Falošné tóny úradov zdravotníctva - v školských jedálňach ide o zdravie detí.

Písmo: A- | A+

Súdy sa polepšili, prokuratúra sa zmenila. policajti zatýkajú mocných - nezabudnime na nesprávne správne orgány.

Úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s odbornými úsekmi školských úradov si v zariadeniach školského stravovania vytvorili schému na ukrajovanie z poplatkov rodičov a verejných financií. Ako to funguje ?

Podľa zákona potrebuje takéto zariadenie prevádzkový poriadok. Keďže ho predkladá úradu verejného zdravotníctva, na stránke úradu je transparentne, voľne prístupný formulár požadovanej dokumentácie podľa zákona. Prevádzkovateľ v dobrej viere, že plní požadované predpoklady tento dokument predloží.

Prevádzkovateľ školského zariadenia ho vyplní, tak ako káže zákon a na úrade sa dozvie pozor !!!!! - to je nesprávny prevádzkový poriadok, prevádzkový poriadok je potrebný zo stránky XY a počujete dobre - pozor, musíte si ho kúpiť !!!! Chápete, Vy prispievate škole na stravu a škola to pošle na súkromný účet za niečo, čo je verejne dostupné na stránke úradu. Pekná schéma, čo ? Aby bolo jasné, nakoniec je to zodpovednosť zriaďovateľa. prečo ma to trápi ?

Pretože mám plné zuby tieňových schém správnych orgánov, ktoré sú jednoznačne korupčným formátom. Viete, keby išlo o podnikateľskú oblasť, možno to prijmem ako prirodzené. Ale tu ide o prepletenie úradu verejného zdravotníctva, posudkového orgánu, ktorý komerčne požaduje to isté, čo má prevádzkovateľ kedykoľvek a kdekoľvek voľne prístupné. Myslíte si, že bez participácie úradníkov, by táto schéma fungovala? Figu borovú.

Ono sa to tvári nevinne, ale berúc do úvahy počet zariadení školského stravovania a počet konaní, potom ide pekný balík peňazí - ale pozor z vreciek rodičov a verených financií. Pekný úlet. Ak vezmeme do úvahy prepojenie tohto komerčného formátu s tzv. lektorskou činnosťou úradníkov, potom sa nám schéma pekne uzavrie. Pozor, skutočne nie je prvoplánovým motívom riešiť finančnú stránku schémy alebo definovať niekoho profit. Upozorňujem na sofistikované korupčné schémy úradu verejného zdravotníctva, ktoré sa tvária ako legálne a dokonca prospešné.

Nezabudnime, že tieto isté persóny schémy sú vzápätí tí, ktorí rozhodujú o schválení prevádzky. No nekúp to. Zaujímavé je, že popri tom, sa zariadenia školského stravovania nechávajú na pospas hygienického dožívania. Čo je na tom strašidelné, je že tieto isté úrady sú ako tri opice a pri školskom stravovaní nevidia, nepočujú a nerozprávajú. Verte mi a dá sa to preukázať, že veľká časť zariadení školského stravovania dožíva alebo dožila - popri tejto nespoľahlivej kontrole.

Nájdete peniaze u zriaďovateľa ( nie ľahko ). Vypracujete projekt kuchyne ( nie lacno ), ktorá je v o 100 % lepšej hygienickej kondícii ako pôvodné nevhodné a rizikové zariadenie. A začnú sa diať veci. Tá istá skupina, ktorá dlhodobo nevidela nebezpečenstvá pre zdravie stravníkov, zrazu vidí hlavný problém - hádajte v čom - v prevádzkovom poriadku, aký ho máte a odkiaľ ho máte. Inak viete čo - nemáte prevádzku správne naplánovanú.

Na úrady verejného zdravotníctva sme preniesli zodpovednosť, aby sme mali zabezpečený dohľad tam, kde sami nemôžeme veľmi nahliadnuť. Do školskej kuchyne. tam kde sú spotrebitelia úplne bezbranní - deti. Nehoráznosť, drzosť, podvod, bezcharakternosť najvyššieho stupňa.. Na deťoch!!!! Deti nemajú možnosť plniť funkciu spotrebiteľa a vedieť sa chrániť. Pred tým, ako dostanú na tanier stravu, prebehne niekoľko procesov, ktoré majú zabezpečiť ich ochranu. Ale ako postupuje ten, kto ich má chrániť ? Čo sa tam deje ?

Pozor. škola je v tom možno nevinne, pretože schéma má svoju podstatu. Škola kolaboruje, pretože potrebuje rozhodnutie na prevádzku a podlieha kontrole. Tlačí na vedúcu školskej kuchyne, aby bezpodmienečne chránila chod prevádzky, nech je v akomkoľvek stave, prípadne robí čo môže na jej udržanie. Vedúca školskej kuchyne sa bojí kontroly ( a o svoje miesto ), ktorá má v rukách pokuty ( čo využíva na bezmocné kuchárky a pomocné sily ktoré pokutami straší ). Pre spokojnosť úradníkov je potrebné čo ? - kúpiť si prevádzkový poriadok od firmy XY, ten, ktorý je na stránke úradu voľne prístupný.

Toto je skutočná vysoká spoločenská nebezpečnosť. Nenápadná schéma kontrolného úradu v konečnom dôsledku o tisícoch prevádzok školského stravovania. Je to trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa ? Neviem. Tento pred svetom uzavretý mechanizmus totiž nikoho nebolí. Štátny rozpočet, poplatky rodičov sú ukrátené tak, že tí, ktorí ich hradia, už nie sú súčasťou schémy.

To ako keby sudca pred rozsudkom povedal zlodejovi, nech si kúpi rozsudok od komerčnej firmy, lebo bude lepší. 

Táto schéma je podvod. Je zrejmé, že kontrola v školských stravovacích zariadeniach zlyhala. Namiesto aktívnej participácie na zlepšovaní hygieny sa zamotala do schémy podpory dokumentácie, ktorá nič nerieši, ale dobre vynáša. Tu treba riešiť podporu na vyšší hygienický štandard, ale pretože na to nie sú peniaze, úrad si našiel svoju parketu. Nezabudnime aj na ich partnera v odborných sekciách školských úradov. Sú v tom až po uši.

Neviem ako vážne táto správa pôsobí. Nechcem vyvolať vášne a paniku, aj keď myslím že je čas na rázne opatrenia.

To, že nie sú peniaze na zabezpečenie vyššej úrovne hygieny v školských kuchyniach, to je smutné. To, že sa málo zaujímame ako funguje dodávateľský reťazec pre stravu našich detí, je nezodpovedné. To, že nie je mechanizmus na dodávanie miestnych čerstvých potravín, je hanba. Ale aby kontrolné orgány v spolupráci s odbornými úsekmi školstva vymýšľali schémy na ukrajovanie z príjmov zriaďovateľov školských zariadení, našich príspevkov a verejných financií je bezprecedentné.

Ak chcete, aby školská kuchyňa vyhovovala požiadavkám hygieny, netreba mať požadované podmienky. Stačí, ak na odporúčanie tých, ktorý roky nechali prevádzkovať školské kuchyne hygienicky na úrovni pneuservisu ( nič proti pneuservisom ) zaplatíte prístup k prevádzkovému poriadku komerčnej firmy a splníte požiadavky. Chápete, najdôležitejšie je aby ste kúpili prevádzkový poriadok a nie stav hygieny prevádzky. Prevádzkový poriadok, ktorý je voľne prístupný na stránke orgánu, ktorý zariadenie posudzuje a rovnako tak dokumentáciu, ktorá je voľne prístupná na stránkach ministerstva školstva.

V tejto oblasti to nie je o nič menej nebezpečné, ako pri korupcii a podvodoch a možno ešte nebezpečnejšie, lebo sa to plazí a zdá sa ako úplne funkčná a zákonná činnosť. Preto rodičia stravujúcich sa detí. Nájdite spôsob kontroly, v akom zariadení, za akých podmienok a čím sa stravujú Vaše deti. Nespoliehajte sa na úrad verejného zdravotníctva. Má inú prioritu - aký papier mu predložíte. A na otázku, prečo sa nesnažia o vytvorenie tlaku na zlepšenie odpovedia, veď nemajú peniaze a následne sa postarajú, aby ich mali ešte menej. A ak sa to netýka všetkých úradov a úradníkov, vysporiadajte sa s tými, ktorý v tejto schéme figurujú.

Skryť Zatvoriť reklamu