reklama

Môže viesť politika EÚ ku kultúrnej a ideovej samovražde národov, ktorým chce vládnuť?

Relácia o Novej Európe, ktorú priniesla TV Markíza, by mala každého normálneho, súdneho človeka doslova šokovať.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Plány, ktoré má Bruselská šľachta s národmi Európy by mali vytrhnúť z letargie národy, do ktorej ich uvrhla naplánovaná pandémia.

 

Do parlamentných lavíc Európskeho parlamentu zasadli občania EÚ, aby diskutovali o jej budúcnosti. Mala to byť pre národy EÚ ukážka, ako si Bruselská šľachta ctí demokratické princípy vládnutia? Bolo to zrežírované divadielko, kde herci dobre ovládali svoje role a tie boli v súlade s ich mocenskými plánmi. V tejto relácii sme videli aj názor jedného z nich. Mladík, ktorému ešte neuschlo mlieko na brade, hovorí o potrebe zaviesť sexuálnu výchovu na školách v novom ponímaní. Homosexualita je normálny prirodzený jav, pornografia sa nemá zakazovať  a  má byť prístupná aj mládeži atď.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

 

Je obdivuhodné, že v tejto relácii, ktorá vyzýva občanov, aby sa zapojili do diskusie o budúcnosti Európy sa ani slovom nespomenul dokument Deklarácia o budúcnosti Európy, ktorú podpísalo 16 vlasteneckých, konzervatívnych subjektov v EÚ. Stredoeurópanov tu zastúpil vicepremiér Poľska J. Kaczynski, maďarský premiér V. Orban a predseda Slobodnej strany Rakúska H. Kickl. Verní vazali politickej línie tvorcov Nového sveta, kde udáva tón americký imperializmus, Slovensko a Česko sa k deklarácii nepripojili. Mantrou Bruselu a liberálnych politikou západu sa stali Európske hodnoty a ako veľmi si občania majú tieto hodnoty chrániť a ctiť. O jednej z týchto hodnôt je potrebné hovoriť ľuďom, pretože strata historickej pamäte vedie národy do katastrof. Agentúra EÚ spustila prieskum základných práv LGBTI s cieľom podporiť legislatívu o rovnakom zaobchádzaní s heterosexuálmi a homosexuálmi. Liberálni politici pod rúškom ochrany ľudských práv pretláčajú agendu tzv. sexuálnych menšín, ktoré podľa kritérií menšín, nie sú ani menšinami. Môžu sa plne realizovať, ako občania tohto štátu, sú im dostupné všetky občianske práva. Odborníci z odboru psychiatrie ich zaraďovali medzi ľudí s duševnými poruchami. Kedy sa to zmenilo? Zmenilo sa to v čase, keď v USA vypukla sexuálna revolúcia. 

SkryťVypnúť reklamu
reklama

 

Jej OTCOM bol profesor zoológie Alfred Kinsey, ktorý nemal poňatie o ľudských vzťahoch a sexualite a vydal sa na vedeckú cestu  skúmania sexuálneho správania sa  amerických mužov a žien. Základom jeho filozofie ľudskej sexuality bol nespútaný sexuálny život, ktorý pozoroval u zvierat a tento model považoval za prirodzený aj v ľudských vzťahoch. Bol presvedčený, že judeo-kresťanská kultúra skazila spoločnosť a ľudia nie sú schopní mať prirodzený sexuálny život. Výsledkom jeho bádateľského výskumu boli 2 správy: „Sexuálne správanie muža a Sexuálne správanie ženy“. Uverejnením týchto správ sa začína sexuálna hystéria, ktorá sa rozšírila do celého sveta. Správy prinášali výsledky pokusov, ktoré Kinsey so svojím tímom na ľuďoch prevádzal. Jeho spolupracovníci, ktorí prevádzali experimenty na mužoch a ženách, aby u nich dosiahli orgazmu, boli homosexuáli, pedofili a ľudia dopúšťajúci sa incestu. Stovky detí a mladistvých bolo vystavených experimentom vo forme pohlavného styku, alebo masturbácie s cieľom dosiahnuť viac orgazmov.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

 

Pre tieto sexuálne experimenty bolo použito viac než 200 maloletých detí, pričom najmladšie malo len 2 mesiace. Samá Kinseyova správa dokumentuje, že pokusy na deťoch prevádzalo 9 pedofilov. Výskumní pracovníci, ktorí preverovali tento tzv. revolučný Kinseyov projekt boli presvedčení, že malé deti a maloletá mládež, ktorú Kinsey vo svojich sexuálnych experimentoch používal museli byť držané násilím, teda priviazané, aby jeho profesionálne vyškolení odborníco – pedofili – mohli tieto neľudské, kriminálne a nepredstaviteľné zločiny na deťoch prevádzať. Kinsey tvrdil, že u detí mladších do 4 rokov sa dosiahlo orgazmu u 7 dievčat a 27 chlapcov. Sam Kinsey popisuje 6 typov predpubertálneho orgazmu. Uvediem len jeden: „Zápasili, aby unikli partnerovi, a robili divoké pokusy uniknúť vyvrcholeniu i keď určite prežívali rozkoš.“ Kinsey bol presvedčený, že deťom sa sex s dospelými páči, pretože prejavili záujem o sexuálne aktivity a priali si tento zážitok opakovať. Takto tlachá BOH  SAMOZVANÝCH  SEXUOLÓGOV.  

SkryťVypnúť reklamu
reklama

 

G. Legmán, hlavný autor Kinseyovej zbierky erotických materiálov, vo svojej knihe The Horn Book popisuje Kinseyove správy ako holú propagandu, pokus urobiť sexuálne perverzity spoločensky prijateľnými. Dôkladným skúmaním Kinseyových údajov a jeho spolupracovníkov sa ukázalo, že veľký podiel ľudí, ktorých použil ako výskumný materiál, boli sexuálny zločinci, väzni, prostitútky, pasáci, homosexuáli, exhibicionisti a pedofili. Títo tvorili reprezentatívnu vzorku priemerných američanov. Kinsey sa svojimi pseudovedeckými pokusmi snažil dokázať výplod svojej fantázie, že sexuálne zvrátenosti neexistujú. Podrobnosti Kinseyovho výskumu boli odhalené až v 80. rokoch, ked skupina výskumníkov začína preverovať Kinseyove materiály.

 

Dr. Reismanová s podporou ministerstva spravodlivosti USA robila niekoľko rokov výskum, ktorého témou bola  “Kriminalita a násilie páchané na deťoch v časopisoch Playboy, Penthouse a Hustler.“ O falšovaní detskej sexuality informovala aj na 5. sexuológickom kongrese v Jeruzaleme s názvom Vedec ako faktor podvodu v oblasti sexuálneho zneužívania detí. V spolupráci s profesorom psychológie J. H. Courtem a Dr. J. G. Muirem, Reismanová napísala knihu, ktorá nesie názov Kinsey, sex a falzifikácia: Indokrinácia ľudu. Táto kniha bola sociálnym dynamitom, ktorý vyvolal v USA kultúrne zemetrasenie. Tu konštatuje: „Pretože Kinseyova práca bola chybne konštruovaná ako vedecká, mohlo dôjsť k tomu, že 40 rokov boli závažné omyly pod pláštikom vedy vydávané za fakty a to tak dôležitej oblasti ako je sexualita, a životný štýl.“ Kto financoval Kinseyov tzv. vedecký výskum? Bola to Rockefellerová nadácia.

 

Kinsey propagoval ventilový sex. Rôzna kvalita sexu neexistuje, je daná len ľudskými predsudkami. Svoju filozofiu postavil na základe sexuálneho správania sa zvierat. Takže to, čo sa v spoločnosti považovalo za perverzné a nezákonné, je prirodzené, lebo je modelom sexuality u všetkých cicavcov. Dokonca tvrdil, že aj sexuálne spojenie človeka so zvieraťom môže mať rovnakú psychologickú intenzitu, ako pri sexuálnom vzťahu dvoch ľudí. ŽEBY  TO BOL SKÚSIL? Kinsey, na základe svojej primitívnej teórie, vytvoril tzv. sexuálnu stupnicu, ktorá sa dnes v sexuálnej výchove na školách používa. V nedávnej minulosti, v rámci sexuálnej výchovy sa deti učili o medziľudských vzťahoch, o rodine, manželstve a škodlivosti predčasného sexu. V modernej výchove treba zabudnúť na rodinu, tradície a hodnoty preverené skúsenosťami predkov. Už neplatí, že rodičia sú otec a mama. Dnes môžu byť 2 mamy, 2 otcovia, prípadne 3 rodičia. Tradičná rodina je prežitok, nahradil ju kult genderizmu. Cieľom je zmazať rozdiely medzi pohlaviami. Rod je iba sociálny konštrukt a každý môže byť tým čím chce byť. Správny kurz svetu udáva kult LGBTI a GAY PRIDE pochodov v uliciach európskych miest s podporou veľvyslancov USA a elity Bruselu. Deti treba už od raného veku pripravovať na sexuálne aktivity. Vzorom všetkých je program švédskej televízie pre detí predškolského veku, v ktorom spievajú kreslené penisy a vagíny. Podstatou modernej sexuálnej výchovy sú sexuálne praktiky, používanie ochrany, nabádanie k sexu, ktorý sa prezentuje ako príjemný a zdravý, od orálneho po análny. 

 

Viac ako 130 odborníkov zo slovenskej medicínskej a vedeckej obce označilo genderizmus za hrozbu. Svoju výzvu zverejnili v médiách a dostali ju aj riaditelia škôl. Pridalo sa k nej 200 odborníkov, špecialistov z oblasti psychiatrie, medicíny, vývinovej psychológie, biológie a pedagogiky. Proti nim vystúpili 4 pracovníci SAV, spochybnili odbornosť a kompetentnosť signatárov výzvy. Ich argumentácia, že sme demokratickou spoločnosťou a uznávané hodnoty rodovej rovnosti sú uznávané EÚ, je dôkazom, že tou demokratickou spoločnosťou nie sme. Karieristi a služobníčkovia sú schopní zničiť aj vlastný národ, len aby sa zapáčili Bruselu. Skúsenosti skutočných odborníkov sa u nás odmietajú. Životná skúsenosť hovorí, že práve neschopní sú schopní všetkého a tragédiou pre národ je, keď sa dostanú k moci. Média, verné svojim chlebodarcom, dajú priestor iba, tým, ktorých názory sú v súlade s víziou EÚ o modernej liberálnej demokracii. 

 

Takto funguje aj politika našej vlády. Keď Aliancia za rodinu spustila referendum Za ochranu detí a rodiny, spustili média, politici a aktivisti zúrivú kampaň, aby ho prekazili. Podľa Amnesty International org. na ochranu ľudských práv by úspešné referendum mohlo viesť k porušeniu medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv. Samotný fakt, že EÚ chce vnútiť ľuďom hodnoty, ktoré sú nemorálne, perfídne, zrodené v hlave chorej mysle a týmto hodnotám chce vychovávať naše detí, je porušením základných ľudských práv. 

Kinseyova primitívna filozofia zanechala hlbokú stopu v myslení tzv. vedcov tejto doby. Mnohí z nich majú názor, že pedofília a incest sú sexuálne sklony a preto musia dostať také práva, aké dostali homosexuáli. Príkladom je článok Dr. L. Kirkendalla z OregonState Univerzity a Dr. R. Libbyho z Massachusetts Univerzity: „Sexuálna výchova v budúcnosti”. Úlohou sexuálnej výchovy v budúcom školstve bude rozvoj sexuality s rovnakým pohlavím, dokonca sex cez líniu generácií /deti-dospelí/. Predpovedajú, že tieto formy budú legalizované a akceptované akonáhle sa prestane rozlišovať čo je normálne a čo abnormálne. Skoro po polstoročí môžeme konštatovať, že sme sa k tomuto cieľu značne priblížili. Mirjam Heine z Univerzity vo Wurzburgu vyhlásila, že pedofília je normálna-prirodzená-sexuálna orientácia. Pedofili sú ľudia, ktorí si túto formu sexuálnej orientácie nevybrali. /konferencia TED 2018/ Téma sa najprv medializuje, potom sa vyvolá verejná debata, tak aby ju spoločnosť prijala ako prirodzenú vec, potom ju akceptovala a napokon súhlasila s jej legalizáciou. Táto osvedčená metóda bola použitá pri homosexualite. Dnes už ich požiadavky idú ďalej. Na programe je adopcia detí. Český spisovateľ a publicista L. Vaculík o adopcii detí osobami rovnakého pohlavia hovorí: „Dieťa adoptované osobami rovnakého rodu nepozná normálny vzťah medzi mužom a ženou. Nemodeluje sa v ňom správanie, aké sa bude od neho očakávať. Rovno sa mrzačí. Je to ďalší stupeň vo vývoji ľudstva v akúsi tlupu, kde sa už stráca informácia o tom, kto ku komu patrí, kto sú manželia a kto rodičia, stráca sa kontinuita rodu, meno nenesie informáciu o pôvode. Sme len ako hmyz.“ Prispieva k tomu ideológia genderizmu, ktorá má byť v štátoch EÚ povinne zavedená do škôl pre detí od 6 rokov. Vo Francúzsku v r. 2013 boli veľké protesty proti zákonu Taubira, ktorý tieto veci legalizoval. Ľudia vyšli do ulíc v tričkách so symbolmi tradičnej rodiny otec, matka, dieťa. Polícia v službách štátu im dala jasne najavo, že majú čušať. Mlátila a zatýkala. Toto je dokonalý obraz ochrany ľudských práv, ktorou sa pýšia neoliberálne, demokratické vlády EÚ.

Hnutie LGBTI je ideologická propaganda pluralitnej, liberálnej  kultúry, ktoré sa obhajuje diverzitou /rôznorodosť-dúha/. Pochody Gay Pride v uliciach hlavných miest sveta sú finančne dotované vládou a podporou veľvyslancov USA. V našej modernej spoločnosti sa homosexualita stáva čímsi exkluzívnym. Mnohí sa tou svojou inakosťou doslova pýšia. Kresťania, ktorých svetonázor je založený na Biblii s obavami sledujú smerovanie ľudstva, ktoré pod vplyvom mocných tohto sveta a ich verných prisluhovačov, opúšťajú biblické štandardy kultúry a morálky. Rozvod už nie je problém, promiskuita je normou prirodzenosti a zdravia. Modernému životnému štýlu učí ľudí aj TV – napr. Seriál Oteckovia. História nás učí, že tolerancia k mravnej skazenosti nepriniesla ľudstvu nikdy nič dobrého. Morálny úpadok rastie v priamej úmere s odmietaním Krista. Ľudia však nevidia dôvod poučiť sa z histórie. Liberálne demokracie chcú vymazať Ježiša Krista z ľudskej mysle. Začínajú už v školách, aby mládež bola na občianstvo v EÚ a Novom svete dobre pripravená a nedopúšťala sa ideozločinov. Kto nezdieľa plány a ciele neoliberálov v politike, ideológii, kultúre dopúšťa sa ideozločinu. Tu na scénu vstupujú aj OZ. OZ Človek v tiesni založila festival “Jeden svet pre školy”, kde sú premietané zahraničné filmy, ktoré sa venujú ľudsko-právnym a globálnym témam. Po premietaní sa vedú besedy na témy: predsudky, inakosť, LGBTI. Kto stojí v pozadí tejto stratégie, ktorá má zničiť morálne a hodnotové normy v oblasti ľudskej sexuality? Je to ten Zlý majstrovský génius, ktorý chce zničiť národy a má svojich služobníkov, ktorí riadia svet mocou kapitálu a vojenskou silou. Združujú sa v slobodomurárskych lóžach a spriadajú plány na ovládnutie národov.

Situácia v ktorej sa dnes svet nachádza vedie k jednoznačnému záveru: Naša vysoko pretechnizovaná civilizácia je chorá. Diagnózou je hriech. Duchovný zákon hovorí: Odplatou za hriech je smrť a večné zahynutie od Pánovej tváre./Rim.6/23, 2 Tes.1/9,8/ Večné zahynutie znamená peklo. Dobrý Boh nás prostredníctvom pastora Daniela Ekechukwu, ktorý bol po 3 dňoch  svojej smrti vzkriesený varuje pred peklom a hovorí, že je to posledné varovanie. Anjel, ktorý ho sprevádzal, ho vzal do neba aj do pekla. Tu uvažoval: „toto miesto nie je dobré pre žiadnu ľudskú bytosť, stvorenú Bohom.“ Bolo tam však nespočetné množstvo ľudí trápených neviditeľnou silou, volajúc o pomoc. Boh nestvoril peklo pre ľudí, ale pre diabla a jeho démonov. Ľudia, ktorí sa vzbúrili proti Božiemu zákonu a počas svojho života odmietli spasiteľnú obeť Ježiša Krista skončia v pekle so svojím pánom, ktorému slúžili, s diablom. Tragédiou je, že je to na večnosť a nič na tom sa nedá zmeniť. Ešte nie je neskoro, ešte stále je tu pre každého Božia milosť. Božia vôľa je, aby všetci ľudia prijali spasenie, došli k poznaniu pravdy a boli zachránení pre Božie kráľovstvo. Ako prijať spásonosnú Božiu milosť nás vyučuje Pán Ježiš v Evanjeliu Jána.

 

Hospodin bude súdiť národy./ Ž. 7/9/

Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu a

spravodlivosť hádžu na zem./ Amos 5/7 /

Spravodlivosť dvíha národ, hriech je hanbou národov./Prís.14/34

Právo a spravodlivosť stojí ďaleko,

lebo pravda padlá na námestí. /Izaiáš 59/14/

Je čas, aby Hospodin zasiahol, Tvoj zákon porušili./ Ž 119/126/ 

Povstaň ó BOŽE, súď zem, lebo  Tvojím vlastníctvom sú 

všetky národy./ Ž 82/8/ 

Použitý materiál: Padlí bohovia--Aril Edvardsen 

Držte hubu a krok--Ľubo Huďo 

Evanjelícka Biblia

 

 

Mária Lichvárová

Mária Lichvárová

Bloger 
  • Počet článkov:  73
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som učiteľkou základnej školy v dôchodku. Venujem sa histórii, zaujímam sa o politické dianie v spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu