Básnik Donne: Zvony, ktoré oznamujú smrť iného, zvonia aj tebe (1623)

Básnik a kazateľ Donne bol metafyzický i zmyselný. Z telesnej lásky urobil hodnotu pre vzťah muža a ženy.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)
Jednoduchosť, upravenosť, šarm, kultivovanosť, trocha melanchólie. Portrét 18-ročného anglického básnika Johna Donna z knihy jeho veršov vydanej r. 1639, ktorá je v majetku britskej národnej knižnice The British Library.
Jednoduchosť, upravenosť, šarm, kultivovanosť, trocha melanchólie. Portrét 18-ročného anglického básnika Johna Donna z knihy jeho veršov vydanej r. 1639, ktorá je v majetku britskej národnej knižnice The British Library. (zdroj: British Library)

Donne mal literárnych predkov; premýšľal o Bohu, zanechal katolicizmus
John Donne sa narodil v bohatej rodine v Londýne. Štátne náboženstvo bolo anglikánske, Donnovi rodičia však boli katolíci. Jeho matka bola dcérou anglického dramatika Johna Heywooda a praneterou filozofa Thomasa Morea, autora epochálnej knihy Utópia o ideálnej spoločnosti. Encyclopedia Britannica píše, že Donne začal študovať na univerzite v Oxforde, potom pravdepodobne na univerzite v Cambridge, no na žiadnej nezískal titul, lebo ako katolík nemohol zložiť prísahu kráľovnej Alžbete, hlave anglikánskej cirkvi. Donne začal cestovať po Európe, plaviť sa po moriach, absolvoval právne štúdiá a popri tom porovnával katolícku a anglikánsku vierouku. Prestúpil na anglikanizmus a r. 1597 získal vo veku 25 rokov úradnícke zamestnanie na kráľovskom dvore.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
John Donne cca r. 1595 zo zbierok National Portrait Gallery
John Donne cca r. 1595 zo zbierok National Portrait Gallery 

Tajný sobáš 29-ročného Donna a 17-ročnej Ann More
V r. 1601 sa John Donne vo veku 29 rokov tajne oženil so 17-ročnou Ann More, príbuznou jeho zamestnávateľa. Keď to vyšlo najavo, Donna vyhodili z práce a nakrátko aj uväznili. Niekoľko rokov sa neúspešne snažil seriózne zamestnať a popri tom zápasil aj s rozrastajúcou sa rodinou s materiálnymi ťažkosťami. Napokon ho r. 1615 ordinovali za anglikánskeho kňaza a našiel si významné zamestnanie – stal sa kráľovským kazateľom. O dva roky mu však vo veku 33 rokov manželka pri pôrode zomrela. Johna Donna jej smrť hlboko zasiahla a druhýkrát sa už neoženil. Donnovci mali celkovo 12 detí, niektoré však predčasne zomreli.

SkryťVypnúť reklamu

Donne: Vstúp do chrámu lásky – do postele!
John Donne urobil z telesnej lásky a telesných radostí poetickú, pritom živú a úprimnú hodnotu pre vzťah muža a ženy. Úryvok z jeho básne To His Mistress Going to Bed (Jeho milej, ktorá ide do postele):

Off with that girdle, like heaven's zone glittering,
Preč s tým pásom, ktorý sa ako pruh neba trbliece,
But a far fairer world encompassing.
ale ďaleko krajší svet obklopuje.
Unpin that spangled breast-plate, which you wear,
Odopni si z hrude ten lesknúci sa pancier, ktorý nosíš,
That th' eyes of busy fools may be stopp'd there.
aby sa tam oči horlivých bláznov mohli zastaviť.
Unlace yourself, for that harmonious chime
Rozviaž sa, lebo to harmonické odbíjanie
Tells me from you that now it is bed-time.
z teba mi hovorí, že teraz je čas isť do postele.
Off with that happy busk, which I envy,
Preč s tým šťastným korzetom, ktorému závidím,
That still can be, and still can stand so nigh.
že stále môže byť a stáť tak blízko.
Your gown going off such beauteous state reveals,
Tvoje šaty, keď idú preč, taký krásny stav odhaľujú,
As when from flowery meads th' hill's shadow steals.
ako keď z kvetnatej lúky sa tieň kopca odkradne.
Off with your wiry coronet, and show
Preč s tvojou drôtenou čelenkou a ukáž
The hairy diadems which on you do grow.
diadémy vlasov, ktoré ti naozaj rastú.
Off with your hose and shoes; then softly tread
Preč s tvojimi pančuchami a topánkami, potom mäkko kráčaj
In this love's hallow'd temple, this soft bed.
do tohto posvätného chrámu lásky, tejto mäkkej postele.

SkryťVypnúť reklamu

Donnova svadobná báseň: Panna nadobudne dokonalosť a stane sa ženou
John Donne v skladbe Epithalamion Made at Lincoln's Inn (Svadobná báseň napísaná v Lincoln's Inn) tvrdí, že svadobná posteľ je oltárom lásky, hrobom panenstva, ktorý sa mení na detskú kolísku, miestom, kde panna nadobudne dokonalosť: stane sa ženou. Úryvok:

Thy virgin's girdle now untie,
Svoj pás panny si teraz rozviaž
And in thy nuptial bed, love's altar, lie
a na svadobnú posteľ, oltár lásky, polož
A pleasing sacrifice; now dispossess
obeť potešenia; teraz zbav
Thee of these chains and robes, which were put on
sa tých reťazí a rób, ktoré si si dala,
To adorn the day, not thee; for thou, alone,
aby ozdobili deň, nie teba; pretože ty sama,
Like virtue and truth, art best in nakedness.
ako aj cnosť a pravda, si najlepšia nahá.
This bed is only to virginity
Táto posteľ je len pre panenstvo
A grave, but to a better state, a cradle.
hrob, no bude mať lepšiu podobu, kolísku. 
Till now thou wast but able
Dosiaľ si len mohla
To be, what now thou art; then, that by thee
byť, čo si teraz; potom ty už
No more be said, “I may be,” but, “I am,”
viac nepovieš „mohla by som byť“, ale „som“,
To-night put on perfection, and a woman's name.
dnes v noci prijmi dokonalosť a meno ženy.

SkryťVypnúť reklamu

Donne: Človek, nie si ostrov. Zvony, ktoré oznamujú smrť iného, zvonia aj tebe
Kazateľ John Donne bol známy aj svojimi meditáciami. V jednej z nich (označenej ako Meditation XVII) z r. 1623, píše, že človek nie je izolovaný ostrov a vždy je súčasťou celku. Preto, ak niekto zomrie, týka sa to každého. Čiže ak umieračik niekomu zvoní a oznamuje tak jeho smrť, zvoní vlastne aj hocikomu inému. Úryvok:

No man is an island entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main; if a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as any manor of thy friends or of thine own were; any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. And therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.

(Žiadny človek nie je ostrov celý pre seba, každý je kúsok kontinentu, časť pevniny; ak nejakú hrudu zmyje more, Európa bude menšia, alebo aj výbežok, či hocijaký majetok tvojich priateľov alebo tvoj vlastný; smrť akéhokoľvek človeka zo mňa uberá, lebo som súčasťou ľudstva. A preto nikdy nikoho neposielaj zistiť, komu zvoní umieračik; zvoní tebe.)

John Donne: Bože, znič ma a urob nanovo!
Metafyzický básnik John Donne si želá, aby bol Boh na neho prísny až krutý, lebo ho chce byť hodný. V básni Batter my heart (Rozbi moje srdce) vyzýva Boha, aby ho rozbil, spálil, zničil - a vytvoril nanovo:

Batter my heart, three-person'd God, for you
Rozbi moje srdce, trojjediný Boh, pretože ty
As yet but knock, breathe, shine, and seek to mend;
zatiaľ len klopeš, dýchaš, žiariš a snažíš sa opravovať;
That I may rise and stand, o'erthrow me, and bend
aby som mohol vstať a stáť, zhoď ma a
Your force to break, blow, burn, and make me new.
svojou silou ma zlom, udri, spáľ a vytvor nanovo.
I, like an usurp'd town to another due,
Ja, ako dobyté mesto, ktoré už patrí druhému,
Labor to admit you, but oh, to no end;
úporne sa snažím prijať ťa, ale bez výsledku;
Reason, your viceroy in me, me should defend,
rozum, tvoj miestokráľ vo mne, by ma mal brániť,
But is captiv'd, and proves weak or untrue.
ale je zajatý a ukazuje sa slabý a falošný.
Yet dearly I love you, and would be lov'd fain,
Vrúcne ťa milujem a chcel by som byť milovaný,
But am betroth'd unto your enemy;
ale som zasnúbený s tvojím nepriateľom;
Divorce me, untie or break that knot again,
rozveď ma, rozviaž alebo roztrhni opäť ten uzol,
Take me to you, imprison me, for I,
zober ma k sebe, uväzni ma, lebo ja,
Except you enthrall me, never shall be free,
ak ma nezotročíš, nikdy nebudem slobodný,
Nor ever chaste, except you ravish me.
ani počestný, ak ma neunesieš.

Zdroje:
The British Library
Encyclopaedia Britannica
Portrét Johna Donna

Prémioví blogeri

Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

44 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

734 článkov
SkryťZatvoriť reklamu