Zdravotná sestra a trvale nezamestnaný. Majú sa mať rovnako ?

Písmo: A- | A+

Kto pracuje, má sa mať lepšie ako ten, kto nepracuje. Aj na dôchodku. Systém musí pamätať na to, aby odmenil ľudí, ktorí pracovali, hoc aj za nízke mzdy. Aby na dôchodku ich príjem bol vyšší ako príjem tých, ktorí celý život žili na sociálnych dávkach. Je to vecou elementárnej spravodlivosti. Veď ak tvrdíme, že pracovať sa má oplatiť, ak chceme, aby si ľudia hľadali prácu a neboli nezamestnaní, musia všetci tí, ktorí tak robia pocítiť hmotné výhody, ktoré vďaka tomu získajú. Príjem v dôchodkovom veku je toho najlepším meradlom. Som presvedčený, že dôchodok nemá byť sociálna dávka, ktorá z nás urobí majiteľov rovnakých žalúdkov a nadelí rovnako učiteľke v materskej škole, zdravotnej sestre aj trvale nezamestnanému bez kvalifikácie.

Preto, aby sme dosiahli diferenciáciu v príjmoch na dôchodku medzi pracujúcimi a tými čo prežili život iba na sociálnych dávkach, zaviedol som pravidlo, podľa ktorého človek, ktorý pracoval, ale mal nízky príjem a jeho dôchodok nie je vysoký, mal nárok na vyššiu dávku v hmotnej núdzi, ktorou sa jeho príjem zvýši. Aby však jeho príjem bol vyšší ako príjem toho, kto vôbec nepracoval, do jeho príjmov sa započíta len 70 % výšky jeho dôchodku, ak pracoval 30 rokov. 30 % má k dobru. Ak pracoval dlhšie, je na tom ešte lepšie. Práve preto, že pracoval.

 

Povedzme si to na príklade. Niekto ma napr. dôchodok iba vo výške 200 Eur. Predstavme si, že dávka v hmotnej núdzi je 260 Eur. Ten, kto nepracoval má nárok na dávku v hmotnej núdzi vo výške týchto 260 Eur. U toho kto pracoval a má dôchodok vo výške 200 Eur, do výpočtu na jeho nárok na dávku v hmotnej núdzi sa započíta iba 70 % z tohto dôchodku. To znamená ako keby mal dôchodok len 140 Eur. Následne mu rozdiel do 260 Eur bude doplatený dávkou v hmotnej núdzi. Tj. dostane 120 Eur. Súčet jeho reálneho dôchodku 200 Eur a dávky v hmotnej núdzi, na ktorú má nárok tj. 120 Eur činí tak 320 Eur. Jeho príjem je teda celkovo 320 Eur, pretože pracoval, započítalo sa mu len 70 % z dôchodku, čo zvýšilo jeho celkový dôchodkový príjem o 30 % z jeho pôvodného dôchodku. Ten, kto nepracoval, bude mať 260 Eur, rozdiel je 60 Eur v prospech toho, kto pracoval.

 

Nerozumiem preto, ako môže niekto uvažovať nad zrušením tejto diferenciácie, ako sa o tom uvažuje v návrhu nového zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne ministerstva práce. Jej zrušením sa zavedie opäť nespravodlivé rovnostárstvo a potrestáme a morálne degradujeme tých, ktorí tvrdo pracovali a nepoberali dávku v hmotnej núdzi.

 

Správne a spravodlivé by bolo, naopak, uvažovať o posilnení tejto diferenciácie, o tom, že sa nebude započítavať len 70 %, ale možno 60 či 50 %. Celá naša snaha by tak smerovala k zvýrazňovaniu a napĺňaniu skutočným obsahom heslo „ pracovať sa oplatí „. Opačné snahy, nech sú vykonávané pod pláštikom čohokoľvek, považujem za cestu späť, ktorú nemôžem podporovať. Socializmus sme tu už mali a nespravodlivé rovnostárstvo nemá nič spoločné so skutočnou solidaritou.

 

Ľudo Kaník

Poslanec Sdkú-Ds