Avantgardista Malevič a suprematické porcelánové súpravy z 20. rokov 20. storočia

Písmo: A- | A+

Zakladateľ ruského suprematizmu Malevič a jeho žiaci uplatňovali svoje umelecké videnie aj pri návrhoch porcelánových servisov.

Suprematický čajník so šálkami podľa návrhu K. Maleviča a jeho žiakov
Suprematický čajník so šálkami podľa návrhu K. Maleviča a jeho žiakov 

MALEVIČ, TVORCA SUPREMATIZMU:

Tvorcom suprematizmu ako výtvarného smeru, ktorý odmietal zobrazovanie akýchkoľvek reálnych vecí, ale produkoval čisto abstraktné diela pozostávajúce z geometrických útvarov, bol predstaviteľ ruskej avantgardy poľsko-ukrajinského pôvodu Kazimir Malevič. Podľa neho by umelec nemal nijakým spôsobom napodobňovať realitu, ale tvoriť niečo úplne nové, v predmetnom svete sa nenachádzajúce. Ide o tzv. bezpredmetnú tvorbu, ktorú nazval suprematizmom. Objavenie sa tohto umeleckého smeru ako reálnej výtvarnej avantgardy sa datuje zvyčajne rokom 1915, keď sa v Petrohrade konala tzv. Posledná futuristická výstava obrazov 0,10. Na nej Kazimir Malevič pod názvom suprematizmus vystavoval svoje inovatívne abstraktné diela. Medzi nimi bol aj jeho epochálny obraz s názvom Čierny štvorec na bielom pozadí, ktorým sa priblížil k absolútnej abstrakcii. Pri vzniku suprematizmu mohla zohrávať svoju úlohu aj okolnosť, že sa objavil cez Prvú svetovú vojnu, keď bola ruská avantgarda relatívne izolovaná od západnej a vykročila vlastnou cestou. Pred vojnou Kazimir Malevič vyznával hlavne kubizmus a futurizmus, ktoré boli v Rusku často spájané do tzv. kubofuturizmu. Neskôr však vyhlásil, že oba smery majú v sebe ešte zvyšky reálnosti a predmetnosti, čo je vlastne napodobňovanie skutočnosti, teda nie výlučná tvorba. Preto išiel ďalej. Suprematické obrazy Kazimira Maleviča:

Obrázok blogu

SUPREMATICKÝ PORCELÁN:

V rokoch 1919-22 bol Kazimir Malevič učiteľom výtvarnej tvorby v meste Vitebsk, kde si získal veľa oddaných žiakov a významne si upevnil svoje renomé ako priekopník umeleckej avantgardy v teórii aj praxi. V r. 1922 prešiel s niektorými vitebskými nasledovníkmi do Petrohradu, kde začali spolupracovať so Štátnym porcelánovým závodom ako dizajnéri. Malevič so svojimi žiakmi (najmä Nikolajom Sujetinom a Iľjom Čašnikom) preorientoval dizajn porcelánového riadu ako boli čajníky, šálky, taniere a pod. na suprematickú tvorbu, či už išlo len o maľbovú výzdobu, alebo aj samotný tvar veci:

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu

ZDROJE:

Múzeum Ermitáž v Petrohrade, aukčné domy Christie´s a Sotheby´s, publikácia K. Malevič: O nepredmetnom svete, 1968

Skryť Zatvoriť reklamu