Klamstvo a jeho funkcia

Klamstvo by bolo jedným z najväčších vynálezov ľudského umu, ak by nás príroda už dávno nepredbehla. Jeho pôvod je pravdepodobne ďalším dôkazom o rozvíjaní ľudského intelektu v snahe získať výhody v konkurenčnom boji s príslušníkmi nášho druhu. A nie len nášho – začína v rafinovaných spôsoboch oklamania nepriateľa – snahou vzbudiť v ňom nepravdivý obraz o nás. Celá plejáda živočíšnych druhov využíva ako súčasť obrany rôzne formy maskovania. Kde ale vzniká vedomý podvod?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)


Ťažko povedať(to je rafinovanejšia verzia slova "neviem"). Najviditeľnejšie saprejavuje vo vzorcoch správania predátorov pri love – niekoľko členov svorkyzaútočí na korisť z jednej strany s vedomím, že utečie, aby ju nahnala priamodo pazúrov zvyšku svorky. Takéto druhy správania sú súčasťou loveckej taktiky.Šimpanzy idú ďalej, klamú si navzájom. Pri objavení menšieho množstva potravyjeden z nich začne ohlasovať falošné nebezpečenstvo, ostatné šimpanzy sarozpŕchnu na všetky strany a klamárska opica má všetko jedlo sama pre seba. Ušimpanzov môžeme dokonca pozorovať aj obranný mechanizmus voči klamstvu – ak šimpanz-klamárskúsi rovnaký trik zopakovať, zvyšok svorky ho nebude brať vážne, aj keby šlo oskutočné nebezpečenstvo.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Ľudia sivymysleli nedokonalý nástroj prenosu myšlienok z jednej hlavy do druhej – reč.A zároveň začali tento nástroj robiť ešte nedokonalejším, začali prenášanémyšlienky meniť podľa toho, čo práve chceli dosiahnuť. Čím rozvinutejšia myseľ,tým rafinovanejšie klamstvá.

Klamať apodvádzať začíname už v rannom veku. Klameme, keď sa chceme vyhnúť známejkauzalite (trest za prehrešok), keď chceme dosiahnuť niečo, na čo podľa okolianemáme nárok (rodičia zaviedli pravidlo jednej čokolády na deň a dieťa otcovitvrdí, že žiadnu nemalo, hoci už od matky jednu dostalo), klameme keď chcemevzbudiť dojem, že sme lepší, než sme (snaha o dominanciu v skupine) – príkladovje množstvo.

SkryťVypnúť reklamu

Milosrdná ložje nezmysel. Predpokladá, že ľudia niekomu klamú z nezištných dôvodov, dokonca v snahe uchrániť klamanú osobu odnebezpečnej informácie. S tou nezištnosťou je to veľmi diskutabilné, pretože nám záleží na tom, aby sa klamaná osobacítila dobre, pretože sa potom budeme dobre cítiť aj my.

Etika si sklamstvom nevie dosť dobre poradiť. Tie jednoduchšie systémy ho vylučujú akoneetické, zložitejšie sa snažia vytvoriť komplikované mechanizmy naposudzovanie vhodnosti alebo nevhodnosti lži, ktoré sú v praxi takmer vždyneaplikovateľné (to sú ostatne etické teórie ako-také, ale nebuďme zlí). Možnopreto, lebo klamstvo nie je také jednoduché, aké sa na prvý pohľad zdá.

SkryťVypnúť reklamu

Všetko súvisís ľudskou vlastnosťou predpovedať kauzalitu svojej najbližšej budúcnosti apriraďovať jej poradie žiadúcosti. Táto schopnosť vyžaduje rozvinutúpredstavivosť. Vytvoríme si v hlave obraz o svete tak, ako sa zatiaľ ešteneodohral a môže, ale nemusí sa odohrať. A to je predovšetkým klamstvo samémusebe, pretože sa nezakladá na skutočnosti.

Nič nevzbudzujeväčší strach, ako budúcnosť. Všetko, čo sa nám kedy stalo, nám nemôže ublížiť,pretože sa už skrátka stalo, zprítomnosti odišlo do sveta minulosti, z ktorého sa neustále snažímeextrapolovať také vzorce správania, ktoré nám pomôžu vyhnúť sa podobným situáciám,v akých nám bolo ublížené. Každá takáto situácia nás učí báť sa ešte viac,pretože rozširuje našu zásobáreň vecí, ktorým je lepšie sa vyhnúť. Začínamepreto striehnuť na okolitý svet a hľadať príznaky blížiacej sa situácie, ktoráby nám mohla ublížiť, aby sme mohli včas v praxi vyskúšať, či prinesieočakávaný výsledok. Keď neprinesie, podarilo sa nám úspešne oklamať samýchseba, pretože sme si vytvorili dočasný súbor pravidiel, ktorý sa neosvedčil,čím sme zradili sami seba.

SkryťVypnúť reklamu

Ďalšou zbraňoutohto obranného systému voči svetu je snaha prispôsobovať si svoje okolie podľatoho, ako si predstavujeme okolie, ktoré nám neprináša negatívne zážitky.Jedným z nástrojov je klamstvo, čiže odkomunikovanie skúsenosti či predstavyinak, než jej dôverujeme my. Takéto klamstvá je veľmi dobre vidno vo chvíľach,keď vieme, čo nimi chceme docieliť, keď ich používame vedome za účelomdosiahnutia želaného výsledku. Situácie, keď to za nás preberie podvedomie, súuž ukrytejšie, rafinovanejšie. Súvisia s utváraním vzťahov s inými ľuďmi apostupným systematickým vytváraním a šírením predstavy o sebe samom. Tentoproces je takmer úplne nezávislý od vedomej účasti na ňom. Ak by naozajfungoval, každý by si o nás vytvoril predstavu, na základe ktorej by s namijednal vždy tak, aby sme z toho mali prospech, respektíve aby nám tým neboloublížené. Lenže rovnaký proces prebieha aj u ostatných, takže aj naša predstavao nich je neustále prifarbovaná ich podvedomými klamstvami. No a keďže každýkomunikačný prostriedok medzi ľuďmi je nedokonalý prenos myšlienok z mozgu domozgu, na jednej aj na druhej strane vznikajú rozličné interpretácie závislé navnímaní jednotlivých pojmov, čo vedie k pocitom nepochopenia, nedorozumenia, prípadne oklamania.

Podobne sú natom všetky neverbálne zložky komunikácie, ktoré sú o niečo presnejšie, než reč,pretože sú pozostatkom miliónov rokov evolúcie a majú omnoho priamočiarejšieprostriedky vyjadrovania. Aj pre ne platí vysielanie klamlivých signálov.

Medziľudskévzťahy sú vlastne akýsi súbor predstáv o skúsenostiach a vzorcoch správaniatoho druhého. Všimnime si, že sa omnoho častejšie rozprávame o tom, čo sa námstalo, než o tom, čo sa nám práve deje, alebo o tom, čo si myslíme, že sa snami diať bude. Navzájom si sprostredkovávame zážitky a potom zisťujeme, akodruhá strana analyzuje vlastnú minulosť, aby sme dokázali odhadnúť, ako sa vpodobných situáciách zachová v budúcnosti. Na základe týchto predstáv si potomtvoríme úsudok o tom, či bude pokračovať v kontaktovaní sa s danou osobouprospešné alebo nie. Treba podotknúť, že drvivá väčšina týchto úsudkov je až žalostnemylná, pretože máme sklony vytvárať si predstavy, ako by sme sa s podobnýmiskúsenosťami správali my a tietopredstavy následne projektujeme na druhých. Ostatne, projekcia seba do iných jenajpôsobivejším ľudským klamstvom. Sme schopní vytvárať si obraz o svojomživotnom partnerovi na základe komparatívnej analýzy jeho a svojich skúsenostía následných extrapolácii vzorcov správania, a keď sa náš životný partnerzachová spôsobom, ktorý odporuje predstave o jeho osobnosti, ktorú sme sivytvorili, máme pocit, že sa zbláznil. Pritom ide len o nedorozumenie nazáklade klamlivých predstáv. Prirodzene, rovnaký princíp platí v komunikácii skýmkoľvek, nie len so životným partnerom.

Klamstvo tedavzniká ako obranný mechanizmus, lenže akonáhle sa vymkne spod kontroly askombinuje sa s jeho nevedomým využívaním v komunikácii, obracia sa protisvojmu majiteľovi. Dobrý sluha, ale zlý pán.

Ľudia majújednu nádhernú vlastnosť. Odstraňovať zlo ešte väčším a rafinovanejším zlom.Ako obranný mechanizmus voči klamstvu, ktoré je na škodu, sme okrempsychoterapie a kriminálnej polícii vymysleli výchovu.

Výchovaprebieha – ako inak – za pomoci príkladov – príbehov, ktoré sprostredkovaneprinášajú skúsenosť s kauzalitou. Ale to už predsa vieme. Lenže v snahe o čonajúčinnejší dobrý príklad robímeviac či menej odborné zásahy do kauzality skutočného príbehu, skutočnejudalosti. Zdá sa nám buď nedostatočne jednoznačný, alebo príliš komplikovaný,aby ho potomok mohol pochopiť. Preto si príbeh pretvoríme podľa toho, ako námvyhovuje, alebo si nejaký rovno vymyslíme.

Práve sme zapriahli klamstvo do priameho boja proti nemusamému. Blbý nápad.

Ondrej Kaprálik

Ondrej Kaprálik

Bloger 
  • Počet článkov:  13
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Príležitostný povaľač. Len tých príležitostí je málo...Divadlo študujem, divadlo ma aj živí. Popri tom sa z dlhej chvíle ňúram vo filozofii, kulturológii a antropológii, ale naozaj len veľmi okrajovo (preložené do normálnej reči - sem-tam si niečo vymyslím).Mám sklony k irónii a sarkazmu. Zoznam autorových rubrík:  SatiraDivadloFilozofiaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

723 článkov
SkryťZatvoriť reklamu