Blog č. 47- Radosť z maličkostí

Blog o projektu radosti z maličkostí

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Blog o projektu radosti z maličkostí

                V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme projektu  radosti z maličkosti- zamerané na pomoc deťom zo znevýhodneného prostredia. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia Svetlo nádeje. Táto relácia bola odvysielaná dňa 7. novembra 2021 s moderátorkou Andreou Čelkovou a jej hostkou Beátou Hirt.

                Nie každé dieťa má svoju vlastnú detskú izbu. Nie každé dieťa dostane svoj vysnívaný darček. Stále je na Slovensku veľa rodín, ktorým finančné prostriedky dovoľujú iba  základné potreby. Preto vznikajú projekty na podporu rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Otázka č. 1- O čom ide v tomto projekte?

                Tento program sa volá Speak podporuje talenty. Je zameraný na podporu mladých ľudí a študentov, ktorí chodia do škôl v Banskej Bystrici. Títo mladí ľudia môžu využívať mimoškolské aktivity rôzneho druhu. Tieto aktivity by si za normálnych okolnosti nemohli dovoliť. Je to zamerané na rodiny, ktoré sú vo finančnej kríze. Tá podpora je veľmi problematická. Podľa nich to však nie je dôvod, aby tieto deti nerobili niečo čo ich baví. Suma na 1 žiadosť je 40 eur. Akékoľvek pomôcky na mimoškolskú činnosť vedia podporiť.

Otázka č. 2- Zíde sa nejaká skupina, ktorá bude vyhodnocovať žiadosti?

Skryť Vypnúť reklamu

                Skupinu tvorí niekto z darcov , ďalej sú tí, čo poznajú danú sociálnu prácu, ďalej sú tí, ktorí vyhodnotia tie žiadosti. Títo ľudia to doručia k správnej rade, ktorá dá súhlas. Spíšu sa darovacie zmluvy a žiadatelia dostanú peniažky.

Otázka č. 3- Dostanú všetci alebo sa urobí výber žiadateľov?

                Urobí sa výber, lebo tam sú podmienky jasné. Je tam otázka, že prečo považujete za ťažké zaplatiť dieťaťu mimoškolskú činnosť a aké mimoškolské aktivity chcete, aby Vaše dieťa absolvovalo.

Otázka č. 4- Koľko žiadateľov môžete podporiť?

                Je tam otázka, aby to bolo dobre využité. Chcú sa správať zodpovedne voči darcovi, ale aj voči organizácii.

Skryť Vypnúť reklamu

Otázka č. 5- Kedy sa žiadatelia dozvedia, že ich žiadosť bola úspešná?

                To vyhodnotenie ide veľmi rýchlo, pretože v kancelárii spracujú technické veci a potom v priebehu týždňa sa stretne komísia a prebehne schvaľovanie.

Otázka č. 6- Budete sa zameriavať na konkrétnu mimoškolskú činnosť?

                Je to široko postavené, podporujú ktorúkoľvek mimoškolskú činnosť. Je pre nich dôležité, že mladý človek alebo dieťaťko má tam motiváciu chodiť z akéhokoľvek dôvodu.

Otázka č. 7- Sú aktuálne nejaké projekty v komunite Zdravé mesto?

                Keďže sa blíži koniec roka, tak budú robiť tradičnú akciu s názvom Daruj knihu. V miestnom kníhkupectve budú knihy označené takou špeciálnou nálepkou, kde je napísané napríklad, že touto knihou urobiť radosť 5-ročnej Aničke, žije v ťažkých podmienkach atď.  Vedia približne aké knižné želania majú detičky. Majú dobrovoľníkov, ktoré k tomu vyberú vhodné knižky. Keď prídu ľudia do kníhkupectva, tak okrem toho, že kúpia knižku svojim blízkym, tak kúpia knižku im neznámemu dieťaťku. Nechajú ju v kníhkupectve, ony to pred Vianocami pozbierajú.

Skryť Vypnúť reklamu

Otázka č. 8- Tiež sa to týka ľudí, ktorí žijú v Banskej Bystrici a okolí?

                Majú dlhoročných kolegov a kolegyne z neziskových organizácii, ktorí dlhodobo pracujú s týmito skupinami. Vedia, že to nebude iba jednorazový darček, ktorý upadne do zabudnutia. Sú tam sociálni pracovníci, ktorí sa rozprávajú s nimi o knižkách. Za tie roky je to jediná knižka, ktorú dostanú.

Otázka č. 9- Vyberajú si deti skôr zábavné alebo poučné publikácie?

                Je to veľmi rôzne, veľakrát majú špeciálne požiadavky. Sú tam knihy zamerané na vesmír, futbal alebo nejaké encyklopédie. Vtedy povzbudzujú návštevníkov, že knihy sú moc drahé, že 2-3 návštevníci spoločne kúpia knihy. Zatiaľ majú dobrú skúsenosť, že knižky sa vypredali. Minulý rok ich bolo asi 180. Títo Bystričania, Bystričanky sa vždy na akciu tešia a pýtajú sa kedy už bude.

Otázka č. 10- Kedy bude tento  projekt aktuálny?

                Projekt bude aktuálny v prvý decembrový týždeň, momentálne zbierajú želania detí. Robia si zoznamy, triedia si aký druh knižiek potrebujú, hľadajú dobrovoľníkov, ktorí s tým im pomôžu.

Otázka č. 11- Detičky sú zo sociálne slabých rodín alebo domovov?

                Veľa kníh ide do romských rodín, veľa kníh ide do viacdetných rodín, s ktorými spolupracuje občianske združenie Návrat.  Tam kde nie je jednoduché veci ako napríklad knižky.

Otázka č. 12- Je dostatok detských kníh v tomto čase? Pribudli noví autori detských publikácii?

                Hostke sa zdá, že áno. Hostka sa vyteši, lebo detské knižky sú v tomto čase nádherne. Dá sa tam nájsť naozaj všetko.

Otázka č. 13- Stačí, keď si detičky vyberú jednu knižku alebo jednu oblasť?

                Niekedy to býva jasné, akú knihu chcú, vtedy to býva jednoduchšie. Niekedy sa stáva, že fyzicky 12- ročnému dieťaťu musia zadovažiť knihu pre 8- ročné deti. Musia hľadať vhodnú knižku, aby to nebolo sklamanie. Tam volajú ľudí, ktorí s týmito deťmi pracujú, aby si overili, že tá kniha má byť.  Súčasné deti preferujú moderné knihy, ony by radšej ponúkali klasické knihy. Keď to má priniesť Ježiško, tak Ježiško má plniť sny, tak splnia to želanie, ktoré si dieťa želá.

Otázka č. 14- Ako sa ku vám dostanú prosby od detí?

                Tie organizácie, ktoré s týmito deťmi pracujú, poznajú tie deti. Zisťujú to takou nenápadnou formou, že čo sa ti páči. Niekedy je to špecifické, niekedy je to všeobecné.

Otázka č. 15- Zohráva tam moment prekvapenia pre to dieťa?

                Je to úplne veľké prekvapenie. Na tom je najkrajšie, keď knihy doručujú. Od tých spolupracovníkov dostávajú fotky šťastných detí.  Tie deti netúšia, že tie knihy dostanú.

Otázka č. 16- Deje sa to tesne pred Vianocami alebo to chcete stihnúť ešte pred Mikulášom?

                Je to do Vianoc, zväčša to majú do 22. decembra. Tie knižky doručujú priebežne, keďže tých knižok je veľa. Väčšinou pár dni pred Vianocami sú vypredané a vedia ich doručiť včas. Niektoré organizácie majú s nimi vianočné akcie napríklad besiedky alebo spoločné posedenia. Uvidia ako to bude v tomto čase.

Otázka č. 17- Podarilo sa vám dorúčiť balíčky pre detičky v minulý rok, keďže bola taká situácia aká bola?

                Posledný deň pred Vianocami to ešte doručovali. Podľa hostky, keďže to bolo ťažšie, tak aj ľudská solidarita bola silnejšia. Veľmi rýchlo sa podarilo tie knižky vypredať. Mali časovú rezervu na organizačné veci.

Otázka č. 18- Riešili ste to všetko online spôsobom minulý rok?

                Mali takú dohodu, že online a objednávkovým spôsobom. Chceli zabezpečiť, aby tam čo najmenej ľudí chodilo, tak to riešili cez ich spolupracovníkov.

Otázka č. 19- Keď sa tento rok zatvoria kníhkupectvá tak to znova budete riešiť takýmto online spôsobom?

                Určite áno, už si vyskúšali, že sa to dá, kníhkupectvo je tomu otvorené. Hostka si myslí, že to určite zvládnu.

Otázka č. 20- Ešte bude nejaký projekt, ktorý nadácia pripravuje?

                Je to akcia, ktorá sa nazýva live fanding. Je to akcia pri ktorej prezentujú 2-3 projekty. Odborná komisia vyberie zaujímavé projekty. Musia to byť projekty, ktoré naštartujú dlhodobejšiu zmenu. Každý má 5 minút na prezentáciu. Každý má 5 minút na otázky z publika. Potom prezentujúci odídu a moderátor nabáda, aby verejne prisľubili dar. Z ich skúsenosti vedia, že to je veľmi zábavné. Ony si to veľmi užívajú. Sú nadšení, že takéto veci sa v Bystrici dejú, že aké oblasti ľudia z neziskoviek tu riešia. Naozaj vždy sa podarilo vyzbierať na tie projekty v tej sále kde sú. Ľudia sa vedia priamo pýtať prezentujúcich na tie témy, ktoré prezentovali. Keďže sú v takejto situácii, tak to prvýkrát idú urobiť online. Trochu sú z toho nervozní, ale kolegovia v zahraníči to už skúšali. Hovoria, že to funguje rovnako dobre. Občerstvenie a vínko si musí každý urobiť sám doma. Tie projekty budú určite prezentovať a budú žiadať podporu.

Otázka č. 21- Môže sa na online podujatí zúčastniť hocikto alebo účastníci dostanú pozvánku?

                Určite to bude na registráciu, aby vedeli. V podstate sa tam dá pripnúť aj na poslednú chvíľu. Je to otvorené, technicky sa to dá spraviť. Hostka videla ako to v tom zahraníči robili. Tí účastníci nemajú možnosť priamo komunikovať ale len cez čet a odkazy. Moderátor, ktorý to moderuje, to vie tak upratať, že zodpovedá na každú otázku, aby sa na nič nezabudlo a navyše sa tam ukazuje suma vyzbieraných peňazí. Je to vizuálne pozitívne a podporujúce. Vidia ako ten stlpček rastie.

Otázka č. 22- Kedy tento projekt pripravujete?

                Tento projekt pripravujú 11.11. o 18 hodine. Určite budú šíriť tú pozvánku všetkými možnými kanálmi.

Otázka č. 23- Môžu sa tam prihlásiť ľudia, ktorí nie sú z Banskej Bystrice a okolia?

                Môžu sa prihlásiť aj ľudia mimo Banskej Bystrice, to je práve výhoda online podujatí. Keď to bude online, tak sa môže prihlásiť každý dokonca zo zahraníčia.       

                  

Marián Lukáč

Marián Lukáč

Bloger 
  • Počet článkov:  50
  •  | 
  • Páči sa:  30x

Som na vozíku po vysokej škole 1. stupňa venujem písaniu článkov v ekonomike, rád si vypočujem relácie v Slovenskom rozhlase a z nich robím blogy Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu