meranie rýchlosti a zákony

Je veľmi podivné, že dohľad nad správnosťou merania, alebo evidencie nevykonáva metrológia, ale MINV samo nad sebou. V rámci svojich kompetencii odpovedalo Min. Dop., ale otázku nepresnosti muselo vypustiť. Metrológia ma odkázala

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

2015 P.S.: Chvalabohu, že sa riadi manuálom.

Týmto článkom chcem dokázať, že meranie sa nerobí správne a že aj súčasné zákony nie sú dodržané.

Aby bolo jasnejšie kam smerujem tak na začiatku som žiadal MINV o rovnaké stanovisko ako vydalo min. dop ČR tu.pdf. môj blog

zatiaľ čo v ČR odpovedalo jedno ministerstvo u nás som stanovisko musel zložiť zo 6-8 odpovedí (veľmi tuho získaných) a citovaní zákona.

Štát smie konať len na základe zákona. Ako krkolomne sa vysporiadal súd s chýbajúcim predpisom nájdete tu

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V skratke polícia sme vyhotovovať rozličné záznamy a ak je zariadenie kalibrované resp určené meradlo, tak výsledok sa smie použiť ako dôkaz.

Teda polícia tvrdí, že správnosť merania je zabezpečená školením.

Dovozca vyškolil dvoch PPZ a tí dávajú certifikáty na SOŠ. Čo sa stane ak tí dvaja policajti zo zboru odídu?

Na výkon merania preto musí byť schválená metodika a musí pravidelne doplňovaná o pochybenia merania dopravných hliadok.

V skutočnosti ZŤS Elektronika robí školenia na základe živnostenského oprávnenia.

Na to nemusí mať žiadne skúšky.

Školenie prakticky môže byť podľa ľubovôle. Dovozca asi nebude upozorňovať na školení:

SkryťVypnúť reklamu

"pozor toto zariadenie nevie, nerobte to". Prišiel by o budúce objednávky.

Videl som certifikát, ale školenie je zamerané viac na obsluhu prístroja. Je tam síce aj výber stanovišťa, ale podľa toho ako ich vídavam merať, tak asi nie moc dobre urobené. Napr. stoja na kopci a merajú autá pod sebou. Môže dôjsť k zámene vozidla.

Správne pochopenie školenia je potrebné kontrolovať praxou.

MINV používa slovné spojenie vysoko kvalifikovaní PPZ. Na to aby bol človek alebo laboratórium vysoko kvalifikované, tak to musí potvrdzovať neustále. Kruhový test, Blind test a pod.

Nemalo by to byť tak, že sme splnili plán na vyberanie pokút a jedno akým spôsobom.

SkryťVypnúť reklamu

Možno na vine vo výbere stanovišťa je štatistika pokút. Tam kde sa vyberá viac pokút, tak tam sa bude častejšie merať.

Ja by som povedal, že na štatistiku má vplyv aj nesprávne meranie. Teda tam kde nevedomky nepresne nameriam vyššie rýchlosti, tam viac vyberiem pokút. Ibaže, nakoniec sa bude merať iba tam, kde sa najviac vyberie. Teda tam kde sú chyby merania smerom nahor.

profilaktika- je pravidelná kontrolná, nastavovacia a kalibračná činnosť k zabezpečeniu presnej činnosti technológií, prístrojov a zariadení.

Polícia dáva LTI 20/20 na "predkalibráciu" ZŤS elektronike. Ja sa pýtam prečo?.

Majú také skúsenosti, že im neprešlo kalibráciou?

SkryťVypnúť reklamu

Čo tie merania čo vykonali predtým? Tie sú v poriadku?

Podľa manuálu si má hliadka pred každý deň urobiť nulový test. Teda pri tom by mali zistiť, že zariadenie stratilo požadované vlastnosti a podľa zákona aj kalibráciu resp overenie, nesmie sa ako určené meradlo naďalej používať.

Dokonca vyberali pokuty s pokazenou obrazovkou.

Ako vykonal ten nulový test?

Zameriavací kríž odhadol v hľadáčiku?

To teda moc nesvedčí o kvalite školení.

Teda znamená to, že nulový test nerobia? Alebo nadriadení neveria, že to robia?

Ale predstavte si, metrológia s tým nemôže urobiť nič, aj keď je zjavné, že meradlo stratilo schopnosti na ktoré je určené. Podľa nich smú len vykonať prvú kalibráciu a následné overenie.

na ilustráciu doplnené 21.8.2013

Calibration: Laser devices are self-calibrating. The device itself performs verification at power on, but the police must also check the device at the start and end of each tour of duty of the device. They often check the device against a patrol car with a calibrated speedometer, referred to as calibration verification. A record of the check must be made - usually in the officer's pocket book. If a calibration defect is found, the unit is returned to the manufacturer. Once a year the calibration is performed by the manufacturer or a certified agent, and a certificate of calibration is issued to the police. A visible sticker showing the date of calibration must be fixed to the device along with lead seals similar to what you would have on your electric meter.

Navyše po pozastavení americkým súdom, LTI zaviedlo hardwarový nástroj na samokalibráciu(11/12/1996 patent č. 5,574,552). Úplne stačí znulovanie a prístroj by mal fungovať ako od výroby, čo hovorí aj samotný manuál. Jediná údržba je výmena bateriek a preleštenie objektívov.

http://blog.sme.sk/blog/25199/333212/ltibuy.JPG

Zarazila ma zmluva z roku 2009 (zmena ceny v 2011, kvôli zmene kurzu) LTI 20/20 trucam a s príslušenstvom a školením za 18457 eur/ks s dph čo je 15380,8 eur bez dph.

samotné zariadenie bez overenia 13775,48 ,- bez dph

Ak si stiahnete cenníky zistíte, že to nemôže byť viac ako 7000 dolárov.  tu

6080 dolárov zariadenie s príslušenstvom,

Obrázky z http://www.lasertech.com/TruCAM-Laser-Speed-Gun.aspx

Už toto je predražené (50 dolárov za 4GB kartu?

tým sd reader je myslený adaptér SD do usb (bežná cena cca 3,3 euro vrátane SD karty) )

700 dolárov podľa iného cenníka školenie.

podľa zmuvy 18.7.2011 bol kurz: 1 eur = 1,4045 dolárov

7000:1.4045 = 4984 euro,. bez dph

Rozdiel je 8827,48,- bez dph

poznámka mimo:

Zariadenie, ktoré nedostane certifikát na meranie vzdialenosti (ktoré je dokonca za príplatok), tak ako to, že dostane certifikát na meranie rýchlosti , ktoré je založené na meraní vzdialenosti?Laser nie je synonymum presnostiSpeed Mode

For speeds greater than or equal to a preset value, a video motion clip and a high resolution still image are automatically recorded and saved along with attribute data

rýchlostný mód - meranie prebieha iba ak je rýchlosť väčšia, alebo rovnánastavenej rýchlosti (Povedzme v obci 56 km/h)

potom zapína aj obrazový záznam.

potom je tam ručný mód užívateľ zameriava vozidlo a keď stlačí tlačidlo vtedy je uložená rýchlosť, ktorá aj ostane na obrazovke. Užívateľ väčšinou stisne vtedy, kedy je meraná rýchlosť najvyššia. Môže to urobiť opakovane ak napr. vozidlo zrýchľuje.

Zariadenie je nastavené tak, aby zo záznamu vybralo najvyššiu rýchlosť

U LTI je funkcia top speed (nie je popísaná v manuále,,ani sa nedá zvoliť), ktorá vyberá zo záznamu najvyššiu nameranú rýchlosť. Podľa mňa je to systematická chyba neistoty merania(kalibrácia sa robí pri vypnutej funkcii). potom už nestojí otázka, či to bolo -+ 3 km/h, ale ako som vysvetli tu vždy najmenej + 3 km/h . Prečo najmenej, nie rovnej? Problém je, že spoľahlivosť stanovenej najväčšej dovolenej chyby je 95 % (koeficient = 2 normálne rozdelenie, rozumej 95 % z rozptylu sa nachádza v NDCH)(na konci blogu je vysvetlenie NDCH.). 

graf neistoty merania
graf neistoty merania (zdroj: neznámy)

najväčšia dovolená chyba merania(nie chyba meradla)."

Teda 5 % meraní za normálnych okolností môže nachádzať za + 3 km/h. Avšak, ak je vždy vybraná najvyššia rýchlosť, tak z chyby exotickej (5%) sa stáva chyba bežná.

Rozptyl nameraných hodnôt je vyjadrený gaussovou krivkou a tá zo svojej podstaty smeruje k nekonečnu. V tomto prípade stanovený rozsah(R), min a max hodnota akú je lti 20/20 schopné namerať (LTI 20/20 0- 320 Km/h).Keďže rozsah LTI 20/20 je 0 - 320 km/h(v grafe ako R-range), tak ak zoberiem polovicu 320 km/h = 160 km/h, tak 2,5 % bude v intervale 0 -157 km/h a 2,5 % 163-320 km/h.U 100 km/h je odchýlka väčšia smerom k plus, pretože na pravej strane musí byť klesanie krivky asi 2.2 x menšie ako na ľavej. 

U 50 km/h rýchlosti je to ešte výraznejšie asi 2.7 krát na pravej strane.

Takto sa vyvíja pravá strana podľa Km/h.

Km/h30405060708090100110120130140150160
%4,534,384,224,063,93,753,593,443,283,132,972,812,662,5

záznam = súbor nameraných hodnôt, pre naše vysvetlenie t.j. 100 vypočítaných rýchlostí za sebou.

Integrated still image, motion video and speed measurement system

Simultaneous with the determination of the target's speed, the image sensor 220 begins to collect imagery data. The imagery data is processed in real time and a time stamp is attached to the data as it is collected and stored in a data queue 240 before it is further processed by the image processing module 260 for display to the user.

minimálny čas = 100 * 300 ms = 30 sekundy. V 30 sek je 5 % to jest 5 výsledkov na hranici alebo mimo NDCH. 30/ 5 = 6 sekúnd, ale aby to korektné tak 6,3 sekundy(+ jeden ako začiatočné meranie) no a by to bolo ešte korektnejšie, tak pri 50 km/h sa nachádza v 30 sek/4,22 výsledkov = 7,11 + 0,3 = 7,41 sekundový záznam

pri 50 km/h = (1000 m/3600 s) x 50 km/h = 13,88 m/s. t.j pri 50 km/h = 13,88 m : 3 = 4,63 m za 1/3 sekundy

100 m /13,88 m/s = 7,2 sekundy.

teda pri 7,41 x 13,88 = 102,9 m je jeden záznam na okraji, alebo za hranicou NDCH.

Frekvencia chyby (Od konca rozpätia U) je najmä zo začiatku krivky, ale potom rýchlo klesá. Takže si myslím, že chyby v 95 % môžu dosiahnuť 2 x najväčšej dovolenej chyby. (nie je to priamočiaro muselo by sa to vypočítať podľa funkcie). Podľa zákona (142/2000 §19 odsek 5,6)

, je to však o.k. Totiž pri vyžiadanom preskúmaní určeného meradla sa považuje za vyhovujúce, ak neprekročí 2 x násobok najväčšej dovolenej chyby, pokiaľ osobitný predpis neustanoví inak.

Tak to máme 6 km/h,

a to už môžete dostať pokutu o dve tarify vyššiu, ale podľa zákona je to o.k.Tu sa pýtam naozaj netreba osobitný predpis na vykonávanie merania rýchlosti, ktorý by určil, že meradlo je či iba samotné meranie bolo nevyhovujúce pri preskúšaní ak je chyba väčšia ako najväčšia dovolená chyba? Alebo ak pri preskúšaní sa ukáže, že meradlo ukázalo vyššie hodnoty ako NDCH, tak je potrebné odpočítať od nameranej rýchlosti 6 km/h?

pretože podľa článku v plus+V Michalovciach išiel vodič 55 km/h a namerali mu 131 km/h. Chyba bola, že zameriavací kríž nebol na vozidle.

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/amateri-policajti-maju-problemy-radarmi.html

Tým chce povedať, že v praxi sa stávajú aj také chyby, ktoré sú za najväčšou dovolenou chybou, ktoré zariadenie nevyhodnotilo ako nesprávne meranie.

Čítajte viac: http://lubomirdrinka.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=330397&bk=93965#ixzz2a4XLGVSl

 http://blog.sme.sk/blog/25199/333212/lticoseff.bmp

Manuál hovorí o najväčšom dovolenom bočnom odstupe. policajti to zanedbávajú, lebo im bolo povedané, že je to vždy v prospech vodiča (cosínus efekt).

Na 10 m vzdialenosti od meraného objektu je maximálne možný 1 m bočného odstupu. To platí aj keď policajt síce stojí na vozovke, ale vozidlo sa blíži po krivke a teda aj tam je bočný odstup.

 

Myslíte, že bežný policajt by vedel vypočítať na základe zakrivenia zákruty, či ja dané stanovisko vhodné na meranie?

napr 10 stupňová zákruta

sin uhla a x vzdialenosť od merané objektu

sin 10 o ( 0,1737) x 100 m = 17,37 metra

Teda maximálny bočný odstup 10 m

už pri malom uhle by bol prekročený.

Sin 6 o(0,1405) x 100 m = 104,5 metra

Vzhľadom na túto skutočnosť, meranie by sa malo vykonať len na rovnej ceste.(neskôr to dokázané)

 

Týmto chcem povedať, že už pri malých zakriveniach, je podmienka najväčšieho bočného odstupu porušená.

Stanovištia sú dopredu stanovené, takže sa dajú otestovať na vhodnosť merania. Stanovištia by mali byť schvalované odborne.

No ako som v minulom blogu uviedol školenie neobsahuje efekt sklzu lúča, reflection efekt, zvýšená možnosť zámeny napr. za iné vozidlo alebo aj múr, elektrický stĺp. a tiež ak meráte na skle neviete akú časť interiéru vozidla naozaj meriate.

 

Schválne popisujem aj paragrafy, ktoré sa polície netýkajú, ale napr. by sa týkali obcí. A povyberal som všetky odkazy na iné zákony, ktoré by sa mohli vzťahovať na meranie rýchlosti.Chcem tým ukázať, že meranie rýchlosti na vyberanie pokút a ako sa má vykonávať priamu oporu v zákone nemá.

§ 19
Používanie určených meradiel


(2) Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná

a) používať určené meradlá v prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené (§ 8), a na daný účel existuje druh meradla ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ak osobitný predpis7) neustanovuje inak alebo ak úrad neudelil výnimku,

7) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

§ 8 zákona o metrológii
Určené meradlá

(1) Určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. 3)
(2) O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie
a) pri meraniach súvisiacich s platbami,
b) pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia,
c) pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,
d) v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti,
e) pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis. 4)

(3) Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a meranie na účely výpočtu cla, taríf, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia.

(4) Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody 3) sa určené meradlá nesmú uvádzať na trh.

(5) Druhy určených meradiel a oblasti ich použitia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
-----------------------------------------------------------------------
3) § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

ten sa odkazuje na zákon o pozemných komunikáciach, ale v celom zákone nie je o meraní rýchlosti zmienka

zákon č 135/1961

§ 8
Zvláštne užívanie

6) Na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie pred vstupom na územie Slovenskej republiky správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu vyberá správny poplatok1c) v prípade, ak je pri vozidle prekročená hmotnosť pripadajúca na jednu nápravu (ďalej len "nápravový tlak") a vozidlo s nákladom neprekročí celkovú povolenú hmotnosť vozidla, 1a) šírku nad 3, 0 m a výšku nad 4, 5 m. Doklad o zaplatení správneho poplatku oprávňuje vykonať nadmernú a nadrozmernú prepravu na území Slovenskej republiky. V ostatných prípadoch nadmernej a nadrozmernej prepravy sa vodič musí pred vstupom na územie Slovenskej republiky preukázať povolením na zvláštne užívanie diaľnic a ciest vydaným cestným správnym orgánom.


(1) Určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné overenie, ak sa toto vyžaduje.

(5) Týmto zákonom nie je dotknutá právomoc ostatných ústredných orgánov štátnej správy autorizovať fyzické osoby a právnické osoby na vykonávanie iných ako úradných meraní podľa osobitných predpisov. 8)
-----------------------------------------------------------------------
8) Napríklad § 2 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov.

 

Odpoveď metrológie

Dobrý deň, vo Vašej žiadosti o informáciu doručenej Slovenskému metrologickému inšpektorátu sa pýtate, či je potrebné meranie rýchlosti dokladovať v zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov. Príslušníci Policajného zboru pri kontrole cestnej premávky, konkrétne pri meraní rýchlosti nevykonávajú úradné meranie, a preto sa na túto činnosť nevzťahuje uvedené ustanovenie zákona o metrológii.

Mgr. Juraj Fíba

 

akadémia PZ nevykonáva školenia o meraní rýchlosti
akadémia PZ nevykonáva školenia o meraní rýchlosti (zdroj: akadémia PZ)

Akadémie policajného zboru nevykonáva školenia. vykonáva ich SOŠ.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100

Odbor komunikácie

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

 

19522/2013/A231-OK/44990

Mgr. Michaela Krivdová

16. 07. 2013

Stupeň dôvernosti: Verejné

Na základe vyjadrenia štátneho dopravného úradu MDVRR SR Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:

Legislatíva SR sa v súvislosti s technickými požiadavkami na zariadenie na meranie rýchlosti motorových vozidiel odkazuje na Nariadenie vlády SR č. 156/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti motorových vozidiel, ktorým sa preberá Smernica Rady 75/443/EHS resp. na medzinárodný Predpis EHK č. 39.

Z uvedených predpisov jednoznačne vyplýva, že rýchlosť uvedená na rýchlomery testovaného vozidla nesmie byť nikdy nižšia než skutočná rýchlosť.

Pri testovacích rýchlostiach, ktoré sú podmienkou udelenia typového schválenia vozidla vzhľadom na zariadenie na meranie rýchlosti motorových vozidiel platí medzi rýchlosťou udávanou na číselníku rýchlomeru (V1) a skutočnou rýchlosťou vozidla (V2) nasledujúca nerovnica: 0 ? V1-V2 ?V2/10 + 4km/h

Uvedená skutočnosť sa vzťahuje na presnosť rýchlomeru v čase udelenia typového schválenia vozidla a prvej evidencii vozidla. V prípade vozidiel v premávke môže byť presnosť merania rýchlosti na rýchlomery ovplyvnená napr. alternatívnymi rozmermi pneumatík resp. samotným režimom prevádzky vozidla.

S pozdravom Mgr. Martin Kóňa

Odtiaľto po update blogu sa článok stratil.

Vyjadrenie polície k meraniu rýchlosti.
Vyjadrenie polície k meraniu rýchlosti.  (zdroj: Prezídium policajného zboru)

Požiadavka na úrovni zákona, ale prosím vás? Čiže podľa zákona nič v dôkaze nemusí byť. Stačí tvrdenie, že ste prekročil povolenú rýchlosť.

Tu je dôležité si všimnúť slovíčko môže byť "odpočítaná najväčšia dovolená chyba". Podľa zásady in dubio pro reo( v pochybnostiach v prospech obvineného), sa musia odpočítať 3km/h.
Podľa výroku ústavného súdu

Právna veta:

Zásada náležitého zistenia skutkového stavu vyžaduje, aby súd oprel svoje rozhodnutie o vine a treste o jednoznačne zistené a bezpečne preukázané fakty, a nie iba o nejakú pravdepodobnosť. Tam, kde nie je možné bezpečne určiť, ktorá z variant skutkového riešenia odpovedá skutočnosti, volí súd po vyčerpaní všetkých dosiahnuteľných dôkazov tú, ktorá je pre obžalovaných priaznivejšia.

Pokyny na meranie rýchlosti sú dosť chudobné, ale dozvieme sa o archivovaní záznamov z merania po dobu 5 rokov, čiže neobstojí tvrdenie, že ho nemajú. Pred začiatkom merania treba vykonať kontrolný test .

Ak by ste sa chceli zorientovať v názvosloví metrológie.

Vyjadrenie metrológie k názvosloviu a ako sa používa rozšírená neistota merania a chyba meradla
Vyjadrenie metrológie k názvosloviu a ako sa používa rozšírená neistota merania a chyba meradla (zdroj: úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo)

 

ľubomír drinka

ľubomír drinka

Bloger 
  • Počet článkov:  82
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Ak je niekto jediný kto môže, tak musí.Ak môžete, tak píšte. Zoznam autorových rubrík:  Právomeranie rýchlostiobjektívna zodpovednosťSPPMeranie hmotnostiSúkromnéNezaradenéštatistika nehodovosti

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu