Ešte jedno víťazstvo zo Soči pre Slovensko

Písmo: A- | A+

Čo myslíte, ako mohlo prísť? Tipujete niečo z paralympiády? Či dodatočnú diskvalifikáciu pätice Matt, Hirscher, Kristoffersen, Gross, Dopfer, ktorá by na piedestál vyniesla nášho slalomára? Ale hej, takúto alternatívu je ťažké si predstaviť. Takže nie. Svoju súťaž Soči 2014 vyhral...

... kto iný ako zatiaľ jediný slovenský skladateľ s veľmajstrovským titulom Peter Gvozdják. Totiž ruská komisia šachovej skladby pri príležitosti olympiády v Soči vypísala turnaj v šiestich oddeleniach. Jedným z nich boli dvojťažky a výsledky tohto oddelenia sa objavili práve dnes.

Problém č. 287
Peter Gvozdják
I. cena Soči 2014

Mat 2. ťahom (9+8)
Rozhodcom oddelenia bol ruský skladateľ Anatolij Slesarenko a na prvá miesto umiestnil problém č. 287. Do komentára napísal:

У меня не было сомнений в определении победителя. В задаче представлен рекордно сложный замысел: цикл матов в четырех фазах на одну и ту же пару защит (четырехтактный цикл Райса в форме Загоруйко). Замысел реализован в удивительно экономичной (всего 17 фигур) и гармоничной форме (тематические маты осуществляются одной и той же черной фигурой). Как и положено хорошей задаче, фаза решения наиболее интересная из всех. Отличное вступление. Браво, Петер!

Pokiaľ sa vám to javí ako rozsypaný čaj a nie ako niečo zmysluplné, ponúkam aj môj neumelý preklad:

Nemal som žiadne pochybnosti pri určení víťaznej skladby. V úlohe je rekordne predstavený zložitý zámer: cyklus matov v štyroch fázach po rovnakej dvojici obrán (štvortaktný Riceov cyklus vo forme Zagorujko). Zámer je realizovaný v prekvapivo ekonomickej (len 17 kameňov) a harmonickej forme (tematické maty sú umožnené tou istou čiernou figúrou). Ako sa sluší na dobrú úlohu, fáza riešenia je najzaujímavejšia zo všetkých. Vynikajúci úvodník. Bravó, Peter!

Koho to zaujíma, môže si skúsiť úlohu vyriešiť, ešte sa k nej vrátim a urobím kompletnejší výklad, v čom je úloha taká výnimočná, že ju pochválil i veľký expert Marjan Kovačević.