Dražili kresbu dievčaťa od Vincenta van Gogha; môže ísť o neter jeho upratovačky

Písmo: A- | A+

Aukčný dom Christie’s vydražil tento rok v New Yorku kresbu dievčaťa od holandského umelca Vincenta van Gogha z r. 1888 za vyše 10 miliónov dolárov. Autor možno zobrazil neter ženy, ktorá mu upratovala.

Vincent van Gogh: La Mousmé, kresba, 1888
Vincent van Gogh: La Mousmé, kresba, 1888 

Kresba Vincenta van Gogha s názvom La Mousmé
Dražená kresba Vincenta van Gogha má názov La Mousmé, čo je z japončiny prebratý výraz pre dievča. V dobovej francúzskej literatúre o cestách Európanov do Japonska a ich tamojších ľúbostných dobrodružstvách sa tento výraz neprekladal. Túto literatúru čítal aj Vincent van Gogh, ktorý zároveň patril k obdivovateľom aj zberateľom japonského výtvarného umenia. Aj jeho kresba La Mousmé nesie znaky japonskej kultúry. Dielko vzniklo na prelome júla a augusta 1888 v čase maliarovho niekoľkomesačného pobytu v juhofrancúzskom meste Arles. Kresbu poslal svojmu priateľovi, austrálskemu maliarovi pôsobiacemu vo Francúzsku Johnovi Russelovi.

Vincent van Gogh: La Mousmé, maľba z júla 1888, podľa ktorej urobil aj kresbu. Maľba sa nachádza v National Gallery of Art vo Washingtone.
Vincent van Gogh: La Mousmé, maľba z júla 1888, podľa ktorej urobil aj kresbu. Maľba sa nachádza v National Gallery of Art vo Washingtone. 

Gogh urobil kresbu podľa maľby dievčaťa
Kresba má svoj náprotivok v maľbe toho istého dievčaťa. Umelci zvyčajne najskôr urobia kresbu ako skicu k maľbe, u van Gogha to však často bývalo naopak, aj v tomto prípade - najskôr urobil maľovaný portrét dievčaťa a podľa maľby urobil kresbu. Ku Goghovej praxi kresby podľa maľby aukčný dom Christie’s dodáva:

Naozaj, bolo to v Arles, keď umelec úplne revolucionizoval túto prax - posunul ju od tradičnej úlohy ako prípravnej alebo začiatočnej časti tvorivého procesu k tomu, aby sa stala nezávislým, autonómnym prostriedkom výrazu.

(Indeed, it was in Arles that the artist completely revolutionized this practice – moving it from its traditional role as a preparatory or initial part of the creative process, to become an independent, autonomous means of expression.)

Bádateľka Murphyová identifikovala modelku
Kto je dievča na obrázku, zaujímalo aj britskú bádateľku žijúcu vo Francúzsku, znalkyňu života Vincenta van Gogha, Bernadette Murphyovú. Podľa jej nedávnych poznatkov a predpokladov maliar zobrazil neter svojej upratovačky, vtedy 13-ročnú Thérèse Catherine Mistralovú.

Russelov portrét Gogha
Maliar John Russel, pre ktorého Vincent van Gogh nakreslil dielko La Mousmé, je zároveň autorom ikonického portrétu svojho holandského priateľa z r. 1886:

John Russel: Vincent van Gogh, 1886
John Russel: Vincent van Gogh, 1886 

Zdroje:
Christie’s
B. Murphyová: Van Gogh´s ear
Van Gogh Museum

Skryť Zatvoriť reklamu