Žmurknutie a jeho právne následky

Písmo: A- | A+

Môže aj žmurknutie spôsobiť právne následky? Čo ak áno? Žmurknutie môže byť rôzne: žmurknutie jedným okom, žmurknutie dvomi očami. Vyjadrujeme tým náklonnosť k niekomu, vzájomné sympatie. Keď žmurkneme na druhého človeka, ktorý stojí za chrbtom tretieho, na znak toho, že ten tretí nevie to, čo vedia tí dvaja ako prejav nejakého tajomstva a jeho uchovania. Žmurkať môžeme jedným okom aj keď má niekto tik v oku, kedy neprimerane žmurká. Podľa definície je žmurkanie je spontánna činnosť organizmu, ktorú vieme z časti ovládať vôľou. Avšak čo ak žmurknutie spôsobuje aj právne následky? Je možné uzatvoriť manželstvo žmurknutím?

 http://onlinehealthfourms.blogspot.sk/2010/12/redundant-blinking

Žmurknutie môže byť rôzne: žmurknutie jedným okom, žmurknutie dvomi očami. Vyjadrujeme tým náklonnosť k niekomu, vzájomné sympatie. Keď žmurkneme na druhého človeka, ktorý stojí za chrbtom tretieho, na znak toho, že ten tretí nevie to, čo vedia tí dvaja ako prejav nejakého tajomstva a jeho uchovania. Žmurkať môžeme jedným okom aj keď má niekto tik v oku, kedy neprimerane žmurká.

Každopádne žmurkáme každý z nás a je to pre činnosť oka nevyhnutné. Zabezpečuje to zvlhčovanie oka a jeho čistenie. Keď nežmurkáme často, môžeme mať pocit suchého oka, pálenie, rezanie začervenanie oka. Proste nepríjemné pocity v oku. Väčšina ľudí žmurkne asi 15-krát za minútu a jeden žmurk trvá v priemere 100-150 milisekúnd, čo znamená, že za celý život prežmurkáme najmenej deväť rokov. Keď žmurkáme, určité časti mozgu sa na chvíľu "vypnú", zistili britskí vedci.

Podľa definície je žmurkanie je spontánna činnosť organizmu, ktorú vieme z časti ovládať vôľou.

Avšak čo ak žmurknutie spôsobuje aj právne následky?

Je možné uzatvoriť manželstvo žmurknutím? Podľa všetkého áno. Išlo o staršieho pána, ktorého zdravotný stav už nedovoľoval hovoriť ani písať. Istá žena prišla na matriku a požiadala o uzatvorenie manželstva s týmto pánom. Matrikárka bez toho aby si overovala zdravotný stav pána a akékoľvek iné okolnosti, žiadosti vyhovela. V ten istý deň sa konal sobáš. Keďže pán nemohol ani písať ani rozprávať, ako prejav súhlasu mal žmurknúť. Podľa výpovedí svedkov pán po čase žmurkol. Veď žmurknúť musel. Nemal na výber. A tak či chcel alebo nechcel manželstvo uzatvoriť musel. Manželstvo bolo uzatvorené. Pán na druhý deň zomrel a  manželka po ňom bude dediť majetok.

Podľa súčasnej právnej úpravy deti tohto pána nemôžu platne napadnúť na súde platnosť takto uzatvoreného manželstva. Táto právna úprava nemá logiku. Veď aj manželstvo je zmluva v konečnom dôsledku. A akákoľvek zmluva, ktorú by pán uzatvoril v jeho zdravotnom stave žmurknutím by bola neplatná a napadnuteľná. Avšak manželstvo nie. Manželstvo sa totiž po jeho zániku zo zákona považuje za platne uzatvorené. Ide totiž o prípad domáhania sa neplatnosti z dôvodu toho, že pán trpel duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Napadnúť platnosť z tohto dôvodu môže len jeden z manželov. Dedičia môžu za určitých okolností len pokračovať v už začatom konaní. Zaujímavosťou je že napríklad podľa talianskej právnej úpravy by takéto napadnutie neplatnosti aj po smrti jedného manžela bolo možné.

Žmurkanie je dôležité pre činnosť oka, vieme ním vyjadriť niektoré svoje pocity ako je náklonnosť alebo spoločné tajomstvo. Avšak môže mať aj právne následky. Preto si dávajte pozor na koho a kedy žmurkáte!

Skryť Zatvoriť reklamu