Odpady zdražejú, ak nezmeníme zbytočnú povinnosť váh na vozidlách. Máme riešenie

Písmo: A- | A+

Podnikatelia v odpadovom hospodárstve musia na vozidlá montovať váhy aj vtedy, keď to nie je k ničomu potrebné. Chceme to zmeniť.

Obrázok blogu
(zdroj: Radovan Kazda)

V novembri roku 2019 schválil predchádzajúci parlament novelu zákona o odpadoch z dielne vtedajšieho ministra Lászlóa Sólymosa, ktorou poslanci koalície odobrili aj povinnosť vybavenia zvozového vozidla vážiacim systémom.

Ustanovenie § 16 ods. 10 odvtedy znie takto:

“Ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, je povinný zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo.”

Čas, dokedy budú musieť podnikatelia obstarať, zadovážiť a nainštalovať komplikovaný vážiaci systém, sa nezadržateľne blíži: už o 22 mesiacov, teda od 1. januára 2023.

Zberné vozidlo
Zberné vozidlo (zdroj: Ilustračné foto: Radovan Kazda)

Čím vtedy argumentovalo ministerstvo

Envirorezort sa už niekoľko rokov snaží motivovať k tomu, aby obce prešli na tzv. množstvový zber komunálnych odpadov, pri ktorom obyvatelia neplatia paušálny poplatok za odpad, ale za vyprodukované množstvo. 

Ministerstvo zdôvodňovalo svoj zámer práve snahou zabezpečiť preukázanie reálneho množstva vyzbieraných komunálnych odpadov. 

A tiež tým, že inštalovať váhy na každé vozidlo treba pre vykazovanie miesta pôvodu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a nadväznosť na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre získanie príspevku z Environmentálneho fondu.

Obrázok blogu
(zdroj: Ilustračné foto: Radovan Kazda)

Čo navrhujeme v SaS

Inicioval som a spolu s viacerými poslancami všetkých koaličných sme predložili návrh novely zákona o odpadoch, ktorým sa zrušuje povinnosť zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom.

Prečo vrátiť inštalovaniu dobrovoľnosť?

Uvediem niekoľko dôvodov.

1. Množstvový zber má aj negatívne dôsledky

Vážením odpadu pri zbere sa niektoré obce snažia motivovať ľudí k triedeniu aj k predchádzaniu vzniku odpadov. Tento cieľ je správny a opatrenie je obľúbeným riešením najmä u mnohých environmentalistov.

Spôsobuje však aj negatívne externality. 

Napríklad podnecuje riziko vzniku nelegálnych skládok, pretože niektorí občania zareagujú na spoplatňovanie množstva (a nie paušálneho poplatku) tým, že začnú odhadzovať odpad tam, kde je to zakázané.

Vážiaci systém tiež zvyšuje riziko, že občania budú spaľovať odpad v kotloch a podstatne zhoršovať emisnú situáciu.

V neposlednom rade podporuje tzv. “odpadovú turistiku”, teda prevážanie odpadu medzi obcami, ktoré spoplatňujú množstvo, do tých, ktoré majú paušálny poplatok.

Z týchto dôvodov je správne, aby si o inštalovaní vážiaceho systému rozhodli obce sami, po dobrovoľnej dohode so zberovou spoločnosťou.

Obrázok blogu

2. Nevýhodné pre mestá

Inštalovať váhy musia podľa súčasného znenia aj samosprávy, ktoré ho nepotrebujú. 

Predstavte si napríklad väčšie mesto, v ktorom žije väčšina ľudí v komplexnej bytovej výstavbe, teda v činžiakoch.

V meste majú paušálne poplatky za komunálny odpad a triedenie odpadu riešia dôsledným vzdelávaním, ktorým dosahujú výborné výsledky.

Zberné vozidlá vozia odpad na skládku len z tohto mesta, takže o hmotnosti vyprodukovaného odpadu majú presné čísla z koncovky.

Mestá nepotrebujú váhy na vozidlách, lebo zvážajú jednu “fakturačnú” oblasť naraz, takže odpad sa nemieša s odpadom z iného mesta.

Inštalovanie váh je pre nich úplne zbytočným nákladom, ktorý zaplatia občania bez akéhokoľvek úžitku.

3. Dvojnásobné váženie

Vážiaci systém na zberných vozidlách spôsobuje, že sa odpad váži dvakrát: najprv vo vozidle a potom na koncovke, teda na skládke, v spaľovni, či pred triediacou linkou.

Zvozová spoločnosť tak získava ten istý údaj dvakrát, pričom veľmi často bez akéhokoľvek účelu.

Obrázok blogu
(zdroj: Ilustračné foto: Radovan Kazda)

4. Náklady

Zvozové spoločnosti odhadujú náklady na zabezpečenie vozidla vážiacim systémom na 5–15 tisíc eur pre každé jedno vozidlo, podľa odhadu jedného z dodávateľov zvozových vozidiel je to až do 30 tisíc eur.

Na Slovensku je v prevádzke niekoľko tisíc takýchto vozidiel a podľa súčasného znenia zákona ich musia mať všetky. Finančné dopady na podnikateľov v oblasti odpadového hospodárstva tak budú enormné. 

Tieto náklady by sa museli premietnuť do poplatkov za komunálny odpad pre obyvateľov a častokrát úplne zbytočne.

5. Obtiažnosť váh

S váhami na vozidlách sa veľmi sťažuje nakladanie s odpadmi. Ide o citlivé zariadenie, ktoré podľa informácií od podnikateľov v tejto oblasti sa často kazí. Nie je vhodné na použitie v sklonitých terénoch, takže v kopcovitých obciach neprináša presné výsledky.

Podľa združenia podnikateľov sa na niektoré staršie typy áut sa vážiaci systém nedá namontovať, takže by si obce museli vyžiadať kúpu nového vozidla.

Okrem toho menšie obecné zberovky zvyknú nakladať niektorý triedený odpad do obyčajných traktorov, alebo “ávií”, pretože majú napríklad zavedený vrecový systém. Váhy nepotrebujú.

K nevýhodám váh na vozidlách musíme pripočítať aj zníženie operatívnej hmotnosti vozidla a pomalší prejazd obcou. To prináša zvýšené náklady na spotrebu palív a ďalšie environmentálne nevýhody.

Obrázok blogu
(zdroj: Ilustračné foto: Radovan Kazda)

Záver

Povinnosť vážiaceho systému nie je podľa našich informácií zavedená v žiadnej európskej krajine. Krajiny to ponechávajú na rozhodnutí objednávateľa.

Chceme dosiahnuť, aby sa samosprávy mohli dobrovoľne rozhodnúť o tom, či si budú chcieť objednať túto službu od zvozových spoločností, ktorej súčasťou bude aj vážiaci systém na vozidlách.

Obce a mestá vedia predsa najlepšie, ktorý spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu aj obalov a neobalov im vyhovuje, a do ktorého chcú rozumne investovať.

Súťaž vždy vygeneruje lepšie riešenia, než striktná vládna regulácia.

Radovan Kazda
Autor je poslanec NR SR za SaS, podpredseda hospodárskeho výboru.

Skryť Zatvoriť reklamu