Minister Vlčan tvrdí, že od roku 1989 stagnujeme. Fíha. A predložil únii stratégiu superstagnácie.

Presný popis bludov, ktoré poslalo ministerstvo pôdohospodárstva únii.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (7)

Cieľom strategického plánu je zabezpečiť vhodné podmienky na podnikanie aj pre malé a stredné farmy. Toto má byť aká alternatíva. To je strategický plán ? Alternatíva k čomu ? Veď to má byť cieľom celej stratégie SPP a nie alternatíva. To je ďalších 30 rokov úmyselného udržiavania kolektivizovaného poľnohospodárstva a prehlbovania stagnácie.

To len autori stratégie počítali a počítali, až um vyšlo, že je to len 5 % podielu predaja. Ale 100 % potravinovej sebestačnosti. Z ostatného si tak akurát môžete vypáliť lieh a rafinovať biopalivá.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Blud 1 - stagnácia poľnohospodárstva za posledných 30 rokov - stagnácia poľnohospodárstva prebiehala 40 rokov po víťaznom februári a jeho príčinou bola kolektivizácia a podpora kolchozníckeho hospodárenia na pôde

Blud 2 - fragmentácia poľnohospodárskej pôdy má vplyv na nižšiu efektívnosť poľnohospodárskych podnikov - rozdrobenosť je živou vodou veľkoplošného parazitovania na pôde a efektívnosť podnikov je nesúvisiaci atribút

Blud 3 - stabilizácia územia vysporiadaním vlastníckych vzťahov - meliorácie majú svojho vlastníka ako štátny podnik a ako prvé bagrovali prirodzene vytvorené biokoridory a remízy

Skryť Vypnúť reklamu

Blud 4 - budovanie alternatívnych odbytových kanálov ( priamy predaj ) - nedá sa budovať strecha bez základov a obvodových stien a ktoré sú horizontálnym a nie vertikálnym odbytom

Blud 5 - získavanie mladých poľnohospodárov - to nie je ťažba zlatej rudy a bankový produkt na úvery, ale výsledok generačného modelovania spoločenského ocenenia hospodárenia na pôde a vytvorenia sociálnych podmienok

Blud 6 - vysoká úroveň úradnej kontroly potravín - vysokú úroveň štátnej veterinárnej služby nahradila nespôsobilá, chaotická represívna posadnutosť, bez merateľných výsledkov organizovaná ako selektívna služba a baranidlo korporáciám za verejné financie a ktorú zachránila len diskvalifikácia nezávislého vnútroštátneho auditu

Skryť Vypnúť reklamu

Blud 7 - významná časť spotrebiteľov uprednostňuje lacnejšie a menej kvalitné potraviny - na dominantnom trhu s potravinami iné ani neexistujú a tie, ktoré sa javia ako kvalitné a drahšie, sú tiež nekvalitné

Blud 8 - farmy obhospodarujúce viac ako 86 % pôdy sú veľké a majú diverzifikovaný príjem čo je silná stránka poľnohospodárstva - to odporuje vedeckým a odborným poznatkom za 70 rokov kolektivizovaného poľnohospodárstva o ohrození všetkých oblastí spoločenského a verejného života a likvidácii vidieka

Blud 9 - veľkostná štruktúra predstavuje konkurenčnú výhodu - žiadnym spôsobom nemáme vplyv na svetové ceny základných komodít a preto sa s nimi trápime zbytočne a bezcieľne

Skryť Vypnúť reklamu

Blud 10 - komplementárna redistributívna podpora príjmu na prvých 150 ha - v zmysle všetkých dostupných informácií a analýz pre zmenu je potrebné podporiť prvých 20 ha od 0,1 ha obhospodarovanej pôdy, ostatné je bonus parazitom na pôde

Blud 11 - efektívnejšie využívanie moderných technológií veľkými podnikmi - jediným výsledkom tohto smerovanie je dominantné smerovanie k nákupu drahých a predražených technológií a súčasne nedostatok podpory inovácií a digitalizácie mikropodnikov ako základ udržateľnosti všetkých parametrov SPP

Blud 12 - umiestnenie poľnohospodárske produkcie na trhu EÚ - HDP len deformuje akékoľvek merateľné ciele mimo irelevantných makroekonomických ukazovateľov

Blud 13 - klesajúci podiel živočíšnej výroby na celkovej produkcii - klesá len intenzívna živočíšna výroba, ktorej regulácia bude mať bezpochyby výrazný pozitívny vplyv na všetky požadované parametre SPP

Blud 14 - rastúci dopyt po lokálnej produkcii potravín - skutočnosťou je rastúca ponuka lokálnych potravín, ktorá skôr alebo neskôr zasýti požiadavky miestneho trhu a ide o trend, ktorý nevyhnutne nahradí dlhodobá udržateľnosť priameho predaja a predaj modernými spôsobmi komunikácie konečnému spotrebiteľovi

Blud 15 - fungujúce krátke dodávateľské reťazce - okrem jedinečného miliónového projektu búdok na spôsob obchodných reťazcov a ktoré po skončení projektu ostanú bez dotovania s najväčšou pravdepodobnosťou pamätníkom megalománie pri jednom krátkom potravinovom reťazci a útulňami pre bezdomovcov, existujú už len obchodné spoločnosti profitujúce na uvedenom trende

Viac blog nedá.

Preto je stratégia centralistická direktívna vízia formovaná lobistami. Bez známeho obrazu na konci obdobia. Len domnienky a predpoklady. Rovnako nepodarená ako socialistický realizmus. Nerealizovateľný idealistický obraz s neuveriteľnými zdrojmi a nákladmi. Preto ich treba rozdať ľuďom ktorí hospodária alebo chcú hospodáriť. A agropodniky nech žijú na večné časy - ale za svoje.

Digitálne inovácie môžu úplne spoľahlivo smerovať do tohto prostredia. My sme po socializme prestavený na megalomanskú vlnu, že moderné je globálne, veľké a výkonné. Možno to platí pre jadrové elektrárne, ale určite nie pre hospodárenie na pôde. Hospodárenie na pôde v rámci riadneho životného cyklu osoby, rodiny alebo komunity je navyše takmer bezodpadovým alebo schopným vlastnej spotreby.

Produkčná filozofia smeruje jednostranne k výkonnosti, čo bráni merateľnému vyhodnoteniu sociálnych a environmentálnych vplyvov. Pre potrebu podpory preto ako prvý v rade musí byť hospodáriaci občan - fyzická osoba bez ohľadu na výkonnosť. A prvým elementárnym environmentálnym cieľom musí byť využívanie prírodných zdrojov.

Len tak prestaneme po 70 rokoch stagnovať a produkovať potraviny tak, ako si to predstavuje zelená dohoda. A Vlčan to opomenul zámerne, pretože má iné záujmy.

Ján Marton

Ján Marton

Bloger 
  • Počet článkov:  75
  •  | 
  • Páči sa:  397x

Venuje sa 30 rokov rozvoju vidieka, potravinovému právu a kontrole potravín. Sleduje nezákonosť a nespravodlivosť pri likvidácii vidieka diskvalifikáciou miestneho hospodárstva. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

8 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

3 články
Skryť Zatvoriť reklamu