reklama

Zdravie pre cestovateľov 2007 - 2013

Odporúčania pre cestovateľov - preventívne správanie, očkovanie, malária, cestovná lekárnička...Dnes veľa ľudí cestuje do rôznych rizikových oblastí s rozšíreným výskytom, u nás viac-menej neznámych ale niekedy veľmi nebezpečných ochorení. Mnohým je možné predísť preventívnym správaním (potraviny a voda, sex, ... ), preventívnym očkovaním, preventívnym užívaním protiinfekčných liekov. Pri riešení cestovných ochorení pomôže dobre vybavená cestovná lekárnička, ktorej obsah vieme sami správne použiť, alebo máme zabezpečenú podporu, teda možnosť kontaktovať lekára, s ktorým sme sa radili pred cestou.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (8)
Horizonty
Horizonty (zdroj: Peter Lipták)

 Vždy je veľmi prospešné cestu si naštudovať aj z hľadiska možných zdravotných rizík. Alebo inak povedané, je nezodpovedné odcestovať do exotickej krajiny bez toho, aby sa človek informoval o očkovaní a iných zdravotných opatreniach. Je to doslova hazard, ruská ruleta... Pritom dôkladné informácie vám môže poskytnúť aj váš dobre informovaný ošetrujúci praktický lekár.
 Dobre informovaný, t.j. napojený na informačný upgrade, najlepšie na internete. Podobne, dobre informované by mali byť oddelenia cudzokrajných chorôb alebo infekčné oddelenia a úrady verejného zdravia. A samozrejme druhá polovica zodpovednosti je na vás, cestovateľoch. Jedná sa totiž o vaše zdravie alebo aj o zdravie vašej rodiny. Sami si dnes môžete urobiť obraz o tom, čo je potrebné pred cestou urobiť a ako sa na cestu pripraviť. Dnes žijeme v ére všeobecnej globalizácie a na internete sú dostupné všetky potrebné informácie vo forme zrozumiteľnej, pre medicínskeho odborníka ale aj, pre laika. A tak máte možnosť so svojím lekárom pred cestou doslova konzultovať, vyjasniť si rôzne otázky, hľadať najlepšie riešenie prípadných zdravotných rizík.
  Ak sa majú stihnúť očkovania, je potrebné svojho lekára navštíviť dva, lepšie tri mesiace pred samotnou cestou.


Internetový informačný upgrade

 Informácie odporúčam čerpať z dôveryhodných upgradovaných stránok pre cestovateľov, napríklad zo stránky Európskeho centra pre kontrolu ochorení - ECDC, Centra pre kontrolu ochorení USA - CDC, alebo zo stránky Svetovej zdravotníckej organizácie - WHO.
Aktuálne upozornenia, informácie o aktuálnej epidemiologickej situácii vo svete (výskyte infekčných ochorení, prebiehajúce epidémie - SARS, vtáčia chrípka, cholera... v jednotlivých krajinách si môžete preštudovať na WHO - v časti weekly epidemiological record - týždenná aktualizácia alebo na ECDC, CDC.


Všeobecné informáciepreventívne správanie J+ V + S 
Prenosné infekčné ochorenia, potravinami, vodou a sex kontaktom.

Jedlo
Ak sa chcete vyhnúť chorobe vyberajte si potraviny v cudzine s veľkou opatrnosťou. Všetky druhy jedál, ktoré nie sú pripravené z dobre uzavretých, neporušených originálnych konzerv, môžu byť kontaminované. Obzvlášť v oblastiach, kde hygiena a sanitácia nie sú dostatočné, je z čerstvých potravín bezpečné len jedlo, ktoré bolo práve dovarené. Nedovarené, surové mäso (pozor na mäkkýše, kraby - môžete získať napr. choleru ) môže preniesť rôzne črevné organizmy schopné vyvolávať ochorenie. Varené jedlo by nemalo byť dlhšie skladované ani opakovane zohrievané, pretože v okolitej teplote poskytuje úrodné médium pre rast rôznych baktérií a pre produkciu toxínov. Jedlo a nápoje od pouličných predavačov sú spojené s väčším rizikom choroby. Najľahší spôsob ako zabezpečiť bezpečný potravinový zdroj pre dieťa do 6 mesiacov je dieťa kojiť.

Voda
plávanie
Plávaním môžeme získať množstvo infekcií, obzvlášť pri ponáraní hlavy. Voda môže byť kontaminovaná a tak môžu vznikať hnačky alebo aj iné nebezpečné vodné infekcie. Plavci si musia dať pozor a vyhnúť sa plážam, riekam a iným vodným plochám, ktoré môžu byť kontaminované ľudskými alebo aj psími výkalmi, močom zvierat (hrozí leptospiróza ) alebo znečistené vypúšťanou odpadovou vodou.
Náhodné prehltávanie už malého množstva fekálne kontaminovanej vody môže zapríčiniť ochorenie, preto pri vodných aktivitách si na to dajme vedome veľký pozor. Za bezpečnú možno považovať vodu iba v dobre chlórovaných bazénoch s často vymieňanou vodou. Cestujúci s hnačkou by sa nemali kúpať - sú sami zdrojom znečistenia vody. Cestujúci s otvorenými poraneniami na končatinách alebo odreninami by sa mali vyhnúť plávaniu alebo aj brodeniu - cez narušenú kožu môžu ľahšie prenikať infekčné organizmy. V niektorých oblastiach sa plávanie a brodenie kvôli rozšíreniu závažných parazitárnych ochorení vôbec neodporúča - napr. v riekach južnej Ameriky, Afriky pre geografické rozšírenie schistozomiázy.
►pitie
Voda, ktorá bola adekvátne chlórovaná podľa odporúčaného postupu pre prípravu pitnej vody, môže byť považovaná za bezpečnú z hľadiska možného prenosu, vírusových a bakteriálnych, vodou prenosných chorôb. V oblastiach, kde hygiena a sanitácia sú nedostatočné, je voda z vodovodu vždy nepoužiteľná na pitie a odporúčame používať vodu a nápoje iba v originálnych baleniach. V oblastiach s možnou kontamináciou vody, upozorňujeme turistov na nebezpečenstvo hroziace aj z ľadu. Ľad je automaticky považovaný za kontaminovaný a nesmie byť používaný v nápojoch (hepatitída A).
Odporúčame piť nápoj radšej priamo z konzervy alebo z fľaše než zo spornej nádoby, pohára či hrnčeka... Aj vonkajšie strany nápojových balení a fliaš môžu byť kontaminované. Preto cestujúcich upozorňujeme, aby vlhké balenia alebo fľaše predtým, než ich otvoria osušili a aby utreli dočista hlavne povrchy, s ktorými budú v kontakte ústa. Samozrejme sa taktiež treba vyhnúť čisteniu zubov možnou kontaminovanou vodou. Kedysi sa odporúčalo a aj dnes niektorí cestovatelia a dokonca aj lekári odporúčajú ako prevenciu cestovných hnačiek denne popíjať koncentrované alkoholické nápoje. Ja to neodporúčam. Radím počas celého cestovania užívať probiotické baktérie v prípravkoch (Biopron, Nutrolin, Lactovita, Probiofix, Probacin...)

Sex
Aj na cestách odporúčame predovšetkým triezvy sexuálny život v kombinácii s použitím kondómu. Použitie kondómu podstatne znižuje riziko prenosu HIV a iných sexuálne prenosných chorôb (kvapavka, chlamýdie, trichomoniáza, herpes genitális, syfilis). Kondóm znižuje tiež riziko sexuálneho prenosu hepatitídy B a infekcií spôsobených ľudskými palilomavírusmi (genitálne bradavice, karcinóm krčku maternice) ale táto ochrana nie je spoľahlivá a tu má veľký význam aj preventívne očkovanie.

Najspoľahlivejší spôsob, ako sa vyhnúť získaniu sexuálne prenosných chorôb, je zdržať sa pohlavného styku, abstinovať, alebo byť v dlhodobom navzájom monogamnom vzťahu so spoľahlivým nenakazeným partnerom. Pre osoby, ktorých pohlavné správanie ich zaraďuje do vysokého rizika získania pohlavne prenosnej choroby, je dôležité správne a pri každom pohlavnom styku použiť mužský latexový kondóm. Použitie kondómu podstatne redukuje riziko prenosu. Ale žiadna ochranná metóda nie je 100 % účinná a použitie kondómu nemôže zaručiť absolútnu ochranu proti ktorejkoľvek sexuálne prenosnej chorobe. Za účelom maximalizácie ochranného efektu, kondómy musia byť používané správne. Nesprávne použitie môže viesť k skĺznutiu alebo k roztrhnutiu kondómu a k zlyhaniu aj jeho ochranného efektu pred prenosom infekčných ochorení.


Očkovanie
 Povinné očkovanie pre cestovateľov je iba proti žltej zimnici pri cestovaní do subsaharských štátov alebo do severných štátov Južnej Ameriky - pozrite mapu.
1. Mapa výskytu žltej zimnice
2. Podrobnosti o žltej zimnici
 Očkovanie sa vykonáva v špeciálnych očkovacích centrách WHO (u nás sú zriadené pri oddeleniach cudzokrajných chorôb, infekčných oddeleniach alebo úradoch verejného zdravia) vakcínou Stamaril.Podrobné informácie pozrite na stránke žltej zimnice a malárie pre cestovateľov v roku 2008.
Zaočkovať sa musíte najneskôr 10 dní pred vstupom do príslušnej krajiny. Potvrdenie o zaočkovaní platí 10 rokov. Nezaočkované osoby nie sú do týchto krajín vpustené.
Povinné očkovanie je ešte proti meningokokom pre pútnikov do Mekky.
Pre cestovateľov platí, že zvlášť oni by mali byť chránení dostupným očkovaním.

 Odporúčané očkovania podľa cieľovej krajiny si vyhľadáme na CDC, alebo na WHO.
Ide o očkovania, ktoré patria do základného očkovania u detí aj u nás - TETANUS, záškrt(DIFTERIA), detská obrna(POLIOMYELITIS), rubeola (MEASLES), osýpky (MORBILLI), čierny kašeľ(PERTUSSIS) a mladí dospelí do 20 rokov sú už plošne očkovaní aj proti Hepatitíde B. Proti týmto chorobám sme preto chránení od detstva. Ale neplatí to pre všetky očkovania.U dospelých pred cestou je potrebné skontrolovať očkovanie proti tetanu, diftérii a poliomyelitíde. Ak uplynulo viac ako 10 rokov od posledného preočkovania (naposledy sa štandardne podávajú v 13 - tom roku života ) odporúčame preočkovať, podať tzv. booster dávku. Pre dospelých je určená vakcína dTIPV ( u nás vakcína Dultavax). Obsahuje všetky tri zložky- d - redukované množstvo antigénov diftérie (záškrtu), T- plná dávka antigénov Tetanu, IPV- Inaktivovaný Polio Vírus - plná dávka antigénov detskej obrny. Alebo použiť vakcínu BOOSTRIX polio, čo je štvorvakcína s ochrannou zložkou aj proti čiernemu kašľu.
 Obe vakcíny chránia proti týmto trom(štyrom) chorobám preočkované osoby 10 rokov.
 Ďalej sú to všeobecne odporúčané očkovania proti žltačke - hepatitíde A, žltačke - hepatitíde B a v prípade rizika podľa destinácie aj proti brušnému týfusu. Pokiaľ budete vo vysokom riziku kontaktu s neznámymi zvieratami, je potrebné zvážiť aj takzvané pred expozičné (preventívne už pred uhryznutím) očkovanie proti besnote (RABIES). Konkrétny očkovací program vždy zavčasu, t.j. aspoň tri mesiace pred cestou, plánujte so svojím ošetrujúcim lekárom. Očkovací program môže byť aj finančne náročný, ale je to rozumná investícia do vlastného zdravia.


Malária
1. Distribúcia malárie na zemeguli.
2. Aktuálne informácie o malárii na stránkach CDC, alebo WHO.
3. Nezabudnite sa chrániť moskytiérou a repelentom s DEET (N,N-diethylmetatoluamide) , napríklad Off repelent.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Užívajte antimalariká odporúčané podľa oblasti:
1. Odporúčanie CDC
2. Odporúčanie WHO - podľa zavažnosti rizika malárie je určený spôsob prevencie I-IV. Odporúčanie spôsobu prevencie podľa stupňa rizika malárie je v tabulke. Zaradenie jednotlivých krajín do stupňa rizika najdete na tejto stránke WHO.

Stupne rizika malárie - spôsob prevencie - WHO

 Riziko málárie

 Prevencia

 I.

Veľmi nízke riziko prenosu malárie

Prevencia poštípania komármi

 II.

Riziko malárie Plasmodium.vivax  alebo iba 100% na chloroquine- citlivé kmene Plasmodium falciparum

Prevencia poštípania komármi plus chemoprofylaxia chlorochinom (Delagil)

 III.

Riziko prenosu malárie s výskytom kmeňov čiastočne rezistentných na chlorochin

Prevencia poštípania komármi plus chemoprofylaxia chloroquine(Delagil)+proguanil ( Paludrine), kombinovaný prípravok Savarine

 IV.

1.vysoké riziko tropickej malárie plus vysokorezistentné plazmódiá
 alebo
2. mierne/nízke riziko tropickej malárie ale na liečbu vysoko rezistentné plazmódiá

Prevencia poštípania komármi plus chemoprofylaxia mefloquinom(Lariam) alebo doxycyclinom(Doxybene,Doxycyclin,Deoxymykoin) alebo atovaquone/proguanil (Malarone)

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Cestovná lekárnička
(príklad cestovná lekárnička pre náročnú cestu)
Pri zostavovaní lekárničky pozor na známu alergiu na lieky!

1. Antibiotiká, nasadiť až po porade s lekárom:
(každý lekár má svoje preskripčné zvyklosti, nasledujúce uvedené iby ako príklad)
-na hnisavý zápal hrdla - angínu, penicilín (prípravky Penbene, V-Penicilin... ) 1 tabletku 3x denne á 8 hodín 10 dní, pri alergii na penicilín claritromycín (prípravky Klacid, klabax, Fromilid...)
-na zápal priedušiek, hnisavé zápaly kože amoxicilin klavulanát (prípravky Augmentin, Amoksiklav, Medoclav...) - širokospektrálne penicilínové antibiotikum 2x1 tabletku á 1 g 7 dní, pri alergii na PNC cefralosporinové antibiotikum (prípravky Zinnat, Cedax)
-pri infekcii močových ciest a pri hnačkách cestovateľov ciprofloxacin
( prípravky Ciprinol, Ciphin, Ciprobay... ) 500mg 2x1 5-10 dní ( nepiť k nemu kávu) alebo širokospektrálne penicilíny či cefalosporíny ( ako už uvedené).

2. Bolesti hrdla: kloktadlo 4-5x denne kloktať - najlepšia je slaná voda...

3. Nádcha: kvapky do nosa - Vibrocil, dekongestívum ( prípravky Cirrus , Clarinasae, Trifed, Aerinaza...)
2x denne. 1 ráno a 1 o cca 16.00, večer nebrať môže excitovať- rozrušovať.

4. Kašeľ: to s čím už máme skúsenosť - kvapky, tabletky, sirup... + tekutiny.

5. Teplota nad 38 stupňov Celzia: Paralen, piť veľa tekutín, ak je teplota nad 38 aspoň tri a viac litrov!

6. Pokazený žalúdok: Smecta 3x 1 vrecúško alebo živočíšne uhlie 3x5 tabletiek.

7. Pálenie záhy, zvýšená kyselina: tabletka antacída (Maalox, Anacid...) podľa potreby.

8. Hnačka: po každej riedkej stolici Imodium plus 1 kapsulu, možno až do 6 kapsúl/24 hod, súčasne Smecta 3x1 vrecúško. Diéta -Tekutiny! Probiotické prípravky- Probiofix, Biopron 9, Nutrolin B, Probacin... podľa návodu aj dlhodobo preventívne...

9. Zápal spojiviek: Ophthalmo - septonex kvapky 4x denne, O - septonex mastičku 4x denne a na noc.

10. Alergia: antihistaminikum 1 tabletku podľa potreby, vyhľadať lekára. Pri poštípaní hmyzom miestne potierať Fenistil gelom, alebo stačí octový, vínový obklad. Ak trpíte na závažnejšiu alergiu lekár vás vybaví pohotovostným protialergickým balíčkom vrátane injekcie adrenalínu!

11. Bolesti hlavy, chrbtice: Panadol, Paralen.

12. Dezinfekcia poranení: preferujeme jód - Betadine roztok, pri alergii na jód Septonex spray...

13. Maste: športové úrazy - antireumatickú masť, modriny, pomliaždeniny - Lioton gel, Heparoid masť, Hirudoid gel, Via tromb sprej... hnisajúce kožné vriedky a podobne -Framykoin masť.

14. antimalariká - podľa odporúčania lekára

15. Dlhodobo užívané lieky v dostatočnom množstve, ak sa liečite na chronické ochorenie(hypertenzia, astma, alergia...)

16. Repelent s obsahom DEET (N,N-diethylmetatoluamide), napríklad Off repelent.

17. Do vysokých polôh alebo pre potápačov- v lekárni si možno kúpiť kyslík - dostať v jednokilovej bombe aj s kyslíkovou maskou.
Prevencia výškovej choroby Diamox = Diluran = 250mg acetazolamidu v 1 tabletke - podľa rady svojho lekára a s pomocou skúsených spolucestovateľov - obvykle preventívne 2x pol tabletky denne.

18. Zdravotnícky materiál a nástroje- leukoplast, obväzy, sterilnú gázu, bandáž- elastický obväz, teplomer, nožnice, sterilné injekčné striekačky a ihly...

19. Kondómy

SkryťVypnúť reklamu
reklama

 Na všetkých liekoch pred použitím skontrolovať expiráciu - dobu použiteľnosti! Pri liečbe každého ochorenia na cestách dbať o dostatočné množstvo tekutín, pitný režim, minimálne 2 - 3 litre denne. V lete a pri hnačkovitých a horúčkovitých ochoreniach viac, aj 4 - 5 litrov.

Lieky -voľne dostupné v lekárni
Lieky -na predpis

 Konkrétne prípravky vám predpíše váš lekár podľa svojho zváženia, a so svojím komentárom. Nakoľko zdravotná poisťovňa nehradí preventívny predpis liekov, lekár vám ich predpíše na vaše náklady. Antibiotiká si vám môže dovoliť predpísať lekár iba ak s vami bude počas cesty v kontakte - mne sa osvedčil e-mailový alebo sms kontakt.

Zhrnutie, minimálny postup pred cestou
Odporúčam tento minimálny postup = navštívte svojho lekára alebo niektoré zo špecializovaných zdravotníckych pracovísk aspoň tri mesiace pred plánovanou cestou.

A) Informačný servis
1. WHO- podľa krajín
2. CDC - podľa destinácií
3. CDC všetko
4. Žltá kniha pre cestovateľov 2012
5. Podrobné informácie v slovenskom jazyku

B) očkovanie
C) prevencia malárie
D) aktuálny výskyt chorôb v mojej destinácii WHO CDC
E) lekárnička

Konečne koniec:
Pevné zdravie na cestách t.j. aby ste lieky potrebovali čo najmenej a dovidenia doma.

Posledný upgrade 7.6.2013 16.28

Peter Lipták

Peter Lipták

Bloger 
  • Počet článkov:  67
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Som všeobecný praktik, lekár, pešiak medicíny. Vidím následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.A trpezlivo píšem bloky... Zoznam autorových rubrík:  RozprávkyNázoryEkonomika zdravotníctvaFotozamysleniaBáječnéZmenyPrevenciaZdravotné problémyHrozby

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

747 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

49 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu