Dejiny Uhorska v číslach

Písmo: A- | A+

Od roku 1000 (možno 1001), kedy bol korunovaný prvý kráľ Štefan, sa na uhorskom tróne dokopy vystriedalo niekoľko desiatok kráľov, z toho boli 2 oficiálne korunované kráľovné.

Moje výpočty:

(nepočítam protikráľov, regentov, či rôzne medzivlády)

Arpádovci: 21 kráľov + 2 z iného rodu

Anjouovci 4 + 2 z iného rodu

Luxemburg 1

Jagelovci 3

Huňady 1

Zápoľský 2

Habsburgovci (+Habsbursko-lotrinská dynastia) 2 + 16

SPOLU: 54 kráľov, z toho 16 cisárov.

Od začiatku Uhorského kráľovstva v roku 1000 po rozpad Rakúsko - Uhorska v roku 1918 sa v priemere striedali králi každých 17 rokov.

(Výpočet 918 : 54 = 17)

Štefan I., vyhlásený za svätého 45 rokov po smrti, okrem iného známy aj tým, že dal rozštvrtiť svojho nepriateľa Kopáňa a oslepiť bratranca Vazula.
Štefan I., vyhlásený za svätého 45 rokov po smrti, okrem iného známy aj tým, že dal rozštvrtiť svojho nepriateľa Kopáňa a oslepiť bratranca Vazula.  

Rekordéri v dĺžke vládnutia:

Najkratšia vláda: Karol II. Malý : 38 dní. Dala ho zabiť v r. 1386 vdova po kráľovi - Alžbeta. Pri atentáte mu rozťali mečom čelo, pričom mu vytieklo jedno oko. Následne ho zavreli do väzenia na Vyšehrade, kde čoskoro zahynul, sú dve verzie: buď bol zaškrtený alebo otrávený. 

Najdlhšia vláda: František Jozef I. : 68 rokov. Na trón sa dostal v revolučnom roku 1848, počas veľmi dlhej vlády prežil svojich nástupcov. Jeho jediný syn Rudolf sa zastrelil v zámočku Mayerling, synovec František Ferdinand bol zastrelený počas atentátu v Sarajeve. Cisár zomiera ako 86 ročný uprostred 1. sv. vojny.

ZDROJ: V. Segeš a i. Kniha kráľov (2006)

Dlhočizné tituly:

Ťažko vybrať panovníka s najdlhším titulom, keďže tie sa neustále menili, niekedy pribúdali, inokedy odbúdali. Záležalo na tom, ako sa tomu ktorému panovníkovi darilo vo vojenskej alebo diplomatickej sfére, alebo ktorým titulom sa chcel resp. nechcel pochváliť. Ako príklad uvádzam oficiálne tituly dvoch kráľovien v našich dejinách. Tieto tituly boli uvádzané na začiatku listov alebo listín, často zaberali až niekoľko riadkov, za latinským originálom uvádzam (môj) voľný slovenský preklad.

Mária Anjou (1395): Titul obsahuje 11 zemepisných názvov.

Maria Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Regina, Princeps Salernitana et Honoris Montis Sancti Angeli Domina

Mária z božej milosti kráľovná Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Galície, Lodomerie, Kumánie, Bulharska, princezná Salerna a Pani Monte Sant Angela.

Mária, ako 14 ročná sa vydala za 18 ročného Žigmunda Luxemburského, zasnúbili sa už keď mala 8.
Mária, ako 14 ročná sa vydala za 18 ročného Žigmunda Luxemburského, zasnúbili sa už keď mala 8. 

Mária Terézia (1780): Titul obsahuje až 50 zemepisných názvov.

Maria Theresia Divina favente clementia Romanorum Imperatrix vidua, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galliciae, Lodomeriae, Bosniae, Serviae, Cumaniae, et Bulgariae Regina Apostolica, Archi Dux Austriae, Dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae, et Carnioliae, Magna Princeps Transylvaniae, Marchio Moraviae, Dux Brabantiae, Limburgiae, Lucemburgae, Geldriae ac Würtembergae, superioris, et inferioris Silesiae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae, Guastallae, Aschvitzii, et Zatori, Princeps Sueviae, Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Hannoniae, Kyburgi, Goritiae, et Gradiscae, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, superioris et inferioris Lusatiae, Comes Namurci; Domina Marchiae, Sclavoniae, et Mechliniae; Vidua Dux Lotharingiae et Barri, Magna Dux Hetruriae etc.

Mária Terézia, z božej priazne a milosti vdova Rímskeho (nemeckého) cisára, kráľovná Uhorska, Čiech, Dalmácie, Chorvátska, Slavónie, Galície, Lodomerie, Bosny, Srbska, Kumánie, svätá kráľovná Bulharska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Burgundska, Styrie, Korutánska a Kranjska, princezná Transylvánie, markgrófka Moravy, vojvodkyňa Brabantu, Limburgu, Luxemburgu, Gelderlandu a Württemberga, horného a dolného Sliezska, Milána, Mantovy, Parmy, Piacenzy, Guastally, Osvienčimu a Zatoru, princezná Švábska, grófka Habsburgu, Flanderska, Tyrolska, Hainautu, Kyburgu, Gorice a Gradisca, markgrófka Svätej ríše rímskej, Burgau, horného a dolného Lužicka, grófka Namuru, Pani (východnej) Marky, Sclavonie a Mechelenu, vdova vodcu Lotrinska a Baru, vodkyňa Etrúrie atď.  

Mária Terézia, údajne od smrti manžela až do svojej smrti nosila výhradne čierne šaty (15 rokov)
Mária Terézia, údajne od smrti manžela až do svojej smrti nosila výhradne čierne šaty (15 rokov) 

ZDROJ: http://eurulers.altervista.org/hungary.html

Zdroj obrázkov - wikipédia

PS: tento článok berte ako zaujímavosť, dopredu sa ospravedlňujem za prípadné možné nepresnosti, prosím diskutujúcich, aby neriešili veci, či je správny názov Uhorsko, Maďarsko alebo Hungaria, myslím, že to v tomto prípade nie je podstatné. 

Skryť Zatvoriť reklamu