Najtajomnejšia z tajomných: Rosslynská kaplnka

Rosslynská katedrála: svätý grál, poklad templárskych rytierov či biblia v kameni?  .................

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)
Rosslynská kaplnka
Rosslynská kaplnka (zdroj: K Bartosova)

Škótsko. Súčasť Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a severného Írska. So Slovenskom má toho veľa spoločného. Zhruba päť miliónov obyvateľov s dobrosrdečnou povahou , je právom hrdé nielen na svoj futbalový klub, ale aj nádhernú, hoci drsnú prírodu. V neposlednom rade sa o Škótsku hovorí ako o krajine s najväčšou koncentráciou prízrakov, strašidiel a duchov na svete. Miestni sprievodcovia Vás povedú po cintorínoch plných strašidiel, až priamo do štrašidelných pivníc. Škótke stredoveké gotické hrady, katedrály a kostoly akoby niekedy mali viac mŕtvych návštevníkov ako živých turistov. Na malom území Škótska je taktiež sústredených veľa silových energetických miest a zachovaných megalitov Carnacu (Callanishské megality).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V Škótsku si nenechajte ujsť skvost gotickej architektúry, prítomnej najmä v jeho hlavnom meste Edinburgh, ktorú môžeme nájsť napríklad aj v príbehoch o Harrym Potterovi. Práve pri Edinburghu je niečo, čo je považované za najtajomnejšie z tajomných. Ide o skvost vrcholného umenia slobodomurárskych kamenárov - Rosslynskú kaplnku. I keď oficiálny názov je Rosslynská kaplnka, vzhľadom na jej významnosť by si zaslúžila zaradenie medzi katedrály.

Rosslynskú katedrálu preslávil v očiach verejnosti román Dana Browna „Da Vinci kód“. Katedrále patria aj záverečné scény rovnomenného filmu, kde je zobrazená ako ohnisko miesta pokrvnej línie Márie Magdalény. Paradoxom však je, že autor románu túto katedrálu nikdy osobne nenavštívil. Bola to jeho manželka, ktorá odporučila túto najtajomnejšiu stavbu Európy zaradiť do románu. Cherchez la femme - za všetkým hľadaj ženu. 

SkryťVypnúť reklamu

Ničmenej, román D. Browna bol spúšťačom pre mnohých profesionálnych historikov, profesorov a bádateľov, ktorí sa snažili a dodnes snažia objasniť záhady spojené s touto katedrálou.

  1. Záhada : Názov katedrály

Existujú 2 verzie pomenovania:

Najčastejšie uvádzaný názov je Rosslyn = ross – kopec, lynn – vodopád. Záhadnejší, o to menej propagovaný názov je spájaný s dynastiou Merovejovcov:

dynastia kráľov, od 5. do 8. polovice storočia, zakladatelia Franskej ríše, poznačená prenikaním silnej kresťanskej kultúry do prostredia šľachty, nazývaná tiež línia zrodená z mora, etymologicky a rituálne spojena s kultom hada. (Táto línia sa dokonca dostala do filmu Matrix z dôvodu, že bola podnetom pre vznik tajných spoločností po celom svete, lebo niečo ochraňovala). Jeden z najúdernejších obrazov kresťanskej histórie je červený kríž. Ak sa striktne jedná o latinský alebo templársky kríž, ide o pamätný symbol najmä, ak je na bielom, alebo čistom pozadí. Niektorí bádatelia sa domnievajú, že má spojitosť so znamením Kaina (Boh mu dal na čelo ohnivý kríž), alebo materským znamením Merovejovcov. A všetky sa podľa nich javia určitým znamením "hada"(had je symbolom slnka a kríž symbolom ročných období). Viď napríklad Rosekruciáni, starý mystický rád kríža a ruže, tajná spoločnosť alchymistov a spiritualistov, neoddeliteľne spájaní s templármi, slobodomurármi a ďalšími, v súvislosti s príbehom o svätom grále. A preto názov pre "Rosslyn" by mohol tiež vychádzať z "ruže a hada", keď "lyn" znamená had, z čoho sa dá derivovať slovo "prolinku" teda "rád". Podľa tejto teórie by teda Rosslyn bolo miesto "Rádu hada a ruže". Totiž pôvodný železný plot okolo katedrály bol vyrobený v tvaroch ruže a kríža. Dôkaz merovejocov je najlepšie dostupný v bazilike Sv. Viktora v Marseille, v ktorej sa nachádza merovejská krypta a v nej stĺp s reliéfom zostupujúceho Hada múdrosti a Stromu života a poznania dobra a zla s obtočenými koreňmi stromu.

SkryťVypnúť reklamu

História spätá so škótskymi legendami

Podľa publikácií Oxbrowa a Robertsona ( „Tajemství Rosslynské kaple a svatý grál“ - 2005) sa história katedraly zachovala len v útržkoch a doslova prekypuje legendami. Naviac, sú legendy o katedrale a neďalekého hradu úzko spojené s povesťami o nám dobre známom kráľovi Artušovi, rytieroch guľatého stola a s hľadaním svätého grálu. Pre Sira W. St. Claira (zakladateľa Rosslynskej katedrály) bol však kráľ Artuš skutočnou postavou z povestí a piesní. Podľa miestnej tradície mal byť Artušov guľatý stôl umiestnený priamo v katedrále, pri ktorom sa schádzali rytieri šľachtického pôvodu z celého Škótska. Neďaleko, asi 4,8km od Rosslynu, sa v miestnej tajomnej jaskyni nachádza nápis: „ Tenebrossa Occultaque Cave“ – stráň sa vecí temných a tajomných...

SkryťVypnúť reklamu

Základy stavby - astrológia a posvätná geometria

V posvätnej geometrii hrajú dôležitú úlohu božské znamenia a postavenie planét, ktoré sa využívajú ako pre duchovné, tak i pre praktické účely. Výsledky týchto astronomických pozorovaní sa uplatnili taktiež pri položení základov Rosslynskej katedrály. Základný kameň stavby bol položený v jediný deň: deň, kedy sa slnko a venuša (alebo boh a bohyňa) zjednocujú v geometrickej harmónii.

Výstavba katedrály začala v r. 1446 sirom Vilémom St. Sinclairom, tretím princom z Orkney, ktorého rodina bola úzko naviazaná na rád templárov a trvala približne 50 rokovKaplnka, ktorá stojí dnesmala byť pôvodne časťou veľkej katedrály a zámerom rodiny bolo pravdepodobne založiť centrum vysokoškolského vzdelávania. To hovorí aj jej tretí, najmenej rozšírený názov - Vysokoškolská kaplnka Sv. Mateja. Stavba je postavená v gotickom štýle, ktorej najtypickejším znakom je lomený oblúk, ktorý, podľa povery, vymyslel Opát Sugér pri modlení - na základe tvaru, ktorý vytvárali jeho ruky. Smrťou V. St. Sinclaira sa práce na stavbe zastavili v r. 1484. Tým sa skončila idea vybudovania obrovskej katedrály, ktorej stavbu (v dnešnej podobe) potom dokončil najstarší syn z druhého manželstva W. Sincleara Oliver. Na začiatku 18steho storočia bola kaplnka zanedbaná a zabudnutá. Po devastácii skupinou protestantov, ktorým vadila katolícka stavba, zostala úplne opustená a chátrala.....Jej významnosť obnoví osobná návšteva kráľovny Viktórie vr. 1842 a v r. 19862 opätovne zasväcuje katedrálu Edinburghský biskup. Od r. 1950 začínajú rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré pokračujú dodnes.

Rod Sinclairových

V r. 1280 n.l. bol rodine Sinclairových po prvýkrát udelený titul baróna a pridelené pozemky. Po ďalších viac než 400 rokov sa rod St. Clairových z Rosslynu vzmáhal, až sa stal jedným z najvplynejších rodín v stredovekom Škótsku. Pseudohistorickí spisovatelia dokonca tvrdia, že v rodokmene St. Clair je možné nájsť svätých predkov, a to až ku zväzku Ježiša Krista s Máriou Magdalénou. Genealógiu rodiny Sinclairových spísal v r. 1700 páter Hay. Rodinu St. Clair založil v Škótsku Sir Viliam Sinclair, známy tiež ako Viliam Jasný (to kvôli svetlej pleti a žltým vlasom). Hay tvrdí, že Viliam bol II synom Woldonia či Wildernusa z Francúzska. Ten sa usadil v Škótsku počas panovania kráľa Malcolma Cannomera a stal sa „kráľovským čašníkom“ kráľovny Markéty. Za ženu si mal údajne vziať dcéru grófa z Marche a obdržať do daru barónstvo Rosslynské. Kráľovná Markéta mala so sebou do Škótska priviesť Červený kríž, zlomok krucifixu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus, uložený v striebornom a zlatom relikviári. A mimochodom, Markéta bola vnučkou Edmunda Silného, pochovaného v Glastonbury, legendárnom ostrove Avalon, kam Jozef Arimatijský odviezol Svätý Grál. Nakoniec, bola kráľovná Markéta „vyhlásená za svätú“, najmä kvôli zásluhám etablovania rímskokatolíckej cirkvi v Škótsku.

  1. Záhada: Rosslyn – verzus Templári a tajomstvo gotiky

Čo znamená pomenovanie „gotika“? Najviac zaužívaná verzia vysvetlenia ponúknutá znalcami, je odvodenie výrazu art gotique od výrazu argotique, (podľa lodi argonautov argo). Podľa argotu, čo bol pôvodne tajný jazyk kabalistov a alchymistov, tzv. „zvláštna reč pre všetkých jedincov, ktorí majú záujem komunikovať – oznamovať svoje myšlienky tak, aby im nezasvätení nerozumeli“(publ. Fulcanelli –„Tajemství katedrál“). Gotická stavba je založená na dynamike tlakov a svoje sily vztýči zdola nahor - typická lomená klenba. Stavitelia katedrál sa zlučovali do 2 bratstiev, ktorí sledovali jeden cieľ 100% využiť darov matky Zeme tzv. telurické prúdy. Je všeobecne známe, že na miestach najsilnejších telurických prúdov sa najskôr stavali keltské svätyne a neskôr gotické katedrály.

slobodomurárske znaky na budove Rosslynu
slobodomurárske znaky na budove Rosslynu (zdroj: KB)

socha umiestnená na stene katedrály: postava nesúca typický templársky kríž drží v ruke povraz na krku muža so zaviazanými očami; že vraj práve takto prebieha slobodomurársky iniciačný rituál.

Gotika sa objavila vo Francúzsku po prvej krížovej výprave presne v čase, keď sa vrátilo prvých 9 rytierov templu. 20 rokov po 1 krížovej výprave (1096-1099) v r. 1118 požiadalo 9 francúzskych rytierov jeruzalemského kráľa Balduina II o súhlas so založením „spoločenstva na ochranu pútnikov pred vrahmi a zlodejmi na verejných cestách“. Týmto 9tim „chudobným“ rytierom s ich sprievodom bolo poskytnuté ubytovanie a obrovské priestory v dome mešity al-Aksa, teda na mieste, kde predtým stál Šalamúnov chrám. Z tohto dôvodu sa im začalo hovoriť „vojenský rád Šalamúnova chrámu (templu) alebo skrátene „templári“. Aké teda bolo skutočné poslanie týchto 9 rytierov, ktorí boli vyslaní pod zámienkou ochrany ciest a pritom sa nezúčastnili jedinej bojovej akcie a nesmeli riskovať svoje životy? Je zrejmé, že niečo tajne hľadali. Pod chrámovými priestormi uvoľnili zasypaný prístup k obrovským Šalamúnovým stajniam. Čo mohlo byť pre nich tak dôležité, drahocenné, posvätné a zároveň nebezpečné? Vyzerá to tak, že jedine archa dohody a dosky zákona – tzv. kamenné dosky svedectva, ktoré údajne dal boh Mojžišovi na hore Sinaj. Historici a bádatelia jednoznačne neodpovedajú na otázku, či templári archu skutočne našli, ale hlavne francúzski bádatelia sa domnievajú, že áno, a že práve od nej pramenila moc a zasvätenie templárov. A ak templári nepriviezli zo Svätej zeme archu a ani dosky, museli na „Západ“ doviesť nejaký iný dokument obrovského „iniciačného“ významu. Niektorí historici tvrdia, že priniesli relikvie a tajné rukopisy obsahujúce tradície dávneho Egypta. Údajne to, čo našli, zmenilo ich vieru z tradičného kresťanstva na „dávnu“ kabalu. Čiže objavili ranné dokumenty, ktoré boli ohľadne kresťanstva presnejšie. /robert howells „The last pope“/. Snažili sa udržať kresťanstvo v jeho viac gnostickej / mystickej verzii. Mohli naraziť na „zabudnuté evanjeliá“, pretože veľa informácií, s ktorými sa stretávame vo zvitkoch od Mŕtveho mora, sa vracajú späť prostredníctvom slobodomurárov do stredoveku. A pretože slobodomurári odkazujú na templárov ako na svoj vzor. Objavili niečo, čo siahalo viac do histórie, než je kresťanstvo. Možnože objavili skutočný zmysel náboženstiev, či skutočný zmysel života. Rosslyn a templársky poklad možno spojuje jeden muž záhadný Wiliam Sinclair. Napriek tomu, že bola katedrála postavená takmer 150 rokov po oficiálnom rozpustení templárskeho rádu, je plná tajomných symbolov. Napríklad dvaja jazdci na jednom koni, templárska pečať (baránok boží, držiaci kríž), v celej katedrále sú záhadné rytiny, symboly, znamenia, tváre. Rozumne zakomponované nenápadné náznaky akoby upozorňovali, kde je ukrytá pravda.

Najčastejší pôdorys stredovekých kostolov bol v tvare kríža. Avšak Rosslyn je postavený inak: 14 stĺpov a 2 majestátne stĺpy vpredu poukazujú na staroveký židovský chrám popísaný v biblii - Šalamúnov chrám. Zámerom Wiliama Sincléra bolo postaviť katedrálu podľa pôvodného jeruzalemského chrámu, v ktorého troskách bolo práve prvé sídlo templárskych rytierov. Herodov (nástupník Šalmúna) chrám mal pod podlahou ďalšie 3 poschodia. Ak Rosslyn kopíruje tento chrám, tiež by mal mať takéto poschodia v podzemí.

Obrázky: pohľad na pôdorysy Rosslynskej kaplnky a Heródovho (Šalmúnovho) chrámu

pôdorysy
pôdorysy 

Avšak neexistujú presné dôkazy, ktoré by tento fakt potvrdili. Niektorí veria, že pod katedrálou sa nachádzajú zapečatené miestnosti, v ktorých by sa mali nachádzať templárske poklady tj. svätý grál, alebo tiež vôbec nič a do dnešného dňa sa neobjavilo nič konkrétne. Odpovede na mnohé otázky by odhalili kompletné vykopávky. Hlbšie prieskumné výkopy boli zatiaľ zamietnuté z dôvodu pravdepodobného zrútenia sa starej časti stavby. Pod ňou sú možno hrobky, či poklad, alebo je len replikou Šalamúnovho chrámu. Každopádne nepoznáme jej tajomstvo, rovnako ako nie je doposiaľ „prečítaná“ veľká časť templárskeho odkazu. Časť historikov sa domnieva, že predsa len niekto tajomstvo rozlúštil. A tou má byť tajomná medzinárodná organizácia „Templársky rytieri“. Niektorí tvrdošijne tvrdia, že poklad čaká, až ho niekto vykope. Skeptici naopak tvrdia, že neexistuje. Iní, že ho strážia súčasní templári, ktorí, po stáročia prežívali v silnom bratstve tak, ako aj ich tajomstvo ( vyberte si...). A že vraj „návody“ na jeho nájdenie sú práve v Rosslynskej katedrále. Mali by sa rozlúštiť odkazy rytín nachádzajúcich sa na podstavcoch sôch v nej umiestnených, ktoré majú špecifické pozície: ruka na hrudi, vykročenú nohu, ruky na kolenách. Čiže znamenia slobodomurárov. Znalci tvrdia, že ich rituály vykazujú podobnosť s templárskymi najjasnejšie viditeľnými práve v tejto katedrále.

Historické spisy uvádzajú, že templári a slobodomurári sú spojení i pokrvne. Totiž pred zložením sľubu čistoty sa priženil zakladateľ templárov Hugo de Payens do rodiny Sinclair-ových zo Škótska. O 300 rokov nato postavil W. Sinclear Rosslynskú katedrálu. A v 18. storočí boli Sinclairoví zapísaní ako „dediční vodcovia škótskych slobodomurárov“. Existuje však veľa skupín, u ktorých duchovná, štrukturálna a spoločenská činnosť je inšpirovaná templárskymi ideálmi. Sú to práve steny katedrály, ktoré dokazujú, že tu templári boli minimálne 150 rokov po ich rozpustení. A tiež, že tu boli slobodomurári 250 rokov predtým, než bol založený ich rád. Podľa legendy je tu zašifrované veľké tajomstvo, a to

 to: kľúč k templárskemu pokladu, ktorým by mal byť svätý grál.

2. záhada: Rosslyn a tajná krypta

Pod kaplnkou, jej kamennou podlahou, sa nachádza hrobka, krypta rodiny Sinclairových. „Škótski rytieri a páni tu ležia v temnote čakajúc na svoj súdny deň.“ Po uvedení románu D. Browna sa začali objavovať špekulácie a vzrušené debaty o podzemí v kaplnke. Je tu teda zakopané nejaké prastaré tajomstvo? Ukrýva hrobka stratené evanjelijá, posvätné relikvie či nesmierny poklad?

Krypta pod Rosslynskou kaplnkou ako i väčšia časť sakristie sú vytesané v pieskovej skale. Podzemné mierania ukázali prepojenie Rosslynskej kaplnky s neďalekým hradom Rosslyn podzemnou chodbou.

vchod do krypty
vchod do krypty (zdroj: kb)

Takmer 200 rokov od výstavby kaplnky bola krypta určená ako posledný odpočinok členov rodu St. Clairových a v r. 1650 tu bol k večnému odpočinku uložený v zbroji aj jej posledný člen.

Keď ohromné bohatstvo templárov začalo lákať francúzskeho kráľa Filipa IV Pekného, vzhľadom na jeho dlhy, začal presviedčať pápeža, aby rád rozpustil. A tak, v neslávny deň piatok 13steho októbra 1307 vydal pokyn všetkých templárov vo Francúzsku pozatýkať a ich majetok zaistiť. Odvtedy sa traduje číslo 13 a piatok 13steho ako nešťaštné číslo a deň. No hlavné bohatstvo (poklad) sa mu zhabať nepodarilo. Templári, majúc svoje informácie, čo sa chystá, nalodili tento na svoju veľkú galeónovú flotilu umiestnenú v prístave v La Rochelle a odplávali. Kam? Nevedno..Jednou z možností je, že preplávala kanál La Manche a dostala sa k pobrežiu východného Škótska. A sme späť pri Rosslyne. Historik a spisovateľ Andrew Sinclair verí tomu, že sa mu podarilo nájsť dôkazy, ktoré ukazujú, že poklad skončil v Rosslynskej kaplnke. Tvrdí, že vyobrazenie archy a ďalších posvätných predmetov ukrytých v krypte ukazuje zvitok z 15. storočia z Kirkwallu. Tento zvitok objavil osobne v slobodomurárskej lóži na ostrove Orkney. Na zvitku sa nachádza pôdorych Rosslynskej kaplnky s nakreslenou archou dohody a najsvätejšieho zo svätých. Čo je odvážne tvrdenie. Jedná sa o mapu pokladu, ktorá presne ukazuje, kde v krypte sú posvätné artefakty uložené. Dokonca toto bolo hlavným účelom stavby. Predmetné fakty ešte potvrdzuje list škótskej kráľovnej Márie (matky Márie Stuartovej), adresovaný Sinclairovi, v ktorom mu ďakovala, že „jej prezradil tajomstvo Rosslynu a sľúbila, že ho nikomu neprezradí“.

V 90-tych rokoch 20. storočia sa podľa mapy z 15. storočia uskutočnili vykopávky a výkop podlažia pod kaplnkou. Našla sa krypta, umiestnená ešte hlbšie, ako sa predpokladalo a zároveň sa prišlo na to, že miestnosti v krypte sú prepojené. Boli objavené 3 truhly, stredoveká drevená misa, a bočná stena, cez ktorú nebolo možné sa dostať. Súčasní členovia rodiny už nemajú záujem na ďalšom výskume a objavovaní. Kedy bude prebiehať ďalšie bádanie tejto tajomnej a významnej stavby? Keď príde správny čas...

zvitok s označením pôdorysu kaplnky
zvitok s označením pôdorysu kaplnky (zdroj: kb)

slávny zvitok z Kirkwall-u

pôdorys Rosslynskej kaplnky (mapa pokladu) 

3.Záhada: turistický ťahač : Pilier učňa

 Pilier so špirálovým efektom je považovaný za rosslynskú legendu. Dole na stĺpe je 7 drakov, ktorí reprezentujú hrdosť rodu Sv. Kláry, ktorí pochádzajú zo Škandinávie a Orkvejských ság. Čo sa týka špirály na stĺpe:

  • alebo predstavuje učenie templárskych slobodomurárov, tj. ide o špirálové schodisko, ktoré je možné vidieť v ich obrazových materiáloch a ktoré má prezentovať ,cestu štúdia, ako byť „dobrým slobodomurárom“ či dobrým človekom a to tak, že postupujú po schodoch smerom nahor

  • jedná sa o prvé historické vyobrazenie ľudskej DNA

  • „Svätý grál“ by mal byť ukrytý v stĺpe, avšak technické výskumy dokázali, že stĺp dutý nie je.

Podľa povesti bol hlavný architekt katedrály zavraždený kamenármi preto, lebo nechcel prezradiť 3 tajomstvá kamenného slobodomurárstva. Objavil sa však i názor, že povesť o zavraždenom učňovi Rosslynu je spájaná s tretím stupňom slobodomurárov a slobodomurárskou legendou o Chíramu Abifovi . Keďže stavba Šalmúnovho chrámu je ústrednou témou slobodomurárstva, veľmajster Chíram, ktorý jeho stavbu riadil, bol zavraždený, pretože sa nechcel o tajomstve „svojho stupňa“ podeliť s príslušníkmi stupňa nižšieho. Bol napadnutý troma učňami jeho cechu, ktorí ho zabili kamennou palicou. ....I keď sa tento stĺp navždy spája s vraždou a smrťou, je spájaný s témou obetovania. Vražda učňa, nórsky mýtus o Odinovi, príbeh o Abrahámovi a Izákovi a o Jozefovi a cisterne, všetky tieto príbehy smerujú k téme obetovania sa. Keby bola Rosslynská katedrála dokončená podľa pôvodného plánu staviteľa, dnes by bola východným presbytériom obrovského chrámu na krížovom pôdoryse. Piliér učňa by stál na hlave plánovaného kríža ako spomienka na obetovanie Krista.

slávny stĺp učňa
slávny stĺp učňa (zdroj: kb)


4. Záhada: Rosslyn – rajská záhrada aneb biblia v kameni

Rosslynská kaplnka je veľmi tajomné a zaujímavé miesto, a pre všetkých, ktorí sa pustia do štúdia jej interiéru, ponúka neskutočne veľa reliéfov...Sú tu charakteristické znaky templárskych záhad, ktorí práve tu mali oddaných stúpencov, a to nielen v rodine Sinclairových.. V kaplnke sa nachádza tisíce plastík postáv, anjelov, divých mužov, zvierat, kúzelných bytostí, svätých a kvetín. Je bohato vyplnená výjavmi Starého i Nového zákona, stredovekých gryfov, morského muža, ťavy, opíc, slona a množstva drakov. Doslova „hrozní draci“ sa objavujú v mýtoch, legendách a ľudových rozprávaniach po celom svete.

Obrázok blogu

 Kamenné reliéfy katedrály zvonka:

Je dobré si podrobne všitmnúť kamenné kvetiny umiestnené na20tich vežičkách katedrály. Tieto majú v sebe otvor – vstup do „komôrky“. Nneslúžili náboženským cieľom, ale v minulosti to boli priestory pre včelie úle. Prístupovým otvorom pre včely boli práve kamenné kvetiny.

jedna z veží v minulosti funkčných ako včelí úľ
jedna z veží v minulosti funkčných ako včelí úľ 

Jedna z veží, v ktorej bol umiestnený včelí úľ. Ak sme sa dnes rozhodli zabudovať úle do striech budov, tak by sa to asi nazvalo „inovačná eco technológia“ pre včely

Obrázok blogu

5. Záhada: kocky na plafóne a kinematika a hudba v kameni

Po vstupe do katedrály Vás ohromí cca 215 kamenných kociek tvoriacich jej „plafón“. Sú veľmi zložito vytesané a preto zaujali hudobného skladateľa Stuarta Mitchella, ktorý si myslí, že kocky skrývajú tajomstvo – tj. akúsi kódovanú správu starú min. 500 rokov. Kľúčom k pochopeniu záhady sú hudobníci umiestnený na vrchu každého stĺpu katedrály. Je ich 13! Takmer celý orchester. A všetci stoja v pozícii, ako keby práve hrali na hudobné nástroje. Spomínaný skladateľ objavil spojitosť kociek pri sledovaní videa o kinematike a priebehu 2 oktáv. Videl, ako sa na videu 2 oktáv opätovne objavujú vzory kociek z katedrály. To bolo pre neho dôkazom, že značky na kockách majú niečo spoločné s kinematikou tj. náukou o viditeľnom zvuku. Pre vysvetlenie ku kinematike: zvuk sa nachádza v jadre každej hmoty. Keďže všetko vo vesmíre vibruje, a toto by sme mohli zviditeľniť, dal by sa pozorovať úplne iným pohľadom. Ak sa použije špeciálna stredoveká technika sypania piesku na dosku a po nej sa prejde napr. husľovým sláčikom, vytvoria sa vzory jednotlivých zvukov. Kocky na plafóne predstavujú hudobné nóty. (vedeli ste, že vzor maltézskeho kríža predstavuje hudobnú notu C?). Testy preukázali správnosť Stuartovej teórie a jej výsledkom je prenádherná hudba s hudobnou štruktúrou a smerom! Kocky teda predstavujú úmyselné hudobné dielo. Ako inak, jeho pravosť spochybňujú zreštaurované kocky z 19 storočia, ktoré sa odlišujú od tých pôvodných z 15 storočia. Tí, ktorí ich reštaurovali, zrejme nemali dostatočnú informáciu o pôvodnom zámere......

kocky na plafóne a svornik
kocky na plafóne a svornik (zdroj: kb)

Ukážka kamenných kociek na strope katedrály (celkový počet 215ks)

„Svorník“ na plafóne a jeho magické účinky

Návštevníkovi sa odporúča vyskúšať si magický účinok tzv. svorníka (záverového klenáka) umiestneného presne v strede plafónu budovy. Že vraj energeticky očisťuje a tak Vám sprievodkyňa odporučí zložiť zo seba bundu a odložiť tašky(vaky) a postáť priamo pod ním min 2 minúty. svorník“ podľa miestnej povesti ukazuje priamo na uložený svätý „grál“ ..:o)

 

6. Záhada: Rosslyn a „zelení mužíci“

V kaplnke je umiestnených viac než sto tzv. divích mužov. Títo sa objavujú po celej Európe v stredovekých kostoloch, kaplnkách, katedrálach, vytesaní do dreva či kameňa (v hl. meste Bratislava je ich tiež „neúrekom“ po budovách).. Avšak, nájsť ich v takom hojnom počte na jednom mieste je UNIKÁTOM!!! V súčasnosti je „divý muž“ obyčajne vnímaný ako pozostatok z pohanských časov, prastarý boh plodnosti, ktorý nejakým spôsobom prežil tisícročie kresťanstva aby sa opätovne objavil v kostoloch a pri oslavách ročných období.

Diví muž v kaplnke, 100ks mužov prechádza postupne od výrazu dieťaťa až k starobe, dokola vo vnútri interiéru, od vstupu v smere hodinových ručičiek. Znázorňujú život..od narodenia po smrť.

zelený mužík - Rosslynská kaplnka
zelený mužík - Rosslynská kaplnka (zdroj: KB)

Rosslynská katedrála pred rokom 1700 s 2ma stĺpmi Šalmúnovho chrámu podopierajúce kamennú strechu

stavba kaplnky
stavba kaplnky 

O Rosslynskej kaplnke už bolo toho veľa popísaného.

Svätý grál možno je a možno nie je skutočný artefakt, ale podstata, ktorú symbolizuje, je hľadanie čistoty, dokonalosti a Boha. Hovorí sa, že Svätý grál má silu, ktorá dokáže oživiť. Keďže sa jedná o gotickú stavbu, tak čo nám chceli autori stavby odkázať? Podľa Fulcanelliho gotická katedrála nemusí byť ako dielo, odkázaná výhradne sláve kresťanstva, je to svätyňa alchymickej tradície, vedy a umenia. Je predstavením dobových myšlienok, viery a snáh o dielo neporovnateľnej harmónie. Gotika je umenie svetla a ducha. Aby teplo a svetlo mohlo vstúpiť do katedrály, potrebovali k tomu dokonalý tvar. A práve kruh bol vždy v alchýmii považovaný za dokonalý tvar. Tieto katedrály sú teda symbolické knihy univerzálneho poznania, miestom prepojenia mikrokozmu a makrokozmu, a pozemského a božského. Miestom zašifrovaných a zakódovaných hlbokých mystických poznaní a právd do kameňa.

Niektoré posolstvá gotických katedrál sa však stále nepodarilo rozlúštiť. Jedno všeobecné posolstvo sa predsa len dá napísať (použijem výrok jedného významného slovenského znalca):

Poďme spolu životom v láske a pokore, ALE, každý sám za seba.

kaplnka vchod
kaplnka vchod (zdroj: kb)
Karin Bartošová

Karin Bartošová

Bloger 
  • Počet článkov:  1
  •  | 
  • Páči sa:  0x

fan do histórie gotických stavieb a všetkého čo s tým súvisí - novodobý výskum a pohľad na stavby .... Zoznam autorových rubrík:  cestovanie

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu