Všetko má v rukách úradník.

Písmo: A- | A+

Byrokracia predstavuje nezrozumiteľný spôsob vybavovania aj tých najjednoduchších záležitostí, ktorými komplikuje a znepríjemňuje život občanov (dlhé vybavovanie záležitostí, komplikovanosť procedúr, žiadanie neexistujúcich dokladov, ...). Navyše, s neistým výsledkom.

Nezaškodí pripomenúť si pôvodný význam slova byrokracia: (nad)vláda úradníkov. Tá sa v praxi prejavuje aj tým, že úradníci nútia občanov vyplňovať množstvo rôznych tlačív, výkazov, hlásení a formulárov. Avšak zďaleka nie iba tým! Podstatnejšie je, že úradníci (na diaľku a bez osobnej zodpovednosti) prikazujú, zakazujú, plánujú, schvaľujú, regulujú, rozhodujú, povoľujú a zamietajú. A vytvárajú ovzdušie, v ktorom je najdôležitejšie, aby všetko bolo riadne (rozumej formálne správne) naplánované, zaevidované, dodržané, vykázané, skontrolované. Samotná realita a podstata sa tak paradoxne stávajú druhoradými. 

Každý deň býva niekto z nás donútený požiadať niečo od úradníkov štátnej správy. Keby si žiadateľ (fyzická alebo právnická osoba) vždy, keď po ňom úradník niečo žiada, čo im zákon neukladá, podával sťažnosť alebo sa snažil úradníka prinútiť k dodržiavaniu zákona, tak by došlo k totálnemu kolapsu celého systému fungovania a bežného života vôbec. V podvedomí ľudí je hlboko zakorenené, že sa nevyplatí vzdorovať úradníkovi, lebo v prípade, že sa podvolí má šancu získať to, o čo žiada, v rozumnom čase. To je skutočné živé právo. Paradoxne k tomu je možné uviesť aj opačný príklad, keď vydávanie určitého rozhodnutia už roky beží podľa určitého modelu (ktorý nie je úplne podľa platného práva, ale žije si svojím životom popri zákone) a pre nepohodlného žiadateľa (ktorý sa určitým spôsobom úradníkovi nepáči alebo sa mu znepáčil) sa naopak, odlišne od bežnej praxe použije striktný výklad práva (ktorý je ale úplne nezvyčajnou výnimkou v bežnej praxi). V takomto prípade dovolanie nie je žiadne, lebo ak sa takýto prípad dostane až pred súd, musí súd konštatovať, že žiadateľ nesplnil dikciu zákona a štátny orgán tak postupoval v súlade so zákonom. Najčastejšie bývajú takto postihnutí alebo poškodení tí najslabší (duševne, zdravotne či ekonomicky). Domáhanie sa práv si vyžaduje finančné prostriedky, čo táto najohrozenejšia skupina občanov nemá alebo nimi nedisponuje. Oprávnene môžeme konštatovať, že cieľom celého snaženia sa je, alebo by mala byť súvislosť medzi právnym štátom a spravodlivosťou. Je zrejmé, že absolútne stotožnenie nie je možné, ale snaha o maximálne relatívne priblíženie sa k tomuto stavu je cieľom právneho demokratického štátu. Súvisí to s mierou vyspelosti demokracie. Ľutujem všetkých občanov, ktorí musia ponížene prosiť úradníkov a čakať na ich veľkorysosť. Iba úradníci sú tí, ktorí rozhodnú o tom, či občanovi vyhovieť alebo nevyhovieť. A ak si nezainteresovaný občan myslí, že návštevu úradu zvládne „ľavou zadnou“, hlboko sa mýli. Predpisy, (ne)predpisy, pravda či nepravda, zákon alebo (ne)zákon nehrajú žiadnu úlohu. Úradník dostal moc a zastupuje štát. Dá sa s tým niečo urobiť? 

Na úplný záver mi dovoľte uviesť jeden z citátov T. G. Masaryka, ktorý kedysi vyslovil myšlienku: „Keby štát mal byť zatvorený za všetko, čo urobí špatne, tak z kriminálu nevyjde“.

Skryť Zatvoriť reklamu