Mimoriadny stav v lesoch Slovenskej republiky

Písmo: A- | A+

Slovensko na streche Európy patrí ku krajinám s najväčším zalesnením v Európe. Vlastne patrilo! Už to nie je pravda. Pretože zalesnenie nie je to isté, čo lesnatosť. Aj keď sme na Slovensku sa preorientovali z holorubnej ťažby drevnej hmoty na výberkový spôsob ťažby dreva, zalesnenie lesných pozemkov minimálne od Tatranskej veternej kalamity 19. novembra 2004 dramatický ubúda. Po veternej kalamite sa totiž do Slovenských lesov zahryzol lykožrút, ktorý premieňa hlavne smrekovcové monokultúry na vyschnutý les. V zmysle zákona o lesoch, lesohospodári ťažia suché drevo a odvážajú ho z lesov preč. Ako sa hovorí, pri rúbaní aj triesky lietajú, tak je to aj s ťažbou.

Vyťažené drevo sa odváža z lesov lesnou technikou po nových vybudovaných či nevybudovaných približovacích linkách, zvážniciach a lesných cestách. Denne pribúdajú desiatky a možno aj stovky kilometrov nových a nových stôp po mechanizmoch i nové  približovacie linky, ktoré po ťažbe kalamitného dreva ostávajú nezrekultivované.  Na všetkých týchto nových cestách i necestách ostávajú konáre i drevný odpad z ťažby, pripravený na splach do dolín.

Ak sa do zvyškov po ťažbe prihrmí výdatný dážď, tak je z toho hotová pohroma. Do údolí potokov steká nie len dažďová voda, ale aj všetok drevný odpad s vymletou zeminou z približovacích liniek, ktorá vytvára bobrie hrádze, ktoré sa trhajú naplnením vodou a spôsobia prielomovú vlnu. Tu je pravá príčina vzniku bleskových povodní, ktoré tak dramatický ohrozovali obce v údoliach potokov takmer na celom Slovensku počas minuloročných záplav.

Tento fenomén  lesohospodári podceňujú a je považovaný všeobecne za zanedbateľný pri vzniku povodní. Preto sa neinvestuje ani cent do likvidácie i revitalizácie novovytvorených približovacích liniek i ciest po ťažbe. Že problém nie je len vážny ale katastrofálny, potvrdzujú  satelitné snímky, ktoré jednoznačne potvrdzujú, že ak masovo nenaštartujeme likvidáciu všetkých novovzniknutých ciest po ťažbách kalamitného dreva, obce zažijú vodné peklo s vysokou pravdepodobnosťou aj v roku 2011.

Pre uvedomenie si tejto vážnej a pre obce nebezpečnej situácie ponúkam zopár satelitných pohľadov na infraštruktúru lesných ciest, približovacích liniek i stôp po mechanizmoch na lokalitách po kalamitnej ťažbe i v lokalitách s akým takým lesom nad údoliami, kde v roku 2010 boli povodne.

oscadnica.jpg

Kysuce - Oščadnica

ZAVADA-NAD-HRONOM.jpg

Nízke Tatry - Závada nad Hronom

maluzina.jpg

Nízke Tatry - Malužiná

livovska_huta.jpg

Čergov - Livovská Huta

lucka.jpg

Čergov - Lúčka

povodie_Ronavy.jpg

Slanské Vrchy - Slančík

 lubica.jpg

Levočské vrchy - Ľubica

sambron.jpg

Levočské vrchy - Šambron

slovenska_ves.jpg

Spišská Magura - Slovenská Ves

vysna_boca.jpg

Nízke Tatry - Výšná Boca

hnusta.jpg

Hnúšťa

Snáď si kompetentní uvedomia nebezpečenstvo a začnú konať, napríklad tým, že okamžite na všetkých vyťažených lokalitách zlikvidujú vzniknuté cesty, necesty a aspoň 10%  zo zisku z predaja dreva investujú do ich likvidácie, aby čo najskôr boli zlikvidované nepotrebné približovacie linky, stopy po mechanizmoch, či prebytočné zvážnice, po ktorých minimálne 80 rokov neprejde žiadny mechanizmus, lebo tam už žiadne drevo nie je. Som presvedčený, že lesníci urobia všetko pre to, aby sa tak stalo a že do roka a dňa nebude ani stopa po rozbrázdených holinách.

Preto všetkých lesohospodárov, ktorí spravujete štátne, cirkevné, súkromné, mestské i obecné lesy prosím zlikvidovať všetky nepotrebné stopy po mechanizmoch, približovacie linky i zvážnice, ktoré nebudete potrebovať minimálne 30 rokov. Na cestách a zvážniciach, ktoré potrebujete pre hospodársku činnosť, prosím zamedziť odtok dažďovej vody po cestách odrážkami a zasiakavacími jamami pre zbieranie dažďovej vody popri cestách. Prosíme kompetentné rezortné orgány, aby legislatívne ošetrili povinnosť majiteľov, i správcov lesov minimálne 10% zo zisku za predaj dreva z ťažby vrátiť do likvidácie vzniknutých stôp po mechanizmoch.

Ak by predsa len lesníci pochybovali o závažnosti vplyvu cestnej infraštruktúry na povodňové riziká, pripomínam, že v lesoch Slovenskej republiky je viac ako 200.000 km lesných ciest rôznej kategórie. Ak je to tak, tak len samotné tieto cesty zviedli do udolí minulý rok viac ako 200 mil. m3 dažďovej vody. Či je to málo, alebo veľa, nechám na posúdenie čitateľa. Ak by lesníci odstránili túto povodňovú záťaž, určite sa povodňové riziká zmenšia a navyše budú lesníci velebení, že menej prispievajú k povodniam. 

Ak budú rezortné orgány i samotní lesníci naďalej podceňovať vážnosť situácie, prosím obce prijímať Všeobecné záväzné nariadenia, ktorými by sa spoplatňovala zanedbaná starostlivosť o likvidáciu stôp po mechanizmoch pri ťažbe dreva v katastri, aby obce mali finančné zdroje na projekty prevencie pred povodňami. Lebo zajtra bude neskoro!

 

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu