Náboženstvo II. Ktorý boh je ten pravý?

Písmo: A- | A+

Dnes už ateizmus nie je životaschopným. Prisilné? Naozaj nie je životaschopným. Prečo? Jediné, čo ateistom bráni v tom, aby sa ho vzdali je nezodpovedaná otázka. A to tá, akým presvedčením by sa dal nahradiť. Naozaj. Všetky tie útoky na náboženstvá sú zreteľné, agresívne a chceli by mať punc logiky, rácia a rozumu. Chceli by mať. Za týmito útokmi sa skrýva prázdnota. Prečo si to myslím?

Myšlienkový experiment. Predstavme si, že chceme nahradiť ateizmus. Ostáva nám iba viera v nejakého boha. Záleží na tom, ktorý konkrétny systém si zvolíme v prípade dodržiavania prikázania nami zvoleného náboženstva dôsledne a úprimne? Ak je morálny cieľ ten istý, záleží na tom akou cestičkou sa dostaneme na vrchol? Všetko závisí od tejto odpovede.

Mohol by to byť kresťanský Boh? Bohovia hinduizmu? Ešte je tu Alah pre islam. Nezabudnime na budhizmus Theravda a na budhizmus Mahayana. Nie je to rozdelené zo srandy. Mahayana verí v desaťtisícjeden božstiev. Theravada v podstate nie je náboženstvom, skôr filozofiou. Je tu ale spoločná črta. Tak ako náboženstvá aj Theravada ponúka doktrínu a súbor zásad zameraných na vyslobodenie z tyranie vlastných túžob, vzťahy so svojimi blížnymi. Mohlo by sa teda zdať, že účelom všetkých náboženstiev je vzbudzovať prijateľné správanie.

Narážame tu na problémy. Budha tvrdil, že "existuje len jediný spôsob na očistenie ľudstva" a že "pravda je jedna a neexistuje žiadna iná". Judaizmus nebude súhlasiť s hinduizmom v tom, že existujú milióny bohov. Islam a judaizmus sa nezhodnú s kresťanstvom. A to vo veľmi dôležitom bode. V Ježišovi Kristovi a v naše spasenie skrze neho. Po všetkých týchto zmätkoch by nebolo pre bývalého ateistu najlepšou voľbou filozofia New Age, v ktorej je všetko?  Vyberá čosi zo všetkých náboženstiev a kombinuje prvky animizmu, uctievania prírody, panteizmu a kresťanskej morálky do jedného. Tie názory môžu byž príťažlivé, ale  chýbajú tu fakty.

Myslíte si, že dobré správanie jedného k druhému je dostatočným cieľom, ktorý si treba vytýčiť? Kedysi sa po vodách plavilo veľa pirátskych lodí. Dnes už iba pri Somálsku. Mali dané pravidlá, aby si spravodlivo rozdelili získanú korisť. Zhodneme sa asi na tom, že sa jednalo o istú morálku. Ale stále to boli piráti, teda zločinci. Ich morálka nestačila na to, aby neboli zločincami a skôr či neskôr ich popravili. Ak sme poctiví, opýtame sa nasledovné. Morálka je najvyšší cieľ? Neexistuje niekto, kto by nás mohol brať na zodpovednosť? V prípade pirátov to je vláda. V našom prípade som ho pracovne pomenoval Stvoriteľ.

Pre Theravadu je človek najvyššou duchovnou bytosťou vo vesmíre, podľa judaizmu a kresťanstva je síce človek stvorený na obraz Boží, ale človek nie je Bohom. Ak je tu ten Boh a my sa zároveň staviame na jeho pozíciu, nie je to nič iné ako rebélia.  Hinduizmus a budhizmus tvrdí, že materiálny svet je ilúziou a že cieľom človeka je uniknúť z materiálneho sveta do nemateriálnej nirvány. Judaizmus a kresťanstvo s tým nesúhlasia.  Tvrdia, že stvorenie materiálneho sveta Stvoriteľovou rukou bolo dobré, podobne aj naše materiálne telá sú dobré. Síce hriešne na každom kroku, ale vstanú z mŕtvych. Sú to rozdielne pohľady, však? Ako to spája New Age neviem, ale mne sa zdá, že je to nemožné.

Budhizmus popiera existenciu odpustenia. Ľudia vraj musia trpieť svoju osudnú karmu, až kým sa nevyčerpá a oni sa nedostanú do vytúženej nirvány. Kedysi náboženstvá pre vyriešenie problému odpustenia ponúkali obete. Dnes sa nám to javí kruté a zvrátené, však? Podobne to robil aj staroveký judaizmus. Dnešný judaizmus to nemá čím nahradiť. V tomto sa podobá islamu, ktorý učí, aby sa ľudia vydali na milosť Všemohúceho, ale neuvádza žiadnu obeť, ktorá by primerane splatila cenu hriechu. V kresťanstve je to s odpustením, ako vieme, inak. Je to zreteľný rozdiel.

Nie každému je jasné, že jedinou alternatívou ateizmu je kresťanstvo. Ono napriek tomu, že učí ľudí byť dobrými, nie je to to najpodstatnejšie. Dôležitejšie je toto: Boh, sudca, voči ktorému sme sa všetci prehrešili (garantujem, že všetci), nám dal svojho Syna ako obeť, aby sňal hriechy z ľudí. Ja sa pýtam, čo viac sa dá urobiť? Porozmýšľajme. On ako trojjediný Boh obetoval syna Ježiša, čiže seba. Už len to je veľká vec, že nekonečný Boh si zoberie na seba obmedzenú ľudskú podobu. A ešte aj zomiera za nás. Kto kedy urobil väčšiu vec? Iste judaizmus to odmieta. Prijíma Boha Otca, ale Boha Syna Ježiša Krista už nie. Aj vyvolený národ má právo sa mýliť. Urobil takúto veľú vec niekto z iných náboženstiev? Kristus je jediný, kto nám ponúka spasenie.

Skryť Zatvoriť reklamu