Výživa podľa piatich elementov

Písmo: A- | A+

Výživa podľa piatich elementov poskytuje alternatívu súčasným západným spôsobom stravovania, založených na nutričných hodnotách potravín. Prvý vitamín bol objavený v roku 1913. Výživa podľa piatich elementov je niečo cez 2000 tisíc rokov. Je postavená na energetických účinkoch potravín na ľudský organizmus. Pomáha v tele nastoliť rovnováhu, čím ovplyvňuje fyzické aj duševné činnosti.  Tvorí piliere tradičnej čínskej medicíny, či už ako prevencia proti ochorenou, alebo v rámci liečebnej terapie. Používa dva modely, pomocou ktorých objasňujeme prírodné zákony a duševné procesy. Objasňujú, akým spôsobom je prepojená fyzická a psychická stránka človeka. Prvým je náuka Jin a Jang, Druhým systém piatich elementov.

Je postavená na energetických účinkoch potravín na ľudský organizmus. Pomáha v tele nastoliť rovnováhu, čím ovplyvňuje fyzické aj duševné činnosti. Tvorí piliere tradičnej čínskej medicíny, či už ako prevencia proti ochorenou, alebo v rámci liečebnej terapie. Používa dva modely, pomocou ktorých objasňujeme prírodné zákony a duševné procesy. Objasňujú, akým spôsobom je prepojená fyzická a psychická stránka človeka. Prvým je náuka Jin a Jang, Druhým systém piatich elementov.

Jin a Jang

Model Jin a Jang vyjadruje dualitu nášho sveta. Všetko má svoju polaritu. Hmota-energia, dobro-zlo, teplo-zima, deň-noc... Pomocou jednej polarity dokážeme chápať druhú. Nie je možné, aby existovali oddelene, navzájom sa dopĺňajú a tvoria celok. Pohybujú sa v nekonečnom cykle premien. Jedna polarita obsahuje zárodok tej druhej.

 Podľa modelu Jin a Jang rozdeľujeme potraviny podľa ich tepelného účinku na organizmus na :

studené (max Jin) – osviežujúce – neutrálne – zohrievajúce – horúce (max Jang)

Osviežujúce, neutrálne a zohrievajúce potraviny tvoria základ našej výživy. Studené a horúce používame v malých množstvách ako doplnok. Na jar a v lete zvýšime podiel osviežujúcich potravín, na jeseň a v zime zahrievajúcich. Takto zabezpečíme rovnováhu medzi vnútornou teplotou ľudského organizmu a vonkajšou teplotou prostredia.

Päť elementov

Pomocou systému piatich elementov dokážeme objasniť všetky materiálne a energetické, duševné aj emocionálne javy. Podlieha mu všetko materiálne i nemateriálne. Umožňuje nám pochopiť príčiny a následky. Všetko sa deje v cykloch. Pochopením týchto cyklov dokážeme predpovedať zmeny a porozumieť im.

 Päť elementov nasleduje za sebou v cykle tvorenia, alebo vyživovacom cykle:

Drevo vyživuje Oheň, z ktorého popola vzniká Zem, v útrobách ktorej vzniká Kov, na jeho povrchu vzniká Voda.

 Potraviny priraďujeme k jednotlivým elementom na základe ich chuti:

Drevo = kyslá, Oheň = horká, Zem = sladká, Kov = pikantná, Voda = slaná

Plnohodnotná výživa obsahuje všetkých päť chutí v jednom pokrme. Zabezpečíme tak zásobovanie energiou pre všetky orgány. Výnimku tvoria potraviny elementu Zeme, ktoré môžeme používať v jednom pokrme bez pridania ostaných elementov. Obsahujú vysoko harmonickú energiu, ktorá zásobuje všetky orgány rovnomerne. Neplatí to ostatných. Nadmernou konzumáciu potravín jedného elementu vytvárame nerovnováhu, čiže ochorenie.

Metóda varenia v kruhu

Varením sa potraviny mierne zahrievajú, stavajú sa chutnejšími a ľahšie stráviteľnejšími. Pre dobrú výživu nie je dôležité to čo bolo zjedené, ale to čo bolo strávené. 

Metóda varenia v kruhu rešpektuje kozmické zákony. Vyjadruje nekonečný cyklus obnovy, rastu a rozpadu.

Výsledkom sú lahodné, harmonické a ľahko stráviteľné pokrmy. Dáva neobmedzené možnosti kreativity pri varení a kombinácií chutí a ingrediencií.

Jednotlivé ingrediencie vkladáme do hrnca v poradí podľa kruhu tvorenia elementov. V rámci jedného elementu môžeme pridať niekoľko ingrediencií naraz. Po každom elemente vždy pokrm zamiešame. Ak na nejaký element zabudneme, môžeme sa vrátiť o krok späť. Ak chceme ešte niečo doplniť, urobíme celý cyklus, stačí dať malé množstvo, kým sa dostaneme k elementu, ktorého ingredienciu chceme doplniť.

Varenie v kruhu nie je čínsky vynález. Aj naši predkovia žili v súlade s prírodou a jej zákonmi. Dôkazom sú recepty našich prastarých mám.

Nie je dôležité, aby ste pripravovali svoje pokrmy touto metódou. Omnoho dôležitejšie je, aby ste varili v súlade s ročnou dobou a používali lokálne suroviny. Každý človek má vo svojej záhrade v danom momente presne to, čo potrebuje na svoju výživu a zabezpečil tak rovnováhu vo svojom tele aj duši. 

Skryť Zatvoriť reklamu