Infraštruktúra ZUŠ a core biznis ružinovského geta

Písmo: A- | A+

Nedočkavo prezerám svoju emailovú schránku s nádejou, že dostanem odpoveď od pána primátora na svoj email,  ktorý som zverejnil v mojom prvom príspevku na tomto blogu, pod názvom „ZUŠ- verejná súťaž za kvalitu?". Neodpovedá. Hovorím si, že má asi iné dôležitejšie veci na práci. Alebo mu za to my rodičia detí z bratislavských Základných umeleckých škôl nestojíme? Len tak pre informáciu - na deti v Základných umeleckých školách platíme minimálne 150 EUR ročne a magistrát prispieva cca 550 EUR, teda presnejšie, prerozdeľuje podiel z našich daní.

Tak som si čítal podobné témy v príspevkoch na blogu zo zvedavosti, či aj v iných sférach sa prejavuje „záujem" o občanov - od tak významných slovenských politikov, akým je pán primátor. Vyzerá to tak, že politici už nemajú záujem o rodiny. Možno aj preto si dnes založiť rodinu a udržať ju pokope je nesmierne ťažké. Pre tých, ktorí túžia po rodine - viete vôbec, čo  Vás čaká, či už máte vlastné, alebo osvojené deti, bez ohľadu na to aké máte príjmy? Položme si teda otázku: Je  vôbec niečo dôležitejšie, o čo by mal starosta prejavovať väčší záujem, ako o kvalitu života rodín občanov, ktorí ho poverili spravovaním spoločných vecí?

Začnem trochu zoširoka tým, čo nás najviac ťaží.  Názory psychológov, profesionálnych aj adoptívnych rodičov  pre skupinu detí, ktoré už nemajú biologických rodičov sú zhodné - prevažná časť dnešných detí  sú negativistické, arogantné, agresívne, nereagujú na príkazy dospelých, sú nedisciplinované, „nezávislé", panovačné. Takéto deti v rozhovoroch o rodičoch často spomínajú rôzne formy fyzického násilia, tie z horších sociálnych pomerov aj sexuálneho. Keď o tom hovoria, oči sú nedetsky chladné, ústa meravé. Uvádza sa, že všetky tieto príznaky sú dôsledkom nedostatočnej sebadôvery a prejav ochrany identity pred agresiou.

Celková spoločenská klíma je  momentálne  veľmi nepriaznivá a zhubná, najmä preto, že všetky formy násila, ktoré prežívajú deti z rozvedených rodín sú v masovokomunikačných prostriedkoch prezentované ako na bežiacom páse. Rôzne formy prejavov  neviazaností, vulgárnosti, brutality  konzumu, škodia  zdravému individuálnemu  vývoju deti aj v kompletných rodinách.  Hoci poskytované virtuálne, hrajú všetkymi farbami dúhy, efektami a sú také lákavé, že pohlcujú deti rovnako ako násilie. Finančne silné médiá, reklama, reťazce pôsobia cielene na krehkú detskú psychiku neregulovane a bez akejkoľvek ekvivalentnej náhrady.

Nič nenahradí biologických rodičov, ani pedagogický prístup učiteľov. Základné umelecké školy však navyše oproti iným školám poskytujú individuálnu formu výchovy a vzdelávania  zameranú na rozvoj umeleckých zručností a individuálneho prejavu. Ich výsledky aj dopad na deti sa nedá porovnať so skupinovou výučbou ani psychologickou terapiou odborníkov. Sú to jediné školy, ktoré môžu pripraviť deti na hotové povolanie.

To si pán primátor asi už nevšíma, ale ja som si všimol, ako srdečne máva z balkóna radnice ľahko odetým dúhovým frajerom, ktorí sa nevedia dočkať, keď budú „zákonití rodičia".  Snáď - aby dodržal rovnosť príležitostí - nám rodičom detí ZUŠ Exnárova tiež zamával. Tak, že za 4 roky neurobil pre havarijný stav budov nič, nezaistil žiadne vhodné náhradné priestory, ani nič, čo by zlepšilo situáciu. Doviedol ZUŠ, jednu z najvýznamnejších v Bratislave, na hranu existencie. Pán poslanec Buocik, povolaním advokát, ktorý je za MČ Ružinov v Rade školy ZUŠ, nám so širokým úsmevom oznámil :  „Uvedomte si, prehrali ste - poslanci Bratislavy rozhodli o odzverení budovy v prospech MČ Ružinova".

Tak, ale bohužiaľ zas tu máme podľa vzoru rozhodovania našich súčasných poslancov  výsledok. Prehrali sme  všetci!!!

Prehral magistrát, reputácia pána primátora, ako aj poslancov,  ktorí rozhodli o odzverení. Vyšli v ústrety MČ Ružinov  bez toho, aby MČ Ružinov čokoľvek podstatné zo svojich financií dala za 8 rokov. Rozhodnutie o  adekvátnej náhrade je vyhýbavé a zdá sa v nedohľadne.  Do spoločného balíka, ako náhradu, chce dať to, čo nepotrebuje a  nechce ZUŠ-ka a k tomu  60 tis. EUR. To je okolo 50 EUR na žiaka ročne, teda len jedna tretina toho, čo dáva každý rodič. Avšak napriek tomu na MČ Ružinov prenecháva jej rozhodovanie o bytí a nebytí školy.

Prehrala MČ Ružinov, lebo jej poslanci si vytvorili imidž nezáujmu o  deti Ružinova, aj keď  ich to nič nestojí. Podľa nominanta v Rade školy poslanca Ružinova advokáta p. Buocika MČ Ružinov nemá právo financovať, čo jej nepatrí. Takže pre 1200 ružinovských detí  sa MČ Ružinov neunúvala platiť nič, ale zato zabrala budovu mesta. MČ Ružinov nevadil pri nominácii za člena konflikt záujmov,  keďže pán poslanec Buocik  vlastní pozemky, kdesi pod budovami Exnárova, Bancíková.

Rodičia MŠ Bancíkova prehrajú čoskoro, keď sa ukážu nové štatistiky o úbytku pôrodnosti v MČ Ružinov, alebo o novom veľkolepom investičnom genius loci zámere v Ružinove. Zvýšenie ceny pozemkov povedie k napredovaniu likvidácie školskej infraštruktúry a Ružinov sa premení na core biznis ružinovského geta.

Z toho všetkého pre nás vyplýva, keďže to nechceme, že dáme preveriť celý právny stav vo veci odzverenia budovy. Budeme požadovať adekvátnu náhradu za odzverenie budovy. Ale poponáhľajte sa pán primátor - avšak s vylúčením vplyvu pána Buocika. Tomu v jeho vlastnom  záujme odporúčam dobrovoľné zrieknutie sa členstva v Rade ZUŠ. A pokiaľ si nechce poškvrniť ešte viac svoj poslanecký mandát, mal by vyvinúť všetku iniciatívu a preukázať, že sa osobne pričiní o adekvátnu náhradu za priestory, v ktorých môže ZUŠ nie len existovať, ale aj napredovať, koncertovať, produkovať.

Súčasne prosím všetkých ružinovčanov, ako aj bratislavčanov o podporu v pripravovanej petícii na záchranu základných umeleckých škôl.  Ak ZUŠ skončia tak, ako sa o to v nevedomosti páni poslanci snažia svojou horlivosťou, povedzme si, čo nás čaká. Zostane aktívna desatina učiteľov pre desatinu žiakov. Za žiaka nebudeme platiť cca 2 EUR na hodinu, ale 20 EUR na hodinu, tak ako je to vo Viedni. Budú ohrozené nie len talentované, ale aj hendikepované deti - perspektívy našich detí budú ešte hrozivejšie ako doteraz. Uvedomte si to prosím páni poslanci. Týka sa to aj Vašich detí a Vašich rodín.

 

Skryť Zatvoriť reklamu