Slovenských voličov neoklammete. Oni su rozhodnutí

Je s podivom, aké jednoduché je v dnešnom svete robiť politiku. Stačí preskúmať čo chce počuť väčšina voličov, naservírovať im to na striebornom podnose a potom už len zbierať bohatú úrodu voličských hlasov

Písmo: A- | A+
Diskusia  (14)
Obrázok blogu

Strana Smer nie je stranou postavenou na nejakej ideológii, nejakej nadčasovej myšlienke. Strana Smer je sofistikovaný marketingový projekt, firma postavená na základe dopytu najväčšej časti voličskej základne. Predpokladám že predtým, než Róbert Fico zakladal stranu, resp. počas jej výstavby, určite sa radil s marketingovými mágmi a odpoveď, ktorú dostal a následne zrealizoval, vidíme dnes ako silu, ktorá od voličov dostala oprávnenie vládnuť a riadiť túto krajinu.

Z tohto hľadiska je potom zaujímavé, že strana Smer nie je ten, kto "donútil" voličov, svoju voličskú základňu, hodiť svoj hlas do urny. Naopak Róbert Fico vykonal poctivý kus marketingovej práce usilovného populistu a dopodrobna zanalyzoval, čo chce tento volič počuť, zistil čo väčšinový politický jedinec cíti a ako reaguje na úrovni 1.signálnej sústavy politickej reakcie. Po rozobraní toho, ako funguje takáto "politická vegetatívna" reakcia, stačilo už len patrične nastaviť komunikačné toky - či už vlastné alebo celostranícke.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Strana Smer je teda verným odrazom toho, čo cíti polovica slovenského politického národa, je verným zrkadlom toho akí sme, čo robíme. Očividné tunelovanie, arogancia strany či stupídna komunikácia potom nie je výnimka z pravidla, nie je niečím, čo by diskvalifikovalo týchto ľudí na prácu vo verejnom sektore a vo volených funkciách. Naopak, oni len dokazujú svoju šikovnosť. Oni vlastne nekradnú, len "využili príležitosť".

Svojho času americký veľvyslanec Rodolphe M. Vallee absolvoval pár stretnutí s Robertom Ficom, ešte pred rokom 2008 a svoje hodnotenie poslal na Ministerstvo zahraničných vecí. Správa bola odhalená počas aféry Wikileaks. Jeho hodnotenie politiky R.Fica a strany Smer je (medzi inými) nasledovné :

SkryťVypnúť reklamu
 • Fico je usilovný a dravý politik, ale jeho postoje k otázkam sú riadené skoro výlučne prieskumami verejnej mienky v oveľa väčšej miere než ľubovoľnými dobre definovanými politickými analýzami (Fico is an intense and driven politician, but his positions on issues are guided almost exclusively by polling and public opinion more than any well defined policy analysis)
  .

 • Príklad bezzsádovosti Smeru, že socialistická agenda je len pozlátko pre voličov :
  Domáca agenda skutočného sociálneho demokrata by mala byť zameraná na reformy v zdravotníckom sektore a dostupnosti liekov, avšak Smer vystupuje proti, keďže ako hovorí sú to nespravodlivé reformy Dzurindovej vlády, ktoré znevýhodňujú obyčajných ľudí v prospech podnikateľov (A true social democrat, his domestic agenda would be focused on turning around reforms in the health care sector and socializing medicine; he will campaign against what he says are the Dzurinda government's unfair reforms which have disadvantaged the little guy in favor of the entrepreneur).
  .

 • Zaujímavý postoj k zásadám vidno na príklade hodnotenia americkej politiky :
  Keď veľvyslanec poznamenal, že Ficove predchádzajúce anti-Americké výroky neostali nepovšimnuté, Fico uistil veľvyslanca, že anti-Americká rétorika a vojna v Iraku nebude hrať rolu v jeho kampani budúci rok, pretože to nie sú témy, ktoré by mu vyhrali voľby (myslíme si, že tento dohovor by Fico zamietol, ak by sa podľa prieskumov verejnej mienky ukázali možné výhody takejto rétoriky) a Fico cynicky poznamenal, že nešťastný incident, ktorý utrpeli Slováci v Iraku by mohol politicky upozorniť na tento problém. (When Ambassador noted that Fico's previous anti-American comments had not gone unnoticed by our Embassy or Washington, Fico reassured the Ambassador that anti-American rhetoric and the war in Iraq would not play a role in his campaign next year because they were not themes that won him votes (we think this deal would be off if Fico's pollsters saw political benefit in such rhetoric) and Fico noted cynically that an unfortunate incident suffered by Slovaks in Iraq could raise the issue politically. )
  .

 • Smola pre Slovensko, Fico sa ženie nejakým Smerom, len nevie kam... :
  Aj keď sa Róbert Fico intenzívne pohybuje vpred vo svojom zvolenom kurze, v mnohých prípadoch postráda "kompas" jasne definovanej politickej pozície. ( While Robert Fico moves forward intensely in his chosen direction, he lacks the "compass" of a clearly defined policy position in many cases. )
  .

 • Krásny príklad úplnej bezzásadovosti Smeru vidno na úvahách o jeho budúcej spolupráci v parlamente, ktorá ako vieme, dopadla úplne inak:
  (Fico) povedal veľvyslancovi, že Smer nemôže spolupracovať s komunistickou stranou KSS alebo nacionalistami SNS. Avšak povedal, že prítomnosť KSS a SNS v parlamente by bola pre Smer "strategicky dobrá vec", keďže by pomohla vytvoriť Smeru koalíciu s inými strany, ktoré tiež považujú KSS a SNS za neprijateľné. ( ...he told the Ambassador that Smer cannot work with communist party KSS or nationalist party SNS because of its commitments as a member of Socialist International. However, he said, having SNS and KSS in parliament would be "strategically a good thing" for Smer, as it would help Smer form a coalition with other parties which also consider KSS and SNS untouchable. )
  .

 • Škoda pre Mečiara, že nasledovný výrok sa nedozvedel skôr :-) , nakoniec dnes už vieme ako to reálne dopadlo... :
  Podobne Fico vylúčil spoluprácu s Mečiarovým HZDS, pretože ako povedal, Smer sa aktívne pokúša prebrať voličov HZDS (Similarly, Fico discounted cooperation with Meciar's HZDS, though he said Smer is actively trying to "convert" HZDS voters.)
  .

 • Skutočnú aktivitu Smeru (t.j. žiadnu) k Rómskej problematike vidno tu:
  Keď sa veľvyslanec poďakoval Smeru za jeho záväzok k účasti Rómov na politike, Fico využil príležitosť prejaviť názor, že integrácia Rómov na Slovensku "je príliš veľký problém" na to aby ho Slovensko dokázalo vyriešiť samotné a toto nejde bez spolupráce s EÚ. ( When the Ambassador thanked Smer for its regional commitment to Roma political participation, Fico took the opportunity to express his view that Roma integration in Slovakia was "too big a problem" for Slovakia to solve, and must be addressed through the EU. )
  .

 • Bez komentára :
  Fico sa tiež sťažoval, že Dzurindova vláda bola príliš štedrá vo svojich stimuloch na prilákanie investorov. Avšak, keď sa veľvyslanec neskôr spýtal, ako môžu Spojené štáty najlepšie pomôcť Slovensku, Ficova okamžitá odpoveď bola "viac zahraničných investícií." (Fico also complained that the Dzurinda government has been too generous in its incentives to attract FDI. However, when asked later by the Ambassador how the United States can best assist Slovakia, Fico's immediate response was "more foreign investment." )
  .

 • Bez komentára :
  Fico zdôraznil, že verí, že Európa je iná než USA a že trhová ekonomika tu nie je praktická. ( He emphasized that he believes Europe is different than the United States, and that a full market economy is not practical here.)
  .

 • Na koniec :
  Zostávame znepokojení, že Fico, ktorý žije a zomiera podľa prieskumov verejnej mienky, nenájde motiváciu zvnútra slovenskej voličskej základne prevziať rolu lídra v EÚ (a ešte menej v NATO); on sám poznamenal, že na otázkach zahraničnej politiky sa v slovenskom elektoráte nedajú získať žiadne hlasy (We remain concerned that Fico -- who lives and dies by the polls -- will not find motivation within Slovakia's electorate to take a leadership role in the European Union (and even less, NATO); he noted himself that there are "no votes" in foreign policy issues in Slovak elections. )

Záverečné hodnotenie strany Smer je vcelku jasné. Ide o projekt, ktorým sa získava víťazstvo vo voľbách. Samozrejme na takéto niečo potrebujete enormné množstvo peňazí, rádovo desiatky miliónov EUR. V kampani 2012 mal Róbert Fico vo svojom tíme (podľa mojich neoverených informácií) ľudí, ktorí robili kampaň prezidentovi Obamovi v prvých vyhratých voľbách 2008. Je zrejmé, že zadarmo to nebolo a že tieto peniaze je nutné splatiť sponzorom aj s mnohonásobnými úrokmi. Preto po obsadení všetkých pozícií zákonite musí prísť bohapusté rozkrádania a korupcia v astronomických výškach. Projekt Smer, a.s. je drahý, veľmi drahý, presahujúci možnosti tejto malej stredoeurópskej krajiny. Ale zaplatiť ho musíme, či chceme alebo nie. C'est la vie.

SkryťVypnúť reklamu

Tento projekt však už nič nehovorí o tom, čo sa stane po víťazstve vo voľbách. Okrem platenia povinných tribútov sponzorom a akcionárom Smer, a.s. nemá strana žiadnu víziu, je myšlienkovo vyprázdnená a fakticky nemá šancu ukočírovať živé hospodárstvo republiky. Ako bolo povedané, jediné čo Fica zaujíma sú vlastné benefity a prieskumy verejnej mienky a tak je proces vládnutia (samozrejme okrem rabovania) zameraný len na prípravu ďalších volieb. Takže každé ďalšie vyhraté voľby sú pre Smer obrovskou záťažou, pretože musí do nich vstupovať so stále horšou hospodárskou situáciou, zvýšenou nezamestnanosťou a katastrofálnou zadĺženosťou. Limit sú asi ako za Mečiara dve volebné obdobia a potom musí zanechať krajinu niekomu kto ju za obrovského strádania dá opäť dokopy. Čo pre Fica a jemu podobných znamená že má k dispozícii desať rokov na prípravu. Medzitým ľudia zabudnú na nemohúcnosť populistov a opäť ich zvolia. C'est la vie.

SkryťVypnúť reklamu

Môže s tým v súčasnosti opozícia niečo robiť? Obávam sa, že momentálne nič. Uvedomte si, že čokoľvek v parlamente je prakticky nepriechodné, keďže spolu s OĽaNO má Smer dokonca ústavnú väčšinu. Súdna mafia drží Smeru chrbát, Národný kontrolný úrad je neobsadený, Generálna prokuratúra taktiež. To sú proste fakty.

Opozícia môže len upozorňovať, podávať oznámenia na políciu, ale tým možnosti končia. Polícia zásadne nevyšetrí, prokurátor nedozoruje, súdy nesúdia. Krajina sa topí v morálnom marazme a pod vládou Smeru sa vracia to komunistické - kto nekradne, okráda svoju rodinu...

Treba sa poctivo pripraviť na nasledujúce voľby, využiť aj príležitosti dostať sa k moci a právomociam na inej úrovni než parlamentnej, napríklad sa snažiť presadiť v lokálnych zastupiteľstvách, kde sa tiež otáčajú miliardy EUR. Len Bratislavský kraj ma k dispozícii 130mil EUR = 4mld SK a to je cesta, ktorou sa opozícia vydáva.

Treba sa poučiť z neúspechu a medzitým si napríklad osvojiť aj niektoré z osvedčených metód Róberta Fica. Pravicoví intelektuáli vo svojej blazeovanosti, morálnej nadradenosti a podľa nich pokleslosti výberu, ktorý majú k dispozícii, výberu nehodného ich vysokých morálnych kvalít, sa do volieb neunúvajú. Ak je potenciálny elektorát napravo od stredu napríklad 1milión voličov, k urnám príde štvrtina, maximálne tretina. Aký to rozdiel voči disciplinovanosti jednoduchých ľudí zmobilizovaných lákavými heslami Istota, Bezpečnosť, Práca. Tých príde ďaleko viac. Takže buď pravica a stredové strany presvedčia svojich voličov, aby prišli k voľbám, alebo sa pokúsia začrieť do Smeráckeho rybníka.

Pre stredové strany KDH, Most by bolo racionálne osloviť aj doterajší elektorát Fica zrozumiteľným spôsobom. Cesta ako osloviť týchto voličov - v ich najlepšom záujme, je nájsť spôsob, ktorému rozumejú. Ak niekomu stačí k životu jednoduchá komunikácia bez cudzích slov, darmo sa budeme snažiť zapôsobiť opisom nevýhodnosti dlhopisovej operácia na finančnom trhu. Je síce pravda že tým Slovensko napr. stratí pár miliárd, ale keď príde Smerácky funkcionár a povie jedine slovo Istota, človiečikovi sa očká rozžiaria a svoj hlas hodí tým správnym smerom... Proste kúsok populizmu a demagógie zaškodiť nemôže. Ak definujeme projekt R.Fica ako úspešný, nezaslúžime si prevziať moc, ak sa na jeho príklade nepoučíme. V trocha posunutom meradle je tento recept potrebný aplikovať aj na pravicový, možno trocha viac vzdelanejší elektorát. Povedzme si úprimne, zahraničná politika typu Euroval voľby nevyhráva. Fico si to zmeral, tak prečo to nevyužiť. Ľudia v dnešnej uponáhľanej doby potrebujú krátke zrozumiteľné a jednoducho uchopiteľné tézy, tak ako kedysi Dzurinda hovoril o švajčiarskych platoch. Boj proti korupcii, obviniť každého kto niečo spreneverí, resp. "nevýhodne" nakúpi apod. Hesiel a téz sa dá nájsť veľa (aj keď si myslím že heslo Právny štát by malo byť na prvom mieste...)

Ficovi nerobí problém poučiť sa. Po roku 2010, keď na sociálnych sieťach zaspal, dnes to má vedenie strany zorganizované na profesionálnej báze, platí si mraky brigádnikov, ktorí vytvárajú pozitívny obraz v médiách, ktoré sú pre Smer dôležité (Topky, Čas, Pravda) a dehonestujú názory na opozitných médiach (Sme, Blogovisko ai. )

Hor sa do práce, opozícia, Smer v roku 2016 prehrá Ak sa Vám článok páčil, kliknite na  a stlačte Hlasuj!

Juraj Polacek

Juraj Polacek

Bloger 
 • Počet článkov:  184
 •  | 
 • Páči sa:  1x

Čo doporučujem:Osobná stránkaSlobodné blogovanieRebríček "Top Ten" Zoznam autorových rubrík:  PolitikaIslam a imigráciaZahraničná politikaKultúraEkonomikaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

59 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

279 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
SkryťZatvoriť reklamu