Klimatická zmena I

Na budúci týždeň začína vrcholná schôdza OSN ku klimatickej zmene v Kodani a je logické, že denník SME prináša príspevky i rozhovory k tejto téme. Skupina aktivistov z Nemecka, Rakúska, Poľska, Česka a Slovenska zverejnila minulý táýdeň Košický občiansky protokol pre vodu, vegetáciu a klimatickú zmenu, ktorý som si dovolil zverejniť na svojom blogu (http://kravcik.blog.sme.sk/c/211937/Nova-iniciativa-na-ochranu-pred-klimatickou-zmenou-a-COP15.html) a keďže ide o podstatný príspevok k dialógu o príčinách klimatickej zmeny a ako to riešiť, rozhodol som sa tento týždeň zverejňovať jednotlivé kapitoly, aby čitateľom denníka SME bolo umožnené poznať aj iné názory na túto veľmi vážnu problematiku. V dnešnej časti uvereňujem kapitolu dôvodovej správy "Niektoré faktory klimatického systému Zeme".

Písmo: A- | A+
Diskusia  (7)


Klimatická zmena je akákoľvek dlhodobá význačná zmena zabehaných trendov počasia na určitom území alebo na Zemi ako celku. Zmeny klímy sa primárne odvíjajú od zmien energetickej bilancie Zeme. Zmeny energetickej bilancie môžu mať množstvo príčin, ktoré majú svoj pôvod vnútri i mimo klimatického systému Zeme.

Medzi príčiny zmien množstva slnečnej energie našou planétou prijatej patria viaceré astronomické vplyvy ako sú cyklické zmeny tvaru (výstrednosti) obežnej dráhy Zeme okolo Slnka, zmeny náklonu zemskej osi (osové slapy) a jej precesia (rozkmit). Tieto sa striedajú v 96-tisícročných, 41-tisícročných a 22-tisícročných intervaloch a nazývajú sa Milankovičove cykly. Prejavujú sa najmä zhruba 100-tisícročným cyklom ľadových dôb, ale ich prelínanie spôsobuje i teplejšie a chladnejšie obdobia v ich rámci.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Zmeny slnečnej aktivity sú ďalším faktorom potenciálne ovplyvňujúcim klímu na Zemi. Najznámejšími sú 11- a 22-ročný cyklus počtu slnečných škvŕn, ktoré sa prejavujú aj v slnečnej radiá­cii dopa­dajúcej kolmo na hornú hranicu atmosféry. Menší počet škvŕn sa dáva do súvislosti so znížením slnečnej aktivity. S eliptickým tvarom obežnej dráhy Zeme okolo Slnka i so slnečnou aktivitou súvisí zmena toku slnečnej energie prechádzajúcej jednotkovou plochou vonkajšej hranice našej atmosféry, t.j. slnečná konštanta (1367 W/m2), ktorá paradoxne nie je konštantou. Mení sa síce nepatrne, ale napríklad rovnaká štatistická periodicita viacerých klimatických javov (teploty, zrážky a pod.) ako je periodicita výskytu slnečných škvŕn, naznačuje možný vzájomný súvis.[1] Tento súvis sa však doposiaľ nepodarilo jednoznačne interpretovať.

SkryťVypnúť reklamu

Ďalšiu kategóriu faktorov ovplyvňujúcich klímu na Zemi otvára hypotéza o príčine vyhynutia dinosaurov, ktoré mal spôsobiť pád asteroidu o priemere cca 10 km pred 65.5 miliónom rokov. Prachové častice rozptýlené v atmosfére pádom tohto i ďalších nebeských objektov mohli zatieniť slnko i na niekoľko rokov, obmedziť fotosyntézu a spôsobiť dlhodobé zníženie teploty. Podobný účinok ako pády veľkých meteoritov môžu mať i výbuchy sopiek. Sú známe erupcie sopiek, ktoré vyvrhli emisie až do stratosféry, kde pretrvali dlhší čas a ich účinky rezonovali ešte niekoľko rokov v podobe dlhších a chladnejších zím, búrok spojených s krupobitiami a súch.

SkryťVypnúť reklamu

Popri celkovej energetickej bilancii Zeme záleží aj na štruktúre tokov energií v jej klimatickom systéme, do ktorých slnečná energia disipuje. Štruktúru tokov energií ovplyvňujú faktory, ktoré môžu mať prirodzený alebo antropogénny pôvod. K tým prvým patria napríklad horotvorné procesy. Hory a pohoria významne ovplyvňujú prúdenie v atmosfére, najmä tie, ktoré sú orientované severojužne, pretože vplyvom rotácie Zeme a Coriolisova sila určujú východozápadný prevládajúci smer vetrov. Hory a pohoria významne ovplyvňujú i teploty, odtok vody z územia, vegetáciu, výpar a zrážky. Prípadná snehová pokrývka mení odrazivosť (albedo) povrchu a tým i množstvo a štruktúru slnečnej energie v krajinnom systéme.

SkryťVypnúť reklamu

Do kategórie prirodzených faktorov klímy patria aj pevninotvorné procesy. Tieto vo veľmi dlhom časovom meradle určujú tvar a umiestnenie kontinentov a majú podobne zásadný vplyv na dynamiku klímy vzhľadom na rozdielne zohrievanie mora a pevniny či na klimatický dopad teplých a chladných prúdov v oceáne.

Ďalšiu veľkú skupinu tvoria vplyvy zmien v zložení atmosféry. V atmosfére sa nachádzajú viaceré plyny, ktoré majú tri základné vlastnosti - radiačnú aktív­nosť, prie­storové rozloženie a dobu zotrvania. Pod pojmom radiačne aktívne plyny rozumie­me absor­pciu žiare­nia nejakej dôležitej časti spektra vlnovej dĺžky. Účinok rastúcej koncentrácie týchto plynov na stabilizáciu vyššej priemernej teploty v prízemnej vrstve atmo­sféry sa často označuje ako „radiačné zosilnenie". Na dru­hej strane, rastúca kon­centrácia niektorých aerosolov môže mať opačný úči­nok, teda „radiačné zosla­benie". Hodnota radiačného zosilnenia vplyvom antropogénnych emisií sa v porovnaní so stavom pred priemyselnou revolúciou v roku 2000 odhadovala na 2,43 W.m-2, radiačného zoslabenia na 0 až 2 W.m-2.[2]

Človek svojou činnosťou ovplyvňuje zloženie atmosféry a teda i klímu nielen emisiami plynov, ktoré sa zvyknú označovať ako skleníkové, ale najmä zmenami vegetácie a obehu vody a s nimi úzko zviazanými tokmi energií. Týmto aspektom ľudskej činnosti sa budeme venovať v ďalších častiach.

[1] /http://www.global-climate-change.org.uk/3-2-1-3.php/

[2] Lapin M. - Stručne o teórii klimatického systému Zeme, najmä v súvislosti so zmenami klímy; modifikácia profesorskej inauguračnej prednášky z 20. 9. 2004, Internet

Michal Kravčík

Michal Kravčík

Bloger 
  • Počet článkov:  633
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Presadzujem a podporujem agendu „VODA PRE OZDRAVENIE KLÍMY“. Jej cieľom je posilnenie environmentálnej bezpečnosti prostredníctvom zodpovedného prístupu v ochrane prírodného a teda i kultúrneho dedičstva. Napĺňanie agendy, založenej na prijatí novej, vyššej kultúry vo vzťahu k vode, môže na Slovensku vytvoriť viac ako 100 tisíc a v Európe vyše 5 miliónov pracovných príležitostí. Zoznam autorových rubrík:  PovodneHladujúci potrebujú voduKlimatická zmenaVODA zrkadlo kultúryhttp://s07.flagcounter.com/morNová vodná paradigmaKošiceSpoločnosťhttp://moje.hnonline.sk/blog/4

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

280 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

734 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

62 článkov
SkryťZatvoriť reklamu