Dokument o dokumentovaní dôb

Písmo: A- | A+

• Dokument je papierový. Je o Slovenskom štáte. Táto takmer 400-stranová monografia vyšla v závere roka 2020. •

 Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945 je kniha - monografia, zostavili a napísali ju filmová historička, pedagogička Eva Filová (známa aj ako dramaturgička cyklov dokumentárnych filmov Kino ČasKraťasy z archívu, ktoré pripravovala a uvádzala v bratislavskom Kine Lumière až do čias korony, ktorá na čas zavrela kinosály) a Eva Vženteková - renomovaná filmová publicistka a spisovateľka.  •

• Obal najnovšej slovenskej monografie - knihy Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945. •
• Obal najnovšej slovenskej monografie - knihy Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945. • (zdroj: • Zdroj: www.drewoasrd.sk •)

Monografia Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945 vznikla spojením dvoch autorských pohľadov na 'Slovenský štát po Slovenskom štáte.' V prvej časti knihy Eva Filová skúma zobrazovanie minulosti prostredníctvom nehraného, dokumentárneho filmu - v druhej časti Eva Vženteková rekonštruuje ten istý obraz v hraných kinofilmoch. Obdobie vojnového Slovenského štátu sa stalo predmetom mnohých historických výskumov a štúdií aj interpretácií. Zobrazovaná minulosť vlastne vždy vypovedá aj o dobe svojho vzniku. Ponúkané texty usilujú o nachádzanie kľúčových atribútov sledovaných filmov a o objasňovanie, o hľadanie ich vzťahoy k dobovej slovensko-štátnej skutočnosti - tak, ako o nej vypovedali falšovaním, prípadne jasnozrivým prienikom. Na pomedzí filmu a histórie a prostredníctvom tematických okruhov (napríklad internacionalizmus, zamlčaný holokaust, priestory a prostredia, typológie postáv, toposy správania a podobne) s množstvom príkladov a rozborov autorky ponúkajú nový pohľad na 'starú' tému. To všetko preto, lebo filmy o vojnovej dobe a o Slovenskom národnom povstaní nie sú iba tie známe filmy Vlčie diery či Kapitán Dabač, ale sú tu desiatky až stovky ďalších, aj menej známych či celkom neznámych domácich filmových diel. Texty v monografii sú doplnené fotografiami z archívu Slovenského filmového ústavu. 

• Fotografia z nakrúcania filmu Epizodka (réžia Leopold Lahola, 1948, 11 minút). •
• Fotografia z nakrúcania filmu Epizodka (réžia Leopold Lahola, 1948, 11 minút). • (zdroj: • Foto: neznámy autor, zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív •)
• Záber z filmu Nikdy viac (réžia Ctibor Kováč, 1958, 91 minút). •
• Záber z filmu Nikdy viac (réžia Ctibor Kováč, 1958, 91 minút). • (zdroj: • Zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív •)
• Záber z filmu Poéma o svedomí (réžia Vladimír Bahna a Zoro Záhon (1978, 118 minút). (Michal Dočolomanský v úlohe Dr. Gustáva Husáka.) •
• Záber z filmu Poéma o svedomí (réžia Vladimír Bahna a Zoro Záhon (1978, 118 minút). (Michal Dočolomanský v úlohe Dr. Gustáva Husáka.) • (zdroj: • Foto: Elena Považanová, zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív •)

  • Ladislav Chudík o filme Kapitán Dabač (0:40 minúty). 

   • autorský rozhovor s Evou Filovou  •
Neuvažujete vydať monografiu ako e-knihu, aby sa dala čítať aj v elektronickej čítačke? Takáto forma knihy je moderná a monografia by mohla byť aj v jazykových mutáciách.
“To je v rukách vydavateľa monografie, do toho ako jej autorky nezasahujeme, ani nemôžeme. My všetci ‘od filmu’ sme vždy veľmi radi, keď vôbec vyjde nejaká odborná kniha o filme, o kinematografii. Je ich veľmi málo.”
Čo vás pri práci na monografii prekvapilo, potešilo, veľmi zaujalo - objavili ste niečo vari až podnetné, o čom ste doteraz ani netušili?
”Nič mi nenapadá.”
Aký máte názor na streamovanie filmov a na online projekcie filmov? V tejto dobe sa to rozmohlo, ľudia to vítajú, ale kinári sú z toho rozladení, kinárky mlčia.
“Počas vlaňajšej jarnej, prvej vlny korony, ale aj teraz, v zime, sledujem programy obľúbených kín, napríklad Kina Lumière, Kina Úsmev v Košiciach aj iných, núkajúcich alternatívne distribúcie filmov. Samozrejme, že si neraz nejaký dobrý film pozriem. Aj, či hlavne preto, lebo dobré veci, projekty, aktivity, nápady… treba podporiť. O tom je solidarita. Na druhej strane - dlhé vysedávanie pred monitorom počítača mimo pracovných záležitostí ma už priveľmi nebaví. Radšej čas využijem na knihy, ku ktorým by som sa pri bežnej prezenčnej prevádzke nedostala a kopili by sa mi až do letných prázdnin. Je škoda, že staré slovenské aj československé filmy, hlavne dokumenty, nie sú k dispozícii online. Sú medzi nimi naozajstné skvosty aj bizarnosti, napríklad dobové zábery z Bratislavy i z iných miest, z našich pamiatok, prírodných oblastí, ktoré už dávno vyzerajú inak, alebo už neexistujú. Tie filmy vypovedajú o tom, ako sa žilo kedysi - alebo, a to je presnejšie - aký obraz života sa kedysi predkladal verejnosti, aké boli 'žiarivé príklady'' vzorného správania sa, obliekania, pracovných úspechov a mnohého iného. To všetko 'putovalo' vo filmoch, aj v dokumentoch. Ale existuje aj veľa kritických dokumentov, ktoré odkrývajú tieto kamufláže. To všetko, alebo aspoň časť z toho, by malo byť voľne dostupné - ako naše kultúrne dedičstvo.”
Na čom tvorivo pracujete, na čo sa môžeme tešiť?
“Ťažko povedať… Lepšie je vopred sa na nič netešiť.”
   • Dobová upútavka na film Polnočná omša (3:46) minúty.  •


   Majstrovstvo Europy v hockey 1525 (dobové spravodajstvo, 2:43 minúty).  •

 Mgr. Eva Filová, ArtD absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1996) a Filmovú a televíznu fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave (2001 - 2006), kde pedagogicky pôsobí. Napísala knihu Eros, sexus, gender v slovenskom filme (2013), zostavila, spolu s Václavom Mackom, zborník Hľadanie nového priestoru. peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika (2018). Je spoluautorkou rozhlasového cyklu Kino-Ucho (2012 - 2014) a niekoľkých edukatívnych projektov. Dramaturgicky a lektorsky spolupracuje s Kinom Lumière, s festivalmi 4 živly, Febiofest, Art Film Fest.  •
PhDr. Eva Vženteková (predtým Dzúriková) po absolvovaní kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave publikuje filmové recenzie a texty v rôznych periodikách. Je autorkou monografií Dejiny filmovej distribúcie v organizácii a správe slovenskej kinematografie (1996) a Diptych Štefana Uhra Organ a Tri dcéry (2013), aj knižného rozhovoru Vyznanie tajného kňaza (2010) - ide o rozhovor s pátrom Petrom Zahorájskym SJ. Prvé dva uvedené tituly boli ocenené prémiou Literárneho fondu. •
 Monografia Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945 vznikla v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom. Vydanie monografie - publikácie finančne podporili: Audiovizuálny fond a Literárny fond. 

 súvisiaci článok 
• Čas na dokumenty nemá čas (Eva Filová podrobne o monografii, Denník N) --- link. •

• Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945, Vydavateľstvo Drewo a srd, Bratislava, edícia filmodrom ~ počet strán: 388 ~ väzba: brožovaná
ISBN: 978-80-89550-69-2. 
• Vydavateľstvo Drewo a srd, Bratislava --- link. •

• zdroje článku •
• Tlačová správa časopisu Vlna a archívy autora --- link. •
• fotografie v článku - zhora •
 Fotografia z nakrúcania filmu Epizodka (réžia Leopold Lahola, 1948, 11 minút). Foto: neznámy autor. Zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív.  •
 Záber z filmu Nikdy viac (réžia Ctibor Kováč, 1958, 91 minút). Zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív.  •
• Záber z (nakrúcania) filmu Poéma o svedomí (réžia Vladimír Bahna a Zoro Záhon (1978, 118 minút). Foto: Elena Považanová, zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív. 
Na obálke monografie je záber z filmu Polnočná omša (réžia Jiří Krejčík, 1962, 88 minút). Zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív. 

Skryť Zatvoriť reklamu