Ak sa stanem poslancom Košíc, Košice sa stanú Európsky líder v inovácií Modrej ekonomiky

Písmo: A- | A+

Symbolmi nášho mesta sú žltá a modrá farba, ktoré evokujú SLNKO a VODU. Práve modrá farba akoby predurčovala rozvinúť v Košiciach MODRÚ EKONOMIKU prostredníctvom VODY. Ak budeme mať viac vody, mesto bude zelenšie, čistejšie, príťažlivejšie. Tieto atribúty možno dosiahnuť 5 inováciami v priebehu 5 rokov, čo v konečnom dôsledku povedie k vytvoreniu viac než 5 tisíc pracovných príležitostí v Košiciach a okolí.

NASTAL ČAS

  1. Presadzovať, aby sa z Košíc stal unikátny MODRÝ PARK Slovenska, ba Európy, v ktorom bude viac vody, zelene, no hlavne menej betónu. Ide nám o to, aby sa vo všetkých častiach mesta revitalizovali zelené zóny a parky, čím dosiahneme účinnejšiu mikroklímu. Napríklad, aby vďaka tomu bolo v horúcich letných obdobiach v našom meste príjemnejšie, aby sme dýchali čistejší vzduch a menej trpeli alergickými či astmatickými ochoreniami. Súčasťou programu bude naša snaha dosiahnuť aktívnu účasť občanov na skrášľovaní mesta, tvorbu verejných priestranstiev ako súčasti ochrany mesta pred klimatickou zmenou. Program vytvorí prácu pre viac ako 1000 ľudí a ušetrí občanom viac ako 10 miliónov eur ročne.

  2. Podporovať protipovodňovú ochranu Košíc tak, aby z rieky Hornád, Ružínskej priehrady, jazera v MČ Nad Jazerom a vodných plôch v širšom okolí Košíc, vznikli svojbytné príťažlivé zóny na oddych a relax pre Košičanov, s prípadným presahom na obyvateľov susediacich lokalít či regiónov (Abov, Spiš). Program HORNÁD - RIEKA PRE ŽIVOT vytvorí pre Košičanov viac ako 1000 pracovných príležitostí (na Spiši dá prácu viac ako 3 tisíc ľuďom).

  3. Dosiahnuť, aby Košičania pili „živú“, zdravú vodu z okolitej prírody košických lesov - nie stojatú, „mŕtvu“ vodu z Bukoveckej priehrady. Tá nech naďalej slúži, no ako rekreačné miesto pre obyvateľov Košíc a danej lokality. Program prinesie viac ako 1000 pracovných príležitostí pre kategóriu ľudí s nízkou kvalifikáciou. 

  4. Realizovať v priemyselných zónach mesta vznik MODRÉHO PRIEMYSELNÉHO PARKU na rozvoj inovatívnych technológií, s cieľom produkovať komponenty na ozdravovanie mestskej klímy, využiteľné v rámci Slovenska a v iných európskych regiónoch. Program prinesie viac ako 1000 pracovných príležitostí v lineárnom rade výskum - vývoj - výroba.

  5. Orientovať sa na efektívnu podporu zdravej výživy obyvateľstva. Nadišiel čas, aby Košičania mali možnosť konzumovať ekologicky čisté a zdravé potraviny z našich vlastných zdrojov. Podnietime vznik viacerých lokálnych EKOFARIEM v okolí Košíc (vytvorí sa okolo 1000 pracovných príležitostí) na chov a produkciu ekologicky intaktných a hodnotných potravín, ktoré budú dostupné nie iba úzkej, ale širokej vrstve obyvateľov.

Viac na https://www.facebook.com/oto.zarnay

Skryť Zatvoriť reklamu