Rožky v nedeľu dopoludnia alebo necitlivosť versus súcit

Písmo: A- | A+

Ak by sme sa pozreli na konflikt SaS voči ministrovi Krajčímu inými očami, mohli by sme vidieť zaujímavú situáciu.

Mohli by sme vidieť postavy v ich širšom postavení. Každá postava má oblek s inou zbrojou, každá vystupuje s iným mentálnym vybavením. Je to predstavenie spôsobov riešení aktuálnych situácii.

Na jednej strane je pragmatizmus, ekonomická kalkulačka, na druhej strane je viera v človeka a súcit s nim. Kalkulačka abstrahuje od mnohých premenných vo vzorci zvanom človek. Vytesní mnoho vlastností, aby sa ľahšie ale o to nepresnejšie počítalo. Kalkulačka v spoločenských procesoch je takmer nepoužiteľná.

Súcit to má ťažšie. Jeho rovnice majú mnoho premenných, ktoré mnoho ľudí ani nevníma. Jednoducho sú za hranicami ich aktuálneho vnímania. Napriek tomu sú tu. Ich riešenia sú omnoho presnejšie a konzistentnejšie. Zohľadňujú procesnosť dejov a rešpektujú ich. Zohľadňujú citlivosť riešení. Mnohokrát sa zdajú tieto riešenia zdĺhavejšie, ale ak by sme sa hlbšie zamysleli nad problémom, jeho riešenie je komplexné až po jeho pochopení väčšinou populácie.

V súdnictve sme už pochopili a zohľadnili procesy, ktoré sú nutné pri práci s ľudskými osudmi a vytvorili sme súdny poriadok. Pomocou neho vieme postupovať pri nadobúdaní stanovísk a osvetľovaní skúmaných javov. Sudca Lynch už nie je potrebný. V hodnotení riadenia spoločnosti sme to ešte stále nepochopili. Ešte stále je to „hosanna“ a „ukrižuj“. Ešte stále ustupujeme živočíšnemu hlasu kdesi v nás, ktorý žiada krátky proces.

Neustále zabúdame, že každá prekážka nás mení. Prekonávaním prekážky zosilňuje a spevňuje naša spoločnosť. My predsa nebojujeme medzi sebou, ale snažíme sa pochopiť vírus, ktorý vyvstal v živote našej spoločnosti.

Spôsoby riešenia sa budú musieť meniť a nič na tom nezmenia kalkulačky v našich hlavách. Budeme si zvykať na rešpekt a toleranciu, budeme si musieť zvykať na úctu a ohľad jeden voči druhému. Je jasné, že aj súcit potrebuje chladnú hlavu a aj „kalkulačka“ potrebuje dostať viacej „parametrov“ do svojich počiatočných podmienok. Pokúsime sa o zmenu mobility ľudstva, mnohé riešenia začneme riešiť online. Možno si začneme vážiť služby, ktoré si navzájom poskytujeme. Možno si dokonca začneme vážiť nekonfliktné riešenie problémov. Možno dokonca začneme stáť pri sebe.

Uvedomujem si, že aj tento text musel abstrahovať od mnohých skutočností.

Skryť Zatvoriť reklamu