Cesta k úplnej slobode II.diel s Ot

Písmo: A- | A+

- rušia sa všetky dlhy obyvateľstva Slovenskej republiky (nemusí dopĺatiť pôžičky a úvery, ktoré si musel zobrať), lebo štát je zodpovedný za každého občana, netreba nič dokazovať, my všetci sme živým dôkazom viny zlého vládnutia,

,, Slovensko má novú šancu byť samostatnou a prosperujúcou krajinou!“

Po navrátení moci občanom SR, potrestaní politikov za 24 rokov tunelovania a rozkrádania, vytvárania podmienok na úkor chudoby a genocídy slovenského národa, keď budú všetci tí, ktorých sa to týka odpykávať tresty, ktoré sa im vymerajú, sa už nikdy nesmie stať, že bude možné znova beztrestne kradnúť a vraždiť, sa zavedie okamžite osobná trestno-právna a majetková zodpovednosť každého občana a funkcionára , nepremlčateľná zodpovednosť, okamžitá odvolateľnosť z funkcie.

Všetci sú zvedaví, ako to bude, ako potom môžu žiť a dúfať, že bude lepšie .

Prečo by vlastne mali podporiť zmenu?

- V deň navrátenia moci občanom sa musí vytvoriť úradnícka vláda , aby sa okamžite zahájili akcie na pochytanie zločincov a mohli sa im vymerať tresty a výkon spravodlivosti podporené myšlienkou ,, za vlastizradu doživotie“! Vklady na účtoch a majetok bývalých vládcov a ich spolupáchateľov sa prepíše do vlastníctva štátu.,

- zmrazia sa všetky účty a celý kapitál , ktorý bol získaný za obdobie ich panovania, ale aj ten, čo poprepisovali na svojich dedičov a spolu podielnikov – spoluvinníkov

- všetko euro v štátnej pokladnici sa použije na nákup potrebného vybavenia zo zahraničia a na vybudovanie podnikov (ktoré budú patriť pod správu štátu - teda pod občanov)- sú to hlavne podniky, ktoré kúpil štát a za zvláštnych podmienok sa ocitli v rukách súkromníka, ale aj tie, čo si v privatizácii kúpili za 1,-?korunu, ale potom im vrátili DPH 23% z hodnoty majetku ( ale nie z koruny ale z reálnej hodnoty – napr. z miliardy dostal vlastník –privatizér 230.000.000 a preto NBS 11 rokov vracala DPH privatizérom a oddelila vybraných veľkopodnikateľov od budúcej chudobnej vrstvy. Dnes takýto pokračovatelia tunelu hovoria, že to je ich rodinný kapitál)

 - máme pripravenú náhradnú vlastnú menu Ruby, ktorá bude zatiaľ používaná ako sekundárne platidlo, lebo musí byť audit krajiny, ohodnotený znovu nadobudnutý majetok, zrušením spoločenskej zmluvy, rušia sa všetky dlhy štátu voči Európskej únii, tak aj dohody o spolupráci s EU a aj s NATO,

ktoré naše vlády podpísali a ktoré sa ukázali ako zlé

- rušia sa všetky dlhy obyvateľstva Slovenskej republiky (nemusí dopĺatiť pôžičky a úvery, ktoré si musel zobrať), lebo štát je zodpovedný za každého občana, netreba nič dokazovať, my všetci sme živým dôkazom viny zlého vládnutia, lebo ak by štát vytvoril také podmienky, ako je v čl. 36 ústavy SR, tak by ste nikdy nepotrebovali úžernícke pôžičky a neostali by ste v neistote, lebo právo na prácu a dôstojný život by bol ozajstný .

Už tu boli jednania s odborníkmi na ekonomiku, ktorí vedia , ako by to bolo možné rýchlo a okamžite zmeniť. nepodmienený základný príjem.

Počuli sme, že denne odchádza do EU minimálne 80.000.000 eur – čím vlastne my úverujeme EU a bolo by načase, keby nám to už EU konečne začala splácať. Prečo to spomínam?: v prepočte je to 480,-eur na jedného obyvateľa mesačne

Ak má dôchodca 300 eur dôchodok nemal by sa lepšie, keby mal + k tomu 480 eur ? ak žijú dvaja mladí manželia a majú dve malé deti , manželka má možno materskú 240 eur , manžel ledva zarobí 500 eur , nebolo by im lepšie keby k tomu mali mesačne 4 x 480 eur do plusu , čiže + 1920 eur, veď to by si za ROK, či za dva mohli kúpiť byt v hotovosti . Takto ľudia darujú svojou nečinnosťou- strachom , že prídu o prácu , darujú svoj príjem preč z našej krajiny. Pritom stačí tak málo a všetci sa môžu mať dobre a dokonca až nad pomery.

Čo má v op napísané príslušník etnickej menšiny , cigán ? každý jeden tam máme napísané občan slovenskej republiky.

Cigán až dostane do ruky 480 eur bez práce , je tiež len človek a tiež tie peniaze použije na tie isté veci ako každý jeden z vás, zároveň prispieva míňaním peňazí do systému a vytvára podmienky aj pre neho aj pre mňa aj pre vás. 

Preto dôkladne čítajte, zdieľajte a hlavne rozmýšľajte !

Treba z redefinovať hodnoty- zmeniť poradie hodnôt= určiť nové priority a bude sa žiť všetkým dobre.

Aj ten cigán túži po vlastnom dome, ale ak mu poviem toto má na Slovensku každý, až chceš viac môžeš pracovať tam, kde nájdeš uplatnenie, práce je všade dosť a potom aj nepodmienený základný príjem sa po čase zvýši aj tebe aj ostatným a plat za prácu budeš mať na viac a tvoja životná úroveň vzrastie, lebo všetci sme ľudia .

Odlišovať sa budú typy , ako sú asociáli- neprispôsobivé typy a tam budú iné sankcie, ale tiež má nárok na Nepodmienený základný príjem, lebo aj to sú ľudia a potrebujú jesť, piť, obliekať sa a bývať.

Všetci si uvedomia, že ak mám príjem bez práce, je to príjem na život a je povinnosť za služby potrebné k životu platiť , ale ak budem aj pracovať , môžem mať zadarmo aj zdravotníctvo, školy pre deti, dopravu, či elektriku. Všetko je možné, ak ľudia povedia rozumnú vetu:

,, Verím, že sa môžem mať dobre , preto chcem zmeniť systém !“

Takto dokážeme odstrániť diskrimináciu, lebo v tejto krajine sa nikto nepostaral doteraz o životnú úroveň obyvateľstva. Zabráni sa tomu , aby sa robili rozdiely, medzi ženou – slobodnou matkou na materskej, cigánom, dôchodcom, či mladíkom pod 25 rokov. Nebude už obdobie , aby štát, sociálna poisťovňa človeku čo odpracoval 30 rokov vypočítala 15 eur dôchodok, alebo nechala dôchodcu 4-7 rokov čakať, či mu niekedy príde dôchodok- toto už nikdy nesmie na Slovensku existovať !

- treba vytvoriť urýchlene podmienky na výrobu a pestovanie vo vlastnej krajine, aby sa zabezpečila potravinová sebestačnosť (podporia sa projekty ako Agrokruh)

- vytvárame Priamu demokraciu, vy ste tvorcovia, vy ste súčasť štátu a v rezortoch ministerstiev budú zodpovední zástupcovia - úradnícka vláda, ktorá musí splniť vaše myšlienky, vízie o lepšom živote a bude niesť plnú majetkovú a trestnoprávnu zodpovednosť za svoje činy, ktoré by vykonala bez súhlasu občanov .

potrebuje niekto vytvárať a podporovať politické strany , keď konečne docieli to dobro, čo o ňom snívali už generácie pred nami ??? , lebo vytvorením politickej strany sa len začína s korupciou a vytvára sa nové zlo !

- vytvoríme jednotnú jednu daň (lebo doteraz to bolo zdaňovanie až do výšky 78-80% - myslíme tým súčet všetkých daní, ktoré na nás uvalili), ktorá by z morálneho hľadiska mala predstavovať 10% / teda jeden desiatok

( podľa odborníkov stačí len 0,5%), počas tohto obdobia zistíme, či ju bude možné znížiť a zas vás poteší práve myšlienka , že nič nebolo zbytočné a konečne žijete slobodne

- každý občan musí mať rovnaké práva aj povinnosti, spoločnosť bude založená na občianskom princípe, v prípade zodpovednosti a práv sa nebude viac rozlišovať, či je niekto inej národnosti, etnika, rasy alebo náboženstva

- remeslo, výroba a pestovanie, dokážu zaistiť ekonomický rast krajiny, minimálna mzda by sa zrušila a zaviedol by sa nepodmienený základný príjem, ktorý zabezpečí každému človeku základné potreby a teda dôstojný život, bude to síce len základ na prežitie, ale pri rovnej dani, je to dosť na to, aby sme si mohli doceniť ľudí, ktorí už v minulosti pre túto spoločnosť veľa urobili a ich vek, či zdravotný stav im nedovoľuje podieľať sa na znovu budovaní a zaslúžia si dôchodky v takej výške, aby mohli žiť dôstojný život, sociálnu starostlivosť, zdravotnú starostlivosť a iné výhody, ktoré by už mali mať bezplatne a príjem do domácnosti , by mali v podobe dôchodku pocítiť už konečne ako odmenu za životnú prácu

- žiaci a študenti budú študovať bez toho, aby to finančne zruinovalo ich rodičov – školstvo musí byť zadarmo, zmení sa školský systém, aj obsah vyučovania, aby sa z detí vychovali plnohodnotní ľudia a nie roboti, či ovce...spolu so základným nepodmieneným príjmom pre študenta sa vytvorí prostredie, kde budú naozaj rásť vzdelaní a hlavne v obore znalí občania, ktorí budú veľkým prínosom pre spoločnosť

- žena , ktorá má deti mladšie ako 6 rokov, nemusí pracovať, lebo by sa nemohla plnohodnotne venovať deťom a teda má mať možnosť byť doma a poberať nepodmienený základný príjem a materskú platenú z rozpočtu štátu (čo vlastne uľaví zamestnávateľom) na seba a na dieťa, aby mala čas a prostriedky sa deťom plne a zodpovedne venovať, výchova a materinský cit, láska - aj to je práca, lebo sa u ľudí po rokoch demoralizácie systematicky ľudskosť vytráca, zabúda sa na morálku, medziľudské vzťahy nefungujú , veľa ľudí už nepozná základné pravidlá správania, preto je to potrebné výchovou znova nadobudnúť.

- každá firma prejde ekonomickým a morálnym auditom a bude individuálne posudzovaná. Vieme, že podnikateľské prostredie je teraz nevyhovujúce, ale nikto, kto podniká poctivo, sa nemusí báť, že príde o svoju firmu.

- sú pripravené projekty , ktoré pomôžu krajine a tým aj nám občanom,

- je pripravený projekt na prevýchovu a zaradenie do spoločnosti neprispôsobivých občanov .

- sú pripravené projekty, ktoré pomôžu obnoviť pestovanie plodín bez chemických zásahov , pomôžu zásobiť štátne hmotné rezervy a udržať sebestačnosť krajiny a aj zamestnanosť obyvateľstva s nižším vzdelaním alebo bez praxe.

- projekty, ktoré chránia pitnú vodu a vodné zdroje, prírodu a lesy, musíme si lesy a pôdu uchrániť a uprednostniť ekologické projekty na ich obnovu a náhradné suroviny, či recyklované materiály na ich záchranu.

nesmieme dovoliť zničiť naše prírodné bohatstvo. takto postupne rozbehneme aj priemyselnú výrobu a ostatné odvetvia výroby.

slováci , občania pracujúci v zahraničí sa istotne radi vrátia, ak sa hodnota práce u nás takto upraví a nebudú robiť nikomu otrokov za neľudských podmienok, keď doma môžu mať svoj život ohodnotený tak, ako si dávno zaslúžili

- ostane nám jediná Slovenská banka, ale všetky budovy a všetko, čo sa tu postavilo, bude naše spoločné , budeme to vedieť využiť a vybudovať Slovensko na úroveň, akú my chceme a nikto zo zahraničia nám nebude určovať, ako máme riadiť našu krajinu

- pokiaľ my budeme budovať krajinu svojou prácou, podnikať a zabezpečovať všetko potrebné, aby sme sa mali dobre, budú zástupcovia úradníckej vlády, odstraňovať nepotrebné a nezmyselné zákony, odstraňovať už spôsobenú nespravodlivosť, zabezpečovať ochranu pred zneužitím vládnej moci, pomáhať s armádou chrániť územie, obyvateľstvo a dozerať na poctivosť vytváraných hodnôt

- musíme mať regulované podnikanie (reinvestovanie ziskov do rozvoja), aby bolo zdravotníctvo a lieky zadarmo, aby sa nemuseli hradiť a financovať školy z peňazí občanov, aby mohli ženy vychovávať doma deti, aby sa rodina stala základom slušného života, aby vzdelanie nebolo nedostupné a prácu si každý vážil, chránil a ctil. Všetci ľudia potrebujú cítiť a vnímať spoločnosť ako niečo vlastné a preto každý prehrešok až zločin, musí byť spravodlivo a bez prieťahov trestaný.

Reguláciou podnikania sa zabráni daňovým únikom, ale zároveň sa podporí ekonomika krajiny, ale aj rozvoj firiem. vytvoria sa menšie a ľahšie kontrolovateľné celky, ktoré budú sebestačnejšie a tak sa zabráni možnej nepoctivosti, lebo komunita menšieho počtu ľudí sa lepšie pozná.

  • Referendum o verejnom odsúhlasení trestu pre politikov, ktorí budú súdení za vlastizradu a genocídu páchanú na občanoch našej spoločnosti za obdobie neslobody od roku 2004, ale aj za politické zločiny a podvody, ktoré tu narobili po novembri 1989 , ale aj za skutky , za roky z pred nežnej revolúcie.

Samozrejme, že sú aj iní odborníci medzi nami, ale nie všetkých môžeme spomenúť, lebo dlhé články, ľudí nebaví čítať, ale taktiež stále je tu jeden veľký problém, ktorý už teraz možno všetci chápete a to je dosiahnuť ten deň D, od ktorého začína realizácia tohto celého textu. Všetci ste sila a všetci ste moc, ktorou sa dá dosiahnuť všetko po čom túžite, ale len vtedy, ak každý sám za seba chce. Preto vyzývam všetkých, ktorí chcú žiť šťastný a slušný život, nech prispejú k tomu, aby sa Slovensko stalo prosperujúcou krajinou!“ (v ďalšom časti o odškodnení za 25 rokov neslobody)

Žiadosť o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv.

Žiadosť:
Žiadam o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv za člena a zároveň chcem požiadať a, o termín stretnutia v Bratislave
b, o termín stretnutia v mieste bydliska, lebo spĺňam podmienky na vašu otázku 5B.
Chcete sa stať členom takejto skupiny? Odpovedzte na dve otázky:
1. Ako viete pomôcť ?
2. Ako chcete byť užitočná/ý?
Prihlášku neposielame, ale osobne riešime na stretnutí aj s vašimi aktivistami alebo s Vašou skupinou.
3. Koľko máte členov alebo záujemcov, ktorí chcú byť súčasťou zmeny systému?
4. Ste ochotná/ý podieľať sa na takomto projekte, kde si občania financujú členstvo a spoločne riešia potreby občanov podľa už pripravených návrhov a konkrétnych riešení?
Táto časť je o stretnutí záujemcov a ich skupiny, či skupín.
5.Kde sa môžeme stretnúť ?
A, v Bratislave pokiaľ už máte odpovede na predošlé otázky.
B, v mieste Vášho bydliska, kde máte zabezpečené priestory a skupinu minimálne 10 ľudí, ktorí už odpovedali na predošlé otázky a chcú sa stať členmi.

Meno a priezvisko dátum a miesto podpis

.....................................................................................................................................................
ioupriesenia@gmail.com,
Sme tu pre všetkých občanov. Náš Inštitút ochrany ústavných práv prináša riešenia na súčasný zle nastavený politický systém. Neváhajte a pridajte sa k nám! Chceme zobudiť občanov, aby sa nenechali manipulovať, ale aby otvorili oči a odvážne pridali ruku k dielu. Píšte na ioupriesenia@gmail.com
číslo účtu SK8365000000000020560144
kód banky 6500
Ďakujeme za finančnú pomoc a vecné dary.

https://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html

Skryť Zatvoriť reklamu