História a vznik iniciatív vedúcich k zrovnoprávneniu rodičovstva

História, vznik a vývoj iniciatív a občianských združení vytvorených za účelom zrovnoprávnenia rodičovstva (hlavne po rozvode-rozchode) s dopadom na záujem dieťaťa. Dejiny rodičovstva sú dejinami sveta. Ako každý z rodičov bol dieťaťom, tak aj dieťa má prirodzenú tendenciu alebo nazvime to "túžbu", stať sa tiež časom rodičom. Dobrým rodičom. Po vzore svojich predkov. A vzor je ten, kto sa chce ZODPOVEDNE starať o svojich potomkov nielen v čase manželstva-partnerstva, ale aj v "nečase" spôsobeným rôznymi objektívnymi a neobjektívnymi faktormi, za ktoré však deti žiadnom prípade nemôžu. Rodič zostáva rodičom až do svojej smrti.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)
Obrázok blogu

Začiatok je možné definovať a zaradiť ako obdobie, od kedy sa začala "preklápať" pozícia žien-matiek v neprospech pozície mužov/otcov v zmysle emancipácie. Samozrejme každý človek a je jedno akého pohlavia je, má rovnaké práva pred štátom. Je to dlhodobý vývoj mentality toho ktorého národa v predispozícii na ženské práva a ich nútenú, často latentne podporovanú emancipáciu zo strany feminy aktivistiek. Nechcem v tomto bode hodnotiť potrebu, ktorú si to naozaj zaslúži, ale samotný vývoj v neprospech detí, kedy aj z dobrého otca sa ľahko stane nepohodlný manžel a z manžela ex-partner. Ako v súčasnosti v rámci eskalácie napätia o všeobecné zrovnoprávnenie žien sa paradoxne vypúšťa hodnota rodiny, ktorá zostáva rodinou aj po jej rozpade. Dojem z môjho tvrdenia potvrdzuje aj fakt, že v súčastnosti je vo Výbore pre rodovú rovnosť Rady vlády Slovenskej republiky 28 žien a len dvaja muži. Rodina zostáva rodinou aj po kolízií vo vzťahu manželov alebo partnerov. Rodičia by sa mali snažiť byť v každom období milujúcimi a zodpovednými rodičmi. Keď im nevyšlo manželstvo/partnerstvo, pre deti je bytostne dôležité, aby sa zachoval a rozvíjal ich vzťah k rodičom a naopak. Matka zostane vždy matkou a otec otcom.

Najsmutnejšie v čase rozpadu rodiny z toho vždy vychádzajú nevinné deti. V súčasnosti podľa štatistík ÚPSVaR prichádza ročne približne 19 tisíc detí do situácie, kedy sa rodičia rozchádzajú a rodina sa vraj rozpadá. Nie je tomu celkom tak ako som uviedol vo svojom úvode. Rodina pre dieťa vždy zostane rodinou. Je jedno vo svojom výklade či ucelenou, rozpadnutou alebo saturovanou.

Zodpovednosť vo svojej miere berú na svoje plecia primárne rodičia (ktorí svojím nesúladom) zapríčinili tento stav. V tomto ohľade by mal konať sekundárne štát v zmysle svojej Ústavy, kde je zabezpečená nielen rovnoprávnosť pohlaví, ale aj prioritná ochrana práv detí. Štát by mal striktne vymáhať pomocou svojej úradnej moci (UPSVaR, Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, Detský ombudsman - ktorý doteraz nie je zriadený, čo nám už 11 rokov vyčíta OSN) ako aj v súčinnosti so svojou výkonnou mocou (NR SR, súdy, justícia) nielen povinnosti rodičov ale aj ich rovnaké práva k úžitku a záujmu detí, v ktorých je budúcnosť každého národa.

Bohužiaľ nedeje sa tak už skoro jedno storočie.

Prvé zmienky o nerovnoprávnom postavení rodičov po rozchode-rozvode priniesol nemenovaný francúzsky denník už v roku 1912. Dočítate sa o tom aj tu: Poukazoval na to, ako slovenský otec uniesol matke Talianke z Francúzska dve deti (synov). Plavil sa s nimi na známom parníku Titanic do Ameriky. Bal sa niečoho? Tušil, že takéto asymetrie v rozhodovaní o právach detí sú začiatkom konca?

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Na Slovensku v časoch socializmu (1948-1989) bolo "nepísaným" pravidlom, že dieťa "patrí" iba matke. Táto prizma z doby, kedy sa v čase normalizácie stalo normou "párnovíkendovstvo", sa udomácnila natoľko v povedomí ľudí, že je ťažké vôbec meniť od "Nežnej revolúcie" v roku 1989 verejnú mienku, napriek celospoločenskej objednávke na rovnoprávne rodičovstvo v zmysle najvyššieho záujmu a práv detí na oboch zodpovedných a milujúcich rodičov. Po vstupe Slovenska do štruktúr Európskej Únie (2004) sa začali individuálne snahy jednotlivcov na zmene "zvykového práva" a stavu v rozhodovaní o deťoch po rozvode/rozchode rodičov. V kontexte Dohovoru o právach dieťaťa (OSN), Ústavy SR a Zákona o rodine. Od r.1984 platí v EU Protokol č.7 čl.č.5 a od 1.1.1993 aj pre Slovenskú republiku o Rovnosti manželov t.j. že bývalí manželia majú rovnaké práva k deťom, pokiaľ to je v záujme dieťaťa, ktorý žiaľ doposiaľ žiadna oficiálna štátna inštitúcia presne nepomenovala.

Skryť Vypnúť reklamu

**

História jednotlivcov: (o ktorých viem ja) - samozrejme v histórii určite boli pokusy aj iných, mne neznámych rodičov, milujúcich svoje deti aj po rozvode-rozchode. Vzdávam im hold!

Neznámy autor - webstránka o "syndróme zavrhnutého rodiča" (2007) Odkaz na web:

Kvetoslav Kršiak - už neexitujúci blog.sk (2008) - otec, ktorý ako prvý písomne verejne poukázal na diskrimináciu na základe pohlavia. Dočítate sa o ňom aj tu:

MUDr. Peter Varga - kandidát na nezávisleho prezidenta SR, napísal a vydal knihu (2009) "Odstránenie útlaku rozvedených otcov". Historické video tu:


(03/2010) Iniciatíva 5tich otcov (Ďurček, Varga, Sabol, Laššo, Toman) a ich rodinných sympatizantov pred Parlamentom SR pri príležitosti Návrhu zákona o striedavej osobnej starostlivosti z dielne otca a aktivistu Ing. Jozefa Ďurčeka z Trenčianskej Teplej. Historické video tu:

Skryť Vypnúť reklamu

(07/2010) V Slovenskej republike vstúpil do platnosti zákon o striedavej osobnej starostlivosti v znení:

S účinnosťou od 1. 7. 2010 bola novelou zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine („zákon o rodine“) zavedená tzv. striedavá osobná starostlivosť. V § 24 ods. 2 zákona o rodine sa uvádza: „Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.“

Skryť Vypnúť reklamu

(2008-2013*) Mário Lagaliano účasť takmer na 90 tich rôznych súdnych pojednávaniach kde sa rozhodovalo o porozchodovom usporiadaní a starostlivosti o deti. Na základe empirických skúseností z priamej účasti "ako verejnosť" som zistil toto: "Súdy stále nerozhodujú objektívne v otázkach rovnocennej starostlivosti o detí." Ako hosť v relácii Nočná pyramída v SRo 1.5.2012

* v budúcnosti uvažujem, že sem vložím odkazy na osobné stránky rodičov, ktorí poukazujú na nedodržiavanie zákona a práv detí, napr. POPO a MATEJ (píšte svoje návrhy na e-mail: lagaliano@gmail.com)

* iné blogy Erik Bogdan (otec unesených detí)
Radoslav Rovkovič ( Problematika riešenia problémov v rodinách, domáce násilie, úrady)
dodatočne som sa dozvedel o blogu (2005): Slavomír Repka (boj o vlastné deti* niektoré príspevky)
Silvia Slezáková (2013) - píše o deťoch a ich pocitoch
Prečo dnešní muži nevedia byť mužmi (pár slov o výchove) Tibor Fellegi


História občianských združení a formácii:

(vznik 05/2010) Striedavá starostlivosť o deti / slovensko-česká spoločnosť
Dobrovoľné a nezávislé občianske združenie, ktorého cieľom je výskum, propagácia, podpora a vzdelávanie v oblasti striedavej starostlivosti o deti po rozvode alebo po rozchode rodičov. Odkaz na web:
- diskusie a workshopy na ÚPSVaRoch, univerzitách
- jej aktivisti sa zapojili do Vládneho Výboru pre rodovú rovnosť
- spustenie poradne
- zorganizovanie medzinárodnej konferencie v Bratislave 29.4.2013 s názvom "Nové európske trendy v starostlivosti o deti po rozvode rodičov" ktorá sa konala pod záštitou rektora VŠZSP sv. Alžbety Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. - Cochemský model - org. Ľuboš Patera (ČR), Rudolph Jürgen (Nem.), Ursula Kodjoe (Švajč.), António José Fialho (Portugal.) a iné významné osobnosti

(vznik 07/2010) Liga Otcov / občianske združenie
Hovorí o tom, že rola otca je nezastupiteľná pre zdravý vývoj detí. Poukazuje na to, že v porozvodovej starostlivosti o deti sa na otcov zabúda. Zabúda sa na to, že tu neexistuje iba materstvo - ale hlavne rodičovstvo a otcovia majú prirodzené právo na svoje deti. A sú to hlavne deti, ktoré majú právo na obe milujúce a najbližšie bytosti v ich živote - matku a otca. Odkaz na web:
- podieľala sa s Ministerstvom spravodlivosti SR na vyhláške k novelizácii O.s.p. ohľadne Výkonu rozhodnutia, s MPSVaR spolupráca a pripomienkovanie IN014,
- iniciovanie zmien ohľadne vydávaní pasov pre detí (Ing.Relovský, p.Hajdin, p.Kusý)
- fenomenálna výstava v Parlamente SR s názvom "Slovensko - krajina jedného rodiča"
- spustenie poradne
- iniciatíva STOP únosom detí (Laco Ďurkovič)
- Deklarácia rovnoprávneho rodičovstva

(vznik 10/2010) Otcovia.sk / občianske združenie
Platforma, ktorá prezentuje svoje vlastné videnie vecí verejných. Vecí, ktoré sú veľmi intímne a bolestné pre každého, kto sa chtiac, alebo nechtiac stane súčasťou aplikácie rodinnej politiky v Slovenskej republike. Odkaz na web:
- jej aktivisti sa zapojili do Vládneho Výboru pre rodovú rovnosť
- vypracovávanie pravidelných štatistík o porozvodovom-porozchodovom zverení detí

(vznik 2011) Právo detí na oboch rodičov / občianske združenie
Prevádzkovanie "poručníckeho informačného portálu" www.rozsudkyodetoch.sk Toto OZ zistilo veľa relevantných informácii o tejto problematike cez infozákon ako to je v praxi (teória ako vnímajú upsvary a súdy problematiku, napr. čo to je "záujem dieťaťa" a výklad pojmu "zákonný zastupca dieťaťa"). Spravujú aj stránku www.striedavastarostlivost.sk. Venujú sa ochrane rodičovských práv už od počatia, aby otec mohol "zablokovat" pripadný potrat dieťatka ak si praje dieťa vychovávať a starať sa o neho.

(vznik 05/2011) Liga Matiek / iniciatíva
Skupina žien a matiek ktoré si nemyslia že "dieťa patrí matke", ale že potrebuje (aj po rozchode) oboch rodičov. A ešte pred tým rozchodom viac-ej RODINU. V tejto skupine hovoria o tom, že kvôli rozchodu partnerov nemôže trpieť dieťa a nemôže ho ani OTEC ani MAMA používať ako majetok či zbraň. Odkaz na web:

(vznik 03/2012) Rada pre práva dieťaťa - Slovenská republika / mimovládna organizácia Najväčšie združenie na ochranu práv detí v SR (s dôrazom na právo detí na oboch rodičov). Združujúce členov a sympatizantov, autority a osobnosti, ako v neposlednom rade rodičov, ktorým záleží na deťoch a spravodlivosti. Prvá poukázala na "systémové týranie detí". RPPD je prirodzeným výsledkom vývoja situácie na súdoch a v sociálnych inštitúciách, kde z nepochopiteľných dôvodov ignorujú zákony, deti trhajú z náručia jedného z rodičov, šikanujú a sadia zlobu v bezradných maličkých dušiach. Počas krátkej existencie dali dohromady niekoľko rozvádzajúcich sa rodín, zachránili zopár detí pred úradmi a vykonali rôzne misie v exekutíve za práva deti. Odkaz na web:
- jej aktivisti sa zapojili do Vládneho Výboru pre rodovú rovnosť
- vstupy do súdnych konaní ako vedľajší účastník na strane dieťaťa
- organizovanie konferencie mediátorov (mediácia ako možnosť zmieru a dohody rodičov)
- rokovania s Ombudsmankou SR, rokovania s MPSVaR, rokovania s MS SR, MŠ SR
- interpelácie u poslancov NR SR jednotlivých politických strán
- spolupráca s MS SR na rekodifikácii O.s.p na kódex (nesporové rodinné právo)
- spustenie poradne (nahlasovanie porušovania práv detí - "Trápi Vás to?")
- Deklarácia Rady pre práva dieťaťa - Slovenská republika
- spolupráca s ďalšími OZ, iniciatívami v rámci spoločného "dobra detí"
- získanie akreditácie

(vznik 10/2012) Dohovor SK - Convention SK / občianske združenie
- aktivity na dosiahnutie plnej aproximácie práva EU a OSN v legislatíve SR

- aktivity smerujúce k akceptovaniu EU Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
- spolupráca s ďalšími OZ v presadzovaní uplatnenia Dohovoru o právach dieťaťa - čl.12 - Právo dieťaťa na názor

- interpelácie na príslušných Ministerstvách, Generálnej prokuratúre, súdoch SR, Riaditeľstve PZ SR ohľadom porušovania práv detí

- aktivity k naplneniu Protokolu č.7 čl.5 EU Dohovoru - Rovnosť manželov aj po skončení manželstva - rovnaké práva k deťom a zaručenie práv maloletých detí na rovnocenné rodičovstvo

- docielili, že v prípade nariadenia striedavej osobnej starostlivosti súdom a rozhodnutím súdu o návšteve dvoch škôl majú deti možnosť vykonávať povinnú školskú dochádzku v mieste pobytu rodičov, čím sa napĺňa právo detí na starostlivosť oboma rodičmi aj čo sa týka vzdelávania (doterajší stav ktorý toto neumožňoval bol prekážkou k výkonu striedavej starostlivosti oboma rodičmi. V zmysle Ústavného nálezu ČR sa tak zamedzuje obmedzovaniu slobody dieťaťa a znižujú sa stavy opakovaného prehlasovania detí do škôl rodičmi).

Posledná aktualizácia údajov: 07.05.2013

Za tri roky dosť dramatický posun vo vývoji rovnoprávneho rodičovstva na Slovensku, čo myslíte?

Mario Laššo

Mario Laššo

Bloger 
  • Počet článkov:  11
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Verejnosť ma skôr pozná pod pseudonymom "Mário Lagaliano". Som milujúci otec, občiansky aktivista, spoluzakladateľ Ligy Otcov a bývalý člen Prezídia Rady pre práva dieťaťa / Slovenská republika.Som človek snažiaci sa o spravodlivosť, rovnoprávne rodičovstvo, spolupatričnosť spoločnosti v prospech samotných detí a ich práva na OBOCH zodpovedných a milujúcich rodičov. Zoznam autorových rubrík:  DieťaRodinaŠtát

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Milota Sidorová

Milota Sidorová

4 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu