Nestavajme svoju budúcnosť na ilúziách.

Pravda, niekedy nepohodlná, niekedy tvrdá, je vždy pre spoločnosť prospešnejšia než ilúzie. Iluzórna politika predchádzajúcich vlád, odtrhnutá od praktického života občanov, odkryla pravdivú realitu, ktorá je desivá.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

 

Už Platón v staroveku dospel k poznaniu, že najlepšia vláda nie je vláda demokratická, ale vláda múdrych. Pravdivosť tohto výroku potvrdila história i naša súčasnosť. Náš národ má bohaté skúsenosti s demokraciou socialistickou ale i s tou súčasnou liberálnou. 30. výročie liberálnej demokracie sme bombasticky oslávili, je však čo oslavovať? Stali sme sa tou úspešnou krajinou, ktorú sľubovali národu politici? Kde sa podela vidina sľubovaného Švajčiarska? Svojou politikou potvrdili pravdivosť výroku talianskeho filozofa Machiavelliho, „ĽUD SA KLAME VIDINOU DOBRA”. Rozpredal sa strategický priemysel, ovládli nás nadnárodné spoločnosti, pre ktoré platí jediný zákon – zisk. Pre politikov, ktorí sa dostali k moci, sa politika stala prostriedkom, napĺňania osobných ambícii, vyťažiť čo najviac zo svojho postavenia a tak korupcia utešene prerástla celý systém právnej i správnej moci štátu. V tomto štáte sa politika stala jedným z najvýnosnejších zamestnaní, bez akejkoľvek zodpovednosti. Z politikov a ľuďom im blízkym, privatizérov národného majetku, sa formovala naša moderná šľachta.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Vízia hospodárskeho rastu a rozvoja krajiny chýbala. Nezmyselným zásahom do poľnohospodárstva sme zničili JRD, prišli sme o sebestačnosť vo výrobe potravín a vybudované funkčné závlahové systémy sme nechali chátrať. Lesy rúbeme, miestami na holiny, a drevnú hmotu vyvážame do cudziny, ktorá si svoje lesy chráni. Mosty, ktoré postavili komunisti nám padajú na hlavy a čím všetkým je zaťažené naše životné prostredie sa dozvedáme až dnes, vďaka zodpovednému a nekompromisnému postoju pána ministra Budaja. Práve táto vlastnosť – zodpovednosť za svoje rozhodnutia – tým, ktorí tu 30 rokov vládli chýbala. Jednosmerné zameranie ekonomiky na automobilový priemysel je neodpustiteľnou chybou, dôsledky ktorej budeme znášať všetci. Aktéri týchto rozhodnutí sú aj so svojimi deťmi materiálne dobre zabezpečení, takže ich sa to nedotkne. 

SkryťVypnúť reklamu

Politika je iracionálna ak politici, ktorých moc je delegovaná z vôle ľudu, nevládnu pre spoločenské dobro, ale pre osobný prospech. Je iracionálna aj vtedy, ak sa prijímajú rozhodnutia bez odborných analýz a zodpovednosti. Zatiaľ to u nás fungovalo v týchto intenciách.

Máme novú vládu a verme, že zmena po ktorej všetci volali sa stane realitou. Po pandemickej kríze, ktorá bola účelovo hodne spolitizovaná, nás čaká kríza ekonomická. Ako si ňou poradíme sa nedá dopredu odhadnúť. Máme otvorenú ekonomiku a sme závislí na ekonomike našich obchodných partnerov. Jedno je však isté, že porastie nezamestnanosť a s tým súvisiace ďalšie problémy. Ak bude platiť to, čo vláda sľubovala, odbornosť, zodpovednosť a zdravý rozum v riadení všetkých rezortov, mali by sme to zvládnuť.

SkryťVypnúť reklamu

Mediálny útok na pána ministra Krajčiho, ktorý mal zdiskreditovať jeho osobu, je veľmi nebezpečný pre jeho aktérov i pre tých, ktorí ich v tom podporili. Pán Krajči je znovuzrodený kresťan, naplnený a vedený Duchom Svätým. BOH varuje: „Nedotýkajte sa mojich pomazaných“ (Žalm 105/15). Náš materiálny svet je ovládaný svetom duchovným a nezáleží na tom, či tomu veríte alebo nie. BOH je, a nie je závislý na vašej viere, ale my všetci sme závislí na ŇOM. Prísť do konfliktu so ŽIVÝM BOHOM je osudovou chybou. Neexistuje žiadny dôvod prečo by sa biblickí kresťania nemohli angažovať v spoločenskom živote, od tých najnižších funkcii až po veľkú politiku. Želajme si, aby v politike bolo čím viac kresťanov tipu pána Krajčiho, ktorí majú poznanie BOHA zjaveného v Kristu Ježišovi. Takýto kresťania majú zodpovednosť za svoje konanie pred BOHOM a ich svedomie im nedovolí prekročiť hranice, ktoré im určuje BOH svojimi prikázaniami. Takýto kresťania môžu vniesť do politiky viac morálky, viac hodnôt a pre národ budú príkladom nasledovaniahodným. 

SkryťVypnúť reklamu

Vstupom do politiky sa pán minister Krajči nevzdal svojho presvedčenia, ktoré je založené na zjavenom poznaní Boha a má také isté právo, ako ktokoľvek z nás sa k svojej viere hlásiť. Nemá dôvod sa ospravedlňovať učiteľom jogy, pretože joga je orientálny duchovný prúd, ktorý sa snaží rôznymi technikami zjednotiť pominuteľného človeka s božským Brahman. V hinduizme je zvrchované bytie Brahman, nedefinovateľné, neosobné božstvo. Ľudský organizmus pestrosťou svojej produkcie prekonáva celý chemický priemysel. Všetky zložité zautomatizované deje v našom tele sú riadené najzložitejšou sústavou vesmíru, ľudským mozgom. BOH – Stvoriteľ, dokonalé osobné bytie, stvorilo dokonalú ľudskú bytosť. Život pochádza len zo života.

Politológ pán R. Štefančík prízvukuje: „Ústava SR zabezpečuje slobodu vierovyznania, zároveň deklaruje, že SR je sekulárny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu." Pán minister môže prezentovať akékoľvek názory, jeho proroctva však nesmú zasahovať do života bežných ľudí. Keby boli takéto tendencie, všetko musí prejsť legislatívnym procesom v parlamente. A tu máme dosť ľudí s kapacitou uvedomiť si čo je v Ú SR napísané. Tak sa teda pozrime na tú kapacitu, ktorou disponoval, či disponuje náš parlament. Schválenie základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou je jednoznačne protiústavný akt. Právna historička Ústavu štátu a práva pri SAV pani K. Zavacká tvrdí, že vatikánska zmluva likviduje suverenitu SR v prospech Svätej stolice. Všetko čo chce Rímskokatolícka cirkev (RKC) dosiahnuť cez Magistérium katolíckej cirkvi sa má dostať do nášho právneho poriadku. Na čele magistéria stojí pápež, ktorý je podľa dogmy prijatej v r.1870 vo veciach viery neomylný. „Smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili“ (Rím.5/12). Pápež je tiež len človek a dogma je výmysel cirkevnej hierarchie, ktorej účelom je posilniť svetovládu RKC.

Ten, ktorý sa nikdy nemýli je BOH. Základná zmluva má autoritatívny charakter, pretože ukladá SR plniť všetky záväzky vyplývajúce z čiastkových zmlúv. Je jednostranná, Svätej stolici neukladá žiadnu povinnosť. Cieľom RKC je urobiť z náboženstva vec verejnú. Oni potrebujú ideologizovať štát. EÚ zastáva názor, že vierovyznanie je vec súkromná. Božie slovo hovorí: „Kde Duch Pánov, tam je sloboda“ (2.Kor. 3/17). Každý na základe svojho poznania, sa môže slobodne rozhodnúť do koho, prípadne do čoho vloží svoju dôveru. 

Ďalším príkladom vysokej kompetencie nášho parlamentu je skutočnosť, že z kolaborácie HSĽS s nacistickým Nemeckom urobili cnosť. Slovenský štát /1939-1945/ je výsledkom 1000 ročného zápasu o vlastný štát. Symbolom tohto zápasu je osobnosť, ktorú slovenský parlament poctil titulom Otec národa. A tak sa A. Hlinka, zakladateľ HSĽS, ktorá si vedúcu úlohu v štáte uzákonila § 58 Ústavy z júla 1939, stal OTCOM slovenského národa. Tento štát nevznikol spontánne na základe národného hnutia, ale pod tlakom Hitlera. Bol totalitný, s jednou politickou stranou a vodcom Tisom. Z histórie vzniku slovenského štátu je jasné, že to bol Hitlerov zámer, ktorý mu mal poslúžiť pri vytvorení NOVEJ EURÓPY. Ľudácka garnitúra bola aktívna pri vysídľovaní Čechov, pri odsúvaní Židov. Všetko toto sa dialo za súčinnosti polície, ktorá niesla meno OTCA národa – HLINKOVA GARDA (HG). Hlavným veliteľom HG bol A. Mach, blízky spolupracovník A. Hlinku. Napriek tomu, že v r.1944 už bolo jasné, že Nemecko nemôže vojnu vyhrať, ľudácka politická garnitúra ostáva v spojenectve s fašistami. Ani po vypuknutí povstania nezmenila svoj postoj. Pre pohotovostné oddiely HG sa organizovali výcvikové tábory, z ktorých boli vytvorené 2 jednotky s krycím názvom Edelweiss. Podnikli 50 prepadov a trestných výprav. Ostávala za nimi len spálená zem. Na Prochoť, Kľak, Ostrý Grúň a mnohé iné vypálené dediny nesmieme nikdy zabudnúť Nech sú pre nás varovaním pred oživovaním neonacizmu.

Zdá sa, že práve tí, ktorí vládnu z vôle ľudu historickú pamäť stratili. Kto vie či o pár rokov nebudeme búrať pomníky padlým v boji za naše vyslobodenie z nacistického pekla a budeme prekypovať vďačnosťou voči strojcom globálneho sveta, ktorí nám ponúknu iluzórnu slobodu NOVÉHO SVETA.

Mária Lichvárová

Mária Lichvárová

Bloger 
  • Počet článkov:  71
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som učiteľkou základnej školy v dôchodku. Venujem sa histórii, zaujímam sa o politické dianie v spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu