Čo sa stane ak manžel neodpovedá?

Písmo: A- | A+

Zaujal ma jeden prípad, v ktorom išlo pôvodne o triviálnu záležitosť, táto však vytvorila neskutočné množstvo problémov v praxi. Ide o prípad kedy manžel prestane komunikovať so svojou manželkou a prestane preberať poštu. Poukážem na praktické problémy, ktoré z toho vzniknú.

 http://cpkidsmountainclimbers.wordpress.com/author/cpkidsmountai

Žena nežije s manželom dlhšiu dobu, preto podá návrh na rozvod manželstva na Slovensku. Manžel žije v zahraničí. Súd manželstvo rozvedie, avšak rozsudok nenadobudne právoplatnosť, dokým nie je doručený manželovi. Manžel poštu nepreberá. Tak prejdú dva roky a rozsudok stále nie je právoplatný. Žena však medzičasom otehotnie so svojím súčasným priateľom. Rozsudok nadobudne právoplatnosť po narodení dieťaťa (za použitia fikcie doručenia). V zmysle prvej domnienky otcovstva je na rodný list dieťaťa zapísaný ako otec dieťaťa manžel ženy (to by sa nestalo, ak by rozsudok nadobudol právoplatnosť skôr). A tu sú praktické problémy, ktoré vznikli dieťaťu a matke z neskorej právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva:

Problém č. 1: Otcovstvo dieťaťa. Keďže biologickým otcom dieťaťa nie je manžel ženy, musí matka podať návrh na súd o zapretie otcovstva a následne je možné určiť otcovstvo biologického otca dieťaťa, napríklad súhlasným vyhlásením rodičov. Výsledok je prvá zmena na rodnom liste dieťaťa v mene otca.

Problém č. 2: Krstné meno dieťaťa. Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov. Keďže manžel (a legálny otec dieťaťa neodpovedá) dieťa sa narodí bez mena – zápis v rodnom liste je „meno neurčené“. Takto má vystavené všetky doklady, napr.: kartičku poistenca a cestovný pas mu ani nevydajú. Tiež nemá svoje meno na skrinke v jasliach alebo škôlke. Meno dieťaťa musí určiť súd. Aj keď súd rozhodne, nastáva opäť problém s právoplatnosťou rozsudku. Do rodného listu matrika zapíše meno len na základe právoplatného rozsudku. Celý proces môže trvať roky, počas ktorých bude dieťa bez totožnosti – bez mena. Výsledok druhá zmena v rodnom liste dieťaťa v mene dieťaťa.

Problém č. 3: Priezvisko dieťaťa. Keďže v čase uzatvorenia manželstva sa manželia dohodli na spoločnom priezvisku maloletých detí podľa priezviska otca, aj dieťa má toto priezvisko po „legálnom“ otcovi. Po zmene zápisu otca (úspešnom konaní o zapretie otcovstva) v rodnom liste je potrebné zahájiť ďalšie konanie o zmenu priezviska dieťaťa (či už podľa priezviska matky alebo biologického otca). Výsledok tretia zmena v rodnom liste dieťaťa v priezvisku dieťaťa.

Na prvý pohľad jednoduchá záležitosť, keď manžel neodpovedá, ktorá však môže narobiť praktické nepríjemnosti dieťaťu aj matke na ktoré som chcela poukázať.

 

Skryť Zatvoriť reklamu