Aj vám prišla pokuta zo zahraničia ?

Písmo: A- | A+

Jednými z najčastejších otázok, ktoré tento rok prišli na stránku www.matepravo.sk, boli otázky od ľudí, ktorí dostali v zahraničí pokutu.

Pýtali sa, či to majú zaplatiť, ako je možné, že im to neprišlo po slovensky, alebo odkiaľ má napríklad rakúska polícia právo poznať vašu adresu.

Týkalo sa to najmä prípadov z Rakúska, Maďarska a Talianska, ale situácia je taká, že pokuta vám môže prísť z každej členskej krajiny Európskej únie. Dávajte teda pozor ak náhodou pôjdete niekde do zahraničia na lyžovačku.

Čo oprávňuje členský štát EÚ poslať Vám takúto pokutu ?

Celý postup vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25.októbra 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky. Táto smernica ľudovo povedané umožňuje zasielanie pokút za hranice príslušného štátu. Pre vodiča to znamená, že bude naďalej stíhaný za priestupky spáchané v zahraničí.

Smernica platiaca od konca roka 2013 umožňuje, aby si členské štáty mohli vymieňať údaje o registráciách vozidiel v súvislosti s ôsmimi druhmi dopravných priestupkov a to:

1. prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,

2. vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu,

3. nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia,

4. nezastavenie na červený svetelný signál na svetelnom signalizačnom zariadení,

5. nedovolené vedenie vozidla v jazdnom pruhu,

6. jazda pod vplyvom návykovej látky,

7. nepoužitie ochrannej prilby,

8. nedovolené použitie telefónneho prístroja alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti počas vedenia vozidla.

Obsah tejto smernice je zapracovaný aj v našom právnom poriadku a to v § 61 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel, ktorý obdobne upravuje postup slovenskej polície pri spáchaní dopravného priestupku cudzincami na území SR.

Čo sa týka jazyka v ktorom sú informácie o deliktoch zasielané, vyššie uvedená smernica upravuje len odporúčanie členským štátom EÚ, ktoré by mali zvážiť zasielanie informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky v jazyku, v akom sú vyhotovené doklady o evidencii vozidiel, alebo v jazyku ktorému bude dotknutá osoba najpravdepodobnejšie rozumieť s cieľom zabezpečiť, že táto osoba jednoznačne rozumie informáciám, ktoré sa jej zasielajú a to do vnútroštátnych predpisov jednotlivých krajín.

Musím pokutu zaplatiť ?

Áno, pokutu odporúčam zaplatiť. Napríklad na území Maďarska funguje od 1. januára 2013 centrálna evidencia pokút. Ak polícia zistí, že vodič z cudziny nezaplatil uloženú pokutu, môže mu vozidlo odstaviť a zadržať. Pri ďalšej návšteve Maďarska môže byť použité oprávnenie zadržania vozidla alebo dokonca priestupková väzba. Do väzby môžete ísť v prípade nezaplatenia pokuty aj v Rakúsku. V prípade pochybností o tom, že vám pokuta bola udelená neprávom, odporúčam konať podľa tohto návodu.

Čo robí slovenská polícia

Ako poslanca NR SR ma zaujíma ešte jedna vec - ako v tomto novom systéme pracuje slovenská polícia. Na Slovensku už máme dlhší čas uzákonený princíp objektívnej zodpovednosti.

V súvislosti so spomenutými právnymi predpismi si možno položiť otázku, či slovenská polícia pokutuje zahraničných vodičov a koľko pokút takýmto spôsobom rozdala. Slovenských vodičov pokutuje takmer na každom kroku. Ako je to s páchateľmi priestupkov z iných členských krajín EÚ ?

Preto som sa tento týždeň obrátil na ministra vnútra s týmito otázkami: odosiela slovenská polícia pokuty vodičom aj do zahraničia ? Koľko takýchto pokút za rok 2015 odoslala do iných členských krajín EÚ a v akej hodnote ?

Skryť Zatvoriť reklamu