Krížová ťarcha v Slovenskej sporiteľni? Ďakujem, neprosím.

Písmo: A- | A+

Písal sa január roku 2016 a mala som za úlohu vymyslieť spôsob, ako si klient, nazvime ho Marek, kúpi byt. Vtedy bol živnostník, podával daňové priznanie, prial si prefinancovať 100% kúpnej ceny a blížili sa jeho 35-te narodeniny.

Jeho rodičia mu boli ochotní pomôcť tak, že súhlasili so založením aj ich bytu v prospech hypotekárneho banky. Keďže rodičia jeden hypotekárny úver splácali v Slovenskej sporiteľni, voľba bola jasná. Vybaviť úver pre Mareka, ich syna v Slovenskej sporiteľni. Byt sme úspešne našli a žiadosť o hypotekárny úver sme podávali ešte pred Marekovými 35-timi narodeninami, aby mal nárok na štátny príspevok pre mladých. Slovenská sporiteľňa mala spôsob vyplácania príspevku pre mladých a celkovú preplatenosť nastavenú najhoršie zo všetkých bánk, no pre krátkosť času iná možnosť nebola. Všetko prebehlo bez ťažkostí, v prospech Marekovho hypotekárneho úveru boli založené 2 nehnuteľnosti, rodičovský byt a byt, ktorý si Marek s priateľkou kúpili.

Bez ťažkostí – aspoň sme si to mysleli až do začiatku tohto roka. Potrebovali sme vykonať zmenu vo vlastníckych právach bytu spojenú s refinancovaním, aby sme znížili preplatenie úveru. Ak medzi štvrtým a piatym rokom klient predčasne splatí hypotekárny úver pre mladých načerpaný podľa starých podmienok, poplatok za predčasné splatenie úveru je nulový. Chceli sme to využiť. 

Vysvitlo, že na liste vlastníctva v časti ťarchy, bola písaná aj ťarcha hypotekárneho úveru rodičov. Kým Slovenská sporiteľňa nevystaví kvitanciu (súhlas so zánikom záložného práva) a nedoručí ju na príslušný Katastrálny úrad, iná banka odmietla úver schváliť.

Vybrali sme do Slovenskej sporiteľne, kde nám tvrdili, že je všetko v poriadku tak, ako má byť. Ak chce Marek, aby banka vystavila kvitanciu, majú rodičia úver splatiť. My sme tvrdili, že Marek nepodpísal žiaden súhlas so založením kupovaného bytu v prospech úveru rodičov a ani o tom nevedel. Nemal dokonca k dispozícii ani záložnú zmluvu, ktorú podpisovali predávajúci a rodičia (obidvaja ako vlastníci založených nehnuteľností). Štandardne všetky banky dávajú jeden originál záložnej zmluvy aj kupujúcemu. V niektorých bankách podpisuje záložné zmluvy aj kupujúci. V Slovenskej sporiteľni tomu tak nebolo.

Ako druhú možnosť nám Slovenská sporiteľňa ponúkla zmenu zmluvných podmienok, kde požiadame o vyňatie Marekovho bytu z predmetu zabezpečenia úveru rodičov. Ako inak, za poplatok.

Pracovníčka banky, u ktorej som úver vybavovala nespomenula ani mne, ani rodičom ani Marekovi, že ťarcha úveru rodičov bude zapísaná aj na liste vlastníctva bytu, ktorý Marek kupoval. V úverovej zmluve o tom nebola ani zmienka.

Vzhľadom k prístupu pracovníkov banky bolo rozhodnutie jasné, ak si Slovenská sporiteľňa priala, aby bol úver rodičov splatený a následne vystaví kvitanciu na výmaz záložného práva, vyhoveli sme ich požiadavke. Úver rodičov sme splatili. Splatili úverom v inej banke. To isté sme urobili aj v prípade Marekovho úveru. Rozuzlili sme tú krížovú ťarchu, o ktorej nebol nikto, okrem pracovníkov banky informovaný. Marek spláca svoj úver v inej banke, kde má založený v prospech banky iba svoj byt a jeho rodičia takisto. Ako kompenzáciu majú účet zdarma a vrátenú rodičia jednu a Marek dve mesačné splátky. O nižšej preplatenosti nehovoriac. 

Skryť Zatvoriť reklamu