V kauze piešťanského CT opäť zrušili obvinenia. Rozhodla prokurátorka z Trenčína

Nie je možné konštatovať, že obvinení konali úmyselne, mali vedomosť o existencii efektívnejších alternatív, cena by bola nadhodnotená a parametre CT prístroja boli nastavené diskriminačne. Tvrdí prokurátorka.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

Vyšetrovateľka protikorupčnej jednotky – expozitúra Západ Národnej kriminálnej agentúry v prípade piešťanského CT opätovne vzniesla obvinenia vlani začiatkom októbra. Zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku vo forme pomoci bola obvinená bývala riaditeľa piešťanskej nemocnice Mária Domčeková a ďalší. Medzi nimi aj Michal Straka známy aj ako raper Ego. Obvinení podali sťažnosť.

Prokurátorka Krajskej prokuratúry v Trenčíne Monika Piknová obvinenie zrušila. Stalo sa tak ešte vlani 21. decembra. Vyplýva to z uznesenia, ktoré mám k dispozícii.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku

Podľa Trestného zákona sa ho dopustí ten, kto inému spôsobí škodu, tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok. 

Prvé a druhé obvinenie je rovnaké, škoda rozdielna

V prvom uznesení o vznesení obvinenia zo septembra 2015, ktoré v apríli 2016 1. námestník generálneho prokurátora René Vanek zrušil, vyšetrovateľka uviedla, že členovia odbornej komisie navrhli riaditeľke nemocnice Márii Domčekovej prijať ponuku uchádzača MEDICAL GROUP v cene 1.595.890 eur formou hlasovania a členovia správnej rady schválili uznesenie, v ktorom udelili súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvu na zákazku CT prístroja.

Tým mali umožniť riaditeľke aj napriek povinnostiam vyplývajúcim ako štatutárovi tieto povinnosti porušiť a nerešpektovať. Stalo sa tak, keď Mária Domčeková uskutočnila neefektívne a nehospodárne majetkové rozhodnutie tým, že svojím podpisom uzatvorila zmluvu.

Skryť Vypnúť reklamu

Cena pritom prevyšovala skutočnú trhovú hodnotu a zároveň nezodpovedala princípom hospodárnosti a efektívnosti vyhláseného verejného obstarávania. Neboli zohľadnené skutočné potreby a ekonomická situácia a nedošlo ani k prevereniu trhových možností.

Konaním obvinených tak bola spôsobená škoda najmenej 479-tisíc eur. K tomu však nedošlo z dôvodu odstúpenia od zmluvy.

Nové obvinenie z októbra 2017 bolo v postate rovnaké, okrem výšky škody. Podľa vyšetrovateľky spôsobená škoda 337- tisíc eur.

Prečo ho zrušili ?

Podľa prokurátorky Moniky Piknovej dôkazy zabezpečené po začatí trestného stíhania dostatočne neodôvodňovali rozhodnutie vyšetrovateľky vo vzťahu ku konkrétnym osobám. "Na základe vykonaných úkonov trestného konania nebola preukázaná subjektívna ani objektívna stránka konania obvinených," uviedla.

Skryť Vypnúť reklamu

Skutková veta uznesenia o vznesení obvinenia nemá základ vo vykonanom dokazovaní, tak ako je to opísané v odôvodnení uznesenia, okrem vymenovania vykonaných dôkazov, obsahuje iba dedukcie vyšetrovateľky a subjektívne hypotetické úvahy a závery.

Prokurátorka poukázala na to, že skutková veta obvinenia z októbra 2017 je zhodná so skutkovou vetou uznesenia o vznesení obvinenia zo septembra 2015, ktoré bolo zrušené, s výnimkou úpravy výšky škody a doplnenia zistených porušení zákona o verejnom obstarávaní, konštatovaných na základe výsledku kontroly Úradu pre verejné obstarávanie z mája 2016.

Piknová pripomenula, že Márii Domčekovej sa kladie za vinu, že nesplnila povinnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaná a porušila ustanovenia zákona o neziskových organizáciách.

Skryť Vypnúť reklamu

„Nie každé porušenie respektíve nedodržanie zákona možno vyhodnotiť v trestnoprávnej rovine, v danom prípade síce k formálnym porušeniam zákona o verejnom obstarávaní došlo, ale už zo samotnej skutočnosti, že víťaz verejného obstarávania bol určený výsledkom elektronickej aukcie, do procesu ktorej nemá možnosť verejný obstarávateľ vstupovať, nie je možné vyvodzovať trestnoprávnu zodpovednosť vo vzťahu k Márii Domčekovej,“ skonštatovala prokurátorka.

Uviedla tiež, že znalec jednoznačne konštatuje diskriminační nastavenie parametrov prístroja, čo nekorešponduje so žiadnym z dôkazov a ide o subjektívny ničím nepodloženým záver. Naviac ide o otázku právnu, ktorú znalec nie je oprávnený riešiť.

Znalec podľa prokurátorky iba hodnotí spoločenskú situáciu a je toho názoru, že cenu bolo možné sledovať z voľne dostupných zdrojov, tieto však nešpecifikoval a iba vo všeobecnosti uviedol, že ide o internet.

„Vyjadrenie znalca je nepoužiteľné pre záver, že v dôsledku konania obvinenej Márie Domčekovej spočívajúce v uzavretí kúpnej zmluvy hrozila škoda vo výške najmenej 337- tisíc eur,“ doplnila prokurátorka.

Podotkla tiež aj to, že akékoľvek porovnanie s verejnou súťažou z roku 2012 je nenáležité. pretože išlo o úplne iný CT prístroj s inými parametrami.

Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval, že ani formálne porušenie zákona o verejnom obstarávaní nemali vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Prokurátorka spomenula aj to, že zo správy Protimonopolného úradu z novembra minulého roka, ktorá bola doručená až po vydaní uznesenia o vznesení obvinenia, tiež vyplýva, že úrad nemá dostatok dôkazov na preukázania protisúťažného správania v tomto konaní.

V žiadnom prípade nie je možné konštatovať, že obvinení úmyselne konali spôsobom, že by mali vedomosť o existencii efektívnejších a hospodárnejších alternatív k predmetu verejného obstarávania, že by bola cena nadhodnotená, respektíve, že by táto na konkrétny predmet bola zistiteľná z dostupných zdrojov a tiež by boli parametre CT prístroja nastavené diskriminačne,“ uzavrela prokurátorka z Krajskej prokuratúry v Trenčíne Monika Piknová.

Chronológia kauzy

 • Podľa medializovaných informácií piešťanská nemocnica kúpila prístroj za 1,6 milióna eur, čo je o 600-tisíc viac, ako vysúťažilo predchádzajúce vedenie. Víťazom tendra sa stala spoločnosť Medical Group SK, kde v minulosti pôsobil aj bývalý predseda parlamentu Pavol Paška.

 • Lekár Alan Suchánek zo správnej rady nemocnice informoval o prípade spolu so sestrou Magdalénou Kovačovičovou.
 • Generálny prokurátor Jaromír Čižnár vydal v novembri 2014 pokyn, aby orgány činné v trestnom konaní preskúmali tender na kúpu CT prístroja.
 • Riaditeľka nemocnice Domčeková navrhla zrušenie zmluvy s víťazom tendra Medical Group.
 • Po prevalení kauzy a výzve premiéra Roberta Fica ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská a podpredsedníčka parlamentu a predsedníčka dozornej rady piešťanskej nemocnice Renáta Zmajkovičová rezignovali. Z funkcie odstúpil aj Pavol Paška, ktorý sa vzdal aj poslaneckého mandátu.
 • Vo februári 2015 začal vyšetrovateľ trestné stíhanie pre prečin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
 • V septembri 2015 obvinili osem ľudí. Správna rada riaditeľku nemocnice odvolala.
 • Obvinení podali sťažnosti. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave Marek Marcinkech ich zamietol.
 • Obvinení využili právo na podanie podnetu na preskúmanie zákonnosti uznesenia vyšetrovateľky o vznesení obvinenia, ako i uznesenia prokurátora o zamietnutí sťažností.
 • V apríli 2016 prvý námestník generálneho prokurátora René Vanek dospel k záveru, že napadnutými uzneseniami bol porušený zákon v neprospech obvinených a preto rozhodol o zrušení napadnutých uznesení. Všetkým obvineným bolo zrušené obvinenie. Jedným z hlavných pochybení je nedostatočné ustálenie výšky hroziacej škody a to vzhľadom na nepoužiteľnosť znaleckého posudku. Vanek vyšetrovateľke prikázal, aby vo veci konala a znovu rozhodla.
 • V júni 2016 na základe rozhodnutia generálneho prokurátora vec odňali trnavskej krajskej prokuratúre a prípad začala dozorovať Krajská prokuratúra v Trenčíne.
 • V októbri 2017 vyšetrovateľka opätovne vzniesla obvinenie Márii Domčekovej a ďalším. Obvinení podali sťažnosť.
 • V decembri 2017 prokurátorka Z Krajskej prokuratúry v Trenčíne Monika Piknová obvinenia zrušila.
Júlia Piraňa Mikolášiková

Júlia Piraňa Mikolášiková

Bloger 
Populárny bloger
 • Počet článkov:  314
 •  | 
 • Páči sa:  82x

Témy spojené s políciou, prokuratúrou, súdmi a organizovaným zločinom.Písala som pre Nový Čas, pre Aktuálne.sk ( Články tu ). Teraz píšem pre TVKRIMI.SK Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

1 článok
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

3 články
Skryť Zatvoriť reklamu