič. Táto tabuľa, tak aspoň je symbol."

L.Mikuš : "To je len pozlátka. To satisfakcia žiadna neexistuje."

Ako to súvisí ? Ústredný riaditeľ je absolventom večernej univerzity marxizmu leninizmu. Je to kariérny šíriteľ centralizácie a šikanovania. Okrem katastrofálnych dôsledkov jeho riadenia kontroly potravín je súčasne úplne zmätený v pozícii hlavného veterinárneho lekára, pretože ani sám nevie kedy a v akej funkcii vlastne vystupuje.

Elementárne bariéry, vytvorené len a len účelovo na národnej úrovni, len a len skupinou, ktorej mozgy boli pravidelne premývané v Bruseli. Absolútne neefektívne a neplodné otravovanie bizardnými povinnosťami hospodáriacich roľníkov a zvyšovanie byrokratického aparátu. Nepochopenie a nespracovanie elementárnych kategórií podnikov, ktoré nepotrebujú štátny dozor a už vôbec nie sú nebezpečenstvom ale osou vidieka.

Registrácia každej jednej činnosti, vrátane domácej produkcie s dodávaním prebytkov.

Takto sme sa vďaka expertom, ktorí síce v Bruseli mali len takú hodnotu ako Husák v Moskve, ale zato tu narobili škody na ďalších 100 rokov.

Je potrebné ustanoviť inštitúciu, ktorá definitívne vykorení primitivizmus totalitnej kontroly a správneho poriadku. Kontrola potravín, vrátane kontroly zvierat sa musí stať vysoko odbornou expertízou odborníkmi v svojom odbore. Musí prestať šikovanie pokutami a začať trestanie podvodníkov s potravinami.

Na vrchole musí byť ustanovený orgán, schopný vykonávať regulárny štátny dozor nad celou kontrolnou činnosťou. A v neposlednom rade, sa kontroly potravín musia stať položkou, ktorú si bude hradiť prevádzkovateľ a nie verejnosť.

Štátna veterinárna a potravinová správa vznikla na politickú objednávku, politicky fungovala a na základe výsledkov jej činnosti došlo rozvratu systému kontroly potravín. Dôsledkom je nerovnovážny stav a diskriminácia veľkej časti vidieckeho hospodárenia.

Skryť Zatvoriť reklamu