Čo je ,,alternatívna predmanželská poradňa“ ?

Písmo: A- | A+

Koľko mladých ľudí, alebo koľko ľudí, sa dnes vydáva a žení a hlavne prečo ? Čítajte ! Zdieľajte! Šírte ! https://www.youtube.com/watch?v=H_hbqnrZVOk,

 Kedysi sa brali do úvahy dve varianty. SVADBA Z ROZUMU, SVADBA Z LÁSKY. Bola aj tretia, ale keďže bola hanba ju priznať, dnes je to ,,móda“ , lebo sa musia .

http://josezuna.blog.pravda.sk/2011/02/12/muzi-maju-krabice-zeny-maju-internet/ , ( článok, video a titulky)

Teraz Vás do toho vovediem. Jednou z prednášok je naplňovanie potrieb manželov
u muža:
1. sexuálne naplnenie
2. nájsť v žene priateľa , spoločníka, partnera
3.mať príjemnú a krásnu ženu
4, aby žena vytvorila príjemný domov
5. obdiv, uznanie, úctu od ženy

Rozdiely medzi mužom a ženoumuž :

 • túži byť uznávaný, obdivovaný, vážený ( má snahu vyniknúť, potrebu uznania a úcty v práci, ocenenie jeho schopností)

 • túži byť milovaný ( mať pocit harmonického zázemia, byť prijímaný manželkou, nepotrebuje o tom hovoriť)

 • nevyhýba sa nebezpečenstvu, dobrodružstvu ( šport hraničiaci s nebezpečenstvom, - parašutizmus, horolezectvo, súťaže, hry, zápasy, vyhľadáva situácie, kde treba odvahu)

 • vníma a prežíva veci a udalosti s odstupom a nadhľadom ( v prípade, že sa ho vec netýka, ostáva bez záujmu )

 • problémy rozoberá, uvažuje nad nimi a hľadá argumenty ( výsledok vzniká po dlhšom uvažovaní )

 • má väčšiu schopnosť abstraktného myslenia ( sú mu blízke abstraktné vedy – filozofia, matematika )

 • zaujíma sa o veci ako o celok – všeobecne ( zaujíma sa o podstatu veci, podrobnosti nie sú dôležité )

 • je zameraný na budúcnosť, má bližšie k plánovaniu ( viac používa fantáziu , rád plánuje )

 • výrazne oddeľuje rozum od citov ( viac robí to čo robí, než to , čo cíti, nedokáže sa úplne obetovať )

 • viac sa sústreďuje na materiálne veci ( zarába, živí rodinu, buduje )

 • zaujíma sa o širšie okolie a dianie ( medzinárodné vzťahy, politika, vzťahy v cirkvi, domov je miestom odpočinku )

 • ľahšie sa zmieri so všednosťou ( považuje všedný život za normálny )

 • má sklon obviňovať ( podceňuje schopnosti ženy a viní ju z neúspechu )

 • muž sa zapáli pohľadom ( vníma telesnú krásu ženy )

 • muž vyjadruje svoje pocity pozvoľna, opatrne ( potrebuje poslucháčov )

  u ženy:
  1.ochrana , nežnosť, starostlivosť muža, pocit istoty,
  2. priestor na diskusiu
  3.otvorenosť a poctivosť muža
  4. zodpovednosť muža za finančné zabezpečenie rodiny
  5.aby bol muž dobrým otcom, odovzdaným svojej rodine.

Rozdiely medzi mužom a ženou -  žena:

 • túži byť uznávaná, obdivovaná a vážená ( predovšetkým svojim manželom, hlavne za to, čo robí pre rodinu )

 • túži byť milovaná ( byť zamilovaná pre ňu samu, túži po prejavoch náklonnosti )

 • potrebuje pocit bezpečia ( pokoj pri prejavoch náklonnosti, istoty pre svoje deti )

 • má väčšiu schopnosť vidieť veci zvnútra, stotožniť sa s nimi ( tragédiu vníma citovo, stotožní sa s postihnutými, s cudzou bolesťou )

 • má väčšiu schopnosť celostného myslenia ( rýchlo intuitívne nájde riešenie )

 • sústreďuje sa skôr na konkrétne problémy ( sú to bližšie humanitné vedy, história, psychológia )

 • zaujíma sa o detaily a konkrétne situácie ( skladá si obraz z podrobností )

 • prežíva blízku prítomnosť ( sústreďuje sa na momentálnu udalosť, plánovanie nie je také dôležité )

 • prežíva situácie citovo, naplno ( dáva sa celá, bezo zbytku – až k sebaobetovaniu , viac ju priťahujú charitatívne povolania )

 • viac sa sústreďuje na človeka, jeho vnútro, povahu ( pochopí osobnosť, vnútorné problémy, pocity, lepšie chápe vzťahy medzi ľuďmi )

 • je zameraná viac na domov ( buduje a pretvára ho, vychováva deti )

 • túži po zmene , romantike ( potrebuje nové podnety, zmenu, prekvapenie, prejavy pozornosti )

 • má sklon cítiť sa vinná ( pociťuje vinu, keď sa jej niečo nepodarí, trpí pocitom menejcennosti, že nestačí mužovi )

 • žena sa zapáli sluchom ( vníma mužovo vyznanie, uisťovanie, že ju miluje )

 • žena vyjadruje pocity spontánne ( potrebuje vyjadrovať to, čo prežíva ) 

Dnes väčšina mladých ľudí je ovplyvňovaná médiami a nemajú prehľad o veciach v živote, ktoré zažili ich rodičia, alebo starí rodičia. Čo sa však týka citovej oblasti, je rozdiel cítiť a prijať zodpovednosť, alebo cítiť a ,,užívať si „ , nemať zodpovednosť. Starší ľudia poznajú význam slov ,, láska je slepá“, alebo ,, láska hory prenáša“. Ak je človek bez zodpovednosti , je slepý a nevidí následky svojho konania, lebo city prevládajú nad zdravým rozumom, ale ak má človek zodpovednosť a svoje city dokáže ovládať, dosiahne uspokojenie aj v láske aj v živote. Prinesie obeť a stane sa ten, koho si váži osoba, pre ktorú vie niečo prijať, niečoho sa vzdať, ale netrpí ani jeden z nich. Takáto dvojica si väčšinou berie príklad zo svojho vzoru. Nie každý máme svoj vzor a preto naše konanie je odlišné. Menej sebavedomí partneri nedokážu myslieť samostatne a sú ovplyvňovaní rodičmi. Výhovorky o vďačnosti je materiálna záležitosť, prijať cestu životom, ktorí si nastavia podľa svojich predstáv, je charakterová vlastnosť a zodpovednosť každého jedinca.

OSUD.....čo to je ?
Osud je moc, ktorej je všetko, i konanie človeka, podriadené.
Podľa homérskeho mýtu je osud ('moira) hlavná distributívna sila, nadriadená všetkému, i bohom, ktorí naň či pri ňom prisahajú. Jeho kompetencia a výkon sú tabu. Funkciou osudu bolo distribuovať kompetencie zložkám priestorového kontinua, pričom jeho uniformita bola daná sociálnym pôvodom moiry.

Osud v stoicizme je tajomná moc riadiaca všetko dianie, vrátane chodu ľudských dejín, pričom ju nemožno ovplyvniť vôľou alebo predvídaním človeka.

A. http://www.vincentini.sk/nase-aktivity/kazne-p-lubomira-stanceka-cm/rok-a/obdobie-cez-rok-ii/dvadsiata-osma-nedela-cez-rok/1,

B. http://hladanie.net/index.php/polemika-a-kritika/humanizmus/142-o-zmysle-zivota,

C. http://referaty.aktuality.sk/stredoveka-filozofia/referat-13486,

Ale objavuje sa ďalšia možnosť a tou je biznis. Najodpornejšia forma manželského zväzku, založená na prerozdelení majetku ešte pred svadbou. Začína sa maličkosťami a končí nenávisťou , predtým najzamilovanejších dvoch ľudí.

http://www.video-sotak.sk/rady-odporucania,

Žiadna výmena manželiek, ale výmena svokrovcov.

Ak sa mladí ľudia túžia stať jeden pre druhého životným partnerom, mali by si vymeniť svojich rodičov na dobu 3 mesiace. V rodičoch počas trojmesačného odlúčenia nájdete aj pravdu o svojom partnerovi, o vzťahoch v jeho rodine, o názoroch a zistíte, čo vás v živote čaká a neminie. Možno sa rozhodnete aj svoj vzťah ukončiť skôr, ako by ste mali niekedy chybné kroky pred svojimi deťmi. Čomu sa naučíte a zabránite , počas tohto pobytu ?

Zníženie pôrodnosti, zvýšenie zodpovednosti, úcta k starším, rešpekt, disciplína a autorita, // zrušenie EGA, povýšenectvo, pretvárky a vytvorenie morálneho charakteru J J J .

http://zena.atlas.sk/idealne-manzelstvo-vazne-trva-vecne/rodina/manzelstvo/631547.html,

Sex je najdôležitejší v manželstve, ale pokiaľ neviete navzájom s partnerom komunikovať o všetkom, aj o tom, čo v tom sexe si želáte a čo nechcete, ani o tom neuvažujte, lebo to nie je milovanie, to je len biznis.

http://zena.pravda.sk/sex-a-vztahy/clanok/282574-sex-z-povinnosti-nemozno-sa-mu-v-manzelstve-vyhnut/,

Nad týmto výrazom sa mnohí z vás pozastavia, ale mať sex za odmenu, alebo preto, že je streda, či preto, aby som akože uspokojil toho druhého, to nie je o láske a citoch, to je o povinnosti ,,na oko“ , čiže hra na niečo, čo by ste nemali predstierať nikdy.

 1. http://ona.idnes.cz/psychika-muze-a-holuba-066-/vztahy-sex.aspx?c=A141029_180022_vztahy-sex_jup,

 2. http://www.pluska.sk/mamina/zdravie/zdravie-zeny/sex-nie-je-robota-,

 Preto je komunikácia najdôležitejšia vo všetkom a tak sa vyhnete v živote akejkoľvek hádke.

Deti , by mali prísť na svet vtedy, keď partnerka a partner si vedia vo všetkom vychádzať v ústrety a nie na podnet rečí od rodičov, ,,už by sme sa radi dočkali aj vnúčat“ !

Pozor !!!!

 Skôr ako nad tým budete uvažovať, skúste najskôr spolu žiť.

 http://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/379196/materska-dovolenka.html

Vždy nastáva obdobie krízy, keď jeden sa snaží vlastniť toho druhého. Najčastejšia chyba !

1. http://prezenu.noviny.sk/c/laska-a-sex/ake-chyby-robia-zadane-zeny-v-posteli-tu-je-ich-zoznam,

2. http://zena.pravda.sk/sex-a-vztahy/clanok/348291-toto-su-dovody-preco-vas-podvedie-strucne-a-jasne/,

3. http://casprezeny.azet.sk/clanok/106214/10-neklamnych-znameni-ze-vas-podvadza-na-toto-davajte-pozor.html,

I. http://casprezeny.azet.sk/clanok/112236/muzi-zahybaju-kvoli-sexu-ale-preco-podvadzaju-zeny-5-skutocnych-pribehov-nevernic-taka-je-pravda.html,

II. http://casprezeny.azet.sk/clanok/82351/zistili-sme-kto-podvadza-castejsie-a-preco.html,

III. http://www.tvnoviny.sk/my-zeny/1696294_sme-poriadne-herecky-mame-vacsie-sklony-k-podvadzaniu,

Prečo by ste sa mali hádať pred deťmi, prečo by ste sa mali vôbec hádať, myslíte si , že hádky sú potrebné ?

1, http://supermama.joj.sk/supermama-novinky/supermama-zo-zivota/hadky-rodicov-pred-detmi-obcas-im-prospievaju.html

2, http://spuntik.zoznam.sk/cl/1000720/1379313/Hadky-poskodzuju-mozgy-deti,

Nezabúdajte, vždy sa všetko dá riešiť, ak to riešiť chcete, nikdy sa hádať nemusíte, ak komunikovať chcete. https://www.youtube.com/watch?v=lkwxiBcnMaQ
https://www.youtube.com/watch?v=SUmCRrKYwBQ#t=35 ( titulky)

Materiály použité z internetu, s občianskeho združenia Manželské stretnutia a z vlastnej skúsenosti J.

 Juraj Chlebík 

Čítajte ! Zdieľajte! Šírte !

https://www.youtube.com/watch?v=H_hbqnrZVOk,

chcete , aby sa z vyzbieraných finančných prostriedkov, čo najskôr uskutočnil 3.Medzinárodný snem, či zjazd o zákone proti mobbingu, pod názvom ,, Občan = volič, je najväčšia a najdôležitejšia autorita v štáte“, ale aj o tom, či pomáhate zbierať podpisy na založenie vašej strany ,, Strana práce Slovenska“, http://www.ritomska.eu/sps/ ktorá je dôležitá, aby sme skôr dosiahli spokojnosť občanov a splnili myšlienky spokojnej staroby. 

http://www.ritomska.eu/wp-content/uploads/2014/06/PodpisovyHarok.pdf . 

Skryť Zatvoriť reklamu