Ad: Príprava budúcich advokátov bude prísnejšia

Písmo: A- | A+

Ministerstvo spravodlivosti sprísňuje reguláciu advokácie. Skutočným dôvodom pre chystanú zmenu je  prebytok advokátov  a cieľom pripravovanej zmeny je  odradiť  absolventov práva od záujmu o advokáciu.

Ministerstvo spravodlivosti sprísňuje reguláciu advokácie. Titulok, ktorý sa objavil tento týždeň v médiách hovorí o pripravovanej zmene, ktorá sa podstatne dotkne absolventov právnických fakúlt. Súčasná 3-ročná povinná prax advokátskych koncipientov sa má predĺžiť na 5-ročnú. Škoda, že ministerstvo, na čele s bývalým predsedom advokátskej komory, nepomenuje fakty pravým menom a schováva sa pri prezentácii pripravovanej novely za na prvý pohľad racionálny argument, a to nízka odborná úroveň  mladých právnikov a z toho vyplývajúca  potreba  predĺženia povinnej praxe advokátskeho koncipienta.

Skutočným dôvodom pre chystanú zmenu je  prebytok advokátov  a cieľom pripravovanej zmeny je  odradiť  absolventov práva od záujmu o advokáciu.

Prečo si to myslím?

Na verejnosti sa otvorene nehovorí o skutočných podmienkach,  za akých  koncipienti   pracujú,  len aby získali povinnú zatiaľ 3-ročnú odbornú prax potrebnú k zloženiu advokátskych skúšok a mohli sa tak stať  samostatnými advokátmi.

Absolvent právnickej fakulty po náročnom štúdiu so záujmom o advokátsku profesiu má vážny problém miesto koncipienta vôbec získať. Na trhu práce je jednoznačne prebytok právnikov. Advokáti túto situáciu často krát využívajú vo svoj prospech a z koncipienta sa skutočne stáva iba lacná pracovná sila. Je verejným tajomstvom, že v niektorých prípadoch koncipienti nedostávajú fakticky za vykonanú prácu žiadnu mzdu. Funguje to tak, že advokátska kancelária uzavrie zmluvu o poskytovaní právnych služieb s firmou blízkou koncipientovi, ktorej fakturuje fiktívne právne služby a zo získaných prostriedkov vypláca koncipienta, ktorému beží povinná prax a ktorý ale zároveň pre kanceláriu odvádza reálny pracovný výkon. Tiež nie je tajomstvom, že priemerný nástupný plat koncipienta sa pohybuje okolo 400-500 Eur.

Koncipientská  prax je spojená s množstvom praktických činností, ktoré sa na vysokej škole  neučia. Preto počas troch  rokov po absolvovaní školy má koncipient možnosť pracovať pod skúsenejším kolegom, ktorý zároveň za jeho prácu formálne zodpovedá.  Z toho vyplýva aj zdôvodnenie podpriemerného finančného ohodnotenia na úrovni absolventa strednej školy. O takzvanom školení koncipienta advokátom tiež nie je potrebné  robiť si ilúzie. Koncipient je často krát rovno po škole hodený rovno do vody, nikto pri ňom nesedí a nevysvetľuje mu, ako sa má správne napísať žaloba. Pokiaľ niečo nevie, tak si to musí aj tak sám naštudovať a nie je tiež výnimkou, že koncipient obsahovo robí rovnakú prácu ako advokát, len s tým rozdielom, že dostane za ňu minimálnu odmenu. Advokáti vedia, že koncipienti prax potrebujú, tak to náležite aj využívajú, okrem zriedkavých výnimiek.

V úvode textu hovorím, že navrhovaná novela je likvidačná pre mladých ľudí. A to rovnako pre ženy, i pre mužov. Aj keď sa to nezdá, štúdium práva je finančne náročné. Pokiaľ rodičia budúceho právnika počas štúdia financovali, tak po absolvovaní školy s tým zväčša prestanú. Z koncipientského platu  zaplatí čerstvý právnik možno podnájom jednej izby, stravu  a musí veľmi šetriť, aby si mohol vôbec niečo odložiť na vlastný byt, na auto, na zabezpečenie prípadnej budúcej rodiny.  Voľné finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie, na nákup nových kníh mu nezostávajú. Pokiaľ sa povinná prax koncipientov predĺži na päť rokov, tak to spôsobí, že mladí, často krát aj schopní a inteligentní ľudia nebudú mať prostriedky na to, aby sa ani po niekoľkých rokoch po absolvovaní vysokej školy osamostatnili, prípadne aby si založili vlastné rodiny, pretože nebudú mať z čoho.

Navrhovaná novela pôsobí taktiež diskriminačne voči ženám, pretože mladé právničky budú nútené posunúť materstvo na obdobie po 30 roku života, čo z biologického hľadiska určite nie je vhodné ani ideálne. Nepoznám takmer žiadnu kolegyňu, ktorá by dobrovoľne prerušila koncipientskú prax, odišla na materskú, niekoľko rokov bola mimo obor a potom sa znovu pripravovala aj s malým dieťaťom na advokátskej skúšky, ktoré sú obsiahlejšie ako záverečné štátnice na vysokej škole.

Preto sa mi nepáči, že sa ministerstvo a s ním aj advokátska komora, schováva pri presadzovaní navrhovanej zmeny za snahu o skvalitnenie výkonu advokátskej profesie.

Áno súhlasím, príliš veľa advokátov, ktorí si nedokážu na seba zarobiť je problém a ešte väčší problém je príliš veľa advokátov s priemernými alebo podpriemernými schopnosťami. Ale predĺžením povinnej praxe sa tento problém nevyrieši.

Nepáči sa mi, že ministerstvo spravodlivosti  na probléme prebytku právnikov nepracuje koncepčnejšie.  Keby zainteresovaným skutočne išlo o skvalitnenie výkonu advokátskej profesie, tak nemáme na Slovensku šesť právnických fakúlt  so spornou akreditáciou.  Problém s nedostatkom odborníkov, učiteľov  je dobre vidieť na nedostatku odbornej právnickej literatúry. Pri toľkých školách a toľkých právnikoch by Slovensko malo byť zavalené odbornou právnickou literatúrou, čo ale  žiaľ ani z ďaleka nie je.

Brániť sa budúcej konkurencii tým, že sa neprimerane sťažia možnosti získania oprávnenia vykonávať profesiu, nie je vôbec spravodlivé a už vôbec nie koncepčné riešenie celého problému.

 

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu