Ideologické zločiny v politike

Písmo: A- | A+

Doba v ktorej žijeme je svojim spôsobom veľmi zvláštna. Máme parlamentnú demokraciu, na moci ktorej sa podieľajú občania prostredníctvom svojich volených zástupcov.

Aká pekná rozprávka. Ľudia majú radi rozprávky, tak im tí, ktorí sa dostali k moci, tú ilúziu aj nechali. Vládlo sa tu tak 30 rokov a dopadlo to katastrofálne. Ostal nám bezzubý a vykradnutý štát.

Kto vlastne má najväčšiu zásluhu na ožobráčení Slovenska? V r.1997 Mečiarova vláda prijala zákon o zákaze majoritnej privatizácie strategických podnikov. Tento zákon mal zabrániť privatizovať strategické podniky zahraničným investorom. Ideologická mantra Dzurindu a Mikloša, že štát je zlým hospodárom, bola psychickou prípravou, že privatizovať sa bude. Keďže zákon o zákaze privatizácie nemohli zrušiť, pretože SDĽ sa odmietla na tomto kroku podieľať, hľadali sa právne kľučky ako zákon obísť. Náš geniálny, ekonomický stratég Mikloš tu fintu našiel. Bola síce absurdná, hlboko nemorálna to však Mikloša a Dzurindu v ich túžbe privatizovať nemohlo zastaviť. Štát privatizoval strategické podniky len minoritne do výšky 49%, v hlbokom rozpore so zdravým rozumom i obchodným zákonníkom. Fond národného majetku sa totiž zaviazal, že pri tejto privatizácii prenechá menšinovému vlastníkovi manažérsku kontrolu. V dôsledku tejto múdrej politiky minoritní vlastníci nezačali hospodáriť ale drancovať tieto podniky. Optimalizovať svoje účtovníctvo s cieľom nezaplatiť takmer žiadne dane. Za 2. Dzurindovej vlády, SDĽ už nebola jej súčasťou, bol zrušený zákon o zákaze privatizácie strategických podnikov zahraničným investorom a 66% Slovenských elektrárni sprivatizoval talian. Enel. Distribúcia elektriny vo všetkých vyspelých krajinách je pod verejnou kontrolou štátu. U nás ZSE má nemecký EON, SSE má francúzky EDF a VSE nemecká RWE. V prípade, že distribútor sa rozhodne odísť, Ficova vláda vyrokovala predkupné právo. Keď sa dnes takáto možnosť naskytla p. Sulík ju nevyužil. Privatizácia Transpetrolu a SPP sa udiala tiež podľa podobného scenára. V zmysle ideologickej mantry pravicových vlád sme dostali na kolena fungujúcu poľnohospodársku výrobu a ohrozili potravinovú sebestačnosť.

Klub mocných tohto sveta Bilderberg pozval p. Mikloša prednášať o slovenských reformách. Bola to vraj príležitosť, ukázať svetu ako sme úspešnými reformami zvládli transformáciu našej ekonomiky .Dnes náš geniálny stratég bol, ako odborník na reformy, poradcom na Ukrajine. Reformy boli podmienkou vstupu do EÚ, v ktorej podľa p. Dzurindu sme mali šancu stať sa druhým Švajčiarskom. Švajčiarskom sme sa síce nestali, ale vznikla tu vrstva zbohatlíkov a bedárov, ktorí žijú z ruky do úst. Reformy, ktoré prebehli podľa scenára našich politikov, pre ktorých privatizácia národného majetku bola slovenským klondajkom, je dôkazom toho, že záujmy štátu a národa boli pre nich druhoradé. Vstupom do EÚ sme sa otvorili nadnárodným korporáciám, ktoré sledujú jediný cieľ a to je zisk. Politici, ktorí nám tu vládli, nemali víziu čo urobiť s krajinou, aby sa rovnomerne rozvíjali regióny, aby sme tu nemali hladové doliny, aby nám mosty, ktoré nám postavili ešte komunisti, nepadali na hlavy atď. Dnes sme v situácii oveľa zložitejšej. Jednosmerné zameranie našej ekonomiky na automobilový priemysel je dôkazom neschopnosti našich politických lídrov myslieť ekonomicky. Po korona kríze môžeme očakávať aj krízu ekonomickú. Sľúbená pomoc z EÚ je v podstate len pôžičkou, ktorú budeme musieť splácať a nie je isté, či nebude viazaná aj nejakými podmienkami, ktoré by musela slovenská vláda splniť.

Cieľom EÚ je demontáž demokracie národných štátov. Program, ktorý predložila nová komisárka Ursula Von Der Leyenová Európskemu parlamentu je jednoznačný:Vytvorenie federalizovaného super štátu, ktorý bude plniť požiadavky globálnej plutokracie na 2 úrovniach. 1.previesť rozhodovacie kompetencie z národných štátov na bruselskú centrálu. 2. kompetencie, ktoré im ostanú sa podrobia systému rozhodovania kvalifikačnou väčšinou, nie konsenzuálne. Pre krajiny V4 to bude znamenať francúzsko-nemecký diktát, bez možnosti vetovať ich neprijateľné legislatívne iniciatívy. Bývalý predseda Európskeho parlamentu M. Schulz v týždenníku Der Spiegel povedal: „Ursula Von Der Leyenová bola najslabšou ministerkou vo vláde Spolkovej republiky. Takýto výkon zrejme stačí, aby sa stala šéfkou Európskej komisie. Realita ukázala, že zrejme stačí, pretože za ňou stoja nadnárodné mocenské kruhy, ktoré za ňu myslia, píšu , hovoria a v skrytosti očakávajú z jej strany nekompromisný prístup k plneniu integračného programu globalizácie.

Čo bude so slobodou, ktorú si národ v r.1989 vyštrngal kľúčmi? Desaťročia sme žili pod diktátom Moskvy a dnes nám hrozí strata svojprávnosti a diktát bruselskej šľachty. Takže sme sa dostali z kaluže do blata. EÚ je výborný projekt pokiaľ je zameraný na hospodársku spoluprácu. Ciele EÚ tento rámec presahujú. Odovzdaním kompetencií bruselskej centrále sa vzdáme práva rozhodovať o sebe, staneme sa nesvojprávnym národom. Chcú z nás mať sveto- občanov a s odnárodňovaním začínajú už v školách. Výchova k národnej hrdosti, láske k vlasti, rodnej zemi, nahradila výchova k hrdosti, že sme občanmi veľkej rodiny národov EÚ.

Všemohúci BOH, zvrchovaný PÁN vesmíru hovorí: „Človek vládne nad človekom na jeho škodu.“ Koloniálna politika mocných štátov to potvrdzuje. Priniesla národom v kolóniách len násilie a otrockú prácu. 

Oslabiť suverenitu vlastného štátu a podriadiť sa svojvôli tých, ktorí v skrytosti manipulujú s ľuďmi a snívajú o svetovláde by bolo hazardom. Toto však nie je hra a preto hazard je neprijateľný. 

Správa svetového potravinárskeho programu z 22. 4. 2020 hovorí, že svet čelí hrozbe rozsiahlych, svetových hladomorov. V RTVS sme videli, ako miliónové hejná kobyliek v Afrike už zožrali tohtoročnú úrodu. Už teraz sú štáty, ktoré nemajú dostatok potravín a prehlbujúca sa kríza prehĺbi aj ľudské zúfalstvo a zúfalí ľudia konajú aj zúfalé činy. Potravinová sebestačnosť znižuje našu závislosť na iných a dáva nám slobodu rozhodovania. Na zámer ministra pôdohospodárstva budovať potravinovú sebestačnosť a zákonom zastaviť predaj pôdy zahraničným subjektom dostal minister z EÚ negatívnu odpoveď: „V EÚ je dostatok potravín a preto Slovensko nepotrebuje ísť touto cestou. Zákaz predaja pôdy zahraničným subjektom je v rozpore s legislatívou EÚ.“ Pôda je našim národným bohatstvom, nenahraditeľným výrobným prostriedkom. Ak ju rozpredáme budeme otrokmi na vlastnom. Budeme poslušnými vazalmi Bruselskej eurokrácie, ktorá nás bude dokonale ovládať. Sloboda, ktorú nám sľubovali začína mať nebezpečné kontúry. Táto situácia príliš pripomína víziu G. Orwella.

Ako sa k problému postaví nová vláda? Rozhodne v prospech národa? Dá sa to predvídať? Nie, pretože v tejto vláde sú aj ľudia, ktorí sú oddaní budovaniu nového svetového poriadku. Minister zahraničných vecí p. Korčok, bývalý veľvyslanec v USA sa na sociálnej sieti pochválil absolvovaním mítingov v americkom kongrese a pre Rotary klub vo Washingtone. „Je veľký záujem o Slovensko a náš príbeh a preto rád o tom hovorím, pretožeamerická politika, ako aj občianske publikum sa cíti v mnohých ohľadoch byť súčasťou tohto príbehu.“ O čom to tu hovorí p. Korčok? Americká politika bola súčasťou nášho príbehu? Vzopätie slovenského národa proti totalitnej komunistickej moci vyvieralo z túžby po slobode. A toto využila CIA ukrytá v Národnej nadácii pre demokraciu NED. Vytváraním rôznych súkromných nadácií, mimovládnych organizácií, ktoré sú financované Sorosovou nadáciou, zasahuje do vnútornej politiky štátu s cieľom eliminovať politikov, ktorí nie sú naklonení integračnej politike Bruselu. Naše vládne garnitúry nemali víziu rozvoja samostatnej krajiny a tak prijímali inštrukcie zo západu. A. Dubček, ktorý požíval veľkú dôveru národa a bol vo svete uznávanou osobnosťou by bol zjavnou prekážkou na ceste po ktorej sa vydali Mikloš a Dzurinda. Preto musel odísť. Najvýhodnejší spôsob ako ho odstrániť bola havária. Švédsky premiér Olaf Palme predstaviteľ sociálnej demokracie bol zastrelený na ulici v predvečer plánovanej cesty do Moskvy. V politike nie je prekážkou ani zločin.

Základnou úlohou Národnej nadácie pre demokraciu /NED/ vo Washingtone a mimovládnych organizácií /MVO/ bolo infiltrovať sa a rozbiť obrannú alianciu Varšavskej zmluvy a RVHP /Rada vzájomnej hospodpodáskej pomoci/.

Prvou krajinou, kde CIA uskutočnila svoju tajnú operáciu, prostredníctvom NED v úzkej spolupráci so Sorosovou nadáciou bolo Poľsko. V Poľsku bola veľmi zlá situácia. Inflácia dosiahla 250%, nepokoje sa stupňovali. V r. 1982 sa pápež Ján Pavol 2. stretol vo Vatikáne s prezidentom Reaganom a dohodli sa na tajnej operácii s cieľom zvrhnúť alianciu Varšavskej zmluvy. Významnú úlohu v destabilizácii Poľska zohrala odborová organizácia Solidarita. Vďaka tajným miliónom dolárov sa rozrástla na 10 miliónov členov. Do predvolebnej kampane v r. 1989 previedla washingtonská NED vyše 7,5 mil. dolárov na účet Solidarity. Lech Walesa vodca Solidarity je zvolený za prezidenta. Je mu udelená Nobelova cena za mier. Aj zakladateľ svetového terorizmu Jasir Arafat dostal Nobelovu cenu za mier. V politike by sa tieto ceny nemali udeľovať. Znižuje to morálny kredit tejto inštitúcie. Otcom ekonomickej reformy šokovou terapiou bol Soros, ktorý spolupracoval s harvardským ekonomom Sachsom. V dôsledku šokovej terapie si štát zruinoval priemyselné i poľnohospodárske podniky. Oceliarsky koncern Huta Warszawa sprivatizovali Taliani za 30 miliónov dolárov. Jeho skutočná hodnota bola 3 až 4 miliardy dolárov. Poľské štátne zlaté rezervy mali byť tiež sprivatizované a poskytnuté na predaj kupcom zo Západu. V Poľsku bola otestovaná účinnosť nových metód politiky CIA, ktorá pod rúškom falošnej demokracie má pripraviť cestu pre globálnu agendu zahraničnej politiky Washingtonu. 

Jedná z najtajnejších a najzločinnejších operácií CIA ..sa uskutočnila v Ruskej federácii. Bolo to vyplienenie Ruska skorumpovaným okruhom vlastizradných generálov sovietskej KGB, spolu s ich vybranými mladými chránencami, ktorí boli touto operáciou pretvorení na tzv. miliardárskych oligarchov. Toto ekonomické plienenie sa mohlo uskutočniť len prostredníctvom západných bank,demokratickej mašinérie NED, MVO a Sorosovej nadácie, Washingtonu za vlád prezidentov REAGANA, BUCHA a CLINTONA. Minister financií RF J. Gajdar a ekonóm A. Čubajev riaditeľ privatizácie štátneho majetku RF nasledovali poľský model šokovej terapie. Ich konzultantmi boli dôstojníci CIA. Čo priniesla táto tkz. demokratická reforma vnútená USA, prostredníctvom zradcu národa B. Jeľcina, a zrealizovaná G. Sorosom a harwardským ekonómom Sachsom ruskému národu? 30 miliónov ľudí ostalo bez práce. Znížila sa výroba tovarov o 70% Investície do hospodárstva klesli o 80%. Zo zúfalstva sa šíril alkoholizmus. Bol to šok, ktorý zažíva národ len po skutočnej vojne. Čo priniesla zradcom národa? Len pár príkladov: Oligarcha Chodorkovskij kúpil 78% podiel v Jukose, ktorý mal hodnotu 5 miliárd za 310 miliónov. Okrem toho mal kontrolu nad viac ako 100 spoločnosťami. Berezovskij kúpil ropný gigant v hodnote 300 miliárd za 100 miliónov. Soros a Sachs sa stali vlastníkmi 2. najväčšej oceliarne Novolipekst Steel a ropnej spoločnosti Sidanko, ktorej zásoby ropy boli väčšie ako zásoby ropnej spoločnosti Mobil Oil.

Prezident Reagan sa o zahraničnú politiku nezaujímal. Podľa výkonného nariadenia č. 12333 za bezpečnostnú politiku národnú i zahraničnú zodpovedal od r. 1981 H. W. Bush. Ako bývalý riaditeľ CIA riadil všetky operácie z úradu viceprezidenta. Jeho ozajstná úloha bola dobre utajená. Keď sa stal prezidentom Bushov syn. G. W. Bush prvým jeho krokom bolo podpísanie výkonného nariadenia č.13233 mimoriadneho zákona, na utajenie záznamov aktivity minulých prezidentov v období kolapsu ZSSR a východoeurópskych komunistických štátov. Vďaka Bohu, že medzi nami ešte žijú ľudia milujúci pravdu a ich svedomie je nepredajné. Sú ochotní dopátrať sa pravdy a sprostredkovať ju nám obyčajným ľuďom, ktorých eurokrati Bruselu kŕmia ilúziami Nového sveta. Neverte tým, ktorí tvrdia, že im ide o vás. Im ide o ich veľmocenské záujmy. Keď sa k moci dostal Putin, predvolal si 18 najbohatších oligarchov a dal im jasne najavo, že on nie je ich mužom. Označil ich za tvorcov nelegálneho, skorumpovaného štátu. Krátko na to začalo trestné stíhanie nelegálneho rozkrádania národného bohatstva v spojení s nelegálnym obchodovaním. Pod Putinovým vedením začína pomalá ale úspešná revitalizácia hospodárstva i národa.

RTVS priniesla reportáž amerického novinára Olivera Stouna “3 večery s Putinom” Napriek katastrofálnemu stavu hospodárstva i spoločnosti, ku ktorému došlo v dôsledku ničivého pustošenia a rozkrádania, za desaťročie vlády zradcu národa B. Jeľcina a zradných generálov KGB, ktorým SOROS a agenti CIA radili ako sa buduje demokracia, dokázal tento čestný, svojmu národu oddaný muž zjednotiť národ, obnoviť hospodárstvo a získať pre svoju krajinu medzinárodný rešpekt. Reportáž uzavrel novinár slovami:ste hrdým synom svojho národa. A tu je pôvod nenávisti, mocných tohto sveta voči Rusku.

V r. 1984 podpísal Reagan formálny akt Smernicu o národnej bezpečnosti 133 klasifikovaný ako tajné, nazvanýAmerická politika voči Juhoslávii. Tento akt presadzuje rozšírenie tichej revolúcie, ktorá by zvrhla komunistickú vládu v Juhoslávii, ako aj v ďalších východo–európskych komunistických krajinách. Zapojiť tieto krajiny do trhovo orientovanej ekonomiky a do drancovania voľného trhu nadnárodnými spoločnosťami. Súčasťou tejto dôvernej politiky bola Sorosova nadácia a NED /Národná nadácia pre demokraciu./ 

V r. 1988 vyslal Washington do Juhoslávie poradcov NED a MVO /mimovládne organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami/ aby pripravili pôdu pre nepokoje. Základy ekonomickej krízy, v jednej z najrozvinutejších krajín kom. tábora, ktorá viedla k rozpadu Juhoslávie položilo Washingtonské MVO a MMF za spolupráce spravodajskej služby ministerstiev zahraničia Nemecka, Francúzka a Británie. Miloševič bol veľmi obľúbený štátnik a preto jeho zosadenie malo vyzerať ako demokratický akt – voľbami. Premyslená propaganda, za doláre kúpených, srbských demokratických aktivistov a poradcov zo západu dosiahla svoj cieľ, Miloševič vo voľbách neuspel. Michael Dvoks vThe Washington Post informoval, že vláda USA si kúpila zosadenie Miloševiča za 41 miliónov dolárov. Prostredníctvom nadácie Soros a NED Washingtonská finančná pomoc smerovala k extrémnym nacionalistom, alebo k bývalým fašistickým skupinám, ktoré mali zabezpečiť násilné a krvavé rozdelenie Juhoslávie. Srbi, najsilnejšia národnosť, boli proti rozpadu Juhoslávie a tak sa stali terčom západnej propagandy, nazývali ich novými nacistami Európy. Začína séria etnických vojen, ktoré trvali až do r. 1995. 

18.3.1992 v Lisabone EÚ predložila plán, ktorý mal zabrániť občianskej vojne medzi katolíkmi, pravoslávnymi a moslimami v Bosne a Hercegovine. Podľa plánu, sa krajina mala rozdeliť na základe náboženskej konfesie. Všetci 3 lídri tento plán podpísali. Za bosnianskych Moslimov podpísal dohodu IA. Izetbegovič. O niekoľko dní sa stretol americký veľvyslanec USA W. Zimmermann s Izetbegovičom a ubezpečil ho, že USA podporuje úplne nezávislý národ pod jeho kontrolou. Sľúbil mu politickú, diplomatickú a najmä vojenskú pomoc, ak odstúpi od Lisabonskej zmluvy. Izetbegovič ponuku prijal. Lisabonská zmluva pod gesciou EÚ mohla podľa názoru mnohých zabrániť krvavej vojne v Bosne a Hercegovine. Izetbegovič získal prezidentský úrad, podporu USA moslimskému štátu o ktorom propaganda svetu tvrdila, žeprevažnú časť obyvateľstva tvoria moslimovia. Netvorili, bolo to klamstvo. Izetbegovič bol fanatický džihádista napojený na Moslimské bratstvo. Padlých moslimov v bosnianskej vojne nazýval šahidi –“mučeníci za vieru” čím potvrdzoval, že táto vojna nie je bojom za multietnickú demokraciu ako to predstavovala svetu propaganda Washingtonu, ale džihád-svätá vojna. V rámci vyšetrovania masakry v Srebrenici holandskou vládou, vypracoval prof. Cees Wiebes z Univerzity Amsterdam správu “Spravodajské služby a vojna v Bosne”, ktorá bola zverejnená v r. 2002. Wiebes zdokumentoval tajné spojenectvo medzi Pentagónom a radikálnymi islamskými skupinami z Blízkeho východu pri podporovaní bosnianskych moslimov. Do r. 1993 bolo cez Chorvátsko prepašované obrovské množstvo zbraní, čím bolo porušené zbrojné embargo, ktoré na Bosnu uvalila OSN. Zabezpečovali to tajné agentúry z USA. Zbrane, ktoré nakupovali Irán a Turecko za doláre Saudskej Arábie boli letecky prepravené do Bosny za priamej účasti Pentagónu. Od r.1992 až 1995 Pentagón asistoval pri presune tisícov mudžahídov a islamistov zo Strednej Ázie do Európy, aby bojovali na strane moslimov proti Srbom. Násilný fundamentalizmus islamu sa ocitol v srdci Európy a pripravil to Washington. Nemalo to nič spoločné s vierou, ale veľa s geopolitikou Washingtonu.

V roku 1998 americké ministerstvo zahraničia zaradilo UCK /Kosovská oslobodzovacia armáda/ na zoznam medzinárodných teroristických organizácii, ktorá financuje svoje operácie z medzinárodného obchodu s heroínom. V r. 1998 to boli teroristi, politikov Clintona a jeho dobrodruhov sa z nich stali bojovníci za slobodu. UCK z 500 bojovníkov vzrástla na 30 tisícovú gerilovú armádu. Vybudovala ju Amerika, Nemecko a Británia. Intervencia západu a USA premenila malý konflikt na vážnu krízovú situáciu, ktorá mala byť zámienkou pre agresívne vedenie vojny proti Juhoslávii. Pod zámienkou, že srbská armáda sa zúčastňovala na etnických čistkách kosovských Moslimov, Clintonova administratíva nariadila operáciu“Rozvážna sila” – rozsiahle vzdušné nálety a delostrelecké útoky UNPROFOR. Aká bola skutočnosť uvádza Správa amerického výboru pre utečencov. UCK zamerala svoje útoky na vyčistenie Kosova od etnického srbského obyvateľstva. Podľa komisára pre utečencov pri OSN utieklo z Kosova 55 tisíc Srbov a vo viac ako 90 zmiešaných dedinách v Kosove už nežijú Srbi. Vyhnali ich zo svojich domovov. Severoatlantická rada NATO uviedla, že hlavným iniciátorom etnických čistiek bola UCK. V r. 1995 boli útoky zastavené. V Paríži 14.12.95 je podpísaná mierová dohoda. Bosna a Hercegovina sa stáva moslim. štátom, ako satelitná krajina pod kontrolou MMF a NATO. Clintonová vláda presadila, aby v Bosne a Hercegovine zostali stále okupačné sily, na udržanie mieru v počte 80 tisíc mužov. Tým sa NATO stáva riadiacou vojenskou organizáciou v Západnej európe.

Globálni mudžahini a špeciálne americké jednotky sa začali mobilizovať k ďalšiemu džihádu proti srbskej Juhoslávii. Cieľom bolo Kosovo--srbská provincia, kde si Washington chcel vybudovať stálu vojenskú základňu, aby dokázali vojensky ovládať celý región, vrátane Blízkeho východu a Kaukazu. V r.1996 začína nová vlna etnických čistiek proti Srbom. Cieľom bolo vyprovokovať srbskú armádu k odvete. Pod zámienkou, že srbská armáda sa zúčastňovala na čistkách kosovských moslimov Clintonová administratíva nariadila operáciu„Milosrdný anjel a Belehrad sa začína otriasať výbuchmi bômb.“ Letecké útoky trvali 79 dní. Aké stupídne označenie vraždenia nevinného obyvateľstva. Tento čin bol nielen barbarsky, ale aj protiprávny. Charta OSN povoľuje vojenský zásah len vtedy ak je napadnutá členská krajina NATO. Clinton nehanebne klamal, keď americkým občanom tvrdil, že etnické čistky v Kosove pripomínajú genocídu Židov v 2. svetovej vojne. Týmto klamstvom chcel získať podporu verejnosti pre svoje rozhodnutie poslať americké vojenské sily do boja v Juhoslávii.

Po skončení vojny v Juhoslávii bol v Haagu vytvorený Medzinárodný trestný tribunál pre Juhosláviu. 1.4.2001 S. Miloševič bol uväznený. Bol obvinený zo 14 závažných zločinov. Odmietol obhajobu, chcel sa obhajovať sám. Nedovolili mu to, pretože svet nesmel poznať pravdu. Držali ho vo väzení 5 rokov. Za záhadných okolnosti tu aj zomrel oficiálne na infarkt.Je pozoruhodné ,že o 10 rokov pri podobnom procese s R. Karadžičom vodcom bosnianskych Srbov trestný tribunál dospel k záveru, že pre nedostatok dôkazov nebolo možné odsúdiť Miloševiča z vojnových zločinov, ani zo zločinov proti ľudskosti. Verdikt o oslobodení Miloševiča, ktorého propaganda USA démonizovala ostal bez povšimnutia západných i amerických médií. Praví zločinci, ktorí dali príkaz k zabíjaniu sa pred trestný tribunál nedostali. Kto tých odsúdi? Ľudská spravodlivosť je predajná môžu si ju kúpiť. Vďaka Bohu, že ON nenadržiava nikomu a udeľuje každému podľa zásluh. V marci 1990 taliansky časopis 30 Days priniesol rozhovor s Prof. G. Migliom ktorý mal väzby na Washington. Jeho slová: „USA nemohli akceptovať myšlienku o takej Európe, aká existuje dnes, kontinent, ktorý dokáže dobre fungovať bez USA, ale je zároveň ekonomicky i technologicky silnejší.“ V tom čase začal Washington plánovať novú vojnu v srdci Európy. Takú vojnu, ktorá by umožnila zriaďovať stále vojenské základne v Európe, odôvodňovala by zachovanie NATO pod kontrolou Washingtonu a jeho rozširovanie do krajín bývalej Varšavskej zmluvy. Tento plán, ktorý Washington začal bezohľadne realizovať mal pre svet a nevedomé masy vznešený cieľ, priniesť národom slobodu a demokraciu. Tak začína nové AMERICKÉ STOROĆIE, Ktoré G. H. Bush pomenoval osobne NOVÝ SVETOVÝ PORIADOK. Médiami oslavovaná Arabská JAR sa zmenila na Arabskú ZIMU. V relatívne pokojných krajinách dnes vládne násilie, terorizmus, vojna, hlad a migrácia, ktorá ohrozuje európske krajiny. Desaťročia WASHINGTONSKÉHO EXPORTOVANIA FALOŠNEJ DEMOKRACIE nepriviedlo ani jednu krajinu ku vzniku reprezentatívnej demokracie. Najpresvedčivejším príkladom je tá naša slovenská demokracia. Slovenskí liberáli, ktorí s takým obdivom, úctou a priam otrocky sa podriaďujú autoritám globalizačnej politiky NOVÉHO SVETA si pravdepodobne neuvedomujú, že podporovaním tejto politiky majú svoj podiel na jej zločinnosti. Hospodársky rozvoj a spoluprácu krajín pri rešpektovaní ich autonómie a suverenity ponúka Eurázijská ekonomická únia Ruska, ktorá je alternatívou pre krajiny, ktoré odmietajú politiku násilia prostredníctvom NATO.

Svet je v neuveriteľnom chaose, Knieža tohto sveta vie, že jeho vláda speje ku koncu a tak si používa tých, ktorí mu slúžia, aby zničil národy a morálne ich zdevastoval. Elita sveta, ktorú si na tieto účely používa je zároveň pred verejnosťou utajená.

V poviedke “Maratón duše” autor hovorí: „Až keď pôjdeš vytrvalo proti prúdu, zistíš, aký je svet v skutočnosti. Prenikneš cez jeho sladký a lákavý povrch a bude sa ti hnusiť. Mnohým múdrym, vzdelaným a čestným ľuďom sa politika mocných založená na klamstvách a manipulácii s národmi zhnusila a ich zásluhou máme možnosť poznať zvrátenosť, bezcitnosť, bezcharakternosť politickej elity sveta.

Náš Boh zjavený v Kristu Ježišovi nám prikazuje: „NENÁVIĎTE ZLO“ Žalm 97/10. Prisluhovanie spravodlivosti a práva, Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. Príslovia 21/3.

Hojivý balzam na duši, je Tvoja láska Ježiši.

Vylieči srdcia zranené, 

utíši búrky a vody zvírené. 

Ten vzácny pokoj darovaný,

po ktorom svet tak veľmi túži, 

len v Tebe môže každý nájsť,

ak život svoj do tvojich rúk vloží. 

Použitý materiál: 

 Falošná demokracia,

 Manifest osudu USA, F. William Engdahl

 Evanjelická Biblia

 Časopis, Zem a Vek

 RTVS, Tlačovka ministra pôdohospodárstva

Skryť Zatvoriť reklamu