Články od Jozef Lužinský

Zakrátko bude potrebné opustiť Veľký Babylón falošného náboženstva!

Jozef Lužinský

Zakrátko bude potrebné opustiť Veľký Babylón falošného náboženstva!

“Vyjdite z neho, ľud môj, aby ste aj vy neniesli vinu za jeho hriechy a aby vás nepostihol rovnaký trest.” - Zjavenie 18:4.

 • 17. okt
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 6x
 • 1
Ako uplatniť praktickú kresťanskú múdrosť v dnešnom živote!

Jozef Lužinský

Ako uplatniť praktickú kresťanskú múdrosť v dnešnom živote!

“Múdrosťou sa buduje dom a rozumnosťou sa upevňuje.” - Príslovia 24:3.

 • 17. okt
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 7x
 • 1
Máš poctivý a úprimný záujem spoznať pravdu?

Jozef Lužinský

Máš poctivý a úprimný záujem spoznať pravdu?

“Poďte ku mne všetci, ktorí ťažko pracujete a ste preťažení, a ja vás občerstvím.” - Matúš 11:28.

 • 15. okt
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 9x
 • 1
Väčšina dnes nerozpozná verných pomazaných bratov Krista!

Jozef Lužinský

Väčšina dnes nerozpozná verných pomazaných bratov Krista!

“Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratranec Marek (o ktorom ste dostali pokyny, aby ste ho privítali, keď k vám príde).” - Kolosanom 4:10.

 • 14. okt
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 9x
 • 2
Vychovávať nedokonalých ľudí je veľmi ťažká úloha!

Jozef Lužinský

Vychovávať nedokonalých ľudí je veľmi ťažká úloha!

“Otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich tak, že ich budete poúčať a naprávať v súlade s Jehovovou vôľou.” - Efezanom 6:4.

 • 12. okt
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 6x
 • 1
Predsudky nás môžu okradnúť o cennú pravdu života!

Jozef Lužinský

Predsudky nás môžu okradnúť o cennú pravdu života!

“Videl som sluhov na koňoch a kniežatá, ktoré šli pešo ako sluhovia.” - Kazateľ 10:7.

 • 11. okt
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 8x
 • 1
Na koho v skutočnosti aplikujú varovania Ježiša Krista!

Jozef Lužinský

Na koho v skutočnosti aplikujú varovania Ježiša Krista!

“Posielam vás ako ovce medzi vlkov. Preto buďte opatrní ako hady a nevinní ako holubice.” - Matúš 10:16.

 • 11. okt
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 8x
 • 1
Pomazaný ostatok ešte nebol konečne zapečatený!

Jozef Lužinský

Pomazaný ostatok ešte nebol konečne zapečatený!

“Bratia, nemyslím si o sebe, že som to už získal, ale jedno je isté: zabúdam na to, čo je za mnou, a siaham po tom, čo je predo mnou, bežím k cieľu – po nebeské povolanie, ktoré dáva Boh cez Krista Ježiša.” - Filipanom 3:13, 14.

 • 9. okt
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 8x
 • 1
Na robenie učeníkov pre Krista musíme spoznať a učiť pravdu!

Jozef Lužinský

Na robenie učeníkov pre Krista musíme spoznať a učiť pravdu!

“Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci – že bude medzi vami láska.” - Ján 13:35.

 • 8. okt
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 8x
 • 1
Až dodnes majú ľudia možnosť zvoliť si medzi dvoma svetami!

Jozef Lužinský

Až dodnes majú ľudia možnosť zvoliť si medzi dvoma svetami!

“Keby ste boli časťou sveta, svet by vás mal rád, lebo by ste boli jeho. Keďže však nie ste časťou sveta, ale ja som si vás vybral zo sveta, svet vás nenávidí.” - Ján 15:19.

 • 7. okt
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 7x
 • 1
Nový Zákon plný prorockých duchovných predobrazov!

Jozef Lužinský

Nový Zákon plný prorockých duchovných predobrazov!

“On im povedal: „Nebojte sa! Choďte a povedzte mojim bratom, aby šli do Galiley. Tam ma uvidia.“ - Matúš 28:10.

 • 5. okt
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 8x
 • 1
Náš vzťah s Bohom Jehovom je osobný a privátny!

Jozef Lužinský

Náš vzťah s Bohom Jehovom je osobný a privátny!

“Daj, aby sa na mne prejavila tvoja dobrota, nech to vidia tí, čo ma nenávidia, a zahanbia sa. Veď ty, Jehova, mi pomáhaš a utešuješ ma.” - Palm 86:17.

 • 4. okt
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 6x
 • 1
Princíp aplikujúci na všetkých veriacich uctievateľov Jehovu!

Jozef Lužinský

Princíp aplikujúci na všetkých veriacich uctievateľov Jehovu!

“Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako súdite druhých, tak budete súdení, a akou mierou meriate, takou odmerajú vám.” - Matúš 7:1, 2.

 • 28. sep
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 4x
 • 1
Podpora veriacich pomazaným bude ich záchranou!

Jozef Lužinský

Podpora veriacich pomazaným bude ich záchranou!

“Brat môj, keď som počul o tvojej láske, prinieslo mi to veľa radosti a povzbudenia, lebo si roznietil lásku svätých.” - Fileminovi 7.

 • 26. sep
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 7x
 • 1
Nikdy nechoďme nad to, čo učil Ježiš Kristus!

Jozef Lužinský

Nikdy nechoďme nad to, čo učil Ježiš Kristus!

“Snažte sa žiť pokojne, starať sa o svoje záležitosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám nariadili.” - 1. Tesaloničanom 4:11.

 • 25. sep
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 11x
 • 2
Úlohou pravých kresťanov je vzdelávať pokorných ľudí!

Jozef Lužinský

Úlohou pravých kresťanov je vzdelávať pokorných ľudí!

"Preto choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha.” - Matúš 28:19.

 • 25. sep
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 9x
 • 2
Len láskyplne dokážeme byť svedkami Ježiša Krista!

Jozef Lužinský

Len láskyplne dokážeme byť svedkami Ježiša Krista!

“Preto napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske, tak ako Kristus miloval nás a dal za nás sám seba ako obetný dar a obeť, ktorej vôňa je Bohu príjemná.” - Efezanom 5:1, 2.

 • 24. sep
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 11x
 • 1
Neopustíme Jehovu a Ježiša napriek zániku Organizácie!

Jozef Lužinský

Neopustíme Jehovu a Ježiša napriek zániku Organizácie!

“Snažte sa žiť pokojne, starať sa o svoje záležitosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám nariadili.” - 1. Tesaloničanom 4:11.

 • 24. sep
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 11x
 • 2
Kto jedine spozná princíp zázraku života v budúcnosti!

Jozef Lužinský

Kto jedine spozná princíp zázraku života v budúcnosti!

“Boh Jehova vytvoril človeka z prachu zeme [a] vdýchol do jeho nozdier dych života.” - 1. Mojžišova 2:7.

 • 23. sep
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 13x
 • 1
Podľa viery sme občanmi Ježišovho nebeského Kráľovstva!

Jozef Lužinský

Podľa viery sme občanmi Ježišovho nebeského Kráľovstva!

“Keď Mojžiš dospel, vďaka viere odmietol byť nazývaný synom faraónovej dcéry” - Hebrejom 11:24.

 • 21. sep
 • Páči sa: 1x
 • Prečítané: 8x
 • 1
Skryť Zatvoriť reklamu