Milodar ako obchod ?

Začiatkom apríla sme vo svojich poštových schránkach našli list, v ktorom Pápežské misijné diela prosia o omšové milodary na odslúženie sv. omší pre misie v Afrike. Omše budú odslúžené za úmysly darcov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Milodar na 1 sv. omšu 5 eur, 9 sv. omší 45 eur, 30 sv. omší 150 eur. Milodar by nemal byť podmienený osobným úmyslom darcu. Bolo by to veľmi praktické, keby sme si mohli sv. omšou predplatiť u Boha splnenie svojich úmyslov. S Bohom sa však obchody robiť nedajú.

Afrika je svetadiel, naplnený rôznymi náboženstvami, ktoré s Bohom-Stvoriteľom nemajú nič spoločné. Pre kresťanských evanjelistov je to misijné pole, pre napĺňanie odkazu nášho Pána Ježiša Krista. Evanj. Marka 16/16: „Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých čo uveria budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví.“ Evanjelium Matúša 28/18,19,20 „Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Boh sa nezmenil. Ježiš nezrušil zákon ani prorokov, ale prišiel ich naplniť (Evanjelium Matúša 5/17). Na ňom sa musí naplniť všetko, čo je o ňom napísané v zákone Mojž.,prorokoch a žalmoch (Evanjelium Lukáša 24/43). Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i na veky (Žid.13/8). Ľahšie sa pominie nebo a zem, ako vypadne čo len jedna čiarka zo zákona (Evanjelium Lukáša 16/17). Ježiš prikázal, hlásať Evanjelium vzkriesenia všetkým národom, pretože ono je tým kľúčom, ktorý otvára ľuďom Nebeské kráľovstvo. Pán Ježiš neprikázal organizovať sv. omše, to je iniciatíva ľudí. On kladie dôraz na učeníctvo. „Čiňte mi učeníkmi všetky národy, učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“

SkryťVypnúť reklamu

„Nebeské kráľovstvo nie je v slovách, ale v moci.“ (1.Kor.4/20) Apoštol Pavol hovorí: „Lebo sme vám nezvestovali Evanjelium len slovom, ale v moci a Duchu Sv“ (Tes.1/5) Aj dnes sa zvestuje Evanjelium Kristovo v moci Ducha Svätého. Doslova sa napĺňajú Ježišove slová, ktoré hovoril v Nazaretskej synagóge. (Evanjelium Lukáša 4/5) Slepým sa otvárajú oči, chromí chodia, choroby odchádzajú a ľudia sú vyslobodzovaní zo zovretia démonických síl. Evanjelistov do služby povoláva Boh. Nie je to ľahká služba. Vyžaduje si dokonalú odovzdanosť Bohu, vernosť a poslušnosť. Svedectvom takejto služby, pre celý svet, je služba evanjelistu R. Bonkeho, ktorého Boh povolal na misijné pole do Afriky. Boh mu ukázal Afriku pod krvou Ježiša Krista a zasľúbil mu, že celá Afrika bude spasená. On poslúchol Božie volanie a s manželkou, malým dieťaťom a gitarou sa vybral do Afriky. Začal kázať na námestiach a ľudia prichádzali. Jeho služba sa rozrástla do neuveriteľných rozmerov. Ovocím tejto služby je 80 miliónov spasených kresťanov. Podarilo sa mu úspešne napĺňať Boží zámer, vyprázdňovať peklo a zaľudňovať nebo. Dnes je tento služobník už u Pána. Jeho službu a vedenie evanjelického tímu Kristus pre všetky národy /CfaN/prevzal jeho spolu – slúžobník Daniel Kolenda. Nastupuje nová generácia Duchom Svätým zmocnených evanjelistov. Ich cieľom je pripraviť a vyslať do Afriky, do r. 2030, 80 tisíc evanjelistov. V súčasnosti CfaN prijal nebeskú víziu „ZÍSKAVÁME 150 MILIÓNOV DUŠÍ pre JEŽIŠA.“ Evanjelizačné kampane CfaNu sú masívne s účasťou, počas 3 dní, aj cez milión ľudí. Predchádza im dôkladná príprava, pretože ich realizácia je náročná po každej stránke, technickej, finančnej i logistickej. Bez finančných darov, modlitieb a osobného angažovania ľudí v službe CfaNu, by táto služba nemohla dosiahnuť daných rozmerov. 

SkryťVypnúť reklamu

Kresťania poznajúci živého Boha zjaveného v Kristu, poznajú Božiu vôľu a vedia, že túžbou Božieho srdca je, aby všetci prijali spasenie a došli k poznaniu pravdy. (1.Timot.2/3) Môže sa to stať iba vtedy, ak ľudia budú počuť pravé evanjelium Ježiša Krista v moci Ducha Svätého „Nebolo dané iné meno pre ľudí pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ (Skutky 4/12) A to je tá najsilnejšia motivácia pre veriacich ako sa osobne podieľať na Božom diele, ktoré dnes Boh v Afrike koná.

Prorocké slová D. Kolendu riaditeľa CfaNu: „V tomto desaťročí si BOH použije CfaN k tomu, aby zapálil najväčšie svetové evanjelizačné hnutie v histórii. Tisíce mužov a žien podobných R. Bonkemu povstanú a budú po celom svete, až do Ježišovho návratu, kázať EVANJELIUM.“

Mária Lichvárová

Mária Lichvárová

Bloger 
  • Počet článkov:  71
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som učiteľkou základnej školy v dôchodku. Venujem sa histórii, zaujímam sa o politické dianie v spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu