Chcete zarábať 320 000 EUR denne? Dodávajte elektronické trhovisko.

Písmo: A- | A+

Drogy? Zbrane? Biele mäso? Nie, nie, priatelia. Predávať Ministerstvu vnútra elektronické trhovisko,,to je tá pravá cesta do klubu milionárov.

Kde bolo tam bolo, bolo raz jedno elektronické trhovisko - internetová stránka (www.eks.sk) za 4,2 milióna EUR plus 200 000 EUR mesačne počas 7 rokov. Táto aréna podvodov a čiernych kšeftov (napr. tu, tu, tu) utešene fungovala a prinášala nesmiernu (a nie len, viď sumy vyššie) radosť svojim pôvodcom a stvoriteľom. Ale veľká kopa pýta viac.

Doteraz sa elektronické trhovisko používalo iba v tzv. podlimitných zákazkách - teda pri sumách, na ktoré sa nevzťahovalo právo EÚ a kde sme si mohli teoreticky robiť čo sme chceli, bez akýchkoľvek pravidiel a o to práve na elektronickom trhovisku ide. Po vyše roku podareného bačovania prišla žiadza po ďalších úspechoch dosiahnutí a tak vzniklo slovné spojenie „nadlimitné elektronické trhovisko“. Ako názov napovedá, pôjde už o väčšie zákazky, teda tie, do ktorých strká nos všetečná EÚ.

Nadlimitné elektronické trhovisko ale dokáže splniť svoj účel iba vtedy ak ho niekto dodá a dostane za neho zaplatené. Preto dňa 18.11.2015, v slovútnom kráľovskom meste Prešporok, došlo k uzavretiu paktu medzi Ministerstvom vnútra SR a skupinou dodávateľov, ktorá je už dodávateľom existujúceho elektronického trhoviska. Na základe tejto zmluvy majú dodávatelia zriadiť funkčné nadlimitné elektronické trhovisko do 30.11.2015 (bod 4.4. zmluvy). Ministerstvo vnútra sa rozhodlo netrápiť v tomto prípade verejnosť zbytočnou transparentnosťou a rozhodlo sa uzavrieť zmluvu postupom bez zverejnenia. Čo na tom, že na takýto postup zákon vyžaduje prísne vymedzené odôvodnenie... nevadí, dôvody ostávajú tajomstvom. Možno je príčinou veta s úvodu zmluvy „Nadlimitné elektronické trhovisko ... ako rozšírenie Elektronického kontraktačného systému“, teda fakticky sa nakupuje len upgrade tejto webovej stránky.

Najvydarenejšou a zároveň jedinou dôležitou časťou onej zmluvy sú ustanovenia o cene a jej splatnosti. Za zriadenie nadlimitného elektronického trhoviska dostanú dodávatelia ihneď 3 535 962,-EUR s DPH (čl. 13 zmluvy). Teda za činnosť, ktorú vykonajú od účinnosti zmluvy 19.11.2015 do dátumu najneskoršieho dodania 30.11.2015, v teoretickom prípade maximálne za 11 celých dní, to vychádza priemerne 321 451,-EUR za deň činnosti. Ukazuje sa, že minimálna mzda sa zvyšovala aj v sektore IT a nie je to tých biednych 405,-EUR.

Touto sumou ale šťastie nekončí. Podľa zverejnenia v centrálnom registri zmlúv by sa nám mohlo zdať, že celý kšeft je iba za 2 946 635,-EUR bez DPH (3 535 962,-EUR s DPH), ale transparentní zverejňovači zmluvy zjavne pozabudli na 55 472,- EUR bez DPH paušálne mesačne a to od 1.12.2015 do 30. 6. 2023, čiže celkovo ďalších 5 047 952,-EUR bez DPH(s DPH 6 057 542,40,-EUR). Takže za mierny (a treba dodať že neužitočný) upgrade webovej stránky, zinkasujú dodávatelia minimálne 9 593 504,40,-EUR aj bez toho aby sa v tom systéme vykonala jediná transakcia.

Ako príjemný bonus, hoci vzhľadom na predchádzajúce astronomické sumy prakticky bezvýznamný, pôsobia ešte ďalšie dve odmeny pre usilovného dodávateľa – podiel na objeme transakcie 0,003% a najmä podiel z dosiahnutej úspory 1,9%. Úspora je tvorcami trhoviska vymyslené hausnumero, ktoré nemá nič spoločné s realitou a je len svedectvom o nedostatku fantázie tých, ktorí ho vymysleli. Najzábavnejší je ale jeho výpočet – „kladný rozdiel medzi najvyššou cenovou ponukou zodpovedajúcou zákazke predloženou uchádzačom v odpovedi na zverejnenie zákazky na NET a cenou Objednávateľom finálne akceptovanej ponuky.“ Teda pre výšku fakturácie by bolo neobyčajne prospešné, ak by sa v každej súťaži našiel jeden blázon, ktorý dá nezmyselne vysokú ponuku. Ktovie, možno sa taký náhodou nájde...

Čo dodať na záver? Dospeli sme do stavu, keď táto nie príliš vydarená a zúfalým amaterizmom postihnutá webová stránka, stála (vrátane vyššie uvedeného upgrade) 7,7 milióna EUR a najbližších sedem rokov bude stáť každý jeden mesiac ešte ďalších 266 tisíc EUR. Minulý týždeň prijatý nový zákon o verejnom obstarávaní dáva tušiť, že táto suma nie je konečná a príležitosti na ďalší upgrade za milióny bez zverejnenia, nenechajú na seba dlho čakať. 

Skryť Zatvoriť reklamu