reklama

Účelová likvidácia Regionálnej správy ciest..?

M. Kotleba opäť zavádza verejnosť, keď tvrdí, že BBRSC, a.s. dosiahla stratu o 200tis. Eur menšiu ako bola plánovaná. Podľa účtovnej uzávierky na www.bbrsc.sk z roku 2013 totiž strata v roku 2014 vôbec plánovaná nebola!

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Naopak. BBRSC, a.s. malo podľa plánu dosiahnuť zisk 110 tis. Eur. 

Časť druhá : Pravda o hospodárení v Regionálnej správe ciest

Aj keď účtovná uzávierka BBRSC, a.s..z roku 2014 nie je verejne prístupná, na verejnosť už prenikli prvé správy o tom, že Banskobystrická správa ciest je v strate skoro 500tis. Eur. Podľa slov riaditeľa Ing. Beluského, (ktorý je mimochodom za posledný rok a pol už minimálne tretím riaditeľom BBRSC,a.s., predtým zastával funkciu riaditeľa VUC BBSK ), sa do straty akciová spoločnosť dostala v dôsledku zníženia objemu výkonov najmä od Slovenskej správy ciest a to celkovo až o 40%. Druhým dôvodom podľa jeho slov v tlačovej konferencii uverejnenej na stránke www.vucbb.sk je vysoká úverová zaťaženosť spôsobená bývalým vedením V. Maňku, ktorý v auguste 2013 čerpal úvery vo výške 6,2 mil Eur a ktorých ročná splátka je na úrovni 1,2mil Eur/ročne.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Je veľmi jednoduché vytrhnúť čísla z kontextu a zásobovať verejnosť čiastočnými informáciami bez súvislostí. Každý ekonóm vie, že podnikový efekt spoločnosti závisí od vzájomnej korelácie ekonomických veličín, resp. zníženie výkonov nemusí spôsobiť nutne stratu, ak sa samozrejme a adekvátne znížia náklady. Na to by však vo vedení BBRSC, a.s. museli byť odborníci.

Nízke výkony v roku 2014

Zameraním BBRSC a.s. je okrem správy a údržby ciest II. a III. triedy aj podnikateľská činnosť na cestných komunikáciách a vykonávanie s tým súvisiacich činností, ktoré zabezpečujú dnes už zredukované závody v jednotlivých okresoch. Pod podnikateľskou činnosťou sa nerozumie vyčkávanie na chvíľu, kedy mi niekto poskytne zakázku, ale aktívne vyhľadávanie odberateľov a uchádzanie sa o zakázky za účelom realizácie tržieb z výkonov.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

 „Naša spoločnosť nerozhoduje o tom, kedy bude čo robiť! O tom rozhodujú odberatelia“- povedal nový riaditeľ BBRSC, a.s. Ing. Beluský na tlačovej konferencii k hospodáreniu regionálnej správy ciest.

Pán Ing. Beluský by sa okamžite mal vzdať mandátu, nemá čo robiť na pozícii riaditeľa akciovej spoločnosti, ak sa zbavuje zodpovednosti za nedostatok zakázok. M. Kotleba dodal, „vedenie spoločnosti ani vedenie kraja nevedia tieto veličiny ovplyvniť“ - mal by sa teda mandátu vzdať aj on. 

Práve z dôvodu nekompetentnosti a zbavenia sa všetkých odborníkov
(http://kosova.blog.sme.sk/c/385438/tajomna-regionalna-sprava-ciest.html?ref=viacbloger),ktorí doteraz pracovali v BBRSC, a.s. dnes spoločnosť čelí výpadku celkovo 5,13mil. Eur z objemu výkonov, čím sa dostala na úroveň z roku 2010, teda najnižšiu za posledných 5 rokov. Súčasný riaditeľ síce účelovo zdôraznil nárast objemov výkonov od jedného z odberateľov (teda BBSK), zabudol sa však zmieniť, že na strane druhej k poklesu nedošlo len u Slovenskej správy ciest o takmer 2/3, ale aj u všetkých ostatných odberateľoch.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Neprehliadnuteľným faktom je aj to, že súčasné vedenie si prilepšilo o 2mil. Eur v objeme výkonov, pretože si pripísalo zásluhy predchádzajúceho vedenia, resp. výkony, ktoré sa realizovali v roku 2013 boli vyfakturované až v roku 2014. Reálne by teda "Koltebovci" vo vedení BBSK mali nižší objem výkonov o 7mil. Eur!

Kým z údajov účtovnej uzávierky z roku 2013 vieme o údržbe a rekonštrukcii ciest II. a III. triedy v dĺžke 2465km, v roku 2014 zatiaľ vieme o 200m pri Brezne.

Kým v roku 2013 bola realizovaná investičná výstavba rôznych cestných úsekov za 10mil Eur, v roku 2014 sa neurobili žiadne vysoko nákladové činnosti. 

SkryťVypnúť reklamu
reklama

To, čo vieme s určitosťou povedať je, že kraj prišiel o zhruba 6mil Eur a následne o ďalších 5 mil. Eur kvôli nepodpísaniu projektov z EU na rekonštrukcie cesty Sucháň – Čebovce a povodňových škôd v Revúcej. Rekonštrukcia týchto úsekov sa dnes financuje z rezervy rozpočtu BBSK, z peňazí, ktoré mali byť čiastočne využité na spolufinancovanie zrušených projektov vo výške 19 mil. Eur. M. Kotleba ochudobnil obyvateľov BBSK o investície do ciest, škôl a sociálnych i kultúrnych zariadení nielen svojou nekompetentnosťou, ale aj z dôvodu ideologických a odmietavých postojov voči EÚ.

Koľko km ciest by sme mohli opraviť nebyť chybného kroku vedenia BBSK?

Nie je preto prekvapením, že výnosy v Regionálnej správe ciest klesli o viac ako 8mil. Eur, na úroveň spred roka 2012.

M. Kotleba ďalej na tlačovej konferencii zo 4.8.2015 uvádza: „Z rozpočtu odišlo 7,2 mil. Eur a moji nominatni uhrali stratu iba 500tis. Eur. Keby sme pokračovali v tom hospodárení, ktoré nastavila strana Smer, boli by sme na tom oveľa horšie.“ Narážal tým na fakt, že predchádzajúce vedenie podľa jeho slov zaťažilo BBRSC, a.s. úverom vo výške 6,2mi. Eur, ktorý musí splácať vo výške 1,2mil. Eur ročne pri "nezmenených nákladoch", (čo tiež nie je pravda) a k tejto sume pripočítal 6 mil. Eur o ktoré sa znížili výkony. Takáto matematika je síce veľmi jednoduchá, ale značne zavádzajúca. Hodí sa mu však do rétoriky „záchrancu kraja v prostredí skorumpovaných poslancov z vládnucej strany Smer“. 

Tieto čiastočné polopravdy a neustále akcentovanie korupcie či „zapredanstva“ vytvárajú v ľuďoch pocit o bezúhonnom Koltebovi, ktorý „konečne nahlas hovorí, čo si ľudia myslia a ktorý je šancou na zmenu systému“. Akosi už nikomu neprekáža, že doposiaľ nesplnil ani jeden zo svojich predvolebných sľubov, že neponúkol žiadne racionálne, systémové riešenia problémov, dokonca ani to, že miesto vedenia kraja už od júna roku 2015 intenzívne pracuje na kampani do NR SR aj z peňazí daňových poplatníkov (http://www.dsss.cz/mezinarodni-setkani-nacionalistu-na-slovensku_-vandas-jednal-s-kotlebouhttp://www.naseslovensko.net/nasa-praca/ludova-strana-nase-slovensko-na-proteste-proti-v-rumunskej-bukuresti/https://www.youtube.com/watch?v=Quu0me2DUKM ).

Nezmenené náklady? 

Vráťme sa ale späť k hospodáreniu BBRSC, a.s. a ku pravde o úveroch. Naozaj zapríčinili Regionálnej správe ciest stratu? Alebo naopak novému vedeniu pomohli a strata by v prípade ich neposkytnutia bola dnes ešte vyššia?

Prvým faktom je, že vďaka úveru, BBRSC, a.s. realizoval zakázku, ktorá priniesla spoločnosti zisk 300tis. Eur.

Druhým faktom je, že aj v dôsledku modernizácie technologického parku, klesli celkové náklady spoločnosti a to až o 7mil. Eur. Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný práve v položke opravy a udržiavanie. Znamená to teda, že vďaka úverom Kotleba v BBRSC, a.s. ušetril, čo sa prejavilo výrazným znížením nákladov. 

"BBRSC pri mojom nástupe do funkcie mala niektoré mechanizmy také staré, že už na ne neexistovali ani náhradné diely. Opravy si robili sami zamestnanci a často museli tie najstaršie stroje rozoberať a použiť z nich súčiastky na opravu iných. ...Systém sme nastavili tak, že namiesto starej techniky BBRSC teraz spláca novú techniku. Tento mechanizmus nevytvára pre BBRSC naviac náklady oproti minulosti, teda nevytvára ani stratu! (Pozn: samosprávny kraj navýšil základné imanie BBRSC kapitalizovaním svojej pohľadávky do majetku BBRSC, ktorá staré stroje ďalej nemusela kraju splácať). Preto ak niekto uvádza splácanie novej techniky ako dôvod straty, nehovorí pravdu." – reagoval na slová M. Kotlebu Vladimír Maňka.

Spotrebné náklady, najmä spotreba materiálu klesla o polovicu na úroveň 4mil. Eur a poklesli aj náklady na služby o viac ako 60%. Nie však dosť na to, aby spoločnosť realizovala zisk.

Ing. Beluskému nie je čo závidieť. Je vo funkcii len 3 mesiace a musí obhajovať nekompetentné a neefektívne hospodárenie svojich kolegov a príbuzných M. Kotlebu.  

Ešteže si môže pripísať na vrub jediný pozitívny krok, ktorým sa M. Kotleba chváli stále a všade a to je nákup posypovej soli, ktorým ušetrili 700tis. Eur. Je to však len zrnko v piesku chybných rozhodnutí, propagandy účelových klamstiev a zavádzania verejnosti.

Ekonomické ukazovatele BBRSC, a.s.2012 - 2014
Ekonomické ukazovatele BBRSC, a.s.2012 - 2014 (zdroj: Kosová Ingrid)

O zlom hospodárení svedčia aj celkové ekonomické ukazovatele BBRSC, a.s., na ktoré nás ako prvý upozornil bývalý predseda BBSK.

„Produktivita na zamestnanca poklesla zo 41 756 € v roku 2013 na 26 772 € v roku 2014, t. j. o 35,9 %, a podiel osobných nákladov na objeme výroby sa vyšplhal až na 49,8 %!

Vysoká strata za rok 2014 a trend budúceho vývoja naznačený finančným plánom na rok 2015 ohrozuje samotnú existenciu spoločnosti, keďže vysoká generovaná strata (1,2 mil. € za dva roky) má za následok znižovanie jej vlastného imania a v neďalekej budúcnosti by mohol nastať stav, kedy hodnota aktív spoločnosti bude nižšia ako hodnota jej cudzích pasív (záväzkov), čo by prakticky znamenalo nutnosť vyhlásenia konkurzu.“

Aj keď všetky indície vedú k tomu, že momentálne BBRSC, a.s čelí úmyselnému úpadku spoločnosti, základné imanie je dostatočne vysoké, aby pokrylo straty. M. .Kotleba tieto fakty ovláda a teda vie, že okrem negatívnej medializácie za stratu v BBRSC, a.s. mu nehrozia žiadne postihy. Je však naozaj čudné, že v čase najväčšej krízy dokázalo vedenie pred „Kotlebovcami“ hospodáriť so ziskom a v čase, keď makroekonomické ukazovatele naznačujú prvé pozitívne výsledky ekonomiky, „Kotlebovci“ vedú akciovú spoločnosť, ktorú ovládajú, do straty. „Vynára sa otázka, čo všetko sa dozvieme o dva roky, keď týchto diletantov vystriedajú ozajstný odborníci. To sa ešte budeme čudovať!“ – hovorí sa „potichu.“

„Ako ich máme kontrolovať? Nezverejnili ani organizačnú štruktúru, nie to ešte účtovnú bilanciu! Možným riešením je poskytovať im každý mesiac 1/12 z rozpočtu, ale ak to urobíme, zase bude o nás rozširovať, že mu bránime v činnosti a použije to na svoju predvolebnú kampaň!“ – upozorňujú na problémy frustrovaní poslanci. 

Sledujte nás na www.zbystrujeme.sk

Ingrid Kosová

Ingrid Kosová

Bloger 
  • Počet článkov:  51
  •  | 
  • Páči sa:  64x

Manažérka, učiteľka Montessori, feministka, ktorá sa zaujíma o kultúrno-spoločenské otázky, ktoré formujú spoločenský diskurz a hodnoty. Členka predsedníctva Progresívneho Slovenska. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu