Obnova viac ako 150 rokov starého tajchu

Písmo: A- | A+

V piatok 2.decembra bol v Rudne nad Hronom výnimočný deň. Odovzdával sa projekt protipovodňovej prevencie, ktorý sa zrealizoval na mieste poškodeného tajchu, údajne starého viac ako 150 rokov. Tajch v 19-tom storočí dodával vodu miestnej sklárni. V roku 1926 bol  poškodený povodňou a podľa záznamov spôsobil v obci veľké škody. Odvtedy obec postihujú povodne so železnou pravidelnosťou. Napríklad v roku 2010 bola obec 5 krát vytopená. Zvolenská firma Vodales, ktorá cez verejné obstarávanie získala realizáciu projektu, sa rozhodla spolu s obcou urobiť projekt protipovodňovej ochrany obce čiastočným obnovením poškodeného tajchu tak, aby v budúcnosti bolo možné obnoviť celý. Zhotoviteľ projektu vybagroval nánosy bahna v starom tajchu a v mieste roztrhnutej starej hrádze vybudoval 6 metrov vysokú priepustnú hrádzu z kamenných balvanov. Hrádza s vodozádržným objemom 36.000 m3 by mala splošťovať povodňovú vlnu na únosnú mieru, aby voda z koryta počas povodní sa nevylievala v obci.

Trojmetrovú vrstvu nánosov zhotoviteľ vyťažil, aby sa získal vodozádržný objem 36.000 m3. Sedimenty boli využité na rekultiváciu skládky hlinikárne v Žiari nad Hronom.

Obrázok blogu

Na prítokoch je vybudovaných niekoľko desiatok drobných drevených prehrádzok, aby sa proces ukladania sedimentov... 

Obrázok blogu

Majiteľ firmy Vodales ing. Miroslav Hríb na hrádzi vysvetľuje postup realizácie projektu...

Obrázok blogu

Dno tajchu po vyťažení sedimentov a terénnych úpravách na dne s priečnou zemnou hrádzou na spomaľovanie prítoku sedimentov ku hrádzi...

Obrázok blogu

Pohľad z najvyššieho bodu starého tajchu na hrádzu i dno nádrže...

Obrázok blogu

Návodná strana priepustnej hrádze osadená rúrou na voľný odtok bezpečného prietoku počas povodne...

Obrázok blogu

Hrádza do výšky 6 metrov je osadená tak, aby v budúcnosti bolo možné pokračovať v navyšovaní kamennej hrádze na úroveň pôvodnej výšky starého tajchu. V pozadí svah starého tajchu...

Obrázok blogu

Pohľad do údolia k obci Rudno nad Hronom z koruny vybudovanej kamennej hrádze...

Obrázok blogu

Sklon kamennej hrádze na návodnej strane je riešený pozvoľne tak, aby pri preliati vody cez korunu hrádze nedošlo k jej poškodeniu...

Obrázok blogu

Pohľad do údolia cez vybudovanú kamennú hrádzu. Na pravej strane sú zbytky starej štôlne, cez ktorú pretekala voda z nádrže do údolia...

Obrázok blogu

Zrejme je to historický prvý krôčik nadviazania na unikátne vodohospodárske riešenia, ktoré naštartoval v Samuel Mikovíni pred viac ako 250 rokmi v Štiavnických vrchoch[1]

[1] http://kravcik.blog.sme.sk/c/233186/Zvonia-vodolajdactvu-do-hrobu.html

Skryť Zatvoriť reklamu