Pravdepodobnosť nie je pravdepodobná... (Z cyklu Korona, odhaľovateľka obecná)

Písmo: A- | A+

Pandémia koronavírusu (Covid-19) dáva interesantnú možnosť presondovávať hodnotové oblastí sveta. V predkladanej eseji, rozdelenej na viaceré kapitoly, sa zameriam na to, čo nám korona ukázala, čo nás naučila.

Korona je krvavou učiteľkou... Ba vlastne až taká krvavá nie je, skôr by sa na ňu hodilo označenie dychberúca choroba & učiteľka. A to aj doslovne, aj prenesene. No, tak čo všetko korona ukázala? Čo naučila? V esejistickom cykle nazvanom Korona, odhaľovateľka obecná postupne upriamim pozornosť na viacero dychpozastavujúcich aspektov. Neskrývam, že mi nie je vzdialený sókratovsko-kynický prístup.

A na úvod ešte záverečná poznámka: venujem sa korone, no som presvedčený, že uvedené zoznamy (= kategórie deviácie) sú výrazne univerzálnejšie.

Pravdepodobnosť nie je pravdepodobná...

... lebo už prestalo platiť, že ak niekto vyštudoval medicínu, biológiu alebo infektológiu, tak je pravdepodobnejšie, že bude vedieť o korone podstatne, ale ozaj podstatne viacej, než nejakí odhodlaní internetoví bádatelia.

Už prestalo byť pravdepodobné, že odpovede na ťažké otázky sa získavajú dlho. Už prestalo byť pravdepodobné, že odborníci majú hlbšie vedomosti, ako niekto, kto sa problémom začal zaoberať pred pár týždňami. Už prestalo byť pravdepodobné, že odborný časopis je nadradený pofidernej webstránke. Už prestalo byť pravdepodobné, že novinári píšu pravdu. Už prestalo byť pravdepodobné, že veda má za úlohu pomáhať. 

Všetko z toho prestalo, nič z toho nie je pravdepodobné. Ale napriek tomu, že sú odstránení vedci, novinári a odborné časopisy, tak – čuduj sa svete – žiadne vákuum nevzniklo! Lebo teraz na vyupratované miesto po odborníkoch a novinároch suverénne nastupujú internetoví bádatelia a samozvaní spasitelia ľudstva v jednej funkcii. A čo je výsledkom bádania našich internetistov? Je to hlučný ohňostroj nápadov, pocitov, asociácií, predsudkov a fragmentov z vedy. Namixovaný prirýchlo, trvajúci prikrátko.

Závery ich bádaní o korone by sa dali zhrnúť zhruba takto: tajní organizátori a majitelia svetato riadia, vedci to manipulujú, politici to zahmlievajú, lekári sa boja o tom prehovoriť, zdravotné sestry tomu nerozumejú, novinári sa ohľadom toho dali kúpiť, bežní ľudia tomu veria. Ale oni, internetoví bádatelia, poznajú pravdu o tom!

A vlastne... aby som nebol negativista, tak predsa len jedna vec je pravdepodobná. Ktorá? Totiž to, že bádania našich internetových vedátorov sú také pevné, ako dym z hasnúcej sviečky.

Skryť Zatvoriť reklamu