Technológie na základnej škole: Deti vďaka termokamerám prepájajú svoje vedomosti

Písmo: A- | A+

Ako vedia technológie zmeniť fungovanie na základnej škole? Odpoveď na túto otázku nám dala naša spolupráca so Základnou a materskou školou v Poproči.

Vďaka iniciatíve Innovlabu – startUp centra Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, sme v priebehu apríla inštalovali na ZŠ a MŠ v Poproči 4 termokamery. Boli využívané okamžite, keďže už v apríli žiaci nastúpili na prezenčné vyučovanie.

Termokamery v priestoroch ZŠ s MŠ Poproč
Termokamery v priestoroch ZŠ s MŠ Poproč (zdroj: DT IT Solutions Slovakia)

Všetci žiaci sa do školy dostanú za 15 minút

Termokamery majú aj po viac ako trojmesačnom používaní bezproblémové fungovanie. Stali sa súčasťou každodennej bezpečnej prevádzky v škole aj určitého komfortu, ktorý sa vytvoril ušetrením času pri inak zdĺhavom rannom filtri merania teploty detí a žiakov. Do školy už nastúpili všetci žiaci, pri rannom meraní teploty je viac ako 190 žiakov ZŠ a priemerne 70 detí a ich rodičov v MŠ. Vstup do školy je plynulý, po úvodných týždňoch sa čas vstupu všetkých žiakov do budovy školy skrátil na 15 minút. Takže vyučovanie už začíname v riadnom čase bez meškania, čo je veľkým prínosom. Žiaci po dlhom čase nabehli na normálny vyučovací režim a denný harmonogram,“ hodnotí fungovanie termokamier s odstupom času Božena Mihóková, riaditeľka ZŠ a MŠ.

Základnú školu s materskou školou v Poproči navštevujú deti z obce Poproč, Rudník, Jasov, Počkaj a Medzev. Pred inštalovaním termokamier sa pri vstupe do budovy využívali bezkontaktné teplomery, ktoré mali občas problém s meraním a ich využívanie bolo časovo náročnejšie. Zamestnanec školy, ktorý predtým vykonával meranie, plní pri termokamerách úlohu dozoru. Namerané teploty sa zobrazujú na obrazovke a sú farebne odlíšené.

Po úvodných týždňoch sa čas vstupu  všetkých žiakov do budovy školy vďaka termokamerám skrátil na 15 minút.
Po úvodných týždňoch sa čas vstupu všetkých žiakov do budovy školy vďaka termokamerám skrátil na 15 minút. (zdroj: DT IT Solutions Slovakia)

V súlade s GDPR

Sme veľmi radi, že ZŠ Poproč reagovala otvorene na našu ponuku a že sa nám podarilo inštalovať v priestoroch školy 4 termokamery, ktoré fungujú v súlade s GDPR. Systém nezbiera žiadne údaje a merané teplotné dáta neuchováva. Do budúcna sa nebránime spoluprácam aj na iných smart riešeniach s ďalšími školami a inštitúciami,“ zhodnotil Milan Varga, RIS HUB manažér InnovLab StartUp centra. 

 „Videli sme, ako sa svet mení v dôsledku globálnej koronakrízy. V Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa prispôsobujeme novým spôsobom práce a podporujeme školy, aby lepšie zvládali dané obmedzenia. Pevne veríme, že riešenia, ako sú tepelné skenery, pomôžu priblížiť sa k novému normálu, a preto radi vrátime vzdelávacej komunite v regióne niečo späť,“ uviedol Andreas Truls, generálny riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Termokamery žiakov zaujímajú

Výraznou pridanou hodnotou je budovanie zodpovednosti každého žiaka, v MŠ rodiča dieťaťa, za jeho aktuálny zdravotný stav. To, že vidí svoju nameranú hodnotu, má pozitívny vplyv na psychickú pohodu a naladenie na pracovný deň. Mnohých zaujíma aj zmena ich telesnej teploty počas dňa, po pohybovej aktivite alebo prečo sú rozdielne teploty na rukách a čele... Je to prínosný sprievodný jav, ktorý poukazuje na zvedavosť žiakov a schopnosť prijímať tie technológie, ktoré im život uľahčujú, ale zároveň ich nútia uvažovať o prepájaní poznatkov z rôznych predmetov. Sme radi, že nám spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia umožnila kráčať s dobou a šetriť čas a ľudský potenciál tam, kde to podmienky umožňujú,“ hodnotí Božena Mihóková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč.

Základná škola s materskou školou Poproč
Základná škola s materskou školou Poproč (zdroj: DT IT Solutions Slovakia)

Zariadenia na meranie telesnej teploty budú slúžiť na prevenciu aj do budúcna, keďže zvýšená teplota nemusí byť indikátorom len jedného ochorenia

Skryť Zatvoriť reklamu