Slovenský barokový básnik Pilárik trenčianskej hradnej panej Séčiovej: Ave Eva

Písmo: A- | A+

V r. 1651 venoval evanjelický kňaz Štefan Pilárik trenčianskej hradnej panej Eve Ilešháziovej knižku modlitieb a veršov.

Dobový portrét asi 18-ročnej Evy Ilešháziovej visí v obrazárni na Trenčianskom hrade, na ktorom žila. V r. 1651 jej evanjelický kňaz Štefan Pilárik venoval knižku, v ktorej sa opakuje pozdrav AVE EVA, teda Buď pozdravená, Eva.
Dobový portrét asi 18-ročnej Evy Ilešháziovej visí v obrazárni na Trenčianskom hrade, na ktorom žila. V r. 1651 jej evanjelický kňaz Štefan Pilárik venoval knižku, v ktorej sa opakuje pozdrav AVE EVA, teda Buď pozdravená, Eva. 

KTO BOLA EVA SÉČIOVÁ:

Uhorská aristokratka Eva Séčiová (1623-55) vyrástla na Muránskom hrade, ktorého bola so svojimi sestrami spoludedičkou. V r. 1641 sa vydala za Gabriela Ilešháziho, syna trenčianskeho a liptovského župana Gašpara Ilešháziho. Gabrielovi a Eve sa ešte v r. 1641 narodilo jediné dieťa - dcéra Katarína.

EVINA SESTRA MÁRIA, ZNÁMA AKO MURÁNSKA VENUŠA:

V r. 1644 došlo k sporu medzi sestrami Evou a Máriou Séčiovými, ktoré vtedy žili na Muránskom hrade. Eva tam bývala so svojím manželom Gabrielom Ilešházim, pričom staršia sestra Mária, ktorej história neskôr dala meno Muránska Venuša, bola rozvedená, čo bolo vtedy mimoriadne. V tom čase bolo práve povstanie Juraja I. Rákociho proti cisárovi. Evin manžel bol prívržencom vzbúrencov. Keď Muránsky hrad obliehal cisársky prívrženec František Vešeléni, Gabriel Ilešházi sa tam nenachádzal, len sestry. Mária Séčiová sa tajne spojila s Vešelénim a pustila na hrad jeho vojakov. Vešeléni sa zmocnil hradu a už o pár dní si zobral Máriu aj za manželku, ktorá zároveň prestúpila po jeho vzore z evanjelickej viery na katolícku. Po ľstivom získaní Muránskeho hradu Vešeléni pustil Evu k manželovi na Trenčiansky hrad.

EVANJELIČKA EVA:

Eva Ilešháziová bola horlivá evanjelička a keď jej muž Gabriel prejavoval náchylnosť prejsť z evanjelickej viery na katolícku, povolala r. 1651 z Liptova na Trenčiansky hrad za dvorného kazateľa mimoriadne výrečného slovenského evanjelického kňaza Štefana Pilárika, ktorému sa aj podarilo vrátiť Gabriela späť k evanjelikom. V r. 1652 však Štefan Pilárik odišiel z Trenčína za farára do Beckova. Počas pôsobenia v Trenčíne sa Štefanovi Pilárikovi narodil syn, ktorému dal na počesť Ilešháziho meno Gabriel. Dieťaťu bola na krste kmotrou hradná pani Eva Ilešháziová. Keď Eva r. 1655 ako 32-ročná zomrela, Pilárik, ktorý už bol v Beckove, mal na jej pohrebe kázeň. Pred smrťou to od neho žiadala.

PILÁRIK VENOVAL ILEŠHÁZIOVEJ KNIŽKU:

Štefan Pilárik vydal v r. 1651 v Trenčíne knižku slovenských modlitieb a veršov Harpha Davidica/ Harfa Davidova. Kniha vyšla v tlačiarni českobratských exulantov umiestnenej v dome patriacom Ilešháziovcom, ktorý sa nachádzal na námestí pod hradom. Knižku venoval hradnej panej. V básni, v ktorej sa viackrát opakuje pozdrav EVA AVE alebo AVE EVA (Buď pozdravená, Eva) sú aj verše, ktoré možno spojiť s návratom manžela Gabriela Ilešháziho k evanjelickej viere, a to vďaka jeho manželke Eve Séčiovej. Úryvok z Pilárikových veršov:

(...) EVA AVE, zornička/ nová vprostřed srdečka/ vzešla v tento nynější čas,/ Adam k Evě připojen zas./ V zvláštném skutku díle Krista/ vyšla na jev víra čistá/ již milostivého pána, ó, dušičko požehnaná!/ (...) AVE EVA, koruna, čest/ hlavy Vaší Pan Kristus jest (...).

ZDROJE:

1. Š. Pilárik: Harpha Davidica, 1651, 2. Š. Pilárik: Výber z diela, 1958, 3. Portrét Evy Ilešháziovej na Trenčianskom hrade

Skryť Zatvoriť reklamu