Prečo vôbec diskutujeme o manželstve? Odpoveď prináša Katolícka cirkev.

Aliancia za rodinu presadzuje doktrínu Katolíckej cirkvi, ktorá hovorí aj o tom akým spôsobom majú manželia praktizovať sex. Februárové referendum ukáže, či chceme manželstvu prisúdiť náboženský zmysel alebo ho ponecháme otvorené pre všetkých.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (395)

Aby sme vedeli prečo diskusia medzi Alianciou za rodinu a komunitou LGBT je bez akéhokoľvek náznaku kompromisu, musíme najprv pochopiť ako vníma inštitút manželstva Katolícka cirkev.

Katolícka cirkev a jej právny systém

Katolícka cirkev pre účely svojho fungovania zaviedla tzv. Kánonické právo. Ide o vnútorný právny systém Cirkvi, ktorému podliehajú všetci jej členovia na celom svete. Kánonické právo nie je dogmatické, to znamená, že jeho obsah sa reformuje a obnovuje podľa aktuálnych potrieb. Otázka manželstva tvorí celú kapitolu katolíckeho práva. Nehovorí iba o tom, kto môže vstúpiť do manželstva, ale aj to aké sexuálne praktiky sú pre naplnenie manželstva povolené.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Aliancia za rodinu verne kopíruje doktrínu Katolíckej cirkvi. Voči spoločnosti však kladie ešte tvrdšie požiadavky než samotný Vatikán, čím sa zaradili medzi fundamentalistické skupiny. Napriek tomu sa bránia označeniu náboženská organizácia.
Aliancia za rodinu verne kopíruje doktrínu Katolíckej cirkvi. Voči spoločnosti však kladie ešte tvrdšie požiadavky než samotný Vatikán, čím sa zaradili medzi fundamentalistické skupiny. Napriek tomu sa bránia označeniu náboženská organizácia. (zdroj: Freeimages.com)

Bohom dané manželstvo

Manželstvo je podľa definície Katolíckej cirkvi zväzok jedného muža s jednou ženou, ktorý nemožno rozviesť. Cieľom manželstva je plodenie a výchova detí a dobro manželov (vzájomná vernosť, nerozlučnosť zväzku a hasenie žiadostivosti). Cirkev svoj pohľad na manželstvo opevňuje slovom „prirodzený“, čo je chápané ako „Bohom daná ustanovizeň“. Kresťanský výklad hovorí, že človek je vo svojej prirodzenosti uspôsobený tak, aby žil v spoločenstve s osobou opačného pohlavia v manželskom zväzku. Manželstvo nevzniklo náhodou, ale ho ustanovil sám Boh. Vo verejnej diskusii tento pohľad spôsobuje vážne problémy, nakoľko realita a história častokrát vôbec nekorešpondujú s takto chápaným ideálom naplnenia potrieb človeka a s predstavou manželstva. Antropológ George P. Murdock v roku 1949 zistil, že viac než 80 percent kultúr pripúšťa polygamiu, teda manželský zväzok jedného muža s viacerými ženami. Na otázku ako je možné, že väčšina kultúr má odlišnú predstavu o manželstve než je „prirodzene dané“ , kresťanský aktivista Patrik Daniška odpovedá, že ľudia v týchto kultúrach „sú pomýlení“.

SkryťVypnúť reklamu

Sex ako povinnosť

Katolícke manželstvo nie je iba právnym zväzkom ale aj náboženskou sviatosťou, pri ktorej sa potvrdzuje vzťah medzi manželmi a Bohom. Podmienkou manželstva nie je iba formálny sľub ale aj vykonanie sexuálneho aktu, ktorý je vhodný na splodenie dieťaťa. Doktrína Katolíckej cirkvi nezostáva iba pri letmom pomenovaní, ale presne popisuje sexuálnu aktivitu ktorou sa manželstvo stáva tzv. „konzumovaným“.

 1. Erekcia (stoporenie penisu)

 2. Aktívny prienik do vagíny

 3. Ejakulácia semena do vagíny

Ak manželia nevykonajú predpísaný pohlavný styk, manželstvo môže byť považované za neplatné. Použitie kondómu pri pohlavnom styku, prerušenie styku, použitie antikoncepcie, umelé oplodnenie či akékoľvek iné sexuálne praktiky (orálny sex, análny sex) nedokážu naplniť platnosť účel katolíckeho manželstva. Dnes je samozrejmou podmienkou aj to, že pohlavný styk musí byť vykonaný dobrovoľne oboma partnermi. Ešte v nedávnej minulosti to bolo celkom inak. V roku 1962, pred Druhým vatikánskym koncilom, prevládalo presvedčenie, že manželský sexuálny úkon je platný aj v prípade, keď je vykonaný násilím, alebo pod vplyvom alkoholu či drog. Znásilnenie medzi manželmi bolo obhajované tým, že sex je jednou z nutných podmienok platnosti manželstva a manžel si teda berie iba to, čo mu právom patrí.

SkryťVypnúť reklamu

Láska nie je všetko

Manželská láska je síce považovaná za dôležitú, nie je však podmienkou manželstva. Láska je emócia, ktorá nepodlieha našej vôli a preto nemôže byť predmetom manželskej zmluvy a nemôže zohrávať rozhodujúcu úlohu. Cirkev priznáva, že manželstvá môžu byť aj nešťastné, napriek tomu ich však považuje za platné a nerozlučiteľné. V tomto kontexte môže pohlavný styk nadobudnúť akúsi mechanickú úlohu majúcu za cieľ plodenie detí a zachovanie ľudského rodu. Ďaleko sa tak odkláňa od predstáv osobného naplnenia, sebarealizácie a šťastia, ktoré sa stali dominantnými hodnotami západnej civilizácie. Patrik Daniška vo svojich prednáškach upozorňuje, že ak umožníme homosexuálnym párom vstúpiť do právneho zväzku, zmeníme podstatu manželstva na obyčajné citové puto. Obáva sa toho, že z filozofického vnímania sa vytratí aj posledný náboženský ideál.

SkryťVypnúť reklamu

Pohľad do histórie

Uzatváranie manželstva - Do 16. storočia nepraktizovala Katolícka cirkev obrad manželstva. V ranných dobách si cirkev viac než manželstvo cenila panenstvo a život v celibáte.

Domáce násilie - Až do polovice minulého storočia bolo sexuálne násilie medzi manželmi tolerované. Znásilnenie bolo súčasťou manželskej povinnosti, kedy si manžel berie iba to, čo mu právom patrí. Odsúdenie sexuálneho násilia priniesol až Druhý vatikánsky koncil.

Rozvod - V súčasnosti cirkev neuznáva možnosť rozviesť manželstvo a to ani v prípade domáceho násilia. Do 12. storočia však rozvody boli bežne praktizované, napríklad z dôvodu nevery. Nerozlučnosť manželstva nastolil pápež Inocent III.

Homosexuálne partnerstvá

Postoj Aliancie za rodinu kopíruje doktrínu Katolíckej cirkvi. Kým západná kultúra chápe manželstvo ako zmluvný vzťah dvoch ľudí, Cirkev pripisuje manželstvu mystický význam. Náboženské chápanie manželstva v samotnej podstate nemožno zmeniť. Homosexuáli do takto chápaného manželstva nemôžu vstúpiť z nasledujúcich príčin:

 1. Homosexuálni partneri nemajú potenciál vzájomne splodiť dieťa. Ten je podľa Kánonického práva nevyhnutnou podmienkou platnosti katolíckeho manželstva.

 2. Láska nie je dostatočným dôvodom pre manželstvo. Katolícke manželstvo musí mať potenciál plodiť deti, homosexuálny pár tento potenciál nemá. Homosexuálne zväzky by vraj redukovali manželstvo na emocionálny vzťah dvoch dospelých osôb bez podstatného vzťahu k deťom.

 3. Jedinečnosť manželstva. Akékoľvek právne zväzky podobné manželstvu (napr. registrované partnerstvo) vraj znižujú hodnotu jedinečnosti manželstva. Katolícka teológia nevylučuje možnosť v civilnom práve zaviesť iné formy partnerstva, Aliancia za rodinu v tomto smere však kráča ďalej, než samotná Cirkev.

Radikálna aliancia

Anton Chromík neargumentuje a nerieši skutočné problémy rodín. Ponúka však overenú a jednoduchú schému. Populizmus. S nádychom pátosu a emocionálneho apelu sa snaží dosiahnúť, aby štát uznal a prijal náboženské ideály a nútil podľa nich žiť aj ľudí, ktorí takéto ideály nevyznávajú.
Anton Chromík neargumentuje a nerieši skutočné problémy rodín. Ponúka však overenú a jednoduchú schému. Populizmus. S nádychom pátosu a emocionálneho apelu sa snaží dosiahnúť, aby štát uznal a prijal náboženské ideály a nútil podľa nich žiť aj ľudí, ktorí takéto ideály nevyznávajú. (zdroj: RTVS.sk)

Aliancia za rodinu nás presviedča, že jej náboženský pohľad na svet, život, manželstvo, či plodenie detí je všeobecne platnou hodnotou, podľa ktorej by mali žiť všetci ľudia bez ohľadu na svoje odlišné presvedčenie. 

V interpretácii manželstva ide Aliancia oveľa ďalej než samotný Vatikán. Medzi rešpektovanými teológmi sa objavil názorový prúd, ktorý pripúšťa zmenu postoja voči homosexuálom a priznáva možnosť právnej ochrany ich partnerstiev. Aliancia ignoruje teologický smer rešpektujúci slobodu druhých ľudí a tvrdo odmieta aj možnosť registrovaných partnerstiev (tento kompromis by ponechal tradičný význam manželstvu a právne by ustanovil novú formu partnerského zväzku) ako aj celú koncepciu sexuálnej výchovy na školách. Za ohrozenie svojej slobody považujú ľudia z Aliancie aj to, keď niekto iný koná inak, než v medziach katolíckej náuky.

Aký je teda záver?

Aliancia za rodinu je kresťanská fundamentalistická organizácia, ktorá radikalizuje uplatnenie náboženských ideálov a snaží sa ich pretlačiť do štátneho práva. Aliancia evidentne nemá záujem diskutovať a nájsť vzájomný konsenzus s opozíciou, čoho dôkazom je množstvo nepravdivých a zavádzajúcich informácií a poplašných správ (HOAX) na ktorých stavia svoju agendu. V diskusiách, akou bola napríklad Pod lampou o referende, vychádza vždy na javo náboženský základ argumentácie. Na tom by v kultivovanej a otvorenej diskusii nebolo nič zlé. Aliancia však náboženské ideály presadzuje v spoločnosti aj za cenu klamania a porušenia etických princípov. A s týmto nepríjemným faktom sa musíme vedieť vysporiadať.

Aliancia za rodinu klame. Pridáte sa?

Kresťanstvo nie je proti homosexuálom.

Zdroje

 • Ján Duda, Katolícke manželské právo, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, 2007

 • Apoštolská konštitúcia Jeho Svätosti Pápeža Jána Pavla II., Codex Iuris Canonici (slovenský preklad), KBS, Bratislava, 1996

 • Večer pod lampou, Referendum o ochrane rodiny, RTVS, Bratislava, 4. december 2014

Patrik Lučan

Patrik Lučan

Bloger 
 • Počet článkov:  29
 •  | 
 • Páči sa:  16x

Príležitostný bloger, ktorý vie, že aj jeho pohľad je iba jedným z mnohých. Študoval filozofiu, dnes sa okrem toho venuje sociológii, ekonómii, internetovému marketingu a podnikaniu. Je zakladateľom internetového portálu Študentské financie. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáKultúrna vojnaNázoryLiterárneFinancie

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

44 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

735 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
SkryťZatvoriť reklamu