Dejiny módy: Vďaka priemyselne vyrábaným odevom a second-handom je dnes výmena šatníka rýchla a pružná

Písmo: A- | A+

Výstava Kúzelný svet vonkajšieho zdania prezentuje vývoj módy v období monarchie. Expozícia z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu bola viac-menej verejnosti neprístupná. Popis výstavy, foto a video si môžete pozrieť v príspevku.

Text. foto a video: Lórant Kulík

Vychádzkové palice  sa vytratili

Výstava sa sústreďuje aj na vkus pánov z obdobia medzi 1890-1914. Poukazuje na diferenciáciu  odievania medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami. Pánska móda neprechádzala takým búrlivým vývojom ako dámska. Portréty mužských osobností poukazujú na fakt, že sa páni v 19.storčí snažili oslobodiť od aristokratických atribútov a viktórianskeho vplyvu. Typickými módnymi doplnkami boli vychádzkové palice, vreckové hodinky a klobúky. Tieto postupne vymizli z pánskych šatníkov. Zostali klobúky, ktoré páni nosia dodnes pri rôznych spoločenských príležitostiach.

 Tvar dámskej siluety sa postupne menil

Z hľadiska módy je zaujímavá zmena dámskej siluety z tvaru presýpacích hodín na esovitú. Udialo sa to v prelomovom období 90.tych rokov 19.storočia. Nástup secesie okolo roku 1900 ovplyvnil nielen výtvarné umenie, ale aj módu. Mal vplyv nielen na nástup nového umeleckú štýlu, ale  aj na módu a odievanie v 19.storočí. Vďaka secesii tvorcovia odevov ženskú postavu vnímali ako organickú, ohybnú pripomínajúcu rastliny. Dekoratívnosť ovplyvňovali zaujímavé faktory. Základnými ideovými prvkami sa stala krivka, symbolom zmeny sa stala línia.

Esovitá silueta

V 19.storočí boli obľúbené kypré postavy žien, Vestonická venuša bola akýmsi ženským ideálom. Vrcholom elegancie bola esovitá silueta, čo predstavuje ženskú postavu s bujným poprsím a vystuplým pozadím.

Dejiny módy

Dejiny módy nemusia byť chápané iba ako súbor historických faktov. Do módy hlavne dámy vkladajú vlastné túžby, očakávania a zásady. Tie majú značný vplyv na aktuálne módne trendy. Politická a náboženská orientácia, ekonomická úroveň, triedna segregácia, ale aj ďalšie faktory značne dokážu ovplyvniť tvar mužského a ženského odevu.

Odev je prejavom kultúry

Prvá časť výstavy sa opiera o knihu Gillesa Lipovetského-Říše pomíjivosti, autor sa v knihe zaoberá dejinami módy. Podrobnosti k tejto téme sú uvedené v publikácii. Na módne trendy uvedenej doby chce výstava poukázať prostredníctvom výtvarných diel zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalšími zapožičanými obrazmi.

Módu mapujú obrazy skvelých autorov

Určite stoja za povšimnutie umelecké diela, ktoré vytvoril Maximilián Kurth, Július Rudnay, Andrej Bača, Koloman Hažlinský, Elemír Halás Hradil, Leopold Horovitz, István Csók a ďalší autori.

Priemyselne vyrábané odevy

Priemyselne vyrábané odevy tvoria zvláštnu kapitolu v histórii odievania. V minulosti trvala obmena oblečenia aj celé dekády. Vďaka priemyselne vyrábaným odevom a second-handom je dnes výmena šatníka rýchla a pružná.

Skvelá výstava

Pracovníci galérie s ďalšími spolupracovníkmi pripravili skvelú a zaujímavú výstavu. Poďakovanie patrí kurátorke výstavy pani Štefánii Ďuricovej, ale aj ďalším spolutvorcom tohto projektu. Pohľad na výstavu, mená ďalších spolutvorcov výstavy nájdete vo fotogalérii.

Zdroj:

Výstavné panely k výstave: Kúzelný svet vonkajšieho zdania

Fotogaléria:

1.
1. 

 

2.
2. 
3.Dôstojník s deťmi v bričke, 1892 olej plátno, Galéria Bratislava
3.Dôstojník s deťmi v bričke, 1892 olej plátno, Galéria Bratislava 
4.
4. 
5.
5. 
7.
7. 
8.
8. 
Skryť Zatvoriť reklamu