Budú podvedení CS Link a Skylink okupovať parlament ?!

Našli sa dôchodcovia terorizovaní kauzou servisných poplatkov SERPO, ktorí sú úžasným príkladom občianskej statočnosti aj pre omnoho mladších. Rozhodli sa nebyť pasívnymi a v prípade zablokovania televízneho príjmu spoločnosťou M77 chcú uskutočniť masový občiansky protest pred parlamentom. Je to hlavne kvôli tomu, že štátne orgány sú pasívne. Jedným z dôkazov je aktivita Združenia SLOVSAT, ktoré 25.6.2012 oficiálne oslovilo všetky zložky politického systému na Slovensku a tiež zástupcu v EÚ v súvislosti so Žiadosťou konať vo veci a to nielen čo sa servisného poplatku týka. Text žiadosti je nasledovný.Žiadosť o konanie vo veci.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

Vážení poslanci, vláda SR, prezident, orgány štátnej správy.

750 000 rodín na Slovensku platiacich koncesionárske poplatky má ohrozené
právo na príjem informácií verejnoprávnej STV vysielajúcej zo zákona a
súkromných komerčných TV vysielajúcich na základe štátom udelených
licencií.

Títo občania prijímajú programy prostredníctvom individuálnej satelitnej
antény a spoločnej televíznej antény už 11 rokov na vidieku, v lokalitách
a miestach na Slovensku i v zahraničí vďaka satelitnému vysielaniu, ktoré
občanom ako jediné garantuje slobodný prístup k informáciám na celom území
SR a EÚ v zmysle technologickej neutrality.

Vysielanie zrealizoval štát prostredníctvom firmy ST o.z. Rádiokomunikácie.

Bolo a je financované z koncesionárskych poplatkov, ktoré tvoria finančný
a programový základ balíka programov STV a GRATIS, do ktorého sa kvôli
finančným výhodám a sledovanosti postupne pridávali súkromné slovenské a
české TV vrátane verejnoprávnej ČT.

Koncesionári si pre príjem signálu zakúpili vlastnú satelitnú súpravu a
kartu Slovaklink a za uvedené programy STV a GRATIS neplatili žiadne
poplatky.

Predaj Rádiokomunikácií firme TRI R v roku 2007 premenoval Slovaklink na
Skylink a využil základňu neplatených programov STV a GRATIS na
rozšírenie o ponuku voliteľných platených programov MULTI.

Programy STV a GRATIS boli ďalej garantované záväzkom NAVŽDY, NATRVALO
BEZ DOPLATKOV, či už v reklamnej kampani, alebo v cenníku.

Niektoré nové programy v základnej ponuke GRATIS boli navyše uhradené v
cene novozakúpených kariet, alebo u starších si ich majiteľ doplatil
jednorázovým doplatkom ako napr. Nova, Prima a pod.

Pri kúpe karty koncesionár uskutočnil jej registráciu tlačivom zasielaným
do STV, neskôr elektronicky doma, alebo u predávajúcej firmy.

Príjem programov GRATIS bol na karte aktivovaný v ročných intervaloch
zápisom údajov vysielaných prostredníctvom dát v modulácii signálu STV, čo
zabezpečovalo nerušený príjem v zmysle ročných koncesií.

Od roku 2010 sa u kariet začali objavovať častejšie výpadky príjmu STV a
ostatných programov balíka GRATIS, tie sa stupňovali v roku 2011 a 2012,
čo súviselo so zmenou a teda manipuláciou zasielaných dát v mesačných
intervaloch, ktoré vyplývali z nejasných zámerov nového majiteľa CS Link,
Skylink firmou M77 Group so sídlom v Luxemburgu.

Veci sa objasnili 30.5.2012, kedy M77 prostredníctvom médií oznámila , že
základ STV a GRATIS bude aj naďalej poskytovaný zadarmo, avšak majiteľ
karty bude povinný platiť mesačný servisný poplatok, ináč mu základné
programy zablokujú !

Uvedená informácia u predajcov a majiteľov satelitnej techniky logicky
vyvolala vlnu oprávnených protestov a žiadostí o vysvetlenie.

M77 nedokázala uviesť žiadne relevantné argumenty pre zavedenie servisného
poplatku pri programoch STV a ďalších v základe GRATIS .

Naopak, tie ktoré uviedla t.j. ukončovanie podpory kariet Cryptoworks,
prelaďovanie určitých programov, upozorňovanie na nekvalitné prijímače a
pod. vôbec nesúvisia s jeho činnosťou, nemajú logiku, alebo súvisia práve
iba s plateným balíkom.

M 77 túto skutočnosť a svoju nelogiku priamo priznáva tým, že ak si
majiteľ karty zaplatí platené programy, servisný poplatok hradiť nemusí !

M77 sa snaží zmenou dekódovacieho systému nútiť majiteľov doterajších
prijímačov a kariet Cryptoworks, ktorí sledujú iba STV a základné
programy GRATIS k výmene karty a prijímača, čo je finančne náročné, navyše
im vnucuje také prijímače Skylink Ready, ktoré zákazníkov viažu iba na M77
a nedovoľujú im v prípade zmeny vysielateľa STV a programov GRATIS ich
sledovanie.

Keďže servis základných programov je oproti plateným žiadny a u platených
je pomerne náročný, prevádzkovateľ neoprávnene zneužíva majiteľa karty
tak, že mu manipulatívne zasiela nepotrebné mesačné zápisy na programy
GRATIS, ktorých platnosť si navyše nemôže skontrolovať.

Na neoprávnené zasielanie dát na kartu sa dokonca zneužíva modulačný
signál verejnoprávnej STV, čo sa deje aj pri zapisovaní dát platených
programov !

Žiadame výbor NR SR pre kultúru a médiá, aby o uvedených skutočnostiach
informovali poslancov NR SR a tiež aby podnikol príslušné kroky kontrolou
Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá je vo veci nečinná, pričom
obdržala množstvo sťažností občanov, problém však nerieši, iba posúva.
Rada pre vysielanie a retransmisiu udeľuje zo zákona licencie a stanovuje
licenčné podmienky pre vysielanie, preto žiadame, aby v súvislosti s
uvedenými programami STV a ďalších v základnom balíku GRATIS vysielaných
cez satelit zdokumentovala celý priebeh a činnosť licenčných konaní a k
tomu prijaté opatrenia.

Žiadame výbor NR SR pre ľudské práva a menšiny, aby o uvedených
skutočnostiach informovali poslancov NR a iniciovali podanie na ÚS SR
vzhľadom na to, že už teraz dochádza neoprávneným manipulovaním dát na
kartách majiteľov k častému blokovaniu príjmu verejnoprávnej STV a ďalších
programov GRATIS , čo je porušenie ústavného práva na slobodný prístup
občanov k informáciám. Neriešením tohto problému môže toto ústavné právo
byť odopreté od 1.9.2012 státisícom rodín na Slovensku !

Žiadame vládu SR, aby usmernila a aktivizovala orgány štátnej správy tak,
aby konali v zmysle zákona a v zmysle oprávneného záujmu občanov. Napr.
SOI, svojim nepríslušným vyjadrením vo veci všeobecných obchodných
podmienok zavedenia tzv. Servisného poplatku tento akoby schválila, navyše
súhlasila s jeho medializovaním, pričom vôbec neposudzovala jeho detaily
a hlavne skutočnosť, že poskytovanie služby nesmie zahŕňať žiadne
súvisiace poplatky. Vo veci nekoná Protimonopolný Úrad SR, hoci na
skutočnosť bol upozornený, pričom M77 má dominantné postavenie na trhu,
keďže príjemca satelitného signálu STV a ďalších programov GRATIS nemá inú
možnosť príjmu signálu v zmysle technológie a miesta príjmu.

Je 21.8.2012 a už o pár dní 1.9.2012 sa dozvieme, či SR a ČR má ešte v portfóliu niečo také ako je pud sebazáchovy štátu. Občana ľahko uvaríte v kotli kvázidemokracie. Keď mu ale vypnete poslednú zábavku v podobe televízií, zo žaby sa ľahko premení na zúrivého pitbula.

Ján Luterán starší

Ján Luterán starší

Bloger 
  • Počet článkov:  125
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Venujem sa publicistike okolo problematiky slobodného príjmu SAT TV, DVB-T, internetu a vlastne píšem o všetkom, čo človekaoslobodzuje a skvalitňuje mu život. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu